Ampirik Yaklaşım – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Ampirik Yaklaşım – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

6 Ekim 2022 Ampirik araştırma örneği Ampirik çalışma nedir Ampirik veri Ne Demek 0
Modelleme Türleri

Ampirik Yaklaşım

Bilimsel yöntem, kesin olarak ampirik yaklaşıma dayanmaktadır. Ampirik yaklaşım, yeni bilginin edinilmesinde doğrudan gözlem ve deneye dayanan kanıta dayalı bir yaklaşımdır. Ampirik yaklaşımda, doğrudan gözlem ve deneylerden elde edilen verilere dayalı olarak bilimsel kararlar alınır.

Karar verme yaklaşımına bu yaklaşımı, günlük hayatımızda çoğu bilimsel olmayan kararın alınma şekliyle karşılaştırın. Örneğin, hepimiz duygulara, önsezilere veya “içgüdü” içgüdülerine dayalı kararlar vermişizdir.

Ek olarak, genellikle verilere değil, fikirlere, spekülasyonlara ve en iyisi için bir umuda dayalı sonuçlara ulaşabilir veya kararlar verebiliriz. Doğrudan, sistematik ve dikkatli gözleme vurgu yapan ampirik yaklaşım, bilimsel yönteme uygun olarak yürütülen tüm araştırmaların arkasındaki yol gösterici ilke olarak en iyi şekilde düşünülür.

Gözlemler

Herhangi bir bilimsel araştırmanın önemli bir bileşeni gözlemdir. Bu anlamda gözlem, etrafımızdaki dünyadan haberdar olmak ve dikkatli ölçümler yapmak olan iki ayrı kavramı ifade eder. Çevremizdeki dünyanın gözlemleri, genellikle bilimsel araştırmalarla ele alınan sorulara yol açar.

Örneğin, elmaların ağaçlardan düştüğüne dair Newton’un gözlemi, yerçekiminin etkilerine ilişkin birçok araştırmayı teşvik etti. Bu nedenle, çevrenize keskin bir bakış, araştırma çalışmaları için çoğu zaman size birçok fikir sağlayabilir.

Bilim bağlamında gözlem, araştırma için fikir edinmek için etrafımızdaki dünyayı gözlemlemekten daha fazlasını ifade eder. Gözlem aynı zamanda iyi yürütülen bilimsel araştırmaların ayırt edici bir özelliği olan dikkatli ve doğru ölçümler yapma sürecini ifade eder.

Bilim adamları, araştırma bağlamında ölçümler yaparken, genellikle önyargılı gözlemler yapmaktan kaçınmak için büyük önlemler alırlar. Örneğin, bir araştırmacı, şimşek ile gök gürültüsü arasında geçen süre gibi iki olay arasında geçen süreyi gözlemliyorsa, araştırmacının kesinlikle önceden belirlenmiş bir ölçüm cihazı kullanması tavsiye edilir. yüksek derecede doğruluk ve güvenilirlik.

Bu iki olay arasında geçen süreyi basitçe “tahmin etmeye” çalışmak yerine, araştırmacıya bir kronometre veya benzeri bir ölçüm cihazı kullanması tavsiye edilir. Bunu yaparak araştırmacı, ölçümün doğru olmasını ve dış etkenler tarafından önyargılı olmamasını sağlar. Çoğu insan, günlük hayatımızda yaptığımız gözlemlerin nadiren bu kadar dikkatli veya sistematik olarak yapıldığı konusunda hemfikirdir.


Ampirik yöntem nedir
Ampirizm
Ampirik nedir
Ampirik çalışma nedir
TDK ampirik
Ampirik araştırma örneği
Ampirik gözlem nedir
Ampirik veri Ne Demek


Ölçümün önemli bir yönü, operasyonel bir tanımdır. Araştırmacılar, operasyonel tanımları kullanarak araştırma çalışmaları bağlamında anahtar kavram ve terimleri tanımlarlar. Araştırmacılar, işlemsel tanımları kullanarak herkesin aynı fenomen hakkında konuşmasını sağlar.

Örneğin, bir araştırmacı egzersizin stres düzeyleri üzerindeki etkilerini incelemek isterse, araştırmacının “egzersizin” ne olduğunu tanımlaması gerekir. Egzersiz, koşu, ağırlık kaldırma, yüzme, ip atlama veya yukarıdakilerin tümünü ifade eder mi? Araştırmacı, çalışmanın amaçları doğrultusunda “egzersiz” tanımlayarak herkesin aynı şeye atıfta bulunduğundan emin olur.

Açıkça, “egzersiz” tanımı bir çalışmadan diğerine farklılık gösterebilir, bu nedenle araştırmacının “egzersizi” kendi çalışması bağlamında kesin bir şekilde tanımlaması çok önemlidir. Terimlerin net bir tanımına sahip olmak, araştırmacının çalışmasının başka araştırmacılar tarafından da tekrarlanmasını sağlar.

Sorular

Bir araştırma fikri edindikten sonra, belki de çevremizdeki dünyayı gözlemleyerek, araştırma sürecindeki bir sonraki adım, bu araştırma fikrini cevaplanabilir bir soruya çevirmeyi içerir. “Sorumlu” terimi bu açıdan özellikle önemlidir ve gözden kaçırılmamalıdır. Açıkça cevaplanamayan bir araştırma sorusunu bilimsel araştırma yoluyla cevaplamaya çalışmak, sinir bozucu ve nihayetinde ödüllendirici olmayan bir çaba olacaktır.

Cevaplanamayan bir araştırma sorusuna örnek olarak şu soru verilebilir: “Başka bir evrende benim tam bir kopyam var mı?” Bu kesinlikle önemli bilgiler verecek merak uyandıran bir soru olsa da, bilimin mevcut durumu bu soruya bir cevap verememektedir.

Bu nedenle, mevcut bilimsel yöntemler ve prosedürler aracılığıyla yanıtlanabilecek bir araştırma sorusu formüle etmek önemlidir. Örneğin, egzersiz yapmanın (yani belki de operasyonel olarak haftada üç kez, her seferinde 30 dakika koşmak olarak tanımlanır) kolesterol düzeylerini düşürüp düşürmediği sorulabilir. Bu soru, yerleşik bilimsel yöntemler kullanılarak araştırılabilir ve yanıtlanabilir.

Hipotezler

Bilimsel yöntemdeki bir sonraki adım, araştırma sorunuzun cevabı hakkında sadece eğitimli ve test edilebilir bir tahmin olan bir hipotez oluşturmaktır. Bir hipotez genellikle araştırmacının ilgilenilen fenomeni açıklama girişimi olarak tanımlanır. Hipotezler, sorulan soruya ve yürütülen çalışmanın türüne bağlı olarak çeşitli biçimler alabilir.

Tüm hipotezlerin temel özelliği, her birinin bir tahmin yapması gerektiğidir. Hipotezlerin araştırmacının incelenen fenomeni açıklama girişimi olduğunu ve bu açıklamanın çalışılan değişkenler hakkında bir tahmin içermesi gerektiğini unutmayın. Bu tahminler daha sonra veriler toplanıp analiz edilerek test edilir ve hipotezler verilere dayanarak desteklenebilir veya reddedilebilir.

En basit biçimlerinde, hipotezler tipik olarak “eğer-o zaman” ifadeleri olarak ifade edilir. Örneğin bir araştırmacı, “insanlar haftada en az üç gün günde 30 dakika egzersiz yaparsa, kolesterol düzeylerinin düşeceğini” varsayabilir.

Bu hipotez, egzersizin kolesterol seviyeleri üzerindeki etkileri hakkında bir tahminde bulunur ve tahmin, verilerin toplanması ve analiz edilmesiyle test edilebilir.

Aşina olmanız gereken iki tür hipotez, boş hipotez ve alternatif (veya deneysel) hipotezdir. Sıfır hipotezi her zaman çalışılan gruplar arasında fark olmayacağını öngörür.

Buna karşılık, alternatif hipotez, gruplar arasında bir fark olacağını tahmin eder. Örneğimizde, sıfır hipotezi, egzersiz grubu ve egzersiz yapılmayan grubun kolesterol seviyelerinde önemli ölçüde farklılık göstermeyeceğini öngörecektir. Alternatif hipotez, iki grubun kolesterol seviyelerinde önemli ölçüde farklılık göstereceğini öngörecektir.

Hipotezlerin Yanlışlanabilirliği

20. yüzyıl filozofuna  göre, hipotezler yanlışlanabilir olmalıdır. Başka bir deyişle, araştırmacı hipotezin yanlış olduğunu gösterebilmelidir. Bir hipotez yanlışlanabilir değilse, o zaman bilim hipotezi test etmek için kullanılamaz. Örneğin, dini inançlara dayalı hipotezler yanlışlanamaz.

Bu nedenle, inanç temelli hipotezlerin yanlış olduğunu hiçbir zaman kanıtlayamayacağımız için, onları test etmek için araştırma yapmanın bir anlamı olmayacaktır. Bunu söylemenin başka bir yolu, araştırmacının incelenen fenomenin önerilen açıklamasını  reddedebilmesi gerektiğidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir