AVRUPA’DA YÜKSEK ÖĞRETİM ARAŞTIRMASI – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

AVRUPA’DA YÜKSEK ÖĞRETİM ARAŞTIRMASI – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

27 Kasım 2022 Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADEP) Araştırma üniversiteleri Nedir 0
Kavramsal Veri Modeli ile Karşılaştırma

AVRUPA’DA YÜKSEK ÖĞRETİM ARAŞTIRMASI

1970’lerde, yüksek öğretim nispeten küçük bir araştırma alanıydı. Bu arada, yüksek öğretim araştırmaları önemli ölçüde büyümüştür.

Yüksek öğretimle ilgili araştırmaları veya yüksek öğrenimle ilgili diğer sistematik bilgi toplama türlerini teşvik eden çeşitli dernekleri ve kurumları not ediyoruz. Çeşitli dergiler, yalnızca veya diğerlerinin yanı sıra, yüksek öğrenimle ilgili akademik makaleler yayınlamaktadır.

Açıkçası, uygulayıcılar arasında yüksek öğretim araştırmasının bulgularına olan ilgi önemli ölçüde artmıştır. Son olarak, mesleki faaliyetlerinin bir parçası olarak yüksek öğrenim araştırma faaliyetlerine katılan kişilerden çok, birincil mesleki faaliyeti yüksek öğrenim araştırması yapmak olan çok sayıda kişi vardır.

Avrupa’da yüksek öğretim araştırmasının henüz oldukça istikrarlı bir alan haline gelmediği fikri yaygındır; yüksek öğretimi genellikle parçalanmış bir araştırma alanı olarak tanımlarız. Hâlâ nihai olarak istikrarlı ve olgunlaşma sürecinde olan bir araştırma alanı kavramı, yalnızca bir boyut meselesi değildir.

Kuşkusuz çoğu gözlemci, Avrupa’daki tam zamanlı yüksek öğretim araştırmacılarının sayısının 1000’den az olduğunu ve yüksek öğretimde sistematik bilgi toplamaya dahil olan diğer kişilerin sayısının en fazla birkaç bin aralığında olduğunu tahmin edecektir.

Ama başka faktörler de devreye giriyor. Uluslararası karşılaştırma, Avrupa’da yüksek öğretim üzerine yapılan araştırmaların, özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nin yanı sıra Avustralya, Çin ve daha önce Sovyetler Birliği’nde olduğundan nispeten daha küçük bir araştırma alanı olarak kaldığını göstermektedir.

Bu nedenle, bu makaleyi hemen, daha ilk sayfada, gidişata üzülerek ve daha parlak bir gelecek için iyi dileklerde bulunarak bitirebiliriz.

Ancak, yüksek öğretim araştırmasının durumuna daha yakından bakarsak, yüksek öğretim araştırmasının güçlü ve zayıf yönlerinin, hem yüksek öğretim araştırmasının kendi başına açıkça tanımlanmış ve bölümlere ayrılmış bir alan olmamasından, hem de bunun yerine, yüksek öğrenimde az çok sistematik bilgi toplama ve yansıtma alıştırmaları arasında belirsiz bir varlık olarak görülebilir.

Dolayısıyla bu makale, yüksek öğretim araştırmasına hem özel bir varlık hem de daha geniş bir yelpazede sistematik veri toplama ve yansıtmanın bir parçası olarak bakmayı amaçlamaktadır.

YÜKSEKÖĞRETİM ARAŞTIRMASININ ÖZELLİKLERİ

Yüksek öğretim araştırmasının karakterini anlamanın bir yolu, onu en prototipik olarak kabul etme eğiliminde olduğumuz araştırma alanlarıyla karşılaştırmaktır.

Bu kesinlikle bizi, yüksek öğretim araştırmasının dört özelliğinin, araştırmanın ana akımı olarak kabul ettiğimizden farklı olarak gösterilebileceği sonucuna götürür. Bu özellikler yalnızca Avrupa’daki yüksek öğretim araştırmaları için değil, dünya çapındaki bu alan için geçerlidir.

Birincisi, yüksek öğretim disiplinler arası bir araştırma alanıdır. ‘Yüksek öğretim’ teması, çeşitli disiplinlerin yardımıyla analiz edilebilir; pedagoji, psikoloji, sosyoloji, siyaset bilimi, ekonomi ve işletme çalışmaları, hukuk ve tarih.

Yüksek öğretimin gerçek dünyasının çok çeşitli fenomenleri ve soyutlamaları araştırmanın odak noktasıdır ve bu fenomenlerin çoğu tek bir disiplin tarafından ele alınamayacak kadar karmaşıktır; çoğu zaman çeşitli disiplinler ve çeşitli yöntemler devreye girer.


Araştırma üniversiteleri Nedir
Türkiye araştırma üniversiteleri 2022
Araştırma Üniversiteleri sıralaması 2022
Aday Araştırma üniversiteleri
En iyi araştırma üniversiteleri
Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADEP)
YÖK araştırma Üniversiteleri
Araştırma Odaklı Misyon farklılaşması Programı


Disiplinler arası araştırmaların diğer alanlarında da olduğu gibi, yüksek öğretim araştırmaları genellikle kendilerini belirli bir disiplinin içinde gören ve yüksek öğretimi araştırma faaliyetlerinde tesadüfen tercih ettikleri tematik alanlardan biri olarak anlayan araştırmacılar tarafından yürütülür.

Bu nedenle, “yüksek öğretim araştırması” etiketi altında etkileşim ve işbirliği yapan bilim insanlarının sayısı, mevcut akademik literatürü gözlemleyerek beklenebilecek olandan bile daha azdır.

İkincisi, yüksek öğretim üzerine araştırma, disiplin araştırmasına göre daha kırılgan bir kurumsal temele sahip olmak gibi disiplinler arası araştırmaların çoğuyla aynı kaderi paylaşmaktadır. Dünyanın çoğu üniversitesinde, disiplin yapıları hakimdir ve bölüm ayrımları tarafından güçlendirilir.

Disiplinler arası araştırma, genellikle çapraz kesişen işbirliğinin resmi olmayan modlarına dayanır veya genellikle bir üniversitenin kalıcı olmayan varlıkları olarak görülen özel araştırma birimlerinde barındırılır.

Ancak zamanla 1990’larda temalara göre düzenlenen ve ilgili olmayı amaçlayan araştırmaların yaygınlaştığı görüş, giderek disipline dayalı bilginin salt bilgi için aranmasıyla aynı düzeye gelir.

Üçüncüsü, yüksek öğrenim üzerine yapılan araştırmaların tümü ‘stratejik’ olmalıdır. Hem temel araştırma görevlerine, yani edinilen bilginin olası kullanımından bağımsız olarak temanın teori, metodoloji ve temel anlayışının geliştirilmesine hem de uygulamalı bilginin görevlerine, yani hemen faydalı olabilecek sistematik bilgi sağlanmasına katkıda bulunmalıdır. 

Bununla birlikte, çoğu bireysel araştırmacı, bu geniş teorik ve pratik vurgu alanını kendi başlarına kapsamamaktadır. Aksine, yüksek öğretim araştırması bu açıdan çok heterojendir.

Dördüncüsü, yüksek öğretim araştırması, aktörlerin çoğunun kendi profesyonel alanlarında yüksek düzeyde eğitimli ve bilgili olduğu bir alanı analiz eder. Sonuç olarak, araştırmacılar ve yansıtıcı aktörler arasında net sınırlar yoktur ve birçok aktör, eylem alanlarını anlamak ve sonunda geliştirmek için herhangi bir özel araştırmaya ihtiyaç duymadıklarına inanır.

Bu koşullar çok belirsiz ve çok heterojen olarak üzülebilir, ancak heyecan verici bir meydan okuma olarak da görülebilirler.

Yüksek öğretim araştırması, çok sayıda disiplinden, teoriden ve yöntemden yararlanabilir ve yüksek öğretim sisteminin akademisyenleri ve aktörlerinin bilgi ve deneyimlerini birleştirebilir. Hem bilgi birikiminin gelişmesine hem de aktörlerin yansımalarına ve yüksek öğretim sistemindeki fiili değişikliklere katkıda bulunabilir.

ARAŞTIRMANIN AKTÖR VE İŞLEVLERİNE GÖRE AYRILMASI

Yükseköğretim araştırmaları ile yükseköğretim sistemindeki aktörler arasındaki ilişkileri analiz etmeyi amaçlayan konferans çerçevesinde, ABD’li Amerikalı yükseköğretim araştırmacısı, yükseköğretim araştırmalarının üç ayrı temele göre bölündüğüne işaret etti: 

– ‘Araştırma’, üniversitelerin akademik birimlerine dayalı yüksek öğretim araştırması olarak anlaşılır. ABD üniversitelerindeki birçok eğitim okulu, yüksek öğrenimde yüksek lisans ve doktora programları sunar; bu nedenle, yüksek öğretimle ilgili akademik araştırmalar, bu programlara hizmet veren profesörler konumunda bir omurgaya sahipti.
– Yüksek öğretimdeki kurum-ötesi aktörler içindeki veya bunlarla yakından bağlantılı araştırma faaliyetleri ve birimleri açısından ‘politika’, örn. hükümetler ve ilgili kurumlar ile yüksek öğretimin çatı kuruluşları.
– “Uygulama”, yüksek öğretim kurumlarının yönetimiyle doğrudan bağlantılı araştırma olarak anlaşılır. ABD’de önemli sayıda üniversite, yükseköğretim kurumunun gelişmesi için gerekli görülen bilgi tabanını sağlamak üzere üniversite yönetiminin talebi üzerine analizler yapan bir ‘kurumsal araştırma’ birimi kurmuştur.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir