Araştırma Anketleri – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Araştırma Anketleri – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

12 Mart 2023 Bilimsel araştırma anket örnekler Tez anket örnekleri pdf Tez anket örnekleri word 0
Denormalizasyon Nedir?

Araştırma Anketleri

Avantajları daha yakından incelemek için ankete, yanıtlayanların kuruluştaki belirli ERP ile ilgili değişiklikler hakkındaki algılarına dokunan sorular ekledik. En büyük değişiklikler, bölümler içindeki işlevsel alanlar arasında daha fazla işbirliği ve süreçlerin yeniden düzenlenmesini içerir.

En az gerçekleşen değişiklik, kesişen projeler için diğer alanlardaki kaynaklara daha kolay erişimdir. Bu nedenle, firmalar organizasyon genelinde süreçlerin daha fazla entegrasyonunu gerçekleştiriyor ve silo davranışını azaltıyor olsa da, birimler içinde kaynakların istiflenmesi veya korunması hala söz konusu olabilir.

Bunun bir açıklaması, firmaların deneyimlediği işbirliği ve yeniden yapılanmanın bu tür davranışları değiştirecek kadar uzun süredir yürürlükte olmamasıdır. Başka bir açıklama, yeniden yapılanmanın, örgütsel davranışın daha derin yapısını etkileyecek şekilde yönetilmediğidir. Bu nedenle, işler değişmiş gibi görünebilir, ancak temelde değişmedi.

Bu belirli değişikliklerin daha yakından incelenmesi, bunların farklı değişiklik kategorilerinde gruplanabileceklerini gösterir. Örneğin, bazıları bir bütün olarak organizasyonla ilgilidir (ör., organizasyon genelinde süreçlerin daha fazla entegrasyonu), diğerleri ise daha çok organizasyon içindeki bölümlerle ilgilidir.

ERP destekli değişiklik hakkında yapılan birçok araştırma, değişiklikleri her bir değişiklik öğesinin etkisi açısından veya öğelerin bir şekilde gelişigüzel gruplandırılması açısından ele alır.

Spesifik kalemlerin tanımlanması yöneticilere faydalı rehberlik sağlasa da, herhangi bir kalem veya kalem kombinasyonu her organizasyon için geçerli olmayabilir. Tek tek öğelerin bir listesi de muhtemelen kapsamlı olmayacaktır, bu nedenle ERP’nin etkinleştirdiği belirli değişikliklerle ilgili bilgiler, ERP’nin etkisine ilişkin anlayışımızı öğelerin doğrulanmış bir gruplandırması kadar bilgilendirmeyebilir. Bu nedenle, daha büyük gruplar açısından nereye sığabilecekleri açısından tek tek öğeleri incelemek en iyisi gibi görünüyor.

Bu akılda tutularak, bunların birlikte gruplanıp gruplanmadığını ve nerede gruplandığını belirlemek için Varimax döndürme kullanan açımlayıcı temel bileşenler faktör analizi kullanıldı. Faktör analizi, daha fazla sayıda öğenin daha küçük, daha yönetilebilir ve belki de daha bilgilendirici bir kümeye indirgenmesini sağlar.

Faktör analizi bunun için güçlü bir araçtır, çünkü ölçüm setlerinin özelliklerinin korelasyonlar gibi daha basit araçlardan daha iyi değerlendirilmesini kolaylaştırır. Yalnızca maddeler arasındaki korelasyonun değerlendirilmesine izin vermez, aynı zamanda bir madde ile ölçtüğü düşünülen yapı arasındaki korelasyonu temsil eden faktör yüklerini türetmek için korelasyon matrisini kullanır.

Faktör analizi doğrudan bir yapı geçerliliği testi oluşturmasa da, yapı geçerliliği için koşullardan biri olan boyutsallığı karşılayan birbiriyle ilişkili bir dizi gösterge oluşturmak için bir yol sunar.

Bir veya daha fazla gösterge birden fazla yapıyı ölçüyorsa (yani ölçüm çok boyutluysa), aynı zamanda yapı geçerliliğinin gerekli bir bileşeni olan güvenilirliği oluşturmak zordur. Bu nedenle, faktör analizi, maddelerin gruplandırılması için basit korelasyonlardan veya rastgele gruplamalardan daha güçlü bir temel sağlar.

Bu çalışmadaki örneklem büyüklüğü biraz küçük olsa da, dört veya beş ile çarpılan madde sayısı örneklem büyüklüğüne eşit olduğunda faktör analizi güvenilir bir şekilde yapılabilir. 13’lü setimiz kabaca bu kriterleri karşılıyor.

Ancak, bulgular bu potansiyel sınırlama ışığında yorumlanmalıdır. Standart bir Özdeğer >= 1 kriteri kullanıldığında, varyansın %66,98’ini açıklayan dört farklı faktör var gibi görünmektedir. Varyansın en az %60’ını açıklayan bir faktör çözümü, bu çalışmada olduğu gibi, temel veriler insan algılarından alındığında veya bunlara dayandığında sağlıklı kabul edilir.

Cronbach alfa, yaygın olarak kullanılan bir güvenilirlik ölçüsüdür. Bu ölçü, maddelerin iç tutarlılığı veya homojenliği yoluyla güvenilirliği ele alır. Nunnally’nin 0.70 kriterini kullanan, ilk iki faktörün yeterli iç tutarlılığa sahip olduğunu gösterir.


Tez anket örnekleri pdf
Yüksek lisans anket örnekleri
Anketli tez örnekleri
Tez anket örnekleri word
Bilimsel araştırma anket örnekleri
Yüksek lisans tez anket örnekleri
10 soruluk anket Örnekleri
Boş anket örnekleri


Cronbach alfaları sırasıyla 0.84 ve 0.73’tür. Sonraki iki faktörün her birinde yalnızca iki madde vardır; bu nedenle, Cronbach alfa kullanılamaz. Bununla birlikte, bunlar için Pearson çarpım moment korelasyonları, maddelerin iki faktörün her biri içinde önemli ölçüde ilişkili olduğunu gösterir.

Maddeler, faktör içinde faktör puanlarının 0,50 ve üzerinde olması ve diğer herhangi bir faktörde faktör puanlarının 0,40 ve üzerinde olmaması esas alınarak faktörlere ayrılmıştır. Her faktörde yer alan tüm maddelerin faktör puanları o faktör için 0,50’nin üzerinde, diğer üç faktör için 0,40’ın altındadır.

Ayrıca, birlikte yüklenen öğeler mantıksal olarak tutarlı görünüyordu. Başka bir deyişle, birlikte yüklenen öğelerin bunu yapması mantıklı görünüyor. Örneğin, Faktör 1’e yüklenen maddelerin tümü, diğer faktörlerden daha geniş bir organizasyon kapsamındaki sorunları ele alıyor gibi görünmektedir. Böylece, dört faktörün her birinin gücü için hem istatistiksel hem de mantıksal destek vardır.

Faktör 1, kuruluş genelinde silo davranışını azaltmak ve süreçleri kuruluş genelinde entegre etmek gibi kuruluş düzeyiyle ilgili öğeleri ölçüyor gibi görünmektedir. Faktör 2, işlevsel alanları kesen daha fazla proje ve işlevsel alanlar arasında daha fazla işbirliği gibi organizasyonun operasyonel veya işlevsel düzeyiyle ilgili öğeleri ölçüyor gibi görünmektedir.

Faktör 3, bölümler içindeki silo davranışını ve bölümler içindeki süreçlerin daha fazla entegrasyonunu azaltan maddelerle organizasyonun bölüm düzeyiyle daha çok ilgilidir. Faktör 4, daha çok bireyle ilgili görünmektedir (örneğin, değişikliği kabullenme ve ekip çalışması).

 Konfigürasyon ile Faydalar

Örgütsel konfigürasyon, firmanın merkezi merkez kontrolü, bölümler tarafından yanal kontrol, operasyonların merkez koordinasyonu, sadece mali işler için merkez kontrolü veya toplam bölüm özerkliği tarafından organize edilip edilmediğini ifade eder. ERP uygulaması sırasındaki kurumsal konfigürasyonun bir profili gösterilir.

Belirli bir konfigürasyon(lar)ın ERP faydalarını (P2a) gerçekleştirmek için daha uygun olup olmadığını değerlendirmek için kurumsal konfigürasyon ile faydaların gerçekleştirilmesi arasındaki ilişki incelenir. Ek olarak, organizasyonel konfigürasyon ile belirli ERP ile ilgili değişiklikler arasındaki ilişki, konfigürasyon ve değişiklik türü (P2b) arasındaki bağlantıyı değerlendirmek için incelenir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir