ARAŞTIRMA KONU SEÇİMİ – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

ARAŞTIRMA KONU SEÇİMİ – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

12 Eylül 2022 Araştırma konusu olabilecek konular Araştırma problemi örnekleri Araştırmanın konusu örnekleri 0
Modelleme Türleri

ARAŞTIRMA KONU SEÇİMİ

Bir konu seçilmeden araştırmanın devam ettiği söylenemez. Bu bariz yoruma rağmen, eğitimlerine başladıktan bir yıl sonra henüz gerçek bir başlangıç ​​yapmamış olan tam zamanlı araştırma öğrencileri bulmak nadir değildir.

Doğru, muazzam miktarda okuma, düşünme veya seyahat etme yapmış olabilirler, ancak bu hiçbir şekilde önemli bir ilerleme olarak görülemez, ki bu ancak gerçekten araştırma konusu seçildikten sonra gerçekleşir.

Araştırma planları beklenmedik nedenlerle başarısız olabilir, ancak bu olasılık uygun bir konuyu makul bir hızla belirleyememe ile karıştırılmamalıdır; yine de, deneyimlerimize göre bu, öğrenci araştırmalarında karşılaşılan en yaygın sorunlardan biridir.

Sistematik bir yaklaşım benimsenirse, uygun bir konu seçme olasılığı artacaktır. İlk aşamalarda genişler. İlk olarak, geniş çalışma alanı, normalde ana ilgi alanlarıyla ilgili alanlardaki çalışmaları denetlemeyi tercih edecek olan muhtemel denetçileri önerecektir.

Bu nedenle, nicel yöntemlere eğilimi olan bir pazarlama öğretim görevlisi, matematiksel bir reklam etkinliği modeli geliştirmek isteyen bir öğrencinin denetimini üstlenmeye hazırlanabilir, ancak tüketiciliğin gelişimini araştırmak isteyen bir öğrenciyi denetlemeye hazır olmayabilir.

Dahil edilen çeşitli aşamaların önemi, araştırmanın gerçekleştirileceği düzeye göre önemli ölçüde değişecektir. Bir lisans öğrencisine, aşamalardan herhangi birine verilmesi gereken düşünce ihtiyacını ortadan kaldıracak bir araştırma konusu sunulabilir.

Buna karşılık, bu aşamaların her biri, doktora çalışmasının ilk bölümünde belirgin bir şekilde öne çıkacak ve sonuçta araştırmaya harcanan zamanın belki de yüzde 20’sini tüketecektir.

Araştırma yöntemleriyle ilgili çoğu kitap, araştırma çalışmalarında süpervizörün rolüne çok az önem verir. Bunun nedeni kısmen, bu tür kitapların çoğu yalnızca yaptıkları işten sorumlu olan tüm araştırmacılara hitap etmesidir. Bununla birlikte, neredeyse tanım gereği, örgün bir eğitim sistemi içindeki herhangi bir öğrenci bir öğretmen tarafından tamamlanmalıdır.

Öğrenci araştırma faaliyetinin özel bağlamında, proje yöneticisi gibi başka tanımlarla da karşılaşılabilse de, öğretmene genellikle süpervizör denir. Bu kitapta ‘denetmen’, öğrencinin düzenli rehberlik için başvuracağı kişiyi ima etmek için kullanılacaktır. Yine de, pek çok öğrencinin projeleri sırasında asgari düzeyde denetim alacağı ve bu durumlarda rehberlik sağlamaya çalışacağımız takdir edilmektedir.


Araştırma konusu olabilecek konular
Araştırmanın konusu örnekleri
Araştırma konusu önerileri
Araştırma problemi örnekleri
Bilimsel araştırma konusu örnekleri
Yaratıcı araştırma konuları
Araştırma konusu nasıl belirlenir
Araştırma konusu nasıl YAZILIR


Öğrenci ve danışman arasındaki ilişki hakkında daha fazlası yazılmıştır. Bu bölümdeki yorumlar, konu nihai olarak kararlaştırılana ve araştırma önerisi kabul edilene kadar süpervizörün rolüyle sınırlı olacaktır.

Öğrenci ve süpervizör arasındaki diyalogun kapsamı normalde araştırmanın yürütüldüğü seviye ile ilgili olacaktır. Bu nedenle, akademik personel, araştırma derecesi seviyesinin altındaki öğrenciler için uygun olan bir konu listesine sahip olabilirken, araştırma öğrencilerinin ne yapmak istedikleri konusunda daha net bir fikre sahip olmaları daha olasıdır.

Araştırma derecesi düzeyinde konu seçimi zorlu bir süreç olsa da, sonunda ortaya çıkan kesin konunun büyük ölçüde öğrenci tarafından belirlenmesi ve bu nedenle belirli bir alanda akademik bir itibar oluşturmak için bir fırsat sağlaması olasılığıdır.

Bir doktora öğrencisinin, projenin tamamı boyunca (denetmenin başından beri ilgilendiği) bir, bazen iki, ancak nadiren daha fazla danışmanla doğrudan ilişki kurduğu ‘çırak modeli’ Birleşik Krallık’ta gelenekseldir. 

Buna karşılık, Kuzey Amerikalı doktora öğrencileri, projelerine bir personelin yönlendirmesi altında başlamadan önce, eğitimlerinin ilk yarısı veya hatta üçte ikisi için verilen derslere katılırlar. Bu model, Birleşik Krallık’ta giderek artan bir şekilde benimsenmekte ve doktora çalışmalarının ilk yılı öncelikle öğretilen derslere ayrılmaktadır.

Aslında, bu sürece bilim politikası üzerine 1993 Birleşik Krallık Beyaz Kitabında önerildiği gibi araştırma eğitimi vermeyi amaçlayan bir yıllık Araştırma Yüksek Lisans derecelerinin getirilmesiyle bir miktar cesaret verilmiştir.

Bununla birlikte, başlangıçta, doktora araştırması öğrencileri, sonunda yazılan tezin kendi çalışmaları olarak görülmesi gerektiğini kabul etmelidir.

Zanaatkarlar, sözleşme süreleri boyunca çıraklarıyla birlikte çalışabilir ve ortak çabalarının çıktılarıyla pekala ilişkilendirilebilirken, akademik danışmanlar, ilerledikçe doktora öğrencilerinin araştırmalarından kademeli olarak geri durmalıdır; Nihai olarak değerlendirilecek olan onların bilgiye katkıları değil, öğrencilerin kendileridir.

Lisans ve lisansüstü ders projeleri söz konusu olduğunda, öğrencinin bir danışmana yalnızca sınırlı erişimi olması normaldir. Bir süpervizörün birkaç saatlik zamanının “bütçesi” genellikle beklenebilecek en iyisidir.

Bu seviyedeki bir süpervizörün girdisi genellikle öğrencinin araştırmayı tatmin edici bir şekilde yürütmesini ve araştırma raporunun uygun şekilde yapılandırılmasını sağlamakla sınırlıdır. Süpervizörün çalışılan konu hakkında derin bir bilgiye sahip olmasına ihtiyaç duyulması nispeten nadirdir.

Ancak araştırma derecesi düzeyinde, hem öğrenci hem de süpervizör ortak ilgi alanlarını paylaşmalıdır. Öğrenci ve danışmanın ilgi alanlarını eşleştirme sorunu, çırak modelinin bir özelliğidir ve güçlü adayların araştırmada kaybedilmesine veya aynı derecede tatmin edici olmayan bir şekilde, kendilerini tam olarak adamadıkları bir araştırma dizisine girişmelerine neden olabilir.

Resmi bir öğrenci/denetmen ilişkisinin kurulmasını geciktiren çalışma modellerinin açık bir avantajı, taahhütte bulunulmadan önce “buzları kırmak” için ortaya çıkan fırsattır.

Bir ila üç yıl boyunca tam zamanlı bir araştırma çalışmasını sürdürmenin fırsat maliyeti (yani, başka türlü yapılabilecek bir şeyi yapmamanın ‘maliyeti’dir), başarılı bir sonuç elde edilmezse çok yüksek olabilir.

Bu bağlamda, uygun bir süpervizör bulma konusunda araştırma yapan öğrencilerin önemi göz ardı edilemez. Öğrencilerin müstakbel müfettişler hakkında aşağıdaki sorulara cevap alamamaları, araştırmalarının kötü yönetildiğinin ilk göstergesi olacaktır:

1. Öğrenci tamamlamaları açısından kayıtları nelerdir?
2. Öğrenci araştırmasının yönetimi ve özellikle de süpervizörün bu konudaki rolü hakkındaki görüşleri nelerdir?
3. Uzmanlıklarında ne kadar seçkinler?
4. Konuları hakkında bilgi sahibi olmalarının yanı sıra araştırma metodolojisinde yüksek yetkinliğe sahipler mi?
5. Ne kadar erişilebilir olmaları muhtemeldir?

Bireyler araştırmanın belirsizliklerine farklı şekillerde tepki verdiğinden, öğrencilerin kararlarını kısmen en iyi tepki verdikleri ilişki türüne dayandırmaları gerekecektir.

Bu nedenle, son derece yaratıcı, bağımsız öğrenci en çok Soru 3’e vurgu yapabilirken, adil bir yönlendirme derecesine en iyi şekilde yanıt veren bir öğrenci muhtemelen 2. ve 4. Sorulara daha fazla ağırlık verecektir.

Öğrenciler çalışmalarını yarı zamanlı olarak yürütmeyi planlıyorlarsa, gözetmenlerin genellikle kendilerini daha az bağlı hissedeceklerini bilmelidirler.

Birleşik Krallık’ta çırak modeli hala normal olarak geçerli olacak olsa da, bulguların hem uzak hem de belirsiz olmasını sağlayacak daha uzun araştırma süresini hesaba katması gerekecektir. Yarı zamanlı eğitim çok zahmetli olabilir, ancak öğrenciler süpervizörleriyle ilişkilerinde güçlü bir inisiyatifi sürdürmeye hazırlarsa çok daha kolay olabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir