Bağımlı Değişkenler  – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Bağımlı Değişkenler  – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

7 Ekim 2022 Bağımlı Bağımsız değişken araştırma Yöntemleri Bağımlı bağımsız değişken örnekleri Bağımlı bağımsız kontrol değişken örnekleri 0
Kavramsal Veri Modeli ile Karşılaştırma

Bağımsız Değişkenler ve Bağımlı Değişkenler

Değişkenleri tartışırken belki de en önemli ayrım bağımsız ve bağımlı değişkenler arasındadır. Bağımsız değişken, araştırmacı tarafından manipüle edilen veya kontrol edilen faktördür. Çoğu çalışmada, araştırmacılar bağımsız değişkenin etkilerini incelemekle ilgilenirler. En basit haliyle, bağımsız değişkenin iki düzeyi vardır.

Örneğin, yeni bir psikoterapi türünün anksiyete belirtileri üzerindeki etkilerini araştıran bir araştırma çalışmasında, bir grup psikoterapiye maruz kalacak ve bir grup psikoterapiye maruz kalmayacaktır.

Bu örnekte bağımsız değişken psikoterapidir, çünkü araştırmacı çalışmaya katılanların buna maruz kalıp kalmadığını kontrol edebilir ve araştırmacı psikoterapinin anksiyete belirtileri üzerindeki etkilerini incelemekle ilgilenir.

Bildiğiniz gibi, bağımsız değişkenin bulunduğu (yani psikoterapiye maruz kalan) gruba deney grubu, bağımsız değişkenin bulunmadığı (yani, olmayan) gruba ise deney grubu denir. psikoterapiye maruz kalan) kontrol grubu olarak adlandırılır.

En basit biçiminde, bağımsız bir değişkenin yalnızca iki düzeyi olmasına rağmen (yani, var veya yok), bağımsız bir değişkenin ikiden fazla düzeye sahip olması kesinlikle nadir değildir. Örneğin, yeni bir ilacın depresyon belirtileri üzerindeki etkilerini inceleyen bir araştırma çalışmasında araştırmacı, araştırmaya üç grup bir kontrol grubu ve iki deney grubu dahil edebilir.

Her zamanki gibi, kontrol grubu ilacı almayacak (veya bir plasebo alacaktı), bir deney grubu daha düşük dozda ilaç alabilirken, diğer deney grubu daha yüksek dozda ilaç alabilir. Bu örnekte, bağımsız değişken (yani ilaç) üç seviyeden oluşur.

Elbette düşük, orta ve yüksek gibi diğer bağımsız değişken seviyeleri de mümkündür; veya yok, düşük, orta ve yüksek. Araştırmacılar, mevcut çalışma katılımcılarının sayısı, çalışma ile elde etmek istedikleri sonuçların özgüllük derecesi ve ilişkili değişkenler dahil olmak üzere çeşitli faktörlerin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesine dayalı olarak bağımsız bir değişkenin düzeylerinin sayısı ile ilgili kararlar verir. 

Bir araştırma çalışmasının, belki de bağımsız değişkenlerin her biri birden çok düzeyden oluşan birden çok bağımsız değişkeni içermesi de yaygındır. Örneğin, bir araştırmacı hem ilaç tedavisinin hem de psikoterapinin depresyon belirtileri üzerindeki etkilerini araştırmaya çalışabilir.

Bu örnekte, iki bağımsız değişken (yani ilaç tedavisi ve psikoterapi) vardır ve her bağımsız değişken potansiyel olarak birden fazla düzeyden oluşabilir (ör. düşük, orta ve yüksek dozda ilaç; bilişsel davranışçı terapi, psikodinamik terapi ve rasyonel duygusal terapi). Gördüğünüz gibi, araştırmacılar birden fazla düzeyde birden fazla bağımsız değişken kullandığında, işler oldukça hızlı bir şekilde karmaşıklaşma eğilimindedir.

Tartışmanın bu noktasında, bu bölümde şimdiye kadar sunulan materyalden korkma dürtüsüne aktif olarak direnmelisiniz. Oldukça fazla bilgiyi ele aldık ve ilerledikçe daha karmaşık hale geliyor.

Önemli araştırma deneyimine sahip bizler için bile, farklı kategorileri ve değişken türlerini takip etmek kesinlikle zor olabilir. Kafanız karışıyorsa, işleri en basit terimlerine indirgemek yardımcı olabilir.


Bağımlı Bağımsız değişken araştırma Yöntemleri
Bağımlı bağımsız değişken örnekleri
Bağımsız değişken Türleri
10 tane bağımlı değişken örnek
Bağımlı bağımsız kontrol değişken örnekleri
Değişkenler
Kontrol değişken örnekleri
Değişken türleri


Bağımsız değişkenler söz konusu olduğunda akılda tutulması gereken önemli nokta, araştırmacıların bağımsız bir değişkenin bir şey üzerindeki etkilerini incelemekle ilgilendikleri ve bir şeyin bağımlı değişken olduğudur. Şimdi dikkatimizi bağımlı değişkenlere çevirelim.

Bağımlı değişken, bağımsız değişkenin etkisinin bir ölçüsüdür. Örneğin, bir araştırmacı, yeni bir ilacın üniversite öğrencileri arasında depresyon belirtileri üzerindeki etkilerini incelemekle ilgilenebilir.

Bu örnekte, herhangi bir ilacı uygulamadan önce, araştırmacı muhtemelen bir grup çalışma katılımcısına Beck Depresyon Envanteri gibi geçerli ve güvenilir bir depresyon ölçüsü uygulayacaktır.

Beck Depresyon Envanteri, depresyon semptomlarının iyi kabul görmüş bir öz bildirim envanteridir. Araştırma katılımcılarına herhangi bir ilacı uygulamadan önce bir depresyon ölçüsü uygulamak, araştırmacının, herhangi bir müdahalenin uygulanmasından önce mevcut olan depresyon düzeylerinin bir ölçümü anlamına gelen, temel bir depresyon ölçüsü olarak adlandırılan şeyi elde etmesine olanak tanır. 

Araştırmacı daha sonra çalışma katılımcılarını yeni ilacı alan bir deney grubu ve yeni ilacı almayan bir kontrol grubu olmak üzere rastgele iki gruba atar.

İlaç verildikten sonra (veya kontrol grubu için ilacı uygulamadıktan sonra), araştırmacı daha sonra Beck Depresyon Envanteri’ni her iki gruptaki tüm katılımcılara yeniden uygulayacaktır.

Araştırmacının şimdi her iki gruptaki katılımcıların her biri için ilaç uygulanmadan önce bir puan ve ilaç verildikten sonra bir puan olmak üzere iki Beck Depresyon Envanteri puanı vardır.

Bu iki depresyon skoru daha sonra ilacın depresyon seviyeleri üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığını belirlemek için karşılaştırılabilir. Spesifik olarak, deney grubundaki katılımcılar için Beck Depresyon Envanteri puanları düşerse (düşük depresyon seviyelerini gösterir), ancak kontrol grubundaki katılımcılar için değil, o zaman araştırmacı makul bir şekilde ilacın etkili olduğu sonucuna varabilir. depresyon belirtilerini azaltmada.

Daha kesin olmak gerekirse, araştırmacının ilacın depresyon semptomlarını azaltmada etkili olduğu sonucuna varabilmesi için deney grubu ve kontrol grubu arasında Beck Depresyon Envanteri puanlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olması gerekir, ancak biz bu noktayı şimdilik bir kenara koyacaktır.

Daha fazla ilerlemeden önce, bir dakikanızı ayırın ve örneğimizde bağımsız ve bağımlı değişkenleri tanımlayıp tanımlayamadığınıza bakın. Anladın mı? Bu örnekte, yeni ilaç araştırmacının kontrolünde olduğundan ve araştırmacı etkisini ölçmekle ilgilendiğinden bağımsız değişkendir. Beck Depresyon Envanteri puanı, bağımsız değişkenin etkisinin bir ölçüsü olduğu için bağımlı değişkendir.

Öğrenciler ilk kez araştırma terminolojisine maruz kaldıklarında, bağımsız ve bağımlı değişkenleri birbirine karıştırmaları alışılmadık bir durum değildir. Neyse ki, ikisi arasındaki farkı hatırlamanın kolay bir yolu var. Kafanız karışırsa, bağımsız değişkeni “neden” ve bağımlı değişkeni “sonuç” olarak düşünün.

Bağımsız değişken, ölçülen sonuçtan bağımsız olduğu için “bağımsız” olarak adlandırılır. Daha spesifik olarak, bağımsız değişken sonuca neden olan veya sonucu etkileyen şeydir. Bağımlı değişken, bağımsız değişkenden etkilendiği için “bağımlı” olarak adlandırılır. Örneğin, ilaçların depresyon belirtileri üzerindeki etkilerini inceleyen varsayımsal çalışmamızda, depresyon ölçüsü bağımsız değişkenden etkilendiği (yani bağımlı olduğu) için bağımlı değişkendir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir