Alternatif Hipotezler  – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Alternatif Hipotezler  – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

7 Ekim 2022 Alternatif hipotez örnekleri Basit hipotez örnekleri Hipotez Örnekleri 0
UYGULAYICI MODEL

Boş Hipotezler ve Alternatif Hipotezler

İlk araştırma hipotezleri kategorisi, boş hipotezi ve alternatif hipotezi içerir. İki katılımcı grubunu içeren araştırma çalışmalarında, sıfır hipotezi her zaman çalışılan gruplar arasında hiçbir fark olmayacağını tahmin eder.

Bununla birlikte, belirli bir araştırma çalışması, çalışma katılımcı gruplarını içermiyorsa, bunun yerine yalnızca seçilen değişkenlerin incelenmesini içeriyorsa, sıfır hipotezi, çalışılan değişkenler arasında hiçbir ilişki olmayacağını tahmin eder. Buna karşılık, alternatif hipotez her zaman çalışılan gruplar arasında bir fark olacağını tahmin eder.

Boş hipotezler ile alternatif hipotezler arasındaki farkı netleştirmek için bir örneğe bakalım. Yeni geliştirilen bir ilacın kan basıncı düzeyleri üzerindeki etkilerini araştıran bir araştırma çalışmasında, sıfır hipotezi, ilacı alan grup ile almayan grup arasında kan basıncı düzeyleri açısından bir fark olmayacağını öngörecektir.

Buna karşılık, alternatif hipotez, kan basıncı seviyelerine göre iki grup arasında bir fark olacağını öngörecektir. Bu nedenle, örneğin alternatif hipotez, yeni ilacı alan grubun, yeni ilacı almayan gruba göre kan basıncı düzeylerinde daha büyük bir düşüş yaşayacağını öngörebilir.

Araştırma çalışmalarının birkaç boş ve alternatif hipotez içermesi nadir değildir. Belirli bir araştırma çalışmasına dahil edilen boş ve alternatif hipotezlerin sayısı, çalışmanın kapsamına ve karmaşıklığına ve araştırmacı tarafından sorulan belirli sorulara bağlıdır.

Test edilen hipotezlerin sayısının, çalışmayı yürütmek için ihtiyaç duyulacak araştırma katılımcılarının sayısı üzerinde etkileri olduğunu akılda tutmak önemlidir. Bu son nokta, bu bölümde tartışmayacağımız oldukça karmaşık istatistiksel kavramlara dayanmaktadır. Amaçlarımız için, hipotez sayısı arttıkça, gerekli katılımcı sayısının da tipik olarak arttığını hatırlamak yeterlidir.

Bilimsel araştırmalarda, test edilenin boş hipotez olduğunu ve ardından sıfır hipotezinin doğrulandığını veya reddedildiğini (bazen reddedildi veya reddedilmedi olarak ifade edilir) unutmayın. Unutmayın, sıfır hipotezi reddedilirse (ve bu karar daha sonraki bölümlerde tartışılacak olan istatistiksel analizlerin sonuçlarına dayanıyorsa), araştırmacı makul bir şekilde üzerinde çalışılan gruplar (veya bir grup) arasında bir fark olduğu sonucuna varabilir. incelenen değişkenler arasındaki ilişki).

Sıfır hipotezini reddetmek, bir araştırmacının alternatif hipotezi reddetmemesine izin verir ve bir hipotezi reddetmemek, bilimsel araştırmalarda yapabileceğimiz en fazla şeydir. Açık olmak gerekirse, bir hipotezi asla kabul edemeyiz; sadece bir hipotezi reddetmekte başarısız olabiliriz.

Buna göre, araştırmacılar tipik olarak, çalışılan grupların çalışmada incelenen değişkenler üzerinde farklılık gösterdiğini ampirik olarak gösteren sıfır hipotezini reddetmeye çalışırlar. Bu son nokta mantıksız görünebilir, ancak akılda tutmanız gereken son derece önemli bir kavramdır.

Yönlü Hipotezler ve Yönsüz Hipotezler

Araştırma hipotezlerinin ikinci kategorisi, yönlü hipotezleri ve yönsüz hipotezleri içerir. Araştırma katılımcısı gruplarını içeren araştırma çalışmalarında, yönlü veya yönsüz bir hipotezin kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin karar, araştırmacının incelenen grupların nasıl farklılaşacağı konusunda bir fikre sahip olup olmamasına bağlıdır.

Spesifik olarak, araştırmacılar, grupların farklı olacağına inandıklarında, ancak grupların nasıl farklılaşacağına (yani, hangi yönde farklılaşacaklarına) dair bir inanca sahip olmadıklarında, yönsüz hipotezler kullanırlar. Buna karşılık, araştırmacılar, çalışılan grupların farklı olacağına inandıklarında ve grupların nasıl farklılaşacağına dair bir inanca sahip olduklarında yönlü hipotezler kullanırlar.

Basit bir örnek, yönlü ve yönsüz hipotezler arasındaki önemli ayrımı netleştirmeye yardımcı olmalıdır. Bir araştırmacının, bellek geliştirme dersinin üniversite öğrencilerinin bellekleri üzerindeki etkilerini araştırmak için standart bir iki gruplu tasarım (yani bir deney grubu ve bir kontrol grubu) kullandığını varsayalım.


Hipotez Örnekleri
Basit hipotez örnekleri
Alternatif hipotez örnekleri
H0 H1 hipotez örnekleri
Sıfır hipotez örnekleri
Hipotez türleri
Araştırma sorusu ve hipotez Örnekleri
Araştırma hipotezi nedir


Çalışmanın başında, tüm çalışma katılımcıları rastgele iki gruptan birine atanır. Akabinde, bir grup hafıza geliştirme sınıfına tabi tutulacak ve diğer grup hafıza geliştirme sınıfına maruz bırakılmayacaktır.

Daha sonra her iki gruptaki tüm katılımcılara bir hafıza testi uygulanacaktır. Bu araştırma tasarımına dayanarak, bellek testinde iki grup arasında gözlemlenen herhangi bir farklılık, makul bir şekilde bellek geliştirme sınıfının etkilerine bağlanabilir.

Bu örnekte, araştırmacının hipotezler açısından birkaç seçeneği vardır. Bir yandan araştırmacı, bellek testinde iki grup arasında bir fark olacağını basitçe varsayabilir. Bu, yönsüz bir hipoteze bir örnek olacaktır, çünkü araştırmacı iki grubun farklılaşacağını varsayıyor, ancak araştırmacı iki grubun nasıl farklılaşacağını belirtmiyor.

Alternatif olarak, araştırmacı, bellek geliştirme sınıfına maruz kalan katılımcıların bellek testinde, bellek geliştirme sınıfına maruz kalmayan katılımcılardan daha iyi performans göstereceklerini varsayabilir.

Bu, yönlü bir hipoteze bir örnek olacaktır, çünkü araştırmacı iki grubun farklı olacağını varsayıyor ve iki grubun nasıl farklı olacağını belirtiyor.

 DEĞİŞKENLERİ SEÇME

Şimdi asıl çalışmaya başlamaya çok yakınız, ancak veri toplamaya başlamadan önce hala yapmamız gereken birkaç şey var. Daha fazla ilerlemeden önce, bir an durup bu araştırma çalışması planlama sürecinde nerede olduğumuzu görmemiz muhtemelen yardımcı olacaktır.

Buraya kadar araştırmacıların (1) araştırılabilir fikirleri nasıl bulduklarını; (2) kendi konu alanlarında neler yapıldığını görmek için kapsamlı literatür incelemeleri yapmak (ve gerekirse, önceki araştırmaların sonuçlarına dayanarak çalışmalarının odağını iyileştirmek); (3) açıkça tanımlanmış kavram ve terimlerle (operasyonel tanımları kullanarak) kısa araştırma problemlerini formüle edin; ve (4) yanlışlanabilir hipotezler ifade etmek. Kesinlikle epey bir şey başardık, ancak çalışmaya başlamadan önce yapılacak daha çok şey var.

Bir araştırma çalışmasını planlamanın bir sonraki adımı, hangi değişkenlerin çalışmanın odak noktası olacağını belirlemektir. Araştırma çalışmalarında görünebilecek birçok değişken kategorisi vardır. Ancak, akla gelebilecek her birini tartışmak yerine, dikkatimizi en sık kullanılan kategorilere odaklayacağız. Her araştırma çalışması bu değişkenlerin hepsini içermese de, kategoriler arasındaki farklılıkların ve her bir değişken türünün ne zaman kullanılabileceğinin farkında olmanız da önemlidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir