Bölümlerin Sırası – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Bölümlerin Sırası – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

28 Eylül 2022 Tez bölümlerinin yazım sıralaması Tez kaç bölümden oluşur Tezin ana bölümü olarak adlandırılan ikinci kısımda yer alan başlıklar Tezin ön bölümü nelerdir 0
Veri Öğesi Matrisi Nedir?

Bölümlerin Sırası

Araştırmayla ilgili çoğu yazılı raporun (yerel düzenlemelerin dayattığı değişikliklere tabi olarak) uyması gereken mantıksal bir sıra vardır:

  • Baş sayfa
  • Teşekkür
  • Önsöz
  • İçindekiler sayfası
  • Tablo listesi
  • Rakamların listesi
  • Diğer malzeme türlerinin listesi Bölümler
  • Ekler
  • Referans listesi Kaynakça
  • Dizin

Bu bölümlerin hepsinin mutlaka görünmesi gerekmez. Örneğin lisans raporları yalnızca başlık sayfasını, içeriği ve bölümleri içerebilir. Araştırmayı bir bilgi birikimi ile ilişkilendirme ihtiyacı nedeniyle, bir referans listesi yüksek lisans ve doktora tezlerinin hayati bir unsuru olacaktır.

Böyle bir liste, yazar tarafından danışılan ve metinde atıfta bulunulan tüm ilgili çalışmaları içerecektir. Vurgulanan ayrım, “Referans Listesi” ile “Bibliyografya” arasındadır: ikincisi, normalde, metinde alıntılanmamış olsalar bile, bir alandaki kitap ve dergilerin kapsamlı bir kapsamıdır.

Bölüm başlıkları, öğrenciler tarafından araştırma önerilerinin bir parçası olarak önerilmiş olmalıdır ve muhtemelen aşağıdaki mantıksal sıra ile tutarlı olacaktır:

1. Giriş – araştırmanın amaçları ve bağlamı.
2. Önceki araştırmaların incelenmesi – normalde ilgili literatürün gözden geçirilmesi olarak.
3. Metodoloji/araştırma tasarımı – çalışmanın nasıl planlandığı ve neden yapıldığı
şekilde planladı.
4. Araştırmanın sonuçları – bulunanlar.
5. Analiz – bulunanın anlamı hakkında tartışma.
6. Özet, sonuçlar ve ileri araştırmalar için öneriler.

Örnek olarak, dört kuruluşta Web tabanlı pazarlamanın kullanımına ilişkin derinlemesine bir çalışmayla ilgilenen bir öğrenci araştırma projesine bakabiliriz; bu projenin nihai amacı, başarılı uygulamaları başarısız uygulamalardan ayıran kriterler önermektir.

En azından, muhtemelen, sonunda bölümler halinde birleştirilmesi gerekecek olan aşağıdaki malzemeleri içerecektir:

1. Web tabanlı pazarlama hakkında ön araştırma.
2. Web tabanlı pazarlama yaklaşımlarının başarısını etkileyen faktörler hakkında ön araştırma.
3. Diğer pazarlamanın başarısını etkileyen faktörler hakkında ön araştırma yaklaşımları.
4. A organizasyonundaki çalışmanın hesabı.
5. B organizasyonundaki çalışmanın hesabı.
6. C organizasyonundaki çalışmanın hesabı.
7. D organizasyonundaki çalışmanın hesabı.
8. Bireysel vaka çalışmalarının analizi ve genel bir planın oluşturulması. Başarı tahmini için.
9. Sonuçlar.

Bu örnekte, araştırılmayacak konular hakkında birçok örtülü karar verilmiştir. Örneğin, ilgili olabilecek olsa da, yeniliklerin yönetimine ilişkin literatüre açıkça atıfta bulunulmamıştır.

Bu materyalin bölümler halinde nasıl birleştirilmesi gerektiğine dair bir takım problemler vardır. Başarıyı etkileyen faktörlerin İnternet pazarlamasına son derece özgü olduğu görülüyorsa, 1. ve 2. maddeler muhtemelen en iyi yol olarak tek bir bölümde birleştirilmeli mi  yoksa ayrılmaları mı gerekiyor?

Bununla birlikte, başarıyı etkileyen faktörler çeşitli pazarlama yaklaşımları arasında nispeten tutarlı görünüyorsa, 2. ve 3. maddelerin birleştirilmesi için bir durum olabilir. Benzer şekilde, 4, 5, 6 ve 7. maddeler birkaç bölümde paralel olarak çalıştırılabilir. sırayla dört organizasyonun her birinde farklı tipteki modellerin uygulamalarına bakmak veya alternatif olarak her bir öğe tek bir bölüm oluşturabilir.

Seçimin en önemli belirleyicisi, materyalin nasıl analiz edileceği olmalıdır (fakat her şeyden önce bölüm sıralaması mantıklı olmalı ve sağduyuya dayanmalıdır).

Bir başka önemli endişe de, daha sonra gelecekler için daha önceki bölümlerde zeminin ne dereceye kadar hazırlanacağıdır. Başarıyı belirleyen faktörler üzerine yapılan önceki çalışmalardan bazıları oldukça alakalı olacaktır; ve bazı saha gözlemleri diğerlerinden daha uygun olacaktır. Her iki durumda da, okuyucuların bunlara özellikle dikkat etmeleri gerektiğini bilmeleri için, ele alınırken bu belirli yönleri vurgulamak mantıklıdır.


Tez bölümlerinin yazım sıralaması
Tez kaç bölümden oluşur
Tezin ön bölümü nelerdir
Yüksek lisans tezi kaç bölüm Olmalı
Tezin bölümleri nelerdir
Tezin ana bölümü olarak adlandırılan ikinci kısımda yer alan başlıklar
Tezin ön bölümünde teşekkür alınır mı
Tezin ön bölümünde yer almaz


 Bölümlerin Sırası

Her bir bölüm içindeki bölümlerin sıralaması, raporu mantıksal olarak yapılandırma sürecinin bir devamıdır. Web tabanlı pazarlamanın başarısını etkileyen faktörlerle ilgili proje örneğimize dönelim. Önceki araştırmalarla ilgili bölüm, örneğin kronolojik, kategorik, sıralı veya algılanan önem sırasına göre sunulabilir.

Ana bölüm bölümlerinin doğasına ilişkin bir karar, öğrencilerin metnin gövdesini yazmaya başlamaları için yeterli olmayacaktır. Bölme işlemine bir veya iki kez daha devam etmek gerekecektir. Yine, kullanılan pazarlama örneğinde muhtemelen kategorik ve kronolojik sıralama en uygun olan bir dizi seçenek mevcuttur.

Web tabanlı pazarlama örneğimizde ana bölümler şunlar olabilir:

1. Pazarlamada Web tabanlı uygulamaların kapsamı ve kapsamı.
2. Web tabanlı pazarlama uygulamalarının büyük başarıları ve başarısızlıkları.
3. Pazarlamada Web tabanlı yeni gelişmeler için literatürdeki öneriler.

Ana bölüm 1 daha sonra pazar araştırması, reklam ve satış işlemlerine (kategorilere göre) bölünebilir ve bunların her biri sırasıyla ‘erken uygulamalar’, ‘son gelişmeler’ ve ‘muhtemel gelecekteki gelişmeler’ başlıkları altında tartışılabilir ( kronolojik).

Her bir ayrı bölüme atıfta bulunmanın muhtemelen en yaygın (ve en az belirsiz) yöntemi hiyerarşik numaralandırma kullanmaktır. Bu, öğrencilerin yazılarının mantıksal dökümüne yaklaşımlarının, özellikle içindekiler sayfasında açıkça görülmesini sağlar. Bu nedenle, örneğimizde ‘Önceki araştırma anketi’ tezin 2. Bölümü ise, o bölümün ilk bölümleri olarak numaralı içindekiler sayfasında görünecektir.

Farklı başlık hiyerarşileri, farklı yazı tiplerine (boyut, kalın yazı, italik, altı çizili, vb.) ve sayılara göre ayrılmalıdır. Bunlar elbette rapor boyunca kesinlikle tutarlı tutulmalıdır.

Bölümleri yukarıda belirtilenden daha fazla alt bölümlere ayırmak geleneksel değildir; bunu yapmak, okuyucunun öne sürülen ana tema ile kalmakta biraz zorlanmasına neden olan çok parçalı bir yaklaşımla sonuçlanacaktır.

Biçimle ilgili ayrıntılı rehberlik genellikle bir öğrencinin kurumu tarafından sağlanır. Örneğin, bölüm başlıklarının 14 punto büyük ve ortalanmış, ana bölümlerin 12 punto kalın, sola aralıklı olması gerekebilir.

Rapor Organizasyonu

Bölümleri belirlemek ve alt bölümlere ayırmak için birçok öğrencinin faydalı bulduğu bir yaklaşım, raporun yapısını bir taslak şeklinde göstermektir. Önerilen bölüm, alt bölüm ve alt bölüm numaralandırmasının diğer bölümlerde de devam ettirileceğini unutmayın.

ÖĞRENCİLER, MATERYALLERİNİ DÜZENLEMEK ZORUNDA OLMALIDIR VE BU NEDENLE PLANLAMALARINDA BUNUN İÇİN ZAMAN AYIRMALIDIR.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir