Araştırma Tasarımı ve Metodoloji – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Araştırma Tasarımı ve Metodoloji – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

6 Ekim 2022 Araştırma tekniği nedir Araştırma yaklaşımı Nedir Tarihsel araştırma örnekleri 0
Kavramsal Veri Modeli ile Karşılaştırma

Araştırma Tasarımı ve Metodoloji

Bilimin hemen her alanında ilerleme, sistematik araştırmaların yaptığı katkılara bağlıdır; bu nedenle araştırma genellikle bilimsel ilerlemenin temel taşı olarak görülür. Geniş anlamda, araştırmanın amacı soruları cevaplamak ve yeni bilgiler edinmektir. Araştırma, bilimin neredeyse tüm alanlarında bilginin sınırlarını genişletmek için kullanılan birincil araçtır.

Örneğin araştırma, psikoloji, biyoloji, tıp, fizik ve botanik gibi çok çeşitli bilimsel alanlarda, araştırmaların bildiklerimize ve şeyler hakkında nasıl düşündüğümüze değerli katkılar sağladığı alanlardan sadece birkaçını belirtmek için kullanılır. Diğer şeylerin yanı sıra, araştırmacılar araştırma yaparak problemlerin karmaşıklığını azaltmaya, görünüşte ilgisiz olaylar arasındaki ilişkiyi keşfetmeye ve nihayetinde yaşam biçimimizi iyileştirmeye çalışırlar.

Araştırma çalışmaları, bilimin birçok farklı alanında yürütülse de, araştırmanın genel amaçları ve tanımlayıcı özellikleri, disiplinler arasında tipik olarak aynıdır. Örneğin, tüm bilim türlerinde araştırma, bir şeyi veya olayı tanımlamak, fenomenler arasındaki ilişkiyi keşfetmek veya gelecekteki olaylar hakkında tahminlerde bulunmak için sıklıkla kullanılır.

Kısacası, araştırma betimleme, açıklama ve tahmin amaçları için kullanılabilir ve bunların tümü, bildiklerimizi ve yaşamlarımızı nasıl yaşadığımızı genişletmeye önemli ve değerli katkılar sağlar. Benzer geniş hedefleri paylaşmaya ek olarak, hemen hemen tüm çalışma alanlarındaki bilimsel araştırmalar, hipotezleri test etme, dikkatli gözlem ve ölçüm, verilerin sistematik olarak değerlendirilmesi ve geçerli sonuçlar çıkarılması dahil olmak üzere belirli tanımlayıcı özellikleri paylaşır.

Son yıllarda, çeşitli araştırma çalışmalarının sonuçları popüler medyanın merkezinde yer aldı. Artık beyaz laboratuvar önlükleri giyen araştırma profesörlerinin ve bilim adamlarının özel alanı araştırma değil. Aksine, araştırma çalışmalarının sonuçları yerel akşam haberlerinde, CNN’de, İnternet’te ve hem bilim adamları hem de bilim adamı olmayanların aynı şekilde erişebildiği diğer çeşitli medya kuruluşlarında sıklıkla rapor edilmektedir.

Örneğin, son yıllarda hepimiz, stresin psikolojik sağlığımız üzerindeki etkilerine, düşük kolesterollü beslenmenin sağlığa faydalarına, egzersizin belirli kanser türlerini önlemedeki etkilerine ilişkin araştırmalara aşina olduk.

İnsan genomu, kök hücre kullanımı ve genetik klonlama ile ilgili araştırma çalışmalarına bile aşina olabiliriz. Çok uzun zaman önce, bu kadar yüksek bilimsel araştırma çalışmalarının sonuçlarının kamuoyu ile bu kadar büyük ölçüde paylaşılması pek olası değildi.

Günümüz toplumunda araştırmanın erişilebilirliğine ve yaygınlığına rağmen, birçok insan, araştırmanın tam olarak ne olduğu, araştırmanın nasıl kullanılabileceği, araştırmaların bize neler söyleyebileceği ve araştırmanın sınırlılıkları konusunda ortak yanlış algıları paylaşmaktadır. Bazı insanlar için “araştırma” terimi, laboratuvarlarda farelerin labirentlerde koştuğunu veya test tüplerinde kimyasalları karıştırdığını izleyen bilim insanlarının görüntülerini çağrıştırır.

Diğer insanlar için “araştırma” terimi, tele pazarlamacı anketleriyle veya yerel alışveriş merkezinde onlara “alışveriş alışkanlıklarınızla ilgili birkaç soru sormak” için yaklaşan kişilerle ilişkilidir. Gerçekte, bu basmakalıp araştırma örnekleri, araştırmanın içeriğinin sadece küçük bir kısmıdır.

Bu nedenle, birçok insanın çeşitli araştırma tasarımlarına, araştırmanın nasıl yürütüldüğüne, araştırmanın ne için kullanılabileceğine ve soruları yanıtlamak ve yeni bilgiler edinmek için araştırmayı kullanmanın sınırlarına aşina olmaması şaşırtıcı değildir. 


Tarihsel araştırma örnekleri
Araştırma yaklaşımı Nedir
Araştırma tekniği nedir
Bilimsel araştırma teknikleri
Araştırma odağı nedir
Bilimsel araştırma örnekleri
Tez araştırma yöntemi nedir
Bilimsel araştırma yöntemleri Tıp


 BİLİMSEL YÖNTEM

Basit bir ifadeyle bilim, yeni bilginin edinilmesine yönelik metodolojik ve sistematik bir yaklaşım olarak tanımlanabilir. Bilimin bu tanımı, bilim insanlarının ve bilim adamlarının olmayanların yeni bilgi edinme biçimleri arasındaki bazı temel farklılıkları vurgular.

Spesifik olarak, bilim insanları dünya hakkında bilgi edinmek için yalnızca rastgele gözlemlere ve resmi olmayan bir yaklaşıma güvenmek yerine, dikkatli gözlemler yaparak ve sistematik, kontrollü ve metodik yaklaşımlar kullanarak yeni bilgiler edinmeye çalışırlar.

Bunu yaparak, bilim adamları, çalıştıkları şey hakkında geçerli ve güvenilir sonuçlar çıkarabilirler. Ayrıca bilimsel bilgi, bilim insanının görüşlerine, duygularına veya sezgilerine dayanmaz.

Bunun yerine bilimsel bilgi, dikkatle tasarlanmış bir araştırma çalışması bağlamında güvenilir bir şekilde elde edilen nesnel verilere dayanır. Kısacası, bilimsel bilgi, bu çalışmanın sonraki bölümlerinde çokça tartışılacak olan ampirik kanıtların birikimine dayanmaktadır.

Bilimsel araştırmanın belirleyici özelliği bilimsel yöntemdir. İlk olarak 13. yüzyılda İngiliz filozof ve bilim adamı Roger Bacon tarafından tanımlanmış olmasına rağmen, bilimsel yöntemin tüm bilimsel araştırmaların temeli olduğu konusunda hâlâ genel bir fikir birliği vardır.

Bilimsel yöntem en iyi, yeni bilginin edinilmesine yönelik bir yaklaşım olarak düşünülür ve bu yaklaşım, bilimi bilim olmayandan etkin bir şekilde ayırır. Açık olmak gerekirse, bilimsel yöntem, adının hatalı bir şekilde insanı inandıracağı gibi, aslında tek bir yöntem değil, daha çok bilimsel araştırmaların nasıl devam etmesi gerektiğine dair kapsayıcı bir bakış açısıdır.

Araştırmacıların araştırma çalışmalarından geçerli sonuçlar elde etmelerine yardımcı olan bir dizi araştırma ilke ve yöntemidir. Bilimsel yöntem, belirli araştırma çalışmalarının içeriğinden ziyade araştırmaya genel yaklaşımla ilgilendiğinden, tüm farklı bilimsel disiplinlerdeki araştırmacılar tarafından kullanılmaktadır.

Aşağıdaki bölümlerde görüleceği gibi, bilimsel yöntemin en büyük yararı, bir araştırma çalışması bağlamında bilgi toplamak, değerlendirmek ve raporlamak için bir dizi açık ve üzerinde anlaşmaya varılmış kılavuz sağlamasıdır.

Bilimsel Metot

Bilimsel yöntemin gelişimi genellikle 13. yüzyıl İngiltere’sinden bir filozof ve bilim adamı olan Roger Bacon’a atfedilir, ancak bazıları İtalyan bilim adamı Galileo Galilei’nin bilimsel yöntemi formüle etmede önemli bir rol oynadığını iddia eder.

Bilimsel yönteme daha sonraki katkılar filozoflar tarafından yapılmıştır. Bilimsel yöntemin kesin özellikleri konusunda bazı anlaşmazlıklar olsa da, çoğu kişi, aşağıdaki unsurlarla karakterize edildiği konusunda hemfikirdir:

• Ampirik yaklaşım
• Gözlemler
• Sorular
• Hipotezler
• Deneyler
• Analizler
• Sonuçlar
• Çoğaltma

Bilimsel yöntemi oluşturan unsurlarla ilgili olarak yıllar içinde araştırmacılar arasında bazı anlaşmazlıklar olmuştur. Hatta bazı araştırmacılar, bilimsel araştırmaya evrensel bir yaklaşım tanımlamanın imkansız olduğunu bile ileri sürmüşlerdir.

Bununla birlikte, 100 yılı aşkın bir süredir bilimsel yöntem, bilimsel araştırmanın tanımlayıcı özelliği olmuştur. Araştırmacılar genellikle bilimsel yöntemin şu temel unsurlardan oluştuğu konusunda hemfikirdir: ampirik bir yaklaşım, gözlemler, sorular, hipotezler, deneyler, analizler, sonuçlar ve tekrarlama.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir