Eğitim Psikolojisi – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Eğitim Psikolojisi – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

22 Kasım 2022 Eğitim Psikolojisi Ders Notları Eğitim Psikolojisi Ders Notları pdf Eğitim Psikolojisi konuları 0
Kullanımdaki Tanım Kontrol Listesi

Eğitim ve Eğitim Psikolojisi Kümesi

Eğitim ve eğitim psikolojisi altındaki dokuz makale, çok küçük bir farkla da olsa en küçük kümeyi temsil ediyordu.

Yazarlar tarafından açıkça kullanılan teoriler ve ilgili kavramlar şunları içermektedir: fenomenografi ve derin ve yüzeysel öğrenme kavramları; öğrenme ve öğretme kavramları; öğretme ve öğrenme rejimleri, yansıtıcı uygulama, yansıtma düzeyleri dahil; bilişsel çıraklık; akran öğrenimi ve mentorluk; sosyal yapılandırmacılık; dört seviyeli değerlendirme çerçevesi; ve benlik kavramı teorisi söz konusudur.

Bazı akademik gelişim yazarları, eğitim ve eğitim psikolojisi teorilerini ve kavramlarını dışa dönük çalışmalara ve kılavuzlara uyguladılar.

Örneğin, Trowler ve Cooper, öğretme ve öğrenme rejimleri (TLR’ler) kavramını, belirli bir eğitim geliştirme programının katılımcılarının yanlarında ‘TLR’lere dayanan varsayımlar ve uygulamalar’ getirdiklerini iddia etmek için uygularlar.

Fenomenografi teorisini ve yöntemini türetmek için uygulayın ve bu özel vaka incelemesinde, Öğretim Envanterine Yaklaşımlarını (ATI). Fakülte gelişimine yönelik yayınlanmış kılavuzlarında, diğerlerinin yanı sıra, öğretmenin öğretim kavramlarına, personelin gelişimine rehberlik edecek yararlı kavramlar olarak atıfta bulunulur.

İlk iki araştırma kümesinde olduğu gibi, eğitim ve eğitim psikolojisi temalı makaleler de bir çalışma konusu olarak akademik geliştiricilere ve akademik gelişimin kendisine odaklandı.

Örneğin, benlik kavramı teorisini kendilerine ve akademi içindeki akademik geliştiriciler olarak rollerine uygulayın. Bu daha kapsamlı, niteliksel çalışmanın aksine, akademik gelişim programının kendi kurumlarındaki etkisini incelemek için Kirkpatrick tarafından geliştirilen bir değerlendirme çerçevesini uygulayarak ampirik bir yaklaşım benimseyin.

Disiplin Merceği

Hedef makaleleri araştırma kümesine göre kategorize etmenin yanı sıra, her çalışmayı daha geniş disiplin merceğine göre de kategorize ettik. Yazarların açıkça veya dolaylı olarak benimsediği teorilerin disipliner kökenine dayalı kategorileri seçtik ve bunları aşağıdaki şekilde etiketledik:

• sosyolojik
• psikolojik 
• sosyo-politik 
• felsefi
• yönetim
• tarihsel

Yazarlar sıklıkla birden fazla mercek kullananlar olarak kategorize edildi. Bununla birlikte, incelememizde yazarların benimsediği en yaygın yaklaşım sosyolojikti ve incelenen makalelerdeki yazarların 13’ü bu merceği uygulanır.

On yazar psikolojik bir mercek benimsedi. Sosyo-politik, felsefi ve yönetimsel bakış açıları, her biri dört yazar tarafından benimsenmiştir. Sosyo-politik bir bakış açısı benimseyenlerin çoğu Güney Afrika kökenlidir: o ülkedeki akademik gelişim birimlerinin açıktan açığa politik kökenlerinin bir sonucudur.

2009’dan itibaren yayınlanan bir yönetim merceğini benimseyen yazarlar, belki de bir yüksek öğretim endişesi olarak kalitenin yükselişini yansıtıyor. Tek bir yazar tarafından tarihsel bir mercek benimsendi.


Eğitim Psikolojisi
Eğitim Psikolojisi PDF
Eğitim psikolojisi Dersi
Eğitim Psikolojisi Ders Notları
Eğitim Psikolojisi Kitabı
Eğitim Psikolojisi Pegem PDF
Eğitim Psikolojisi Ders Notları pdf
Eğitim Psikolojisi konuları


Yazarlar Tarafından Kullanılan Açık Yöntemler

Analiz ettiğimiz akademik gelişim araştırmalarının önemli bir kısmı açık bir yöntem veya metodolojiden yoksundu ve yalnızca dar bir yaklaşım seçimiyle oryantasyon açısından büyük ölçüde nitelikseldi. 30 hedef makaleden sadece 19 yazar açık bir araştırma yöntemi kullandı, ancak 2010’dan itibaren bu, daha geniş bir metodoloji ve yöntem yelpazesi ile daha sık hale geldi.

Kullanılan nitel yaklaşımlar şunları içeriyordu:

• eylem araştırması (1)
• oto-etnografi/anlatı (1)
• takdir edici sorgulama (1)
• vaka çalışması (2)
• eleştirel inceleme/analiz/yapısöküm (2)
• eleştirel söylem analizi/belge analizi (2)
• yapılandırmacı, ayakları yere basan, kuramsal (1)
• tarihsel/şecere analizi (2)
• yorumlayıcı (1)
• meta-analiz (2)
• yansıma (6)

Yazarlar bazen birden fazla yöntem kullanırken, hedef makalelerimizde en sık kullanılan tek nitel yaklaşım yansıtmaydı. Makale incelemelerinden sadece ikisi herhangi bir nicel yöntemi benimsemiştir: biri karma yöntem yaklaşımı kullanmış, diğeri ise nicel faktör analizi yöntemini benimsemiştir.

TARTIŞMA

Bulgularımıza göre, akademik gelişim araştırmasının hala büyük ölçüde deneyimsel olduğu ve oryantasyon açısından teorik olmadığı görülüyor. İlk aramamızda bulunan 278 makaleden sadece 30’u çalışmalarında teorilere ve ilgili kavramlara atıfta bulundu ve sadece 24 yazar bunları açıkça uyguladı. Tek başına bu temelde, akademik gelişimin disiplin durumu için güçlü bir iddiada bulunamayacağı görülmektedir.

Bu eğilim, akademik gelişim teorisinin ve bilme yollarının parçalanmış, çok disiplinli kökenleri tarafından daha da şiddetlenir.

Bu parçalanmış kökenler, akademik gelişim araştırması için bir ön teorik temel taslağı çıkarmaya çalıştığımızda açıkça görülür. Çalışmamızda gözden geçirilen akademik gelişim araştırmasının temeli, mesleki öğrenme ve öğretme ve öğrenme bilimi, sosyolojik ve felsefi ve eğitim ve eğitim psikolojisi dahil olmak üzere üç alanı kapsamaktadır.

Yazarlar tarafından 30 hedef makalemizde kullanılan teorilerin kökenleri sosyoloji, psikoloji, politika, yönetim, felsefe ve tarih dahil olmak üzere çeşitli disiplinlerde veya alanlardadır. İncelenen pek çok çalışmanın konusu akademik gelişime özgü olsa da, teorik ve disipliner temel, tek bir katmandan gevşek bir şekilde örülmüş gibi görünebilir.

Ancak analizimiz, bu çalışmada incelenen akademik gelişim araştırmasını bilgilendiren iki baskın disiplin merceğinin varlığına işaret ediyor. Bunlar sosyoloji ve eğitim psikolojisinin alt disiplinini bünyesinde barındıran psikolojidir. Bu belki de şaşırtıcı değil, çünkü bu baskınlık aynı zamanda yüksek öğretimde ve eğitim araştırmalarında daha geniş bir şekilde yankılanıyor.

Yine de bu bulgu, Güney Afrika’daki akademik gelişimi karakterize eden kurumsal ve ulusal farklılıkların kanıtlarına rağmen, paylaşılan bir bilgi alanı ve paylaşılan bir dil için en azından bazı temeller önerebilir.

Akademik geliştiriciler tarafından kullanılan geniş araştırma yaklaşımı açısından da bazı ortak kanıtlar vardır. İncelenen makalelerden 11 veya daha fazla farklı araştırma yöntemi belirlenirken, ikisi dışında tümü yaklaşım olarak nitelikseldi.

Ek olarak, akademik geliştiriciler tarafından oto-etnografik/anlatı ve belgesel analiz gibi yansıtma ve ilgili yöntemlerin düzenli kullanımı, akademik gelişim araştırmalarında önemli bir profesyonel ve disipliner düşünümsellik türüne işaret eder.

Bu, konumsal ve profesyonel güvensizliğin bir sonucu olarak daha kararsız bir şekilde görülebilir. Ancak akademik gelişim uygulayıcıları için bazı ortak noktaları vurgulamaktadır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir