YÜKSEKÖĞRETİM ÜZERİNE AKADEMİK ARAŞTIRMA – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

YÜKSEKÖĞRETİM ÜZERİNE AKADEMİK ARAŞTIRMA – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

29 Kasım 2022 Araştirma makaleleri Bilimsel araştırma makaleleri Yükseköğretim Çalışmaları 0
Veri Öğesi Matrisi Nedir?

YÜKSEKÖĞRETİM ÜZERİNE AKADEMİK ARAŞTIRMA

Avrupa’daki akademik yüksek öğretim araştırması, yüksek öğretim programları için akademik pozisyonlarla sınırlandırılmamıştır. Daha ziyade, yüksek öğretimde yüksek lisans veya doktora programları oluşturmaya yönelik ilk çabalar ancak 1990’ların sonlarında ortaya çıkmaya başlamıştır ve bunların sayısı halen çok azdır.

Bazı Avrupa ülkelerinde, eğitim departmanları, yüksek öğretimin öğretimde küçük bir rol oynamasına rağmen, yüksek öğretim araştırmalarına biraz ilgi gösterdi. Diğer Avrupa ülkelerinde, eğitim bölümleri akademisyenleri yüksek öğretime neredeyse hiç ilgi göstermediler.

Bunun yerine, geniş bir disiplin yelpazesinden bireysel araştırmacıların Avrupa’da yüksek öğretim araştırmalarının öncüleri olduğunu not ediyoruz. Buna ek olarak, akademik alanda yüksek öğrenimin belirli araştırma birimlerinin kurulmasının arkasında önemli politika kaygıları ve öncelikleri vardı.

1960’larda, yüksek öğrenim araştırmalarında aktif hale gelen ekonomistler için kesinlikle önemli bir üreme alanıydı. Dijon’daki Bourgogne Üniversitesi Eğitim Ekonomisi Araştırma Enstitüsü’nün 1970’lerin başında kurulması, 1960’larda eğitim ekonomisinin popülaritesinin bir sonucudur. Enstitü, eğitimin tüm alanlarını kapsar, ancak yüksek öğrenim araştırmalarına kesinlikle önemli ölçüde katkıda bulunmuştur.

1970 civarında, Avrupa’daki üniversitelerde çeşitli öğretme ve öğrenme merkezleri kuruldu. Bu birimler, araştırma ve hizmet fonksiyonlarını birleştirdi. Kadroları yalnızca eğitim, psikoloji ve sosyolojiden değil, aynı zamanda çok çeşitli başka alanlardan da işe alındı. Bazı ülkelerde, bu birimlerin sayısı ve büyüklüğü kısa bir çiçek açma döneminden sonra hızla azaldı.

Mezun istihdamı ve müfredatla ilgili tartışmalar yayıldığında, 1970’lerin sonlarında Kassel Üniversitesi’nde (Almanya) Yüksek Öğrenim ve İş Araştırmaları Merkezi kuruldu; sosyolojik kavramların önemli rol oynadığı disiplinler arası bir araştırma birimidir.

Yüksek öğrenimde yönlendirme ve yönetim konularına artan ilgi gösterildiğinde, 1980’lerin ortalarında Enschede’deki (Hollanda) Twente Üniversitesi’nde Yüksek Öğretim Politika Çalışmaları Merkezi kuruldu; başlangıçta disiplinler arası bir araştırma birimiydi ve daha sonra kamu yönetimi fakültesinin bir parçası oldu.

Oldukça fazla sayıda akademisyene dayanan sürekli araştırmaların diğer iki örneğinin adı geçmelidir. Bilim ve yüksek öğretim ile istihdam arasındaki ilişkiler üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan Oslo’daki (Norveç) Norveç Araştırma ve Eğitim Enstitüsü, kesinlikle sosyoloji ve ekonomiden güçlü bir şekilde yararlanır, ancak diğer disiplinleri de içerir.

Turku Üniversitesi’ndeki Eğitim Sosyolojisi Araştırma Birimi olan, yüksek öğretim konusunda Finlandiya’nın en büyük araştırma grubu adına daha güçlü tek bir disipline odaklanma sinyali verilmektedir.

Uzun bir süre başarılı ve istikrarlı olduğu ortaya çıkan yükseköğretim araştırmalarına yönelik tüm bu kurumların ortak noktası şunlardır:

– politika ve uygulama aktörleri tarafından desteklenen daha uygulamalı nitelikte bir araştırmayı üstlenmeye hazır olmanın yanı sıra araştırmalarının akademik temeline vurgu;
– araştırmanın diğer tematik alanlara yayılmasının yanı sıra bir veya iki temel tematik araştırma alanının güçlü bir ağırlığı;
– diğer disiplinlerden araştırmacıları entegre etmeye hazır olma durumu boyunca bir veya iki disiplinden personelin çekirdek olarak işe alınması.

Son olarak, akademik yaşamlarının büyük bir bölümünde veya belirli bir süre yüksek öğretim araştırmalarında aktif olan ve beşeri bilimler ve sosyal bilimlerdeki çeşitli üniversite fakültelerinde yerleşik olan birçok bireysel bilim insanı vardır.

Bazıları Avrupa’daki yüksek öğretim araştırmacılarının ‘görünmez koleji’nin bir parçasıyken, diğerleri kendilerini disipliner bir akademik topluluğun üyeleri olarak görüyor.

1988 yılında kurulan Yüksek Öğrenim Araştırmacıları Konsorsiyumu, Avrupa’daki akademik temelli araştırmacıların iletişimi için başlıca kurumsal temel haline geldi. Dünyanın diğer bölgelerinden araştırmacıları da içeren CHER, akademisyenler arasında iç iletişim olarak yaklaşık 50 ila 100 kişiyle yıllık konferanslar düzenlemektedir.


Araştirma makaleleri
Bilimsel araştırma makaleleri
Yükseköğretim Çalışmaları
Eğitim Dergisi
Milli Eğitim Dergisi nedir
Turkish Journal of Educational Studies
Politeknik Dergisi
Yök makale Yazım Kuralları


 ESASLI ARAŞTIRMA

Avrupa’da yüksek öğretime ilişkin politika veya uygulamaya dayalı araştırmaların durumu hakkında herhangi bir yayın bulunmamaktadır. Çeşitli ülkelerde, yüksek öğretimi kilit alan veya alanlarından biri olarak ele alan (örneğin eğitim araştırması veya işgücü piyasası araştırması çerçevesinde) devlet enstitüleri mevcuttur.

Birkaç üniversite kurumsal araştırmalar için küçük birimler kurmuştur. Bazı ülkelerde, kurumsal temelleri hükümete, diğer kurumlar üstü kurumlara veya bireysel yüksek öğretim kurumlarına bağlı olan araştırmacılar ulusal ağlar oluşturmanın yollarını bulmuşlardır, ancak kural olarak, bu araştırmacıların ulusal düzeyde birbiriyle pek ilişkisi yoktur.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki uygulamaya dayalı araştırmacılar ağı olan AIR ile benzer bir güç ve kapsama sahip ulusal veya Avrupa çapında politika ve uygulamaya dayalı araştırma ağı yoktur.

Bu, akademik bir pozisyona sahip olmayan yükseköğretim araştırmalarında aktif olan kişilerin sayısı, yükseköğretimde yer alan ve akademik pozisyonlara sahip olan kişilerin sayısından daha fazla olsa bile geçerlidir.

YÜKSEK ÖĞRETİM UZMANLARI

Bunun yerine, Avrupa’da, araştırmacılar, çeşitli araştırma veya bilgi toplama faaliyetlerinde yer alan yöneticiler, anlayan pratisyenler arasında net sınırlar çizmeden yüksek öğretim hakkında sistematik bilginin üretilmesini, sunulmasını ve yayılmasını teşvik etmeyi amaçlayan çeşitli kuruluşların oldukça başarılı faaliyetlerine dikkat çekiyoruz. kendilerini yüksek öğretim uzmanları olarak ve yüksek öğrenim araştırmalarının ‘tüketicileri’ veya yüksek öğrenimle ilgili diğer uzmanlık bilgisi kaynaklarıyla ilgilenen yüksek öğrenim aktörleri olarak görürler. Onlara yüksek öğretim uzmanı forumları diyebiliriz.

Bu forumların çeşitli yapıları vardır. EAIR, çeşitli uzmanlar arasındaki iletişimi teşvik etmeyi amaçlayan bireylerin oluşturduğu bir dernektir. OECD çatısı altındaki Kurumsal Yüksek Öğrenim Yönetimi (IMHE) derneği, üye olarak yüksek öğretim kurumlarının benzer bir organıdır.

Ayrıca Avrupa Üniversiteler Birliği (EAU), üniversite rektörleri birliği ve diğer birçok dernek tarafından düzenlenen konferansların çoğu bu açıdan benzerdir. Ayrıca UNESCO, OECD ve Avrupa Konseyi’nin himayesindeki birçok toplantı da benzer niteliktedir.

Toplantıların gizli bir davranış kuralı vardır, bilgi ve görüşlerini ortaya koyan farklı aktörler her şeyden önce kendilerini benzer şekilde yüksek öğrenim uzmanı olarak sunarlar ve bu şekilde benzer rollerde hareket ederler. Farklı roller ve uzmanlık tarzları, en azından bu toplantılar sırasında yalnızca ikincil kimlikler olarak sunulmalıdır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir