AKADEMİK GELİŞİM – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

AKADEMİK GELİŞİM – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

22 Kasım 2022 Akademik Gelişim nedir Gelişim Akademik eğitim Gelişim Akademik Eğitim Merkezi 0
Modelleme Türleri

AKADEMİK GELİŞİM

Bu bölüm, Avustralasya, Büyük Britanya ve Güney Afrika’daki akademik geliştiriciler tarafından yüksek öğrenim çalışmalarında, araştırmalarında ve burslarında yaygın olarak uygulanan ‘bilme yolları’ teorilerini ve araştırma yöntemlerini araştırıyor. 40 yıl önce yüksek öğretimde ortaya çıkan profesyonel uygulamaya dayalı bir araştırma alanı olarak ortaya çıkışından bu yana, akademik gelişim yeterince kuramsallaştırılmamıştır.

Akademik geliştiriciler için önde gelen bir dergi olan International Journal of Academic Development’ın veritabanında ‘teori’ veya ‘teoriler’ için bir ön anahtar kelime araması 71 sonuçla sonuçlandı. Ancak, derginin ilk sayısında yer alan yalnızca bir makale, “Personel gelişimi teorileri: Gelişim ve anlayış” başlığında “teoriler” kelimesini açıkça içeriyordu.

Daha yakın zamanlarda, akademik geliştiricilerin uygulamalarında yerleşik olan epistemolojik varsayımları eleştirel bir şekilde incelemeye başladıkları gözlemlendi. Ancak, bu süreç olgunlaşmaktan uzaktır.

2000 yılında yayınlanan 17 uzmanlık yükseköğretim dergisinden 406 yükseköğretim araştırma makalesini haritalayarak bu sürece önemli bir katkı sağlamıştır. 

Sıkı önceki çalışmasında, akademik geliştiriciler ve sosyal bilimcilerin teoriyi eğitim veya yüksek öğretim araştırma merkezlerinden daha açık bir şekilde kullanma eğilimindeyken, vakaların çoğunda teorik boyutun yalnızca örtük olduğunu buldu.

Daha sonra yapılan çalışmalar, yüksek öğretim araştırmalarının daha uluslararası hale geldiğini ve 2000 yılına göre daha yüksek düzeyde teorik katılım gösterdiğini gösterdi. İncelenen makalelerin yazarlarının %10’u akademik gelişim birimlerinde yer almaktadır.

Akademik geliştiricilerin yüksek öğretim araştırmacıları olarak elde ettikleri başarıya rağmen, çalışmalarını bir akademik uygulama alanı olarak eleştirel bir şekilde kuramlaştırmaya yönelik entelektüel proje daha fazla gelişmeyi gerektirmektedir. Örneğin, akademik gelişim pratiği ile teorik çalışmanın birleştirilmesini savunmuştur.

Bunun, bu alanın etkili bir eleştirisini gerçekleştireceğini ve onun basit, ‘modernist’ iyileştirme gündeminin ötesine geçeceğini savundu. Son zamanlarda, daha deneyimli akademik geliştiricilere, çoğu diğer disiplinlerden “göçmen” olan meslektaşları için resmi bir göreve başlama programı üzerinde çalışmalarını tavsiye ettiler.

Diğerleri, akademik geliştiricilerin akademik statüsünü bile sorguladılar ve en azından Avustralya’da bu rolün profesyonel olarak sınıflandırılmasına yönelik eğilime dikkat çekti. Akademik gelişimin akademik profilini korumak için disiplin statüsü gerektirdiğine inanmıyoruz.


Akademik Gelişim nedir
Gelişim Akademik eğitim
Gelişim Akademik Eğitim Merkezi
Akademi Gelişim giriş
Akademik Gelişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
GENÇ Akademik Gelişim Eğitim Hizmetleri ve Kırtasiye Tic. Ltd şti
Gelişim Akademik Takvim
Gelişim Akademik Şikayetvar


Bununla birlikte, çalışmamızın akademik doğasını haklı çıkarmak, muhtemelen bir uygulama ve bir araştırma alanı olarak olgunluk gerektirecektir. Akademik gelişim çalışmasına bilimsel, titiz bir yaklaşım benimsemek önemlidir. Belirtildiği gibi, akademik geliştiriciler, sayıca az da olsa, yüksek öğretimde öğrenme ve öğretme araştırmalarına etkili katkı sağlayanlardır.

Bir uygulama ve araştırma alanı olarak akademik gelişimin meşruiyetini ilerletmenin bir yolu, akademik geliştirici araştırmacılar tarafından kullanılan mevcut bilme yollarının, teorilerin ve araştırma yöntemlerinin tanımlanması ve haritalandırılmasıdır.

Bunu göz önünde bulundurarak, yazarlar tarafından kullanılan bilme yollarını, açık teorileri ve yöntemleri belirlemek için 1996 ile 2015 yılları arasında akademik gelişim araştırmasının bir aramasını ve meta-analizini gerçekleştirdik. Bunlar, araştırma kümesine ve disiplin merceğine göre tematik olarak analiz edilmiştir.

Bulgularımız, akademik gelişimin hala büyük ölçüde kuramsal olmayan olarak nitelendirilebilmesine karşın, kuramla ilgilenen araştırmaların üç farklı kümeye ayrılabileceğini göstermektedir: mesleki öğrenme ve öğretme ve öğrenme bilimi; sosyoloji ve felsefe; ve eğitim ve eğitim psikolojisi.

Akademik geliştirici araştırmacılar tarafından benimsenen disiplin merceği geniştir, ancak sosyoloji ve psikoloji hakimdir. Kalitatif yöntemler de baskındı.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Araştırmamız için bir çerçeve olarak, bir disiplinin gerekli özelliklerini özetleyen çalışma unsurlarını uyguladık. Çalışmamıza rehberlik etmede yararlı bir araç olması için burada açıklanan özellikler şunlardır:

1. araştırma konusu başka bir disiplinle paylaşılabilse de, belirli bir araştırma konusu;
2. kendilerine özgü olan ve genel olarak başka bir disiplinle paylaşılmayan … birikmiş uzmanlık bilgisi bütünü;
3. Birikmiş uzmanlık bilgisini etkili bir şekilde organize edebilen teoriler ve kavramlar;
4. araştırma amaçlarına göre ayarlanmış özel terminolojiler veya özel teknik dil;
5. özel araştırma yöntemleri geliştirdi; ve
6. üniversitelerde, ilgili akademik bölümlerde ve meslek kuruluşlarında öğretilen dersler şeklinde kurumsal bir tezahür.

Özelliklerin sayısı arttıkça bir araştırma alanı tarafından gösterilebilirse, “kendini yeniden üretebilen ve kendi biliminin büyüyen bir gövdesi üzerine inşa edebilen bir disiplin olarak kabul edilmesi” o kadar olasıdır.

Daha yeni araştırma alanlarının, bu özellikleri gösterebilmek için yetersiz kalması muhtemeldir. Bu tür alanlar tipik olarak teorileştirmeden veya özel metodolojilerden yoksundur ve çalışmalar olarak daha iyi karakterize edilir.

Disiplin statüsü kazandıran özellikler hakkında bazı anlaşmazlıklar vardır ve akademik gelişimin bir disiplin olarak görülmesi için özel bir gereklilik yoktur. Aslında, çalışma alanlarının ortaya çıkışı, disiplinlerin sürekli olarak geliştiği ve sınırlarının, süreçler ve içerikle ilgili iç savaşların bir sonucu olarak değişeceği konusundaki ihtiyatla tutarlıdır.

Bu tür savaşların sonuçları, yeni ve daha küçük alt-uzmanlık gruplarının oluşumu veya ana disiplinin varyantlarının evrimi gibi parçalanmaya yol açabilir.

Değişen sınırlara veya bir disiplinin kendisini azalan alaka düzeyine ve modası geçmiş ilgisizliğe karşı koruyup koruyamayacağına bakılmaksızın, sürekli gelişen disiplin veya alan için, yeni bilgi geliştirme veya yaratma gibi dinamik uygulamalara odaklanmanın daha önemli olduğunu savunur.

Bu, çerçeve içindeki bir disiplinin son özelliği olan, eğitim kurumlarında öğretilecek yerleşmiş bir müfredat olduğu, ‘müfredat olarak disiplin’e ilişkin daha durağan bir görüş almanın tersidir. Bu gerilimlere rağmen, Krishnan’ın çerçevesinden farklı unsurlar, akademik gelişimi bir araştırma alanı olarak haritalamamıza rehberlik edecek faydalı kriterler sağladı.

Araştırma Soruları

Araştırma sorularımız:

• Akademik gelişim söylemini çerçevelemek için kullanılan teoriler veya teorik temeller nelerdir?
• Analiz için veri toplamak için kullanılan yöntemler nelerdir?

İlerleyen yazılarımızda bu soruları detaylı olarak ele alacağız.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir