Uygulamada ERP Kullanımı – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Uygulamada ERP Kullanımı – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

11 Mart 2023 ERP Programı öğrenme Erp programları Nelerdir Erp sistemi Nedir 0
Kavramsal Veri Modeli ile Karşılaştırma

Uygulamada ERP Kullanımı

Kurumsal kaynak planlaması (ERP), kuruluşların operasyonları kolaylaştırmasına, ortak iş süreçlerinden yararlanmasına ve çoklu operasyonları yönetmesine olanak tanıyan bir araçtır ve entegre bir yazılım modülleri paketi ve merkezi bir veritabanı aracılığıyla uygulanır.

ERP terimi, çeşitli kavramları temsil etmek için kullanılabilse de, bu bölümde terim, operasyonları daha etkin bir şekilde yönetmek ve işletmenin genel bir görünümünü elde edin.

Kurumsal kaynak planlama çerçevesine geçiş, ERP sistemlerinin doğası ve karmaşıklığından dolayı genellikle uzun, zor ve maliyetli bir süreçtir. Birçok firma, bir ERP sistemi uygulama ve sahip olmama maliyetleri arasındaki denge ile boğuşuyor.

Örneğin, bazıları “rekabet açısından ve teknik olarak yapılması gereken bir şey, ancak ekonomik olarak, ilgili maliyetleri haklı çıkarmanın ve kalıcı bir iş avantajı elde etmek için uygulamanın zor olduğunu öne süren çelişkili kanıtlar var” diye inanmaya başladı.

Bununla birlikte, bildirilen birçok başarısızlığa rağmen, uygun şekilde yönetilirse kuruluşların ERP’den önemli faydalar elde edebileceğini ve gerçekleştirdiğini öne süren birçok başarı öyküsü vardır.

Literatürdeki çelişkili bilgilerin bolluğu ve başarılardan çok başarısızlıkları bildirme eğilimi nedeniyle, uygulamaya koymamış birçok firma hala ERP’nin kendileri için doğru olup olmadığını ve ERP satıcıları tarafından öne sürülen faydaların var olup olmadığını merak ediyor olabilir.

Uygulayan diğerleri, elde ettikleri faydaların ve değişikliklerin diğer uygulayıcılarınkiyle tutarlı olup olmadığını ve ERP’nin çabaya değip değmediğini merak ediyor olabilir. Bu çalışmanın amacı, firmaların kendi ERP kullanımlarını ve ERP’den ne kazandıklarını değerlendirmek için kullanabilecekleri kullanımın çeşitli yönleri hakkında fikir vermek için ERP’nin kurumsal kullanımını ampirik olarak incelemektir.

ERP hakkında çok sayıda ampirik ve tanımlayıcı çalışma olmasına rağmen, uygulama tamamlandıktan sonra ERP’yi değerlendiren çok az çalışma vardır. Önceki araştırma değerli içgörüler sağlasa da, firmaların ERP’nin etkisini fark etmeye başladığı ERP yaşamının son ve en uzun aşamasını genellikle gözden kaçırır.

ERP hakkında bilinenlerin çoğu, yalnızca ERP’nin uygulama sırasındaki veya uygulamadan hemen sonraki durumunun bir yansıması olabilir. Ancak, üst düzey BT ve işletme yöneticileri, kurumsal sistemlerin entegrasyonunun ve kullanımının şu anda karşı karşıya oldukları en önemli sorunlardan biri olduğuna inanıyor.

Uygulama sonrası ERP araştırmalarının çoğu, ERP’nin genel kurumsal performans üzerindeki etkisi hakkında karışık kanıtlar sunar. Ancak, ERP’nin etkisini çeşitli kurumsal düzeylerde, bireysel düzeyde ve ERP işlevsellik düzeyinde keşfetmeye ihtiyaç vardır. Bu nedenle, uygulama sonrası ERP hakkındaki bilgileri genişleten ek araştırmalar değerlidir.

Bu çalışmanın altında yatan temel araştırma sorusu, kuruluşların gerçekleştirebildiği faydalar ve değişiklikler açısından uygulama sonrası ERP’nin durumu nedir?

Bu soruyu yanıtlarken, bu çalışma, faydaların ne ölçüde gerçekleştiği, firmaların gerçekleştirdiği ERP ile ilgili organizasyonel değişikliklerin boyutu ve firmaların ERP başarısını ölçme biçimleri hakkında bilgi sağlar.

Ayrıca, çeşitli ERP yazılımı türlerinin ne ölçüde uygulandığını ve yazılım türü ile faydalar arasındaki ilişkiyi ele alır. Son olarak, kurumsal konfigürasyon ışığında ERP’nin etkinleştirdiği değişimi ve faydaları inceler.

Bölümün geri kalanı altı bölüm halinde düzenlenmiştir. Birincisi, incelenen konular ve soruların arka planının tartışılması ve ardından çalışmanın metodolojisinin kısa bir tartışmasıdır.


ERP programları
Erp açılımı nedir
ERP Programı öğrenme
türkiye’de en çok kullanılan erp programları
Erp sistemi Nedir
Erp çarpma Nedir
Erp programları Nelerdir
Erp ekşi


Dördüncü bölümde ankete katılanların profili, beşinci bölümde ise veri analizi ve sonuçlar sunulmaktadır. Altıncı bölüm, sonuçları, uygulayıcılar için bulguların çıkarımlarını ve gelecekteki araştırmalar için yönergeleri sunar.

Firmalar, iş süreçlerini entegre etmelerine ve kuruluş genelinde ortak kaynakları paylaşmalarına yardımcı olmak için ERP’yi uygular. ERP, şirketlerin birden fazla işlemi standart bir platformdan yönetmesine izin veren entegre modül setleri aracılığıyla bunu yapmaya yardımcı olur.

Bu çalışma sırasında SAP AG®, PeopleSoft®, JDEdwards®, Oracle® ve Baan® ile ERP yazılımında en büyük pazar payına sahipti. ERP yazılımı, finansal işlemler, satın alma, malzeme yönetimi, proje çizelgeleme, insan kaynakları yönetimi, üretim planlama ve tesis bakımı dahil olmak üzere bir organizasyondaki fonksiyonel alanların tümünü veya çoğunu desteklemek için modüller sağlar.

Bazı yazılım paketleri kapsamlı bir modül seti sağlarken, diğerleri organizasyonun belirli yönlerinin yönetimini optimize etmek için tasarlanmış daha sınırlı bir set sağlar.

Sonuç olarak, bazı kuruluşlar, bazen türünün en iyisi strateji olarak adlandırılan en iyi genel işlevsellik setini bir araya getirme çabasıyla çeşitli ERP yazılım satıcılarının işlevlerini benimser.

Ancak, bu strateji entegrasyon sorunlarına yol açabilir ve çeşitli satıcıların yazılımları uyumlu değilse fayda eksikliğine neden olabilir. Ayrıca firmaların en iyi türü benimsediği ölçüde çelişkili kanıtlar var gibi görünüyor.

Bu nedenle, firmaların hem hangi işlevleri ve hangi yazılım paketlerini benimsediklerini ve ne ölçüde türünün en iyisi yaklaşımını izlediklerini merak ettik.

Bugün ERP uygulamasının durumunun bu yönünün iyi bir resmini elde etmek zordur çünkü tüm bu bilgileri tek bir çalışmada sağlayan çok az makale vardır. Kullanımdaki yazılımla ilgili sorunlar, ERP satıcıları birleşmeye başladıkça ve firmalar yeni yazılım, mevcut yazılım yükseltmeleri ve destek için daha az kaynağa zorlandıkça özellikle önemli hale gelebilir.

ERP yazılımı ne olursa olsun, firmalar bunları fayda elde etmek için uygular, en yaygın olanı genel maliyet tasarrufu ve özellikle de operasyon maliyetlerinin düşürülmesidir.

ERP, strateji, teknoloji, kültür ve organizasyonel yapı dahil olmak üzere firmanın birçok alanında birçok yararlı organizasyonel değişiklik potansiyeli sunar.

Spesifik değişiklikler arasında silo davranışında azalma, süreçlerin entegrasyonu, daha fazla işbirliği ve ekip çalışması ve görevler ve süreçler hakkında çalışanların daha geniş bilgisi yer alır. Bununla birlikte, bu faydaların ne ölçüde gerçekleştirildiğini belirlemek zordur, çünkü başarı öyküleri rapor edildiğinde bile, ERP’ye yapılan yatırımların ne ölçüde karşılığını verdiğine dair çok az kanıt vardır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir