Araştırmalarda Sınırlamalar  – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Araştırmalarda Sınırlamalar  – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

12 Mart 2023 Araştırma problemi nedir? Araştırmada SINIRLILIK nedir 0
Modelleme Türleri

Araştırmalarda Sınırlamalar 

Bu çalışmanın bir sınırlılığı, her kuruluşta CIO’nun veya kıdemli ERP yöneticisinin yalnızca bir bakış açısı sağlamasıdır. Gelecekteki araştırmalar için bir yol, bu çalışmada ortaya çıkan konuları birden fazla perspektiften incelemektir.

Örneğin, yöneticilerin yanı sıra, kullanıcıların bakış açılarının fonksiyonel alanlar veya iş birimleri kesiti açısından incelenmesi faydalı olabilir. Gelecekteki araştırmalar için başka bir yol, hem bunların öncüllerini hem de en çok etkilendikleri koşulları belirlemek için endüstriler veya perspektifler arasındaki çeşitli değişiklik türlerini değerlendirmektir.

Diğer bir sınırlılık ise organizasyonun analiz birimi olmasıdır. Bulgularımız, organizasyonun çeşitli seviyeleri arasında ERP etkin değişikliklerde farklılıklar olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, bu çalışmada önerilen düzeyler veya iş birimleri veya süreçler gibi diğer düzeyler kullanılarak bu çalışmadaki yapıların incelenmesi, ERP kullanımına ilişkin daha derin bir kavrayış sağlayabilir.

Ayrıca, her analiz düzeyinde kullanıcıların, hat yöneticilerinin ve yöneticilerin bir kesiti incelenebilir. Gelecekteki araştırmalar için başka bir yol da, yazılım paketlerine ve paketin uygulanma kapsamına dayalı olarak kuruluşlar arasında farklılıklar olup olmadığına vurgu yaparak ERP kullanımının sektörler arası bir karşılaştırmasını yapmaktır.

Uygulama için Çıkarımlar

Bununla birlikte, sınırlamalara bakılmaksızın, bu çalışma ERP kullanımına ilişkin mevcut bilgimizi genişletiyor. ERP hakkında bazı sezgisel ve/veya yaygın olarak kabul edilen bilgileri doğrular ve bazı sezgisel olmayan veya şaşırtıcı içgörüler sağlar.

Bu bulgular tarafından desteklenen daha yaygın olarak kabul edilen sonuçlardan biri, uygulanan en büyük işlevsellik yüzdesinin finansal faaliyetler ve satın alma için olduğudur. Bu bulgu ilk başta önemsiz gibi görünse de, pratik için çıkarımları vardır.

Uygulanan işlevsellik hakkında büyük ölçüde sahip olduğumuz bilgiler, ERP uygulamasının bugünkü kadar yaygın bir şekilde kullanılmadan önceki ilk günlerine ve ERP raporlarının uzun vadeli etkilerden ziyade büyük ölçüde ne yapıldığına odaklandığı zamana dayanmaktadır.

ERP bir teknoloji olarak olgunlaştıkça ve giderek daha fazla firma onu benimsedikçe, onu daha çok stratejik yönetim gibi yönetim faaliyetleri için veya kuruluş çapında proje yönetimini entegre etmek için kullanıyor olmaları beklenebilir. Uygulama açısından bunun anlamı, ERP kullanımının genişliği artmasına rağmen, belki de daha büyük faydalar elde etmek için olabileceği kadar derinlemesine kullanılmamasıdır.

ERP ile ilgili mevcut bilgilerle tutarlı olan bir başka bulgu da çeşitli paketlerin ne ölçüde kullanıldığıdır. Bununla birlikte, bazı ERP paketleri diğerlerinden daha yaygın olarak kullanılsa da, bir firmanın onlarla gerçekleştirebileceği faydalar açısından mutlaka daha iyi değildir.


Araştırmanın sınırlılıkları örnek
Bir araştırma problemi örneği
Araştırmada SINIRLILIK nedir
Araştırmanın kapsamı ne demek
Araştırma problemi nedir
Nitel araştırmada hipotez olur mu
Eğitimde araştırma YÖNTEMLERİ Problem örnekleri
Araştırmanın kısıtları nasıl yazılır


Uygulanan modül sayısı, ERP avantajları elde etme yeteneğinin daha iyi bir göstergesi olabilir. Uygulayıcılar için bundan çıkarılacak bir ders, kilit süreçleri ne ölçüde entegre edebildikleri ve kaldırabildikleri, ERP’nin başarısını popüler bir paket seçmekten daha fazla etkileyebilir. Bunun bir anlamı, eğer bekledikleri faydaları gerçekleştiremiyorlarsa, uygulamalarının izin verdiği entegrasyonun kapsamı ışığında faydalarını değerlendirmeleri gerekebileceğidir.

ERP hakkında yaygın olarak kabul edilen inançları desteklemeyen bir bulgu, önemli sayıda firmanın ERP’ye yaptıkları yatırımı değerlendirmek için ROI veya NPV gibi geleneksel finansal ölçütleri kullanmasıdır.

Uygulayıcılar için bu bulgudan çıkan bir ders, kuruluşların bu ölçümleri önemli bulduğudur. Bundan çıkarılacak bir sonuç, eğer diğer firmalar ERP yatırımlarını bu şekilde değerlendiriyorsa, o zaman farklı, belki de daha ölçülebilir bir ERP görüşüne sahip olabilirler ve bu da onlara onu yönetmede avantaj sağlayabilir.

Diğer bir bulgu ise faydaların gerçekleşmesinin örgütsel yapılanmaya bağlı olmadığıdır; herhangi bir konfigürasyon ERP’den fayda sağlayabilir. Bununla birlikte, organizasyon yapılandırması, bir organizasyonun ERP ile etkileyebileceği değişiklik türlerini, bu değişiklikler organizasyonun farklı düzeylerinde görüntüleniyorsa etkileyebilir. Konfigürasyondan özellikle etkilenmiş gibi görünen bir seviye, organizasyonel seviyedir.

Uygulayıcılar için bir ders, ERP’nin herkese uyan tek bir çözüm olmayabileceğidir. Bunun bir anlamı, eğer bir firma yapacağına inandığı değişiklikleri gerçekleştiremiyorsa, bu değişiklikleri organizasyonel yapılanmasının ışığında incelemek iyi olabilir.

Başka bir çıkarım, firmaların ERP’nin değişimi ve faydaları etkilediği noktalara daha yakından bakmaları gerekebileceğidir. Belki de bazı başarısızlıklar mutlaka başarısızlık değildir, sadece ERP’nin sağladığı değişikliklerin ve faydaların firmanın daha düşük seviyelerinde veya farklı ceplerinde olduğunun bir göstergesidir.

Bilişim Yatırımları

Y2K uyumluluğu da dahil olmak üzere birçok yeni bilgi teknolojisi (BT) girişimine tanık olan bilgi çağı patladı; e-ticaret; AOL ve Time Warner, WorldCom ve MCI gibi bilgi yoğun şirketlerin BT etkin mega birleşmeleri; BT ve BT özellikli hizmetlerin küresel dış kaynak kullanımı; tedarik zinciri entegrasyonu; ve euro dönüşümüdür.

Bu dönemde birçok BT dönüm noktasına ulaşıldı: İnternette 4 milyardan fazla Web sayfası; siber solucanlar, virüsler ve savaşla mücadele için yazılımların oluşturulması; milyonlarca dağıtılmış veritabanı; ve karar destek sistemleri için veri ambarlarının ve veri madenciliğinin yaygın kullanımıdır.

Bu BT girişimlerini desteklemek ve bu dönüm noktalarına ulaşmak için, çoğu şirketin BT bütçeleri bu on yılda önemli ölçüde arttı. Bununla birlikte, artan BT yatırımlarına ve bunların gerekçelendirilmemesine yönelik artan bir eleştiri var.

Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri

ERP sistemleri, iş süreçlerini desteklemek ve otomatikleştirmek, karar verme için kurum çapında zamanında ve doğru bilgi sağlamak için kullanılan yazılım sistemleridir. ERP sistemleri uzun bir evrim geçmişine sahiptir.

Üretim çizelgeleme, malzeme siparişi ve ürün sevkiyat sistemleri, malzeme tedariki için manuel yeniden sipariş noktası sistemlerinden bilgisayarlı malzeme ihtiyaç planlamasına (MRP), MRP ve kapasite gereksinimleri planlamasını imalat yürütme sistemlerine entegre eden imalat kaynak planlama (MRP-II) sistemlerine doğru gelişmiştir. MRP-II ile atölye ve cihaz kontrol sistemlerini ve son olarak da ERP sistemlerini daha da entegre eder.

Malzeme tedarik sürecinin düzene koyulmasının çoğu, MRP ve MRP-II tarafından sağlandı. 1980’lerin sonunda on binlerce firma MRP-II sistemlerini kullanıyordu.

Satış ve dağıtım, malzeme yönetimi, depo yönetimi, kalite yönetimi, proses endüstrileri için üretim planlama, finansal muhasebe, kontrol, proje sistemi ve ofis iletişiminden oluşan SAP R/3 modülleri ve alt modüllerinin stokları azaltması, nakit yönetimini iyileştirmesi, ve işletme giderlerini azaltın.

Son zamanlarda, ERP’nin nasıl sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayabileceğini anlamak için kaynak tabanlı görüşlerin (RBV) geliştirildiği teorik bir çerçeve sağlanmıştır. RBV evrensel olarak rekabet avantajının nihai bir açıklaması olarak kabul edilmemektedir.

Bazıları, rekabet avantajının kaynağının kaynakların değil, dinamik yeteneklerin olduğuna inanıyor. ERP’nin rekabet avantajını geliştirmek için gelişmiş bilgi ve karar verme şeklinde hem benzersiz kaynaklar hem de dinamik yetenekler sağlaması mümkündür.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir