Araştırmanın Amacı – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Araştırmanın Amacı – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

12 Eylül 2022 Araştırmanın amacı ve önemi Araştırmanın önemi örnek Bilimsel araştırmanın amacı 0
Denormalizasyon Nedir?

Araştırmanın Amacı

Araştırmacı ve daha sonra okuyucu, çalışmanın üstlenilmeye değer olduğuna ikna edilmelidir. Program boyunca öğrenci asla amacı gözden kaçırmamalıdır; yazılan her şey buna tabi olmalıdır. Amaç açıkça belirtilmelidir.

Literatürün Uygun Kullanımı

Daha düşük araştırma seviyelerinde, çalışmayla bağlantılı olması gerekse de, kendi hesabına literatürün etkili bir şekilde gözden geçirilmesine izin verilebilir. Araştırma tezleri, tezin tüm aşamalarında mevcut literatürün tam entegrasyonunu gerektirir. Bir tezin bir bölümünün, bir veri olarak mevcut bilgi durumunu oluşturmaya ayrılması muhtemeldir, ancak uygun şekilde, metin boyunca başkalarının çalışmalarına atıfta bulunulmalıdır.

Tam etki elde edilecekse, öğrenci aktif olarak belirli bir konu hakkında çelişkili görüşler aramalıdır. Belirli bir alanda bilgiye ekleme girişimine girişirken başkalarının görüşlerini değerlendirmek ve sentezlemek, önemli ölçüde eleştirel içgörü gerektirir – ve tarihsel çalışmalarda, gerçekten de, bir araştırma hedefini tatmin etmenin tüm temeli olabilir.

Araştırma Metodolojisi

Araştırmacı, farklı ve potansiyel olarak uygulanabilir tasarımları belirlemeli ve ardından birkaç farklı yaklaşımı içerebilecek belirli bir metodoloji seçmenin nedenlerini açıklamalıdır.

Bu nedenle, derinlemesine bir vaka çalışması, postayla gönderilen bir anketle desteklenebilir veya bir dizi araştırma çalıştayıyla bir dizi görüşme yapılabilir. Araştırmacı, “Belirli bir metodolojiyi benimseyerek ulaşılan sonuçlardan ne gibi bir yanlılık doğabilir?” sorusuna yanıt vermelidir, çünkü bu özellikle bir denetçi tarafından gündeme getirilmiş bir konu olabilir.

Araştırma Sonuçlarının Sunumu

Veri toplama aşamasının tamamlanması, araştırmacının önemli miktarda veriye, zekaya ve bilgiye sahip olduğunu görecektir. Analizin tohumları burada yer almaktadır ve sonuçları tez veya tez ile tutarlı bir biçimde sıralamak ve sunmak için küçük bir beceri ölçüsüne gerek yoktur.

Normalde, örneğin cihaz okumaları veya anket yanıtları gibi birincil veriler rapora dahil edilmez; ancak her zaman, denetçilerin toplanan verilere erişim konusunda ısrar edebileceği ve diğer araştırmacıların talep edebileceği anlaşılmalıdır.

Eklere basit veriler dahil edilirse argüman sürdürülecektir, ancak verilerin metinden yorumlanabilecek şekilde işlenmesi ve sunulması gelenekseldir. İstenen etkiyi elde etmek için grafikler, tablolar ve matematiksel veya istatistiksel analiz sonuçları kullanılabilir.


Araştırmanın amacı örnek
Bilimsel araştırmanın amacı
Araştırmanın önemi örnek
Araştırmanın amacı ve önemi
Araştırmanın kapsamı örnek
Araştırmanın amacı nasıl Yazılır
Araştırmanın önemi nasıl yazılır
Etnografik araştırmanın amacı nedir


Sonuçların Analizi

Analiz, birincil verilerin ilk işlenmesiyle başlamış olsa da, araştırmanın değeri, araştırmacının yorumlarına bağlı olacak ve sonuçlara ve önerilere yol açacaktır. Araştırmacının çözümü bulunan bir “bulmaca” ile nadiren karşılaştığını takdir etmek gerekir. Daha sık olarak, bir dizi sonucun mümkün olabileceği bir “sorun” vardır.

Büyük ölçüde araştırmacının yeteneği, verilerden hangi sonuçların çıkarılacağını belirleyecektir. Bazı durumlarda farklı araştırmacılar tarafından oldukça farklı bulgulara ulaşılması mümkündür.

Örneğin, tarih boyunca büyük savaşların çoğunun birkaç makul nedeni olabilir. Araştırmacının “göz kırpan” bir yaklaşımı benimsediğine ve alternatif argümanları ve olasılıkları gözden geçirip keşfetmediğine dair kanıtlar varsa, bir tezin kalitesi zayıflayacaktır.

Analizin sınırlamaları hakkında yorum yapmak her zaman mantıklıdır. Daha yüksek seviyelerde bu, bir ankete verilen yanıtın oldukça sınırlı olmasından kaynaklanabilir; daha düşük seviyelerde öğrenci, daha gelişmiş istatistiksel teknikler yerine basit yöntemler kullanarak araştırmanın tatmin edilebileceğini hissetmiş olabilir.

Bununla birlikte, öğrenci, araştırmanın amacının, takip edilen yeterlilik için yeterince tatmin edildiğinden emin olmadan analitik aşamadan asla ayrılmamalıdır.

Sonuç ve Öneriler

Tez veya tez, araştırmacının ulaştığı sonuçlarla sona erer. Bunlar netlik ve vurgu ile sunulmalı ve başlangıçta belirtildiği gibi amaçlarla ilgili olmalıdır. Aynı yolu izleyecek olanlara ivme kazandırmak için daha fazla araştırma için umutları belirlemek lisansüstü düzeyde çalışan öğrencilerin görevidir.

Listelenen ‘Uygulamalı Araştırma’ ve ‘Eylem Araştırması’ kategorileri için, sonuçların ardından uygulama önerileri gelmelidir. Bu aşamada, öğrencinin farklı derece seviyelerini başarıyla tamamlaması için yerine getirilmesi gereken kriterleri listeleyenlere başvurması önerilir.

Bir Araştırma Projesi Seçme ve Gerekçelendirme

Araştırma derecesi ve lisans veya yüksek lisans araştırma projelerinin çok farklı zaman ölçekleri nedeniyle, araştırma konusunun seçiminde önemli farklılıklar vardır. Buna göre, iki türü ayrı ayrı ele alacağız. Kolaylık olması açısından, lisans ve yüksek lisans projeleri bölümün geri kalanında tez projeleri olarak anılacaktır.

KONUNIN KİŞİSEL DEĞERİ

Bir araştırma çalışması yürütmenin eğitsel yararı zaten belirtilmiştir. Ancak, araştırma projesinden maksimum düzeyde kendini geliştirmeyi elde etmek öğrenciye kalmıştır. Bu açıdan önemli bir faktör, araştırma konusunun seçimidir. Diğer şeyler eşit olduğunda, öğrencinin kariyer hedefleriyle yakından ilişkili bir proje, belirgin bir ilgisi olmayan bir projeden daha iyidir.

Bu nedenle, örneğin iş danışmanı olarak kariyer yapmayı planlayan öğrencilere, ilgileri az olan bir konuyu çalışmak yerine, gelecekle yüksek düzeyde ilgili olan bir alandaki ‘son teknoloji’ye aşina olmaları açıkça tavsiye edilir. uygulayıcılar.

PROJE KONUSU SEÇME

Bir projenin birincil amacı, bireysel olarak öğrencinin bağımsız araştırma yapma yeteneğini geliştirmektir. Bilgiye önemli bir katkı olması beklenmemektedir; aslında, pek çok iyi tez, sistematik olarak gözden geçirmekten ve bir ilgi alanına bir yapı dayatmaktan ya da öğrencinin araştırma süreçlerini yeterince yürütebileceğini göstermekten fazlasını yapmaz.

Çoğu durumda, öğretilen bir ders için bir araştırma projesine dahil olan öğrenci, akademik personel tarafından konuların bir listesinin sağlandığını görecektir. Öğrenci bu listeden kişisel ilgi, kariyer planları vb. ışığında seçim yapabilir. Bu gibi durumlarda, araştırma projesinin yetkin bir şekilde yürütülmesi şartıyla konunun uygulanabilir olduğunu varsaymak güvenlidir.

Diğer durumlarda, özellikle kursun yarı zamanlı olduğu ve öğrencilerin işverenleri tarafından desteklendiği durumlarda, tezin genellikle kendi kuruluşlarındaki bazı sorunlara çözüm getirmesi beklenir.

Deneyimlerimize göre, bu koşullar altında bir tez konusu seçiminin, aşağıda tartışıldığı gibi araştırma öğrencisi için konu seçim süreciyle ortak bir yanı vardır.

Konu, sponsor kuruluşa özel olacağından, yenilikle ilgili hususlar önemli değildir. Ancak, tez konusunun dersin akademik amaçları ve standartları ile tutarlı olmasını sağlamaya ihtiyaç vardır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir