Atıf Yönergeleri – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Atıf Yönergeleri – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

28 Eylül 2022 Tez Yazım Tez Yazım KILAVUZU SBÜ Uludağ Sosyal Bilimler Tez Yazım KILAVUZU 0
UYGULAYICI MODEL

Atıf Yönergeleri

Diğer yazarlardan doğrudan alıntı yapmak yerine fikirler için yararlanıldığında, işler biraz daha zor olabilir. Birçok fikir kamu malıdır. Bir dereceye kadar diğer çalışmalara atıfta bulunma kuralları, öğrencinin yazdığı alanın geleneklerine bağlıdır.

Genel olarak, savunulabilir bir yaklaşım, yalnızca, deneyimsiz bir okuyucunun, araştırmacının kendisi olmadığını düşünebileceği fikirlere atıfta bulunmak olacaktır. Bu gibi durumlarda araştırmacı, fikrin orijinal kaynağını ve aynı zamanda bulunduğu yeri vermeye çalışmalıdır.

Bu nedenle, araştırmacı, örneğin, bilgi teorisine ve Shannon’ın çalışmasına başka birinin girişini okuyarak aşina olduysa, normal olarak aşağıdaki uygulama kullanılmalıdır.

Bilgiç gibi görünse de, öğrencilere alıntı konusunu büyük bir dikkatle ele almaları tavsiye edilir. Örneğin, bir sınav görevlisi, fikirleri aslında onları oluşturan kişiden ziyade sürekli olarak sonraki işçilere atfeden bir öğrencinin yetersiz bir literatür araştırması yaptığını düşünebilir. Bu nedenle yukarıdaki örnekte Shannon’ın teorisini Brillouin’e atfetmek kötü bir izlenim verebilir.

Başkalarının fikirlerini atıf yapmadan kullanan öğrenciler tarafından hala daha zayıf bir izlenim yaratılmaktadır. Gerçekten de, bu, herhangi bir kaynak göstermeden doğrudan başka birinin yazılarını kullanarak yapılırsa, bu, tüm akademik kurumların akademik düzenlemelere karşı ciddi bir suç olarak gördüğü intihal teşkil eder.

Son zamanlarda, tezlerde ve tezlerde intihal vakalarının artmasıyla ilgili endişeler arttı ve bu amaç için mevcut olan yazılımı kullanarak bunları intihal için test etmek için artan baskılar olacak gibi görünüyor.

Referans Stili

Atıf tarzı, kurum tarafından belirlenen standartlara uygun olmalıdır. Metnin gövdesindeki alıntı söz konusu olduğunda, kullanımda olan iki geniş şema vardır: bu kitapta takip edildiği gibi Harvard yöntemi (yazarın soyadı artı tarih) veya her birinin içinde bulunduğu sayısal yaklaşım (Vancouver yöntemi olarak da bilinir) referansa belirli bir numara verilir.

İlk yaklaşım daha basittir ve istendiğinde referansların eklenmesine veya silinmesine izin verirken, ikinci durumda daha sonraki bir aşamada eklenen veya silinen herhangi bir referans, sonraki tüm sayıların değiştirilmesini gerektirecektir.

Harvard yöntemi ağırlıklı olarak kurumlar ve yayıncılar tarafından talep edilen yöntemdir. Bazı durumlarda, bir araştırma kurumu, özellikle bir sayfaya veya sayfalara atfedilebilirse, alıntı yapılan çalışmanın sayfa numarasının metin referansında (ad/tarih/sayfa(lar)) görünmesini de isteyecektir.


Uludağ Üniversitesi Tez Yazım KILAVUZU 2022
Tez Yazım Kılavuzu
Uludağ Fen Bilimleri tez yazım kılavuzu
Ankara. Üniversitesi Fen Bilimleri Tez Yazım kılavuzu
Tez Yazım kuralları
Tez Yazım KILAVUZU SBÜ
Uludağ Sosyal Bilimler Tez Yazım KILAVUZU
Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez YAZIM KILAVUZU


Referans Listesi

Metin içindeki referanslar, öğrencilerin düşüncelerini bilgi gövdesiyle ilişkilendirebildiklerini doğrular. Bunlar, raporlarının sonunda yer alacak olan listeyle tam olarak ilgili olmalıdır. Dış denetçiler genellikle referans listesini çok dikkatli bir şekilde inceler ve kapsamlı, doğru ve iyi sunulmamış listeleri eleştirir.

Sayısal yaklaşım benimsenirse, metin ve referans her iki yönde de kolayca bağlanabilir. Bir sınırlama, okuyucunun belirli bir yazara atıfta bulunup bulunmadığını hızlı bir şekilde belirleyememesidir. Sayısal listeler sayı olarak çalıştığından bu, yazar listelerinin alfabetik olmayacağı ve birkaç farklı (sıralı olmayan) alıntıya sahip bir yazarın listenin farklı yerlerinde görüneceği anlamına gelir.

Harvard isim/tarih yaklaşımıyla, referans listesini okuyan biri, elektronik versiyonu okunmadıkça, söz konusu yazardan hangi fikirlerin alındığını belirlemek için metnin o kısmına hemen dönemeyecek. Ancak alfabetik sıralama, okuyucunun hangi yazarlardan (ve bu yazarların hangi eserlerinden) alıntı yapıldığını çok hızlı ve kolay bir şekilde görmesini sağlar.

Yazma sırasında, web sitesi referansı için standart bir protokol yaygın olarak kabul edilmemiştir. Web referanslarını mümkün olduğunca metinsel referanslar gibi ele almak mantıklıdır. Yine, kurum tarafından metinsel referanslar için öngörülen, tutarlı bir üslup izlenmelidir.

Sayfa numaralarına atıf yapılmayacaktır. Önemli olan kaynak listesinde olabildiğince kolay yer alabilecek ve istenirse diğer araştırmacılar tarafından da takip edilebilecek bir kaynak sağlamaktır.

Bir web sitesi referansı, biliniyorsa yazara veya bilinmiyorsa sitenin başlığına atıfta bulunur. Her zaman erişilen tarihi içermelidir. Referans listesindeki referans, URL’yi (benzersiz kaynak bulucu) tam olarak belirtmelidir.

Öğrenciler, web sitesi URL’lerinin sık sık değiştiğini ve bir web sitesi referansının genellikle bir metin referansı gibi gelecekteki araştırmacılar için kalıcı bir referans kaynağı sağlamayacağını not etmelidir.

Referans Kısayolları

Bilimsel çalışmalarda karşılaşılan bazı Latince kelime ve deyimler kaynak göstermede faydalı olabilir. Bunlar, ortak para biriminde olmayan diğer yabancı dil ifadeleri gibi normalde italik yazılır.

Bazen bir öğrenci, bariz bir gramer, tipografik veya sayısal hata içeren bir şeyden alıntı yapmak isteyebilir. Bu durumda, burada parantez içinde yazılan ve hatadan hemen sonra yerleştirilen ‘(sic)’, hatanın yazarın hatası değil, orijinal kaynaktan olduğunu gösterecektir.

Diğer Latince kısaltmalar şunlardır:

a) Et alia (ve diğerleri olarak kısaltılmıştır): ve diğerleri. Bu, birden fazla yazara şu şekilde atıfta bulunulmasına izin verir. et al. normalde iki yazarın ötesinde kullanılır – Smith ve Kelly olarak görünürdü.

b) Bu, her seferinde adı tekrar etmeden aynı esere art arda atıfta bulunmaya izin verir. Bu, hemen önceki referanstaki tüm detayların yerine geçer, ancak sayfa numarası takip etmelidir.

Owen’ın sonraki çalışmaları Fowler tarafından şiddetle karşılandı. Fowler ayrıca, ritüelin, yalnızca yalıtılmış bir birey için değil, bireyin toplum içindeki konumunda bir değişikliği içerdiğine dikkat çekiyor.

c) Opere citato (op. cit. olarak kısaltılmıştır): alıntı yapılan eserde. Bu, yazarın adını ve sayfa numarasını gerektirir ve daha önce atıfta bulunulan bir çalışmaya atıfta bulunur (ancak sıralı bir referans değil).

Fowler, Owen’ın sonraki çalışmalarıyla, özellikle de “Büyü ve Ritüel”i ile şiddetle aynı fikirde değildir. Fowler ayrıca, ritüelin, yalnızca yalıtılmış bir birey için değil, bireyin toplum içindeki konumunda bir değişikliği içerdiğine dikkat çekiyor.

d) Loco citato (loc. cit. olarak kısaltılır): belirtilen yerde. Bu, yazarın adıyla birlikte kullanılır ve op’a benzer. cit. ancak daha önce atıfta bulunulan bir kitaptaki aynı pasaja atıfta bulunduğundan daha kesindir.

Fowler, Owen’ın sonraki çalışmalarıyla kesinlikle aynı fikirde değil. Fowler ayrıca, ritüelin, yalnızca tecrit edilmiş bireye değil, bireyin toplum içindeki konumunda bir değişikliği içerdiğine dikkat çeker.

e) Fowler, Owen’ın sonraki çalışmalarıyla, özellikle de “Büyü ve Ritüel”iyle kesinlikle aynı fikirde değildir. Doktora tezleri genellikle birkaç yüz referans içerir ve bunların sistematik olarak sunulmasını ve hatasız olmasını sağlamak için yapılan çalışmalar zorlu olabilir.

Bu düzeyde,  atıfta bulunulan türden bibliyografik yazılımların kullanılmasında veya bu bölümde daha sonra tartışılacak olan sözcük işlem paketlerinin bazı olanaklarından yararlanmanın avantajları vardır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir