Bilgi İşleme Kalitesi – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Bilgi İşleme Kalitesi – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

10 Şubat 2023 Bilgiyi işleme kuramı Ders notları Bilgiyi işleme kuramı örnekleri 0
Mantıksal ve Fiziksel Veri Modelleri

Zihinsel Çaba

Metne dayalı bilginin bilişsel işlenmesi, uygulanan zihinsel çaba ve sürekli dikkat için zorunlu bir istemsiz talep getirir çünkü kavramları veya fikirleri temsil eden isim-fiil bağlantılarını belirlemek ve çıkarmak için cümleler ayrıştırılmalıdır. Bu kavramlar daha sonra anlama, doğrulama ve kendini düzeltme için zihinsel olarak simüle edilen bir durum modeline yerleştirildiğinde zihinsel çaba daha da genişletilir.

Alternatif olarak, artan sürekli dikkatin, en büyük duyusal uyarım ve çekiciliğe (yani, dinamik görsel ve işitsel uyaranlar) sahip sunum ortamıyla ilişkili olduğuna dikkat çekildi. Duyusal çekicilik ve sürekli dikkat, deneklerin gelecek içerik beklentisiyle ilişkilendirildi.

Bilgi karmaşıklığı ayrıca sürekli dikkat ve uygulanan zihinsel çaba ile ilişkilendirilmiştir. Kodlanması ve uygun bir durum modeline yerleştirilmesi çok zor olan içerik, sürekli dikkati azaltır çünkü karmaşık içerik, zihinsel çekicilikte daha düşüktür ve denek, gelecek bilgilere sürekli dikkat ve zihinsel çaba uygulamanın faydalı olmayacağını belirler.

Ayrıca, deneğin sunulan bilgileri anlama yeteneği karmaşık bilgiler nedeniyle azaldığında, sürekli dikkat ve zihinsel çaba engellenir.

Bilgi sunum ortamı ve bilgi karmaşıklığı, uygulanan zihinsel çabayı ve sürekli dikkati etkilemek için etkileşime girebilir. Bilgi karmaşıklığı arttıkça veya görev daha fazla imgeleme veya görselleştirme gerektirdiğinde, görsel sunum anında kodlama yoluyla bilişsel yükü azalttı.

Ek olarak, multimedyanın görsel karmaşıklık, hareket ve ses efektleri gibi duyusal özellikleri, daha sonra sürekli dikkat ve zihinsel çabayı teşvik eden algısal uyarılmaya yol açan bir “işitsel-görsel momentum” yarattı.

Görsel-işitsel ivme, tipik olarak karmaşık bilgilerin sunumuyla ilişkilendirilen dikkati ve zihinsel çabayı geri çekme eğilimini azaltır.

Bilgi İşleme Kalitesi

Multimedya kullanılırken, animasyonu tamamlayan kelimeler yazılı metin yerine işitsel olarak sunulduğunda, deneklerin şimşek oluşumunun kelimelerini ve resimli animasyonunu daha kolay bir şekilde birleştirebildiklerini kaydetti.

İşitsel/animasyon bilgisi sunumunun kodlanması daha verimliydi çünkü denekler aynı anda anlatım içeriğine katılırken animasyon üzerinde tam görsel dikkati sürdürebiliyorlardı.

Buna karşılık, animasyon/metin grubu, bir “dikkat bölünmesi” etkisi nedeniyle bilişsel işlemede azalma yaşadı (yani, metin işleme ve görsel imge işleme arasında gerekli dönüşümlü görsel odak kaymaları).

Ayrıca, çoklu ortam öğreniminin bilişsel teorisiyle tutarlı olarak, çoklu ortam sesinin, gelen materyalin aktif olarak işlenmesini destekleyen bir kişiselleştirme hissine de yol açabileceği not edilmiştir.

Statik grafikleri animasyonlu grafiklerle karşılaştıran çalışma, animasyonlu grafiklerle daha iyi bilgi çıkarımı gözlemledi ve sunum formatlarından birine dönme seçeneği verildiğinde denekler ezici bir çoğunlukla animasyonlu grafik sunumunu tercih etti. Deneklerin çalışması, animasyonlu grafik sunumunu görüntülerken dikkat eylemsizliği (yani sürekli dikkat ve uygulanan zihinsel çaba) sergiledi.

Denekler, multimedya sunumunu entelektüel olarak çekici, anlaşılması daha kolay ve daha ilginç bulmuşlardır. Ek olarak, artan bilgi işleme kalitesi, animasyonu izleyen deneklerin, statik grafiklerden oluşturulan metin tabanlı önermelere kıyasla görüntülerden çıkarımlar yaparken tesadüfi bilgi edinebilmeleri gerçeğiyle kanıtlandı.

Deneklerin, dikkat dağıtıcı unsurlardan kaynaklanan girişimi en aza indirmek ve böylece konsantrasyonu korumak ve gelen belirli malzemeye odaklanmayı sağlamak için seçici dikkat kullandığını kaydetti. Aksi takdirde, istenen gelen malzeme ile herhangi bir dikkat dağıtıcı şey arasında dikkati değiştirmek, çalışan belleğin aşırı yüklenmesine ve daha düşük bilgi işleme kalitesine yol açar.

Bilgi karmaşıklığı, bilişsel yükte empoze edilen bir artış yoluyla bilgi işleme kalitesini doğrudan etkileyebilir. Uzun nedensel zincir uzunluğu, bir durum modeli içinde yerel tutarlılık ve kapsamlı hiyerarşik bağlantılar elde etmede zorluk yaratabilir ve ilgili kavramlar arasındaki yüksek bağlantı açıklıkları, küresel tutarlılık elde etmede zorluk yaratabilir.

Uzun nedensel zincirlere veya yüksek bağlantı aralığına sahip rastgele bağlantıların, eksiksiz ve tutarlı bir durum modeli oluşturma girişimlerinde çalışma belleğinin temizlenmesini geçici olarak askıya aldığına dikkat çekildi. Çalışan belleğin temizlenmemesi, çalışan belleğin aşırı yüklenmesine neden oldu.


Bilgi işleme Modeli
Bilgi işleme kuramı
Bilgi işleme süreçleri
Bilgi işleme KURAMI PDF
Bilgiyi işleme kuramı örnekleri
Bilgiyi işleme kuramı Ders notları
Bilgiyi işleme kuramı aşamaları
Bilgiyi İŞLEME KURAMI Eğitim Bilimleri


Anlama ve Öğrenme Doyumu

Bilgi işleme kalitesi kavramaya aracılık eder çünkü multimedya, hem sözel hem de görsel çalışma belleği kanallarını hedefleyerek karmaşıklığın azalmasına ve bilişsel işlem kapasitesinin artmasına yol açabilir, böylece sunulan bilgiyi daha anlaşılır, ilgi çekici ve bilgilendirici hale getirebilir.

Alternatif olarak, lineer yapısından dolayı, yapısal olarak eşdeğer olan bir metin sunumu (yani, ortam, karakterler ve/veya nesneler, kavramsal içerik ve epizodik yapı açısından eşitlik), destekleyici sözel bilgi veya çoklu ortam sunumu ile statik bir görüntüye daha fazla ihtiyaç duyacaktır. işlemek için bilişsel işlem kapasitesi. Bu, aşağıdaki hipotezi önerir.

Metin, anlatım ve grafiklerin metinle karşılaştırılmasında, birleşik metin ve grafik sunumunun geometri problemlerini çözmede bilişsel yükü azalttığı ve bunun sonucunda üstün öğrenme sağladığı bulundu.

Geometrik problem uzayını betimleyen grafikler, soyut denklem temsiline açıklık getirdi; bu, soruna zamanında çözüm sağladı.

Öğrencilerin, geleneksel ders sunumlarıyla karşılaştırıldığında, multimedya tabanlı sunumları aşağıdaki alanlarda daha üstün bulduklarına dikkat çekildi: (1) sunulan bilgilerin akışı, organizasyonu ve anlaşılabilirliği; (2) sunumu takip etme kolaylığı; (3) sunuma dikkat etme yeteneği; ve (4) sunulan bilgilere ilgi. Multimedya sunumuyla ilişkili gelişmiş görselleştirme, jeolojik kavramların daha iyi anlaşılmasına yol açar.

Eğitim sunumu tutarlı organizasyon ve eğitmen ifadesinde daha yüksek olarak nitelendirildiğinde üstün eğitim sonuçları gözlemlendi. Etkili eğitim sunumları, açıklayıcı ve ayrıntılı içerik sağladı ve sunumu takip etmeyi kolaylaştıran ipuçları görevi gören uygun ses tonlamaları aracılığıyla sürekli dikkat sağladı.

Kursiyerler ayrıca daha fazla olumlu etki, bilgiyi hatırlama ve anlama ve öğrendiklerini gerçek görev yürütme ve problem çözmeye uygulayabileceklerine dair algılar sergilediler.

Programlamaya giriş niteliğindeki bir sınıfta 12 haftalık çalışma ve uygulamadan sonra, konu tarafından algılanan bilgisayar programlama öğrenme başarısında bir artış gözlemlendi. Multimedyanın çok modlu yönleri, farklı öğrenme stillerine sahip öğrenicileri uyumlu hale getirmeyi kolaylaştırarak, öğrenme sürecinde daha fazla kavrayış ve memnuniyet sağlar.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir