Multimedya Etkisi – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Multimedya Etkisi – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

10 Şubat 2023 Multimedya Nedir Multimedya tasarımı nedir 0
Modelleme Türleri

Multimedya Etkisi

Bilgi sunumu sırasında hedef kitle, sunumda yer alan sözel içerik ve görüntülerle aktarılan durumların veya senaryoların zihinsel bir temsilini oluşturmalıdır. Bilişsel psikologlar bu temsillere durum modelleri adını verir.

Durum modeli inşası sırasında, olayların alternatif sırasının sayısındaki, nesneler ve olaylar arasındaki iç bağlantıların sayısındaki ve belirli olaylara yol açan faktörlerdeki artış, bir durum oluşturmak için kullanılan bilişsel işlemede doğrulukta ve kapasitede bir düşüşe yol açacaktır. 

Multimedya sunumu sırasında, deneklere sözlü ve resimli bilgi sunulur ve bilgiyi uygun durum modeline çevirmek için belleğin hem sözel hem de görsel işleme kanalları kullanılır.

Öğretim ortamlarında, meteoroloji, fizik veya kimya gibi çeşitli fenomenlerin davranışını betimleyen animasyon ve diğer grafik türleri bilgi karmaşıklığını azaltmak, bilişsel işlemeyi artırmak ve anlamayı kolaylaştırmak için kullanılmıştır.

Multimedya aynı zamanda düşük düzeyde analiz edilebilir bir karar verme görevinin algılanan belirsizliğini azaltabilir ve bilgisayar tabanlı eğitim durumlarında performansın artmasına yol açan bilgisayar öz yeterliliğini teşvik edebilir.

Bu çalışmanın amacı, multimedya bilgi temsilinin problem çözme, eğitim ve karar verme bağlamlarına özgü bilişsel işleme faaliyetleri (örneğin, bilgi kodlama, durum modeli oluşturma ve anlama) üzerindeki etkisini araştırmaktır.

Bu araştırma için bir çerçeve sağlamak üzere bir kavrama kapasitesi teorisi, işleyen belleğin ikili işleme teorisi, dikkat atalet teorisi ve PASS bilişsel işleme teorisi kullanılır.

Aşağıdaki bölüm, bilgi sunum modu (yani format), bilgi karmaşıklığı ve bilişsel işleme hakkındaki ampirik araştırmaların bir incelemesini sunar. Daha sonra, ilgili araştırma bulgularını kullanarak, bilgi sunum modu, bilgi karmaşıklığı, sürdürülen dikkat ve zihinsel çaba, bilgi işleme kalitesi, kavrama ve öğrenen güveni ve memnuniyeti arasındaki varsayılan bağlantıları sunan bir nedensel yol modeli sunulur.

Bunu, öğrenme, eğitim ve karar verme ortamlarında bilişsel işlemeye ilişkin multimedya tabanlı bilgi sunumunun değerlendirilmesine ilişkin bulguların, sonuçların çıkarımlarının ve gelecekteki araştırmalar için önerilerin tartışılması takip eder.

Bilgi Sunum Ortamı

Görsel imge, uzamsal düzenlemeyi, göreli boyutu, fiziksel görünümü ve alt bileşenlerin konfigürasyonunu tasvir eder. Resimlerin aşağıdaki etkilere sahip olduğuna dikkat çekildi: (1) ayırt edici özellikleri veya prosedürleri özetleyerek açıklayıcı içeriği en aza indirin; (2) soyut kavramları açıklayarak yorumlamayı kolaylaştırmak; (3) metni görsele çevirme ihtiyacını ortadan kaldırarak anlamayı kolaylaştırmak; ve (4) akılda kalıcı bir anımsatıcı yaratarak uzun süreli belleği kolaylaştırır.

Sözel (metin veya işitsel) ve görsel bilgilerin her birinin, birbirini tamamlayan farklı bilişsel işlem kanalları (yani sözel ve görsel) aracılığıyla işlendiğine dikkat çekildi.

Multimedya, bilgileri sözlü (metin veya işitsel), statik resimler veya diyagramlar ve animasyonlu grafikler veya video olarak sunmak için bilgisayar ve görsel-işitsel teknolojiyi kullanır.

Dikkat atalet (yani, sürekli dikkat ve uygulanan zihinsel çaba), bir sunum ortamı, dikkati ortama çeken algısal uyarılmayı tetiklediğinde ve öğrenen güveni ve memnuniyeti gelişmiş bilişsel işleme yoluyla teşvik edildiğinde ortaya çıkar.

Bilgi Karmaşıklığı

Bilgiyle ilişkilendirilen çıkarımsal karmaşıklık, bir eylemler zincirindeki, fiziksel veya zihinsel durumlardaki nedensel bağlantıların sayısının bir fonksiyonudur. Bilgi birimleri arasındaki nedensel bağlantılar tipik olarak zamansal (örneğin, önce sonra sonra), nedensel (örneğin, neden olan, hangi etkinleştirdi, çünkü kasıtlı (örneğin, sırayla, böylece) kullanılarak tanımlanır. 

Bir fikri veya kavramı iletmek için gereken nedensel bağlantıların sayısı arttıkça (yani nedensel zincir uzunluğu), eşzamanlı olarak saklanabilen ve işlenebilen ilgili fikirlerin sayısı sınırlı olduğu için çalışan bellek aşırı yüklenir.

Çalışan bellek kapasitesi aşıldığında, deneklerin bilişsel yükü azaltmak için durum modelini yoğunlaştırmaya başladıklarını, ancak bunun pahasına sonraki işlemlerde ihtiyaç duyulabilecek bazı ilişkisel bilgileri erişilemez hale getirdiğini kaydetti.

Bilgi karmaşıklığı, aynı zamanda, bir tümcenin birden fazla diğer tümce-bağlantı alanıyla ne ölçüde ilişkili olduğunun bir fonksiyonudur. Bilişsel karmaşıklık veya bilgi karmaşıklığını yönetme, çalışan bellek tarafından işlenen eşzamanlı kavramların sayısını azaltır.


Multimedya Nedir
Multimedya tasarımı nedir
Multimedya ilkesi nedir


Bilişsel İşleme

Çalışan belleğin ikili kodlama teorisi, bilgi kodlama ve işlemenin sözel çalışan bellekte ve/veya görsel çalışan bellek çalışma alanında gerçekleşebileceğini öne sürer.

Görsel çalışma belleği çalışma alanı hemen uzamsal bilgiyi kodladığından ve sözel bilginin görüntüye çevrilmesini gerektirmediğinden, bilişsel yükteki azalmanın bir sonucu olarak kavrama artar.

PASS bilişsel işleme teorisine göre, etkili bilişsel işleme, gelen sözel ve/veya uzamsal bilgileri kodlarken ve durum modelini oluştururken, seçici dikkat, sürekli dikkat, dikkat değiştirme ve zihinsel çabadan sorumlu yürütücü bir işlev tarafından kontrol edilir.

Son araştırmalar, karmaşık sıralı bilişsel görevlerde daha fazla insan bilgi işleme ve kavrama sonuçlarının, artan zihinsel çaba veya odaklanmış ve yönlendirilmiş konsantrasyon ile ilişkili olduğunu öne sürdü.

Anlama

Kavrama kapasite kuramının ana iddiası, bilişsel kapasitenin (örneğin, kısa süreli ve uzun süreli bellek), hesaplama (yani, isim-fiil tümcelerinin nedensel analizi) ve yapılandırmada empoze edilen depolama taleplerini kolaylaştırdığı veya kısıtladığıdır. durum modelleri.

Sözdizimsel olarak karmaşık cümleleri okurken denekler kısa bir kelime dizisini hatırlamaya çalıştıklarında daha düşük anlama gözlemlendi. Bilginin, içerik adreslenebilir bir mekanizma aracılığıyla çalışma belleğinde tutulması ve mevcut durum modelinde var olan boşlukları doldurmak için bu bilgilere periyodik olarak erişilmesi önerilmiştir.

Bazı araştırmalar ayrıca, bilgi sunumu çok modlu biçimde (yani sözel, görüntüler, animasyon) gerçekleştiğinde anlamanın da arttığını ve böylece sözel ve görsel çalışma belleği sistemlerinin toplama ve sinerjistik özelliklerinden yararlanarak bilgi işlemeyi geliştirdiğini göstermiştir.

Öğrenme Memnuniyeti

Öğrenme doyumu, öğrenme ortamı başarılı kavrama sonuçlarına yol açan bilgi işlemeyi kolaylaştırdığında, öğrenenlerin bir öğrenme olayının sonunda hissettikleri bir başarı duygusu olarak tanımlanmıştır.

ARCS Motivasyonel Tasarım Modelinde, etkili öğrenme bağlamları dört temel koşul sergiler – dikkat, ilgililik, güven ve memnuniyet. Öğrenme doyumu, bilgi sunumu tüm sunum süresi boyunca dikkat, merak ve ilgiyi uyandırıp sürdürdüğünde en yüksek seviyededir.

Ayrıca, öğretim içeriği tutarlı olduğunda ve öğrenciye ilgili önem ve anlamlılığı aktardığında dikkat korunur. Son olarak, öğrenme doyumu, içeriğin anlaşıldığına dair öğrencinin güveninden kaynaklanır ve öğrencinin zihinsel çabası ile öğrenme başarısının derecesi arasında pozitif bir ilişki vardır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir