Araştırmada Teknikleri Kullanma – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Araştırmada Teknikleri Kullanma – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

11 Mart 2023 Araştırma Yöntem Teknikleri Bilimsel Yöntemleri 0
Temiz Sayfa Modeli Nedir?

Araştırmada Teknikleri Kullanma

Araştırmalar, ERP’yi uygulayan firmaların yarısından çok daha azının yatırımlarını değerlendirmek için ölçüm kullandığını gösteriyor. Daha yeni araştırmalar, yatırım getirisi gibi ERP’yi değerlendirmek için standart finansal ölçütler kullanan firma sayısının bundan daha fazla olduğunu gösteriyor.

Bununla birlikte, firmaların yaklaşık %30’u, sistemin satın alındığı andaki ERP’nin ilk gerekçesi için yapılanların dışında, ERP sistemleri üzerinde herhangi bir sermaye yatırım analizi gerçekleştirmemektedir.

ERP başarısı ve başarısızlığına ilişkin çok çeşitli raporlar bulunduğundan ve finansal ölçütler firmaların diğer yatırımları değerlendirmesinde standart yol olduğundan, firmaların bunun ERP’ye ne ölçüde uygulandığını anlamalarının ve bunun olup olmayacağını düşünmelerinin önemli olduğuna inanıyoruz. kendi ERP yatırımlarına uygulamalıdırlar.

Bu nedenle, sadece hangi faydaların ne ölçüde gerçekleştirildiğini değil, aynı zamanda firmaların ERP yatırımlarını nasıl değerlendirip değerlendirmediklerine dair daha net bir resim sağlamak için firmaların ERP faydalarını ne ölçüde ölçtüğünü ve kullandıkları metrik türlerini de inceliyoruz.

Firmaların fayda sağlama derecesini neyin etkilediğini anlamak da önemlidir. Bu çalışma, ERP uygulamasının faydalarını etkileyebilecek iki temel faktörü incelemektedir: yazılım türü ve kurumsal yapılandırma. Bugün piyasada bulunan ERP paketleri, belirli pazar veya organizasyonel ihtiyaçlara verilen yanıtlardan gelişmiştir.

Satıcılar tekliflerinin kapsamını gözden geçirip genişletmiş olsalar bile, bazı firmalar bazen ürünleri kendi özel ihtiyaçlarına uyarlamakta zorlanmışlardır.

Yazarların yakın tarihli bir anekdot deneyimi, insan kaynakları yönetiminden öğrenci kayıt ve kabulüne kadar her şeyi desteklemek için başlangıçta bir üniversite ortamında insan kaynakları yönetimini hedefleyen bir ERP ürününün uyarlamasıdır.

Ürün iyi çalışmasına rağmen, ürünün başka bir ortama uyarlanmasında çözülmesi gereken bir takım yapılandırma ve eğitim sorunları vardı.

Bu çalışmada temsil edilen yazılım ürünlerinin endüstriler arasında en yaygın şekilde benimsenen ürünler olduğu göz önüne alındığında, bazı firmaların iş yapıları ile ERP yazılımı arasındaki uyumdaki farklılıklar nedeniyle faydaları gerçekleştirme yeteneklerinde farklılıklar bulabileceğini varsaymak mantıklıdır. 

ERP’nin kuruluşların iş süreçlerini yazılıma gömülü uygulamalara uyarlamasını gerektirmesine rağmen, her şey aynı derecede iyi olmayacak gibi görünüyor. Bu nedenle, yazılım türü ile bir firmanın beklenen faydaları elde etme yeteneği arasındaki ilişki hakkında aşağıdaki önermeyi araştırıyoruz.

Organizasyonel yapılanma aynı zamanda bir firmanın ERP faydalarını gerçekleştirme derecesini de etkileyebilir. ERP’yi uygularken kurumsal yapılandırmalarının etkisini tam olarak dikkate almayan firmalar, verilerini ve süreçlerini yeterince entegre etmeyen sistemler uygulayabilir.

Bazı kurumsal yapılandırmalar, tek bir ERP örneğinin kuruluş çapında dağıtımı için uygun değildir. Diğer konfigürasyonlar, firmaların ERP faydalarını gerçekleştirmeleri için yeterince önemli değişiklikleri kolaylaştırmaz. Ek olarak, firmalar genellikle ERP’yi organizasyonel konfigürasyonlarındaki değişiklikleri göz önünde bulundurarak uygularlar. 


araştırma yöntem ve teknikleri – pdf
araştırma yöntem ve teknikleri”– sunum
Bilimsel Araştırma Yöntemleri – PDF
Bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri
Bilimsel araştırma Türleri
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Araştırma yöntem ve TEKNİKLERİ ders notları PDF


Metodoloji

Örnekleme çerçevesini 1000 firmaları oluşturmuştur. Özel olarak ERP konularını ele alan birkaç yayınlanmış doğrulanmış ölçek olduğundan, anket soruları ERP literatüründeki ilgili yapılar hakkındaki bulgulardan türetilmiştir.

1’den 8’e kadar olan sorular ve 26. soru, kontrol listesi sorularıydı ve burada yanıt verenlerden hangi yanıtın/yanıtların kendilerine en uygun olduğunu kontrol etmeleri istendi. 9’dan 25’e kadar olan sorular, ifadeye kesinlikle katılmıyorum (yanıt = 1) ile ifadeye kesinlikle katılıyorum (yanıt = 5) arasında değişen beşli Likert ölçeği ile ölçülmüştür. 

Anketler, alınan bir veritabanında belirtildiği gibi, kuruluşlarının bilgi teknolojisi işlevinden sorumlu üst düzey yöneticilere postalandı.

Bu kişiler, bilgi teknolojisine bağlı kuruluş çapındaki değişim çabaları hakkında uygun yanıtlayıcılar oldukları gösterildiği için seçildi. Ancak bazı durumlarda bu yönetici, firmalarının ERP’si hakkında doğrudan bilgiye sahip olmayabilir.

Anket ön yazısında onlara, durum böyleyse, anketi üst düzeyde ERP yönetimine en doğrudan dahil olan kişiye iletmelerini istedik.

Çeşitli nedenlerle örnekleme çerçevesi olarak Fortune 1000 seçilmiştir. Bu çalışma çeşitli ERP konularını incelemektedir. Bu nedenle, örnekleme çerçevesi için bir kriter, organizasyonun bölümleri boyunca çeşitli işlevlerin uygulandığı büyük ölçekli uygulamaları tamamlamış firmaları içeren bir kriterdi.

Bu tür bir uygulamanın hem kapsamı hem de maliyeti, çalışmanın büyük firmalardan yararlanması gerektiğini düşündürmektedir.  1000 veri tabanı, iş dergisinin yayıncıları tarafından derlenen ve sürdürülen, ABD’deki en büyük 1000 şirket için bir bilgi listesidir.

Yıllık geliri 1 milyar ABD dolarını aşan şirketleri içerir ve dolayısıyla bu kritere uygundur. Ek olarak, çeşitli yazılım türleri hakkında veri toplamakla da ilgileniyorduk. Bazı yazılımlar belirli bir veya daha fazla sektöre daha uygun olduğundan, diğer bir kriter de çeşitli sektörleri temsil eden bir örnekleme çerçevesi seçmekti.

Fortune 1000 de bu kriteri karşılamaktadır. Son olarak, firmaların büyük bir yüzdesinin ERP kullandığı bir grup seçmek istedik. Fortune 1000 şirketlerinin %70’inden fazlasının ERP sistemleri uyguladığı ve dolayısıyla bu kriteri karşıladığı tahmin edilmektedir.

Postalanan 1000 anketten 70’i geri döndü ve bu da %7’lik bir yanıt oranını temsil ediyor. Geri gönderilen 70 anketten 20’si, irtibat kurulacak kişinin artık orada olmaması ve şirketin anketi açmadan geri göndermesi veya kuruluşun anketleri yanıtlamama politikasına sahip olması nedeniyle reddedildi.

Kullanılamayan 70 anketten 20’sini popülasyona göre tahmin etmek, ankete katılan 1000 firmadan 285’inin bu kategorilerden birine girebileceğini gösteriyor. Kalan 715’i popülasyon olarak kullandığımızda, kullanılabilir 50 anket hala %7’lik bir yanıt oranını temsil ediyor.

Birkaç şirket, anketlere yanıt vermediklerini belirtmek için yazarlara telefon etti ve diğerleri, anketleri açmadan, zarfın üzerinde irtibat kurulacak kişinin artık orada olmadığını belirten bir damgayla geri gönderdi. Biri iflas koruması için başvurduklarını ve cevap vermeyeceklerini söylemek için telefon etti.

Düşük yanıt oranının bir açıklaması, kuruluşun o seviyesindeki yöneticilerden yanıt almanın genel zorluğu ve genel olarak anketlerin yanıtlanma oranındaki düşüştür.

Bu yanıt oranı, uygulama sonrası ERP’nin diğer keşif çalışmalarındakilerle tutarlıdır. Son birkaç yılda, akademiden, endüstri analistlerinden, dış paydaşlardan ve iç anketörlerden bilgi almak için yönetici zamanına daha fazla talep olmuştur.

Teşvikler, takipler ve telefon görüşmeleri sunmak gibi yanıt oranlarını iyileştirmek için bir dizi teknik olmasına rağmen, bu tekniklerin bu düzeydeki yöneticilere yapılan posta anketlerinde nispeten etkisiz olduğu gösterilmiştir.

Dolayısıyla bu teknikleri kullanmadık. Daha yüksek bir yanıt oranı arzu edilse de, bu örnek, ilgilenilen yapıların keşfedici bir değerlendirmesini temel alabileceğimiz bir dizi yanıt sağlar.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir