ARAŞTIRMA NE KATKI SAĞLAR? – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

ARAŞTIRMA NE KATKI SAĞLAR? – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

29 Kasım 2022 Araştırma Yöntem ve TEKNİKLERİ Ders Notları Bilimsel araştırma ödevi 0
Kavramsal Veri Modeli ile Karşılaştırma

ARAŞTIRMA NE KATKI SAĞLAR?

Yetersizlikleri nedeniyle Birleşik Krallık fon otoritesi ve o zamanlar hala Üniversite Hibeler Komitesitarafından dış incelemeye tabi tutulan üç Birleşik Krallık üniversitesinin ortak özelliklerini analiz eden bir makale vardı. 

Diğer ülkelerden çok az katılımcı kurumlarının bu tür bir durumla karşı karşıya kaldığını hayal edebildiği için Konferansta çoğunlukla Birleşik Krallık’taki katılımcıların ilgisini çektiğini hatırladığım makale, üç üniversitenin ortak bir özelliğinin kendi pozisyonlarının iç mantığında bir özümseme olduğunu savundu.

Makale, bu içe dönük kültürlere katkıda bulunan organizasyonel ve diğer faktörlere ve UGC için yazılan raporların uyguladığı dış baskının (benim tarafımdan) değişimi kışkırtmada ne ölçüde başarılı olduğuna bakmaya çalıştı.

Makaleyi yazmak benim için yararlı oldu çünkü derinden dahil olduğum University College, Cardiff’in kurtarılmasında yalnızca yerel önemde yatırım yapma eğiliminde olduğum bazı önemli genel hususları vurgulamaya hizmet etti ve algımı güçlendirdi. Herhangi bir üst düzey üniversite yöneticisinin önemli bir rolü, kendi kurumunun faaliyet göstermek zorunda olduğu bağlamı ve o kurumun geleceğini etkileyebilecek çevresel eğilimlerin neler olduğunu anlamak olmalıdır.

Başka bir deyişle, bir kurumun iç faaliyetlerini yönetmeye çalışmak yeterli değildi; toplumun genelinde bariz olan politik, ekonomik ve sosyal eğilimlere dışarıdan bakmak zorundaydınız; özellikle hangi baskılar altında olduklarını ve hangi yönlere itildiklerini anlamak için fon sağlayan bürokrasileri ‘okumaya’ çalışmanız gerekiyordu.

Bu tür sonuçlar, bir üniversite bağlamında, tümü kurumsal stratejilerin çevresel koşullara uyarlanmasının önemini vurgulayan iş dünyası hakkındaki yazarların bulgularını öngörüyordu.

Dinleyicilerin bu makaleden ne gibi bir fayda sağladığını bilmiyorum ama hem uygulamalı olarak hem de on yıldan fazla bir süre sonra 1999’da Lund’daki EAIR Konferansında “Stratejik yönetim” başlıklı bir genel kurul konferansı verdiğimde, onu yazmaktan çok şey elde ettik.

Kurumsal özgüvenin arttığı bir çağda üniversitelerde’, daha sonra European Management’ta yayınlandı, burada çevresel bağlam hakkında söylenenler bilinçsizce o önceki makaleden uyarlanabilir.

Bana her zaman yıllık Forum’un en önemli işlevlerinden birinin üniversite yöneticilerini/yöneticilerini deneyimlerini makaleler haline getirmeye ve bunu karşılaştırmalı ve diğer araştırmalarla genişletmeye teşvik etmek olduğunu düşünmüşümdür.

Yöneticiler/yöneticiler, kısmen zamanları olmadığı için ve kısmen de hızla sevk edilmesi gereken işlerle uğraşarak şimdiki zamanda yaşama eğiliminde oldukları ve bir araştırmadan kurumsal yönetim sorunları üzerine düşünmek için alan açmakta zorlandıkları için doğal araştırmacı değildirler. 

Avrupa’da, EAIR’in başlığında ‘Kurumsal Araştırma’ kelimelerinin yer almasına rağmen, kurumsal araştırmayı ABD’de olduğu gibi resmileştirmedik. Bunun bence iki nedeni var. Birincisi, geçmişte üniversitelerin yönetiminde baskın bir rol oynayan akademik topluluk, yönetimsel sorunların çözümüne kaynak yatırmakla ilgilenmiyordu. Seçkin bir botanikçi ve aydınlanmış bir rektör yardımcısı olanlar yazdı.


Bilimsel araştırma ödevi örnekleri
Bilimsel araştırma Nedir
Araştırma Yöntem ve TEKNİKLERİ Ders Notları
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Gözlem ve deneye dayalı araştırmanın sonuçlarına ne denir
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Araştırma Modelleri nelerdir
Bilimsel araştırma örnekleri


Söyledikleri tamamen, 1960’ların başlarında (o zamanlar için) büyük bir sivil üniversitede çalışma deneyimimi yansıtıyordu; örneğin, kendi inisiyatifimle (ve ikna edilebilir bir üniversite veri işleme görevlisiyle aynı ofisi paylaştığım için) bir makale hazırlamıştım. İlk kez öğrencilerimizi nereden çektiğimizi, kaçının yerelden, kaçının ulusal bir hizmetten geldiğini gösteren ve öğrenci topluluğunun bir dizi başka önemli özelliğini açıklar.

Senato çabayı merak ve ilgiyle karşıladı, ancak bunun politika üzerinde etkileri olabileceğini asla düşünmedi. İkinci bir neden, üniversitelerin, yirmi yıl sonra Segal Quince Wicksteed’in dediği gibi, yönetilmek yerine idare edilmeleri ve rolü politika önermek veya yönetimsel karar almaktan çok akademik komiteler tarafından alınan kararları uygulamak olan idari personeli atamaya çalışmasıdır. kurumun işleyişini etkileyen kararlardır.

Yöneticiler, tam da yöneticiden çok yönetici oldukları için kurumsal sorunları araştırmaya ve stratejik çözümler bulmaya teşvik edilmiyordu.

Seçkinlerden kitlesel yüksek öğretime geçiş, bunun sonucunda kaynaklar üzerindeki şiddetli baskı, para için değer arayışı ve devletin yoğunlaştırılmış müdahaleleri bunu değiştirdi, ancak şimdi bile, verileri bir araya getirmek, üstlenmek için kaynakları yatırma konusunda bir isteksizlik devam ediyor. Yükseköğretim kurumları için stratejik öneme sahip konuları analiz etmek ve detaylı araştırma yapmak gerekir.

Kendi akademik disiplinlerimizde uygulayacağımız türden bir araştırma incelemesine tabi tutmaktansa, yine de kararları toynak olarak almayı seviyoruz.

Kurumsal araştırmanın kurumların yönetilme biçimini nasıl değiştirdiğine dair genel bir açıklama yazmak mümkün değil, çünkü iklim önemli ölçüde değişse de kurumsal araştırmaya yapılan yatırım seviyesi tehlikeli bir şekilde düşüktür.

Bu nedenle, bu bölümde yapmayı önerdiğim şey, araştırmaların, diğerlerini teşvik edeceği ve kurumları ikna edecek argümanlar sunacağı umuduyla kurumların izleyebileceği stratejik yön üzerinde nasıl etkili olabileceğini gösteren dört örnekle ilgili kendi deneyimlerimden yararlanmaktır. buna göre yatırım yapın.

Birleşik Krallık’ta, yüksek öğrenime lisans girişi için tüm başvurular Üniversiteler ve Kolejler Başvuru Sistemi (UCAS) aracılığıyla yapılmalıdır, her başvuru sahibi beş seçim yapabilir. Bu, kurumların uygulama alanlarının gücü açısından nerede durdukları ve rakip kurumlara karşı kurs kurs teklif düzeyi açısından stratejik olarak kullanılabilecek zengin bir veri sağlar.

1970’lerin başlarında, Üniversitesi, devam eden öğrenci aktivizmi vakası nedeniyle büyük ölçüde olumsuz tanıtım çekti ve yer başvuruları keskin bir şekilde düştü.

Aynı zamanda Üniversite, o zamanlar yaklaşık 5000 öğrenciden oluşan orta büyüklükte bir kurum olacak şekilde genişleme konusunda endişeliydi. Rakiplerinin çoğu, güçlü uygulama alanlarına sahip oldukları için daha hızlı büyüyebildiler ve kaynaklar öğrenci sayısını takip ettiğinden, yeni bölümler kurup eski bölümleri güçlendirebildiler.

Zorluk içindeydi çünkü büyümeyi haklı çıkaracak kadar başvuranı çekmiyordu, başvuranlar karşılaştırılabilir üniversitelere girişle karşılaştırıldığında iyi niteliklere sahip değildi ve öğrenci başarısızlık ve okulu bırakma oranları endişe verici bir şekilde tırmanmıştı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir