Araştırmanın Doğası – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Araştırmanın Doğası – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

12 Eylül 2022 Araştırma günlüğü Kuramsal araştırma nedir Nicel makale Örnekleri Nitel araştırma yöntemleri özet 0
Konu Alanı Analizi

Araştırmanın Doğası

Araştırmaya ilişkin dördüncü görüşümüz, doğası ve türü itibariyle bilgiye katkıdır. Başka bir etiket, araştırmanın düştüğü kategoridir. Yirminci yüzyılın son on yılında önerilen sınıflandırmaları içerir.

Grinyer ve Birleşik Krallık Üniversiteler Finansman Konseyi tarafından detaylandırılan ve HEFCE tarafından üstlenilen RAE 2001 tatbikatında yeniden ifade edilen Clark’a göre sınıflandırma girişiminde bulunduk, ancak tam olarak karşılaştırılabilirlik iddiasında bulunmuyoruz.

Grinyer, (sunulacak değer kavramımızla ilgili olan) bilgiye gerçekten orijinal bir katkı fırsatının listede aşağı indikçe azaldığını, ancak başarılı tamamlama ihtimalinin arttığını öne sürüyor.

Hem Clark hem de Grinyer esas olarak sosyal bilimlerdeki araştırmalarla ilgilenirken, HEFCE tarafından önerilen tanımın tüm araştırma alanlarını kapsaması amaçlanmıştır.

O halde, belirtilen üç araştırma kategorimiz aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

  • Kategori 1, bunu pratiğe bağlama girişiminde bulunulmadan teorinin gelişimi ile ilgilidir. Bulgular genellikle öğrenilen dergilerde rapor edilir.
  • Kategori 2, Kategori 1’in çıktılarını alabilir ve uygulama beklentileri hakkında genel sonuçlar çıkarmaya çalışabilir. Akademisyenler bulgularla ilgilenecek, ancak bulguların kendi ortamlarına transfer edilme potansiyelini değerlendirmek isteyen endüstri, ticaret veya devlette çalışan ilgili profesyoneller de aynı şekilde ilgilenecektir.
  • Kategori 3, belirli bir pratik amaç göz önünde bulundurularak yürütülen araştırmaları kapsar. Bazı amaçlar için, Grinyer’in önerdiği gibi, gerçekçi olarak üç alt kategoriye ayrılabilir ve ‘Değerlendirme/Açıklama’ alt kategorisi muhtemelen Kategori 2’mizle örtüşür.

Kategori 3’ün ortasında yer alan ‘Uygulamalı Araştırma’, profesyonel ve öğrenci araştırmacıların dahil olabileceği ve çıktısı diğerlerinin eylem önerileri olduğu bir faaliyettir. Son alt kategori olan ‘Eylem Araştırması’ adından da anlaşılacağı gibi değişime yol açar ve araştırmacı değişim sürecinin bir gözlemcisi değil, bir katılımcısıdır. Açıkçası, bu, birçok öğrencinin sahip olamayacağı beceri ve deneyim gerektirecektir.

ARAŞTIRMA SÜRECİ

Araştırmanın daha derin anlaşılması, yürütüldüğü sürecin dikkate alınmasından ve elbette gerçek bir araştırmaya girişilmesinden gelecektir. Alan, amaç ve yaklaşımın çok çeşitli olmasına rağmen, araştırma sürecinin bazı ortak özellikleri belirlenebilir ve bir öğrenci genel sistematik yaklaşımdan önemli ölçüde saparsa, araştırma verimsiz ve büyük olasılıkla etkisiz olacaktır.

Araştırmaya sistematik bir yaklaşım için bir temel olarak hizmet etmek üzere tasarlanmış birkaç kavramsal model önerilmiştir. Yapılan önerilere dayanarak altı adımlı bir model önerdi: hissedilen bir ihtiyaç; sorun; hipotez; veri toplama; sonuç inancı; ve, sonucun genel değeri. Bu, zamanın testine dayanan sağlam bir görüş.

Ana hatlarıyla verilen model, Rummel ve Ballaine’in önerisiyle bazı benzerlikler göstermekle birlikte, farklı vurgular içermektedir. Modelin 1’den 4’e kadar olan adımları planlama aşaması, geri kalan 5’ten 7’ye kadar olan adımlar ise gerçekleştirme aşaması, yani yapma olarak tanımlanabilir.

Planlama aşamasında birçok çalışma, özellikle literatür araştırması yer almaktadır ve bu, gerçekleştirme aşamasının bölümleriyle oldukça alakalı olmalıdır. 4. Adımın sonuna kadar, araştırmacı daha fazla ilerlemeden önce önceki adımlardan birine geri dönmeyi genellikle gerekli bulur.

Ancak, gerçekleştirme aşamasından planlama aşamasına geri dönülmesi, çoğu öğrencinin çalışması gereken zaman kısıtlamaları göz önüne alındığında, tamamlama olasılıklarına zarar verebilir.


Araştırma günlüğü
Kuramsal araştırma nedir
Nitel araştırma yöntemleri özet
Betimsel araştırma yöntemleri
Nicel makale Örnekleri
Betimsel kodlama
Nicel araştırma nedir makale
Bilimsel araştırma yöntemleri nitel ve nicel


Projenin başından sonuna kadar ilerleme kaydedildiği için her adım daha az tersine çevrilebilir olarak görülmelidir. Bununla birlikte, bir araştırma projesi her zaman en azından öğrenci için yenilik içerir ve araştırmacı sıklıkla daha önceki bir adıma dönme ihtiyacı bulur çünkü daha sonraki deneyimler projenin nasıl daha yakından tanımlanabileceğini göstermiştir.

Böyle bir geri dönüşün, gelecekteki çalışmaları hızlandırabilecek olsa da, ilerleme oluşturmadığı takdir edilecektir. Daha önceki adımlara çok sık dönüş, planlama aşamasının ilk adımlarının yetersiz bir şekilde gerçekleştirildiğinin kesin bir işaretidir.

‘Yetersiz’, kullanmak için güçlü bir kelimedir ve çeşitli araştırma seviyelerinde farklı bir güce sahip olduğuna işaret edeceğiz.

Örneğin, önemli sonuçlara ulaşan benzer bir çalışmanın başka bir yerde tamamlandığını ortaya çıkaramayan bir lisans mezunu yetersiz sayılmasa da, böyle bir başarıdan habersiz kalan bir doktora araştırmacısı kesinlikle olabilir. ‘yetersiz’ olarak etiketlendi. Öğrencilerin planlama aşamasına vermeleri gereken bağlılığı vurgulamak için bu noktayı vurguluyoruz.

Yedi adım tüm öğrenciler için anlaşılır olmalıdır, ancak daha sonra göreceğimiz gibi, bireysel aşamaların göreceli önemi bir projeden diğerine, amaçlara ve yaklaşıma göre farklılık gösterecektir. Şekil, adımların her birinin nerede derinlemesine ele alınacağını gösteren referans içerir.

Bir proje sırasında araştırma planı, veri toplama ve analizinden önce gelse de, planı formüle etmeden önce, öğrencilerin önce bu konuları ele alan bölümleri okumaları önerilir, böylece daha önce araştırma metodolojisi ve araçları hakkında biraz bilgi sahibi olurlar. öğrenimlerinin yönüne ve süresine karar verirler.

Modele dikkatli bir şekilde uyulması, bir araştırma parçasını başarıyla tamamlama olasılığını önemli ölçüde artırmalıdır. Adımları atlamanın veya yalnızca kısmen tamamlanmış aşamalara sahip olarak ilerlemenin cazibesinden kaçınmak zordur.

Bu nedenle, araştırma konusu yalnızca belli belirsiz formüle edilmiş olsa da, bir öğrenci, veriler toplandıktan sonra uygun bir konunun ortaya çıkacağı umuduyla bir proje düzenlemeye başlayabilir; veya bir araştırmacı, planlanan verilerin yalnızca bir kısmını topladıktan sonra sonuçlara ulaşabilir ve sonuç olarak, yalnızca ilk yorumun yanlış olduğunu bulmak için daha fazla toplamayı durdurabilir.

ÖĞRENCİ ARAŞTIRMALARININ BAŞARIYLA TAMAMLANMASI

Başarı Nedir?

Yüksek lisans seviyesinin altında, başarı, sınav gereksinimlerinin karşılandığının resmi olarak tanınmasıyla ölçülür. Yüksek lisans ve doktora düzeyinde, tezler ve tezler kütüphanelerde sergilenecekse, başarı çoğu zaman öğrencilerin kendi standartlarının karşılandığından memnun olmaları anlamına da gelir.

Başka bir soru şudur: Bu şekilde tanımlandığı şekliyle başarıyı etkileyen faktörler nelerdir?

Bir yanıt sağlamak için yararlı bir araç, iki yazarın dahil olduğu doktora öğrencilerine yönelik bir ankettir. Bitirme oranlarına (özellikle sosyal bilimlerde) ilişkin yaygın endişe tarafından teşvik edilen Bradford Üniversitesi Yönetim Merkezi’ndeki Doktora Komitesi bir anket tasarladı ve bunu tam zamanlı çalışmaları sona eren 45 öğrenciye ve mezun olan 28 tam zamanlı öğrenciye gönderdi. şu anda araştırma yapıyor.

İlk kategoriden 19 yanıt (yüzde 42) ve ikinci kategoriden 18 yanıt (yüzde 64) alındı. Tam zamanlı araştırmayı bırakan 19 öğrenci, çalışmalarını tamamlamak için yarı zamanlı kayıtlara geçen 10 öğrenciyi içeriyordu.

Öğrencilerden, bunların araştırma ilerlemesini olumlu, tarafsız veya olumsuz yönde etkileyip etkilemediğini 20 faktör belirtmeleri istendi.

Faktörler şunları içeriyordu:

1. Seçilen konu.
2. Araştırma tasarımı.
3. Denetimin kalitesi.
4. Denetim miktarı.
5. Fonların mevcudiyeti.
6. Öğretim.
7. Çalıştırma öğreticileri.
8. Yazma kağıtları.
9. Konferanslara katılmak.
10. Kendi motivasyon düzeyi.
11. Kendi yetenekleri.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir