ARAŞTIRMA ÇERÇEVESİ – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

ARAŞTIRMA ÇERÇEVESİ – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

21 Mart 2023 Makalede kavramsal çerçeve nasıl yazılır Makalede kavramsal çerçeve nedir Tezde kavramsal çerçeve nedir 0
UYGULAYICI MODEL

ARAŞTIRMA ÇERÇEVESİ VE YÖNTEMİ

Öz sermaye getirisi (ROE) (net gelirin ortalama adi öz sermayeye oranı olarak hesaplanır), çeşitli değişikliklerin mali sonuçlarını ölçmek için tipik olarak kullanılır. DuPont ROE ayrıştırma Modeli, operasyonel performans ile finansal performans arasındaki ilişkiyi göstermektedir.

DuPont ROE’nin faktoring Modeline dayalı olarak, ERP sistem uygulamalarının sonuçlarına ilişkin kavramsallaştırmamızı göstermektedir. ERP sistemlerinin hem günlük operasyonları (kısa vadeli etki) hem de iş süreçlerini (uzun vadeli etki) iyileştirmesi beklenmektedir.

Operasyonel iyileştirmelerin sayısallaştırılması daha kolaydır ve iyileştirilmiş envanter kontrolü, iyileştirilmiş nakit yönetimi ve işletme maliyetlerinde azalma içerir. İş süreci iyileştirmeleri, gelişmiş müşteri yanıt verme, gelişmiş müşteri memnuniyeti, zamanında teslimat ve iyileştirilmiş karar verme gibi soyut (ölçmesi zor) ve uzun vadeli faydaları yansıtır.

Hem operasyonlardaki hem de iş süreçlerindeki iyileştirmeler, firmanın karlılığında ve piyasa değerinde iyileşmelere yol açacaktır. Geliştirilmiş karlılık, yatırım getirisi ve öz sermaye açısından ölçülebilir. İçinde, oklar yönlendirmeleri gösterir.

Büyüklük, yapı, kültür, misyon, BT bütçesi ve yönetim tarzı gibi firmaya özgü faktörler araya giren değişkenlerden biridir. Araya giren diğer bir değişken grubu, tip (hizmet veya imalat) ve yapı (tekel, duopol, oligopol) gibi sektöre özgü faktörlerdir.

ERP sistemlerinin etkinliğini değerlendirirken, öncelikle operasyonlardaki ve iş süreçlerindeki iyileştirmeleri anlamalı ve ölçmeliyiz. Ancak o zaman kârlılık, yatırım getirisi ve piyasa değerlemelerindeki iyileştirmeler hakkında geçerli sonuçlara ulaşabiliriz, çünkü diğer birçok organizasyonel faktör bunları ERP sistemlerinin uygulanmasıyla aynı anda etkileyebilir.

Geçmişte ERP sistemleri uygulama araştırmasının çoğu, bu tür kaba ve dolaylı sonuçlara odaklanmıştır. Maddi olmayan veya somut olmayan daha doğrudan önlemler, ERP sistemlerinin etkinliğine olan güveni artıracaktır. Somut olmayan doğrudan ölçümler, müşteri memnuniyeti veya güveni, çalışanların morali vb. geliştirilebilir.

Somut doğrudan önlemler, envanter kontrol maliyetlerinde azalma, nakit yönetiminde iyileştirme, işletme maliyetlerinde azalma vb. olabilir. Yalnızca işletim faaliyetlerine odaklanarak BT yatırımları ile kârlılık arasındaki bağlantıyı inceleyin ve faaliyet marjları ile BT yatırımları arasındaki bağlantıyı analiz etmeye devam edin.

Nakit yönetimi, envanter kontrolü, satılan ve satılan malın maliyeti ve yönetim giderleri gibi belirli somut önlemlere odaklanıyoruz. Net gelir, varlık getirisi ve öz sermaye getirisine odaklanmak yerine, envanter maliyetinin düşürülmesi, üretim maliyetinin düşürülmesi ve iyileştirilmiş nakit yönetiminin temsil ettiği operasyonel verimlilikleri araştırıyoruz.

Tüm BT girişimlerini birleştirmek ve bunların firma performansı üzerindeki etkilerini incelemek yerine, tek başına ERP sistemlerini uygulamanın etkisini araştırıyoruz. Ayrıca sadece kimya ve ilaç endüstrilerine odaklanarak farklı endüstrileri bir araya getirme probleminden de kaçınıyoruz.

ERP sistemlerinin faydaları arasında modernleştirilmiş iş süreçleri, iyileştirilmiş planlama, iyileştirilmiş karar alma ve stokların azaltılması yer alır.

Yaklaşık 500 işletme yöneticisinin katıldığı yakın tarihli bir anket, ERP’nin şu performans sonuçlarını ortaya koyuyor: (1) daha hızlı yanıt süresi, (2) kuruluş genelinde artan etkileşim, (3) gelişmiş sipariş yönetimi, (4) gelişmiş müşteri etkileşimi, (5) ) iyileştirilmiş zamanında teslimat, (6) iyileştirilmiş tedarikçi etkileşimi, (7) azaltılmış envanter seviyeleri, (8) iyileştirilmiş nakit yönetimi ve (9) azaltılmış doğrudan işletme maliyetleri.

1’den 6’ya kadar olan performans sonuçlarının operasyonel hale getirilmesi ve ölçülmesi zordur. Bu bölümde, son üç performans sonucuna odaklanıyoruz ve ERP sistemlerinin iddia edilen faydalarının gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini değerlendiriyoruz. ERP sistemlerinden dolayı beklenen benzer faydaları bildirmektedir.


Makalede kavramsal çerçeve nedir
Tezde kavramsal çerçeve nedir
Kuramsal çerçeve nedir
Makalede kavramsal çerçeve nasıl yazılır
Kavramsal çerçeve örneği
Makalede kavramsal çerçeve örneği
Tezde kavramsal çerçeve örneği
Kuramsal ÇERÇEVE nasıl YAZILIR


Maliyet tasarrufunun, ERP sistemleri tarafından üretilen bir dizi performans sonuçlarının ilk adımı olduğunu onaylayın. Azalan envanterlerin ERP sistemi uygulamasıyla bağlantısı hakkında ayrıntılar sağlar.

ERP sistemlerinin faydalarına dair abartılı iddialar çoğu zaman gerçek olarak kabul edilir. Bazen, ERP sistemlerinin pazarlama abartısını ve bu sistemlerin faydalarına ilişkin gerçekçi beklentileri ayırmak zordur.

Millennium Chemicals’ın CIO’su, SAP’nin uygulanması sayesinde şirketin nihai ürün envanterini %40 oranında azalttığını ve sonuç olarak şirkete yılda 15 milyon dolar tasarruf ettiğini bildirdi.

Rapor gerçekte Aralık 1995’te doğrudur, Millennium Chemicals’ın nihai mal stokları Aralık 2000’deki 188 milyon$’a kıyasla 337 milyon$ olmuştur. Ancak, 2000 yılı satışları, 1995 yılındaki 3.849 milyon$’a kıyasla 1.793 milyon$ olmuştur.

Toplam aktifler de 1995 sonunda 10.043 milyon $’dan 2000 sonunda 3.220 milyon $’a geriledi. Ancak envanterin satışlara oranı ve envanterin toplam aktiflere oranı hesaplandığında tamamen farklı bir sonuç ortaya çıkıyor.

ERP sistemlerinin sonuçlarının sistematik bir incelemesi olmadan, iddia edilen faydaların doğruluğu tespit edilemez. Açıktır ki, ERP sistemi uygulamasına bağlı olarak operasyonel verimlilikteki bu iyileşme iddialarının sistematik bir incelemeye ihtiyacı vardır.

VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ

ERP sistemi uygulamasının orta ölçekli kimya ve ilaç firmalarının operasyonel verimlilikleri üzerindeki etkisini inceliyoruz.

Bilinçli olarak hizmet sektöründen çok üretime odaklanıyoruz. İmalat sektöründe, kimya ve ilaç firmaları, özelleştirilmiş ürünler için ayrık imalatın aksine, standartlaştırılmış ürünler için sürekli akış (montaj hattı) proses konfigürasyonunda proses imalatını karakterize eder.

Sürekli akış süreci, yüksek hacimlerde standart (veya düşük çeşitlilikte) ürünlerin üretimi ile ilgilidir. Ayrık üretim, düşük hacimlerde çok çeşitli ürünlerin (özelleştirilmiş) üretilmesiyle ilgilidir.

Tesis planlaması, kalite kontrol, üretim teknolojisi vb. işletme kararları, sürekli veya özelleştirilmiş üretim süreci seçimine bağlıdır. Araştırmamızı sürekli üretim süreciyle sınırlayarak, daha önce belirtilen farklılıkları kontrol edebiliyoruz.

Bir firmanın büyüklüğü, farklı bağlamlarda geçmiş birçok çalışma tarafından onaylandığı gibi, bir ERP sistemi uygulayarak elde edilen başarı düzeyi üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

Yalnızca orta ölçekli firmaları inceleyerek, genellikle daha büyük olan iyi çeşitlendirilmiş firmaları incelemektense, ERP sistemi uygulamasının etkisini daha iyi izole edebiliyoruz. Örneklemimizdeki kimya ve ilaç firmaları orta ölçeklidir.

Kimya ve ilaç firmaları nispeten daha fazla bilgi yoğundur. 2002 yılında, bu sektörlerde gelirlerin yüzdesi olarak BT harcamaları sırasıyla %4,3 ve %5 ile imalat sektöründeki tüm sektörler arasında en yüksek olanıdır.

Yakın zamanda yapılan bir anket, kimya firmalarının üçte ikisinden fazlasının halihazırda tüm endüstriyel segmentlerde en yüksek ERP sistemlerini uyguladığını ortaya koyuyor.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir