Araştırma Tezleri – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Araştırma Tezleri – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

12 Eylül 2022 Lisans tez Tez Merkez Tez örnek 0
Aile Ağacı Verileri

Araştırma Tezleri ile Yüksek Lisans Dereceleri

Bir yüksek lisans derecesindeki projelerin araştırma yoluyla başarılı bir şekilde tamamlanması için gereksinimlerin belirlenmesi bazı açılardan zordur. Özellikle, gereken özgünlük miktarı ve sonuçların ne ölçüde genelleştirilmesinin mümkün olduğu belirsiz olabilir.

En azından ulaşılan herhangi bir sonuç, doğrulama yeteneğine sahip olmalıdır. Elbette, bir yüksek lisans tezinin bilgisine katkısı, özellikle bir referans çalışması olarak hizmet etme olasılığı göz önüne alındığında, bir miktar önem taşımalıdır.

Harici olarak, değerlendiriciler, analiz, sonuçlar ve sunum standardına ek olarak, referanslar listesinde belirtildiği gibi araştırmanın eksiksizliğine dikkat edeceklerdir.

Doktora Tezleri

Bu, öğrenci araştırma etkinliğinin en üst düzeyidir ve öğrenciler kendi araştırmalarında kariyerlerine devam edebilmelerine rağmen, doktora projesi muhtemelen hem araştırma yetkinliği hem de özgünlük temelinde resmi olarak değerlendirildikleri son fırsat olacaktır. Temel amaç, her iki açıdan da tatmin edici olduğunu kanıtlayacak bir dış değerlendirme tezi sunmaktır.

Daha sonraki bir amaç, yayın yoluyla seçilen çalışma alanında bir uzman olarak tanınmak olabilir. Gereksinimler, kaçınılmaz olarak, araştırma yoluyla yüksek lisans derecesinden daha talepkardır.

Herhangi bir konuda doktora yapmak, zaman ve emek açısından büyük bir yatırımı temsil edecektir. Genellikle süreç en az üç yıl gerektirir ve başarılı bir sonuç garantisi yoktur. Tamamlayamamak, doktora çalışmasının rahatsız edici bir özelliğidir; Bu çalışmanın temel amacı, daha önce belirtildiği gibi, bunun meydana gelme olasılığını azaltmaktır.

1980’lerde, yüksek öğrenimdeki yarı zamanlı programların sayısı, özellikle yüksek lisans düzeyinde, Birleşik Krallık’ta çarpıcı bir şekilde arttı. Dolaylı olarak, bu kategorideki öğrenciler zamanlarının bir kısmını akademik çalışmaya, geri kalanını ise genellikle istihdama ayırırlar. Ağırlıklı olarak, bir derece veya eşdeğer düzeyde bir yeterliliği daha yüksek bir derece ile tamamlayarak kariyer potansiyellerine katkıda bulunmak isteyen yöneticiler veya profesyonellerdir.

Öğrencileri araştırma sürecinin yönlerine maruz bırakan birinci derece programlarına resmi olarak değerlendirilen projelerin dahil edilmesine yönelik önemli bir eğilim olmasına rağmen, aynı derecede önemli bir eğilim, yarı zamanlı öğrenciler tarafından üstlenilen yüksek lisans projelerinin büyümesi olmuştur. 

Öğrenci ve çalışanın ikili durumu, araştırmacı tavsiyelerin ötesine geçerek organizasyon içindeki değişim için sorumluluk üstlenme konumunda olabileceğinden, şimdiye kadar mevcut olmayan fırsatlar sunar. Bu durumda uygulamalı araştırma yerine eylem araştırması gündeme gelmektedir. Bir sonraki “Araştırmayı Sınıflandırma” bölümünde bu yaklaşım hakkında yorum yapılacaktır.

Yarı zamanlı çalışma ile olumlu avantajlar yaratılabilirken, genellikle fakülte ve diğer öğrencilerle yüksek düzeyde temasın olmamasından kaynaklanan zorluklar ortaya çıkabilir. Araştırma çabasını muhtemelen beş yıllık bir süre boyunca sürdürmek için gereken motivasyon yüksek düzeyde olmalıdır.

Tesislere ve gözetmenlere erişim, tam zamanlı öğrencilerde olduğundan çok daha kısıtlıdır ve bu nedenle araştırma projesinin kendi kendini yönetmesinin değeri daha fazladır. Bu konuda daha fazla yorum yapılır.


Tez örnekleri
Tez Arşivi
Tez Merkezi
Yoktez
Ulusal Tez Merkezi
Yüksek Lisans tez örnekleri
İSAM Tez
Lisans tezi


SINIFLANDIRMA ARAŞTIRMASI

Öğrenci araştırma projelerinin çoğu, takip edilen çalışmanın türü üzerinde fazla düşünülmeden tamamlanır. Bu bölümde araştırmayı dört açıdan inceliyoruz:

1. Araştırma alanı.
2. Araştırmanın amacı.
3. Araştırma yaklaşımı.
4. Araştırmanın doğası.

Dördünün her birinin, bir çalışmanın başarılı yönetimi ve tamamlanması üzerinde farklı bir etkisi olacaktır.

Araştırma Alanı

Araştırma en sık alana göre sınıflandırılır, ancak bu, benzer ilgi alanlarına sahip araştırmacı gruplarının tanımlanmasını sağlayan bir etiketleme cihazından biraz daha fazlasıdır.

Alanlar genellikle idari amaçlar için sosyal bilimler, yaşam bilimleri, fizik bilimleri, mühendislik ve beşeri bilimler gibi kategorilere ayrılır.

Daha önce, araştırmaların önemli bir bölümünün bu kategorilerden birden fazlasına (disiplinlerarası araştırma) girebileceği öne sürülmüştü. Bu, özellikle projenin genellikle fikirlerin bir alandan diğerine çevrilmesini içerebileceği daha yüksek çalışma seviyelerinde geçerlidir.

Bu çalışma söz konusu olduğunda, alana göre sınıflandırma en az alaka düzeyine sahiptir. Bu, araştırmacıların kendi konularıyla ilgili kapsamlı bir bilgiye ihtiyaç duymadıkları anlamına gelmez. Bunun yerine, araştırmaların çoğu alanda ve araştırma projelerinin çoğunda ortak olan yönlerine odaklanma niyetimizi yansıtır.

Araştırmanın Amacı

Bir araştırma projesinin birçok farklı amacı vardır. Dört yaygın olanları şunlardır:

a) mevcut bilgiyi gözden geçirmek;
b) bir durumu veya sorunu tanımlamak için;
c) yararlı bir şeyin inşası;
d) açıklama.

Mevcut araştırma bulgularının gözden geçirilmesi, özellikle diploma, lisans ve yüksek lisans derslerinde çok yaygın bir öğrenci araştırma projesi türüdür. İlgili literatüre erişimden tasarruf etmek için çok az kaynak gerektirmesinin ek avantajı ile mükemmel araştırma eğitimi sağlayabilir.

Tanımlayıcı araştırma, diğer türlere göre daha az talepkar görünse de, bu genellikle durumdan uzaktır. Bununla birlikte, bir konu veya araştırma yöntemleri veya her ikisi hakkında bilgi eksikliği nedeniyle, özellikle bu alanda daha önce çok az araştırma yapılmışsa, bir öğrencinin ilk çalışmasının amacının bir şeyi tanımlamak olması oldukça olasıdır.

Yararlı bir şeyin inşası, sponsorlar tarafından giderek daha fazla tercih edilen araştırmaların bir sonucudur. Fizik bilimleri ve mühendislikte öğrenciler, yeni bir optik sistem tipinin inşası gibi belirli bir araştırma alanını takip etmek üzere işe alınabilirler.

Açıklama, tüm profesyonel araştırma çalışanlarının idealdir. Yalnızca istatistiksel değil nedensel ilişkiler tanımlandığında genellemeler yapılabilir veya yasalar formüle edilebilir.

Araştırma Yaklaşımı

Araştırmayı sınıflandırmanın başka bir yolu, kullanılan ana araştırma yaklaşımıdır. Öğrenci araştırmalarında karşılaşılan yaklaşımlar şunlardır:

a) laboratuvar deneyi;
b) alan deneyi;
c) vaka çalışması;
d) anket.

Laboratuar deneyi, tüm ana araştırma konu gruplarıyla (beşeri bilimler olası istisnasıyla) ilgilidir, ancak öncelikle fizik bilimleri, yaşam bilimleri ve mühendislik araştırmalarında kullanılır.

Araştırma yöntemleri bağlamında bir saha deneyi, belirli kontrollere tabi tutulan bir araştırmanın laboratuvar dışı koşullarda yürütüldüğünü öne sürer. Örneğin, laboratuvar araştırması sonucunda yeni bir deterjan geliştirilmiş olabilir ve fiili kullanımda ne kadar iyi çalıştığını görmek için bir saha deneyi yapılabilir.

Vaka çalışması, özellikle sosyal bilimlerde, genellikle öğrenci projelerinin temelini oluşturur. Bu tür araştırmalarda öğrenciler bir organizasyonda bir süre geçirebilirler ve ortaya çıkacak yorumlar ve sonuçlar yalnızca o ortamdaki deneyimlerine dayalı olacaktır.

Anket ve saha deneyi arasında, ikincisiyle ilgili tekniklerin birincisinde kullanılabilmesi bakımından bir bağlantı vardır. Bununla birlikte, saha deneyi kontrolleri gerektirir ve insanları içermesi gerekmese de, anket burada ayrıca, oldukça büyük bir katılımcı örneğinden tutum ve görüşlerin çıkarılması için bir yöntem olarak görülmektedir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir