Araştırma Repertuarı – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Araştırma Repertuarı – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

6 Kasım 2022 Keşfedici araştırma nedir Metodolojik araştırma nedir 0
Mantıksal ve Fiziksel Veri Modelleri

Araştırma Repertuarı

Hareket etme yeteneği, bir (veya daha fazla) oyunculuk repertuarında (repertuarlarında) ifade edilir. Böyle bir repertuar, belirli durumlarda nasıl davranılacağına dair (önceden programlanmış) bir dizi talimat sağlar: ne yapılması, ne söylenmesi ve ne yapılmaması gerektiği. Bu sadece çok kullanışlı değil, aynı zamanda hayatta kalmak için zorunludur, çünkü hiç kimse böyle özel bir repertuar olmadan yoğun bir caddeyi geçemez.

Metodik olarak detaylandırılmış bir eylem repertuarı, bir bireyin deneyim veya bilişsel inanç temelinde tutmanın yararlı olduğu kabul edilen yöntem ve teknikler koleksiyonudur. ‘Bu şekilde yaparsam, istenen sonucu alacağımı biliyorum’ veya ‘Bunu bu şekilde yapmayı öğrendim’ bu bireysel repertuarın ifadeleridir.

Her ne kadar repertuarın sahibi muhtemelen yaptığı işte benzersiz olduğunu düşünse de, bu tür repertuarların açıkça (sosyal) normlar ve diğer toplumsal koşullandırma ve disiplin biçimleri temelinde şekillendiği görülüyor.

Bireysel ve toplu öğrenme süreçlerinin önemli bir kısmı, bu repertuarları üretmek, tamamlamak, vurgulamak ve nasıl birleştirileceğini öğrenmek için kullanılır. Biz buna sık sık sosyalleşme veya hafif bir anlam bükümüyle kurumsallaşma diyoruz.

Bu süreçler disiplin biçimleri olarak düşünülebilir: neye izin verilip verilmediğini öğrenmek. Bir kez daha, belirli bir organizasyonda nasıl hareket edileceğini bilmek çok kullanışlı oluyor – ‘gizli’ kuralların ne olduğunu. Bu disiplin sürecinde kopyalama ve gösterme önemli roller oynamaktadır.

Bu nedenle belirli bir eylem repertuarının aktarılması öğrenilmesi gereken bir şeydir. Zamanla, belli bir durumda nasıl davranacağımızı doğal olarak öğrenmiş görünüyoruz. Sabah nasıl kalkılır, bundan sonra ne yapılır veya ortak bir karşılaşmada hangi kelimeler kullanılır gibi sorular uygun eylem dağarcığına başvurularak anında cevaplanabilir.

Bu repertuar, “nedensel haritalar” veya “ekranlar” içine kaydedilir. Bu nedenle, çeşitli durumlarda ima etmeye hazır, dengeli ve geniş bir eylem repertuarı çok faydalıdır. Sadece kasıtlı olarak değil, aynı zamanda maksatlı olarak da nasıl hareket edileceğinin açık göstergelerini tekrar tekrar verir.

Araştırma yapmak, organize etmek, yemek yemek, uyumak, araba kullanmak, yemek pişirmek, el üstünde tutmak, değiştirmek, yeniden inşa etmek, toplamak, bahçıvanlık yapmak, tuğla döşmek ve bakmak dışında belirli bir eylem biçimini ilgilendirir ve belirli bir eylem dağarcığı gerektirir. Kendiliğinden belli gibi geliyor, ama değil.

İnsanlar, kendi eylemleri ve başkalarınınki üzerinde düşünebilme avantajına sahiptir, belki de insanı diğer canlılardan ayıran bu özel yetenektir. “Bunu iyi idare ettim mi?” ya da “Bir dahaki sefere bununla farklı bir şekilde ilgilenmeli miyim?”

Bunlar yansıma ile ilgili sorulardır. Yansıtma, önceden veya sonradan gerçekleşebilir ve eylemleri değerlendirmenin zihinsel veya görsel eylemini içerir. Kişinin kendi eylemi ve başkaları tarafından gerçekleştirilenler üzerinde düşünebileceğini söylemeye gerek yok. Eylemlerimizin büyük bir kısmı görünüşte “otomatik” olarak gerçekleştiğinden, kişinin kendi eylemleri üzerinde arada bir düşünmesi arzu edilir ve hatta akıllıcadır.


Bilimsel araştırma Nedir
Metodolojik araştırma nedir
Araştırma Yöntemleri
Araştırma Türleri
Tanımlayıcı araştırma nedir
Araştırma Modelleri nelerdir
Keşfedici araştırma nedir
Betimsel araştırma nedir


Ayrıca, eylemler aşikar olma eğiliminde olduğu için (potansiyel) eylem repertuarında belirli bir türü tercih etme yönünde doğal bir eğilim vardır, çünkü tanıdık gelir, faydalıdır, güvenli bir his verir ve işe yaraması neredeyse kesindir. İşe yaradığını bildiğimiz şeylere bağlı kalmaya meyilliyiz. Zamanla kişisel tercihlerimizi geliştiririz, bunda yanlış bir şey yok. Yine de sonuç, olası tüm eylemlerin sıkı bir kümesine iner.

Bununla birlikte, (kendinizin veya bir başkasının) eylem repertuarının mevcudiyeti veya kullanışlılığı hakkında eleştirel ve sık sık düşünmek için başka bir neden daha vardır. Bir şey yapmak isteyen herkes (bilerek veya bilmeyerek) önceden bir plan yapacaktır. Alışverişe çıkmak isteyen herkes (sadece kafasında da olsa) bir liste de yapar.

Harekete geçmeden önce, belirli bir durumda nasıl davranacağınızı düşünmek mümkün görünüyor. Gelecekteki eyleminizi zihninizde canlandırabilir ve etkisini önceden değerlendirebilirsiniz: bu şekilde geleceğe yönelik bir eylem planı da hazırlıyorsunuz.

Araştırma yapmak aynı zamanda kendi eylemlerinizi (önceden, sırasında ve sonrasında) dikkatli bir şekilde yansıtmanızı ve araştırma faaliyetlerini planlamanızı gerektirir. Araştırma yapmak, kendiliğinden veya sezgisel bir eylem biçimi veya (özellikle başlangıçta) rutine göre hareket etme biçimi de değildir.

Araştırma yapmak, oldukça spesifik bir davranış biçimidir. Araştırma sonuçları bağlamında eylem planlaması, (uygun) bir tasarımda (metodoloji, yöntemler, vb.), araştırmacı (ve) (veya) dahil olan diğer kişiler tarafından araştırma sorusunun doğası ve bağlamı dikkate alınarak da gerekçelendirilir.

Bu planlama, araştırmada belirli eylemlerin gerçekleştirilmesiyle ilgilidir ve sorunları öngörmeye ve tamamlayıcı eylem repertuarlarından (potansiyel) çözümlere başvurarak bunları ortadan kaldırmaya çalışır. Ayrıca (nihayet) araştırmacının bunları nasıl başarmaya çalışacağını da gösterir.

İyi hazırlanmış bir eylem planı, bir araştırma eylem planı ile sonuçlanacaktır. Bu planda araştırmacı, istenen sonucu elde etmek için niyetlerini, müdahalelerini ve zaman içindeki adımların nedenselliğini de belirtir.

Metodoloji bu şekilde tanımlandığında, eylem okuma, eylem repertuarı ve eylem planlamanın birbiriyle uyumlu olduğu ortaya çıkmaktadır. Dahası, metodoloji sadece eylemde bulunulacak yolu sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda bu eylem üzerinde düşünmeyi de sağlıyor gibi de görünüyor.

Örgütlenme bağlamında hareket etmenin aslında analiz etme, organize etme, tasarlama ve değiştirme gibi belirli faaliyet gruplarını içerdiği örtük olarak da ortaya çıkıyor.

Araştırma Eylemine İlişkin Normal Örgütsel Eylemler

Kaçınılmaz soru, “normal” örgütsel eylemin daha önce “araştırma” eylemi olarak belirtilen faaliyet türünden ne kadar farklı olduğudur. Sonuçta, her iki durumda da özel bir eylem repertuarı, planlama ve yürütme meselesidir. ‘Normal’ ve ‘araştırma’ eylemi arasındaki ayrımı iki temel unsura indirmeyi seviyoruz. İlerleyen yazılarda bu konuları da ele alacağız.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir