Araştırma Eylemi – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Araştırma Eylemi – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

6 Kasım 2022 Eğitimde Eylem araştırması örnekler Eylem araştırması diğer adı Eylem araştırması yöntemi 0
KLİNİK PSİKOLOJİDE BİLİM

Araştırma Eylemi

Araştırma yapan herkes bazı cevaplar bulmayı amaçlar. Eskimolar birbirlerini neden burunlarıyla selamlar? Ve neden Fransızlar birbirlerini üç öpücükle selamlıyor? İspanyollar neden siesta yapar? İngilizler neden kahvaltıda kipper yer? Hollanda’da her yerde var olan trafik sıkışıklığına rağmen insanlar neden araba kullanmaya devam ediyor?

Araştırmaya başlamadan önce cevaplanmamış sorulara uygun cevapları bulmak bilgi ile sonuçlanır. Bu bilgi, örneğin çözümler sunarak, değişiklikler önererek veya bir uygulama planı hazırlayarak kullanılabilir. Araştırmanın ürünü, kendi ‘oyunun kurallarına’ tabi olan eylemler temelinde oluşturulan (eylemlere yol açabilen) bir tür bilgidir.

Bilmenin farklı şekillerde ifade edilebilmesi ya da farklı taraflar için farklı anlamlar içerebilmesi, konuyu karmaşıklaştırma eğilimindedir.

Bilmek, doğrudan mevcut bir yerel eylem repertuarının iyileştirilmesiyle ilgili olabilir (“Bu prosedürü bu şekilde ayarlarsak, gelecekte daha az kaza yaşarız”), ancak aynı zamanda belirli bir organizasyona bağlı düşünme tekniği ile de ilgili olabilir, örneğin: “Araştırma bu konu hakkında nasıl düşündüğümüzü açıklıyor.”

Dahası, bilmek, yine de farklılıklar içeren kolektif ve bireysel bir anlamla sonuçlanabilir: “Bu konuda bu kadar farklı düşündüğümüzü bilmiyordum.” Bu, ‘bilmek’ ile ‘oyunculuk’ arasındaki ilişkinin kesinlikle bir ve aynı olmadığını göstermektedir.

‘Gerekçelendirme’ tamamen farklı türden bir bilgiyle ilgilidir. Belirli bir bilgiyi nasıl elde ettiğinizi kanıtlayabilmektir. Başka bir deyişle, bu bilgiyi elde etme şeklinizi haklı çıkarabilirsiniz. Bu, müşterinize (sorunu sunan kuruluş) veya lisans projenizin öğretmenine (araştırmanızı doğru şekilde yürüttüğünüzü gören kuruluş) sağladığınız gerekçedir.

Bir problem tanımının, bir araştırma amacının ve bir araştırma sorusunun olduğu varsayımı, araştırmaya nasıl devam edeceğinizi açıklayan bir araştırma planı hazırlayarak, takip etmek istediğiniz yolun ayrıntılarını ve nasıl hazırlayacağınızı belirterek sağlanır. ve araştırmanızı gerçekleştirin.

Sorunun doğasına bağlı olarak (açık veya kapalı), araştırma projesinin başlangıcında bunu bileceksiniz. Araştırmanızı gerekçelendirebilmek, araştırmanın planlanma şekline ilişkin bilinçli seçimler gerektirir; araştırmaya uygun metodoloji, yöntem ve teknikleri gerektirir.

Planlanan eylemlerin gerçekte gerçekleşen eylemlerle eşleşip eşleşmediğini kontrol etmek için gereksinimler ve kriterler talep eder. Benzerlikleri veya sapmaları belirlemek ve bunların hala “marjlar” içinde olup olmadığı sorusunu cevaplamak için standartlara ihtiyaç duyar.

Bilgiyi haklı bir şekilde kasıtlı olarak geliştirdiğinizi bilmek, ortak örgütsel eylemi, araştırma eylemi olarak adlandırdığımız eylemden ayıran en belirgin özelliklerden biridir. Bu nedenle, açıkça belirli bir eylem biçimi olarak görülebilir.

Metodoloji ve Eylem

‘Metodoloji eyleme benzer’ veya ‘eylem metodolojiye benzer’ ifadelerinin ne ölçüde (ve neden) haklı olduğunu (ve neden) tartışın. Bu ifadeleri hazırlarken, henüz tartışılmamış olan tüm bu eylem (ve hareket etme) biçimlerini düşünün. Argümanınızın altını çizmek için bazılarından bahsetmek faydalı olabilir.

Araştırma özel bir eylem biçimi olarak tanımlanabiliyorsa, bunun ‘düzenleme’ kavramı için de mümkün olduğu açıktır. Önceki bölümlerde, burada da geçerli olan bir dizi ilgili kavram tartışılmıştır. Örneğin, örgütlenme, iş jargonuna çevrildiğinde “amaçlılık” terimi ile değiştirilen kasıtlılık tarafından belirlenir.

Örgütlenme, doğası gereği, insanlar arasındaki sürekli etkileşim süreçleri ve anlaşmalar temelinde şekillenmesi ile ifade edilen gerçekten sosyaldir (açıklık adına ‘duygu’ terimini bir kenara bırakacağız). Nasıl araştırma bir süreç faaliyetiyse, organizasyon da öyledir. Ayrıca, bir organizasyon (yerel) eylem repertuarlarına ve eylem planlarına atıfta bulunularak mükemmel bir şekilde tanımlanabilir. Bu nedenle, ilk başta teftiş organizasyonu ve araştırmanın pek çok ortak noktası vardır.


Eylem araştırması nedir
Eğitimde Eylem araştırması nedir
Eylem araştırması yöntemi
Eylem araştırması örneği
Eylem araştırması diğer adı
Eğitimde Eylem araştırması örnekleri
Eylem araştırması nasıl yapılır
Eylem araştırması örnekleri


Daha yakından bakıldığında, kuruluşların genellikle belirli bir kuruluş için tipik olan davranış, kavramlar, dil ve alışkanlıklar gibi ifade edilen “kendi” özel eylem repertuarına sahip oldukları ortaya çıkar. Bu repertuar için tipik olan, organizasyon dışında önemini kaybetmesidir. Böyle bir “bağlamsallaştırılmış” repertuarın neden ve nasıl yaratıldığını ve sürdürüldüğünü anlamak, çok sayıda insan için heyecan verici bir çalışma alanıdır.

Sonuç olarak örgütleme, bireysel ya da toplu, örgüt içinde ve dışında çeşitli hedeflere yönelik örgütlenme süreçlerinin yaratılması ve sürekli düzenlenmesi olarak tanımlanabilir. Böylece organize etme, yapılandırıcı etkileşimler haline gelir ve sürekli bir akış halindedir.

Bu nedenle, örgütleme kasıtlı olarak değişim üzerinde çalışmayı içerir. Dahası, örgütlenme kalıcı bir değişim biçimi yaratır. Eylem repertuarlarında ifade edilen, “burada ortak olan” hakkındaki uzlaşımlar temelinde yer alan örgütlenme süreçleri yaratma anlamında değişimi ima eder.

Organize Etmenin Doğasını Tartışmak

Çeşitli araştırma metodolojileri olduğu gibi, bir organizasyon veya organizasyon metodolojisi oluşturulması savunulabilir. Böyle bir metodolojik bakış açısının, insanların organizasyonlar ve/veya organizasyon hakkında düşündükleri için ek değer (ve içgörüler) üretip üretmeyeceğini veya sadece yeni terminolojinin geliştirilmesiyle mi sonuçlanacağını bilmek ilginç olurdu. Ne düşünüyorsun?

Bir Örgütleme Metodolojisinin Tartışılması

Örgütler hakkında, herkesin bildiği, örneğin mekanik bir kavram gibi, örgütlenme hakkında ortaklaşa belirli bir teori veya kavram seçin. Ardından, bir düzenleme metodolojisi kavramını ve bunun ne anlama geldiğini hayal edip edemeyeceğinizi tartışın.

Tasarım ve Değişim

Getirdiğimiz şey, değişimin örgütlenmenin bütünleşik bir parçası olduğu organizasyonlara dair bir bakış açısıdır. Değişim ve örgütlenme aynı madalyonun iki yüzüdür. Kişi bunu organize etmeye başladığı an, kasıtlı bir değişim yaratmayı ima eder. Bu akıl yürütme çizgisi kesinlikle yaygın değildir.

Onlarca yıldır bir organizasyonun nasıl yapılandırılacağı ve ardından değişimin nasıl sağlanacağı üzerine düşünmek iki ayrı disiplin alanıydı. Aslında bu oldukça yapay ayrım, birçok eğitim programında veya danışmanlık uygulamasında hala bulunabilir. Uzun bir zaman diliminde gerek yapılanma sürecini yönlendirmek gerekse değişim yaratmak için birçok farklı yöntemin geliştirilmiş olması şaşırtıcı olmamalıdır.

Bir organizasyonu değiştirmek, bir dizi örtülü veya açık varsayıma ve en etkili organizasyon yolu hakkında ilgili müdahalelere dayanır. Yine belirli bir metodolojinin, yani müdahale gerektiren bir metodolojinin altını çiziyorlar.

Organizasyonlarda değişiklik yaratmak, herhangi bir girişimin sosyal ve teknik yönünü hesaba katan uygun bir müdahale metodolojisi gerektirir. Burada bu varsayımlara dayanarak müdahale olarak etiketlenen amaca göre hareket etmek, yöntemler, araçlar ve tekniklerde ifade edilen kendi bilgi birikimine dayanan özel bir metodoloji anlamına gelir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir