Bilgi Kaynakları Geliştirme  – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Bilgi Kaynakları Geliştirme  – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

13 Ocak 2023 Bilgi Kaynakları ders notları Bilgi kaynakları ve türleri Bilgi ve iletişim teknolojilerinde zamanla yaşanan değişimler nelerdir 0
Temiz Sayfa Modeli Nedir?

Bilgi Kaynakları Geliştirme 

Web tabanlı bilgi sistemi (WBIS), dünya çapında e-iş ve bilgi kaynağı yönetimini desteklemek için bilgi teknolojisini, World Wide Web’i (WWW) ve İnternet’i kullanan yeni bir bilgi sistemi türüdür. Küresel bilgi ve hizmetleri çevrimiçi olarak yönetmenin, manipüle etmenin, değiş tokuş etmenin, paylaşmanın ve sağlamanın yeni bir yolunu sunarlar.

Dünya çapındaki müşterilerin ve şirketlerin İnternet aracılığıyla birbirleriyle iletişim kurmasını ve birbirleriyle tanışmadan dünya çapında ticari bilgi kaynakları ve hizmetleri talep etmesini ve tedarik etmesini sağlarlar.

WBIS’in iş dünyasında ortaya çıkışı ve kullanımı, iş dünyasına yeni bir kültür getirdiği için insanların hayatlarını değiştirdi. Bu yeni kültürle yaşayan insanlar, yerel dükkanlardan bir şeyler satın almak zorunda değiller; bunun yerine interneti kullanarak küresel e-mağazalardan bir şeyler satın alabilirler.

Genel, kültürü, belirli bir grup insan tarafından paylaşılan ve çevre ile etkileşim yoluyla şekillenen tepki modeli olarak tanımlar.

Ayrıca, küresel kültürü, tüm insanlar için ortak olan şey olarak ve yanıt modelini, insanların Web sitesi bağlamında Web sitesiyle nasıl etkileşime girdiği olarak tanımlar. Tanımlarına dayanarak, WBIS kültürü bu bölümde aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır.

Bu tür yanıt kalıpları, bir iş bağlamında WBIS kullanarak bir kullanıcının görevinin amacına ulaşmaya yönelik etkileşimli bir iletişim prosedürü olarak algılanabilir. İyi kabul görmüş bir WBIS, kullanıcının etkileşimli iletişim prosedürünü kontrol etmesine ve WBIS’in Web sitesiyle nasıl etkileşimde bulunacağına karar vermesine izin vermelidir.

Kullanımı kolay bir Web sitesine sahip olmak için, WBIS’in temel olarak, e-ticaret ve bilgi kaynağı yönetiminde müşterileri şirketlere veya şirketleri şirketlere bağlayan bilgisayarlı bir iş aracı olarak kullanıcı merkezli ve etkileşimli olması gerektiği kabul edilmektedir. Çevrimiçi kullanıcılar için çekici olmalı ve diğer benzer sistemlerle uyumlu olmalıdırlar.

WBIS’in kullanılabilirliği büyük ölçüde geliştiricinin kullanıcının WBIS Web sitesine olan ihtiyacını anlamasına bağlıdır (örneğin, kullanıcıların bilgisayar ekranında ne görmek istedikleri ve sistemle etkileşimli olarak ne şekilde çalışmak istedikleri).

Ne yazık ki, böyle bir ihtiyacın anlaşılması şu anda WBIS analizinde göz ardı edilmektedir çünkü kullanılabilirlik genellikle analizden ziyade tasarımda bir sorun olarak düşünülür. Örneğin, geliştirici bir sistemin etkili olmasını istiyorsa, WBIS tasarımında kullanıcı arayüzü ve etkileşim tasarımına daha fazla dikkat etmesi gerektiğini vurgular.

Bununla birlikte, ilke olarak, bir kullanıcının ihtiyacını anlamak, sistem tasarımının görevi değil, sistem analizinin görevidir. Bu, Web sitesi ile etkili etkileşimli iletişim için kullanıcı gereksinimlerinin WBIS analizinde yakalanması gerektiği anlamına gelir. Bu, mevcut modelleme yaklaşımları tarafından desteklenmemektedir ve bu amaç için yeni modelleme yaklaşımlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Aslında, bu tür bir kullanıcı ihtiyacını yakalamak ve belirtmek için yazar tarafından özel olarak diyalog eylem modellemesi adı verilen yeni bir modelleme yaklaşımı oluşturulmuştur ve bu bölümde tanıtılacaktır.

Bu bölümün amacı, geliştiricisinin (özellikle WBIS analistlerinin) aşağıdakileri anlamasına yardımcı olmaktır:

• Farklı WBIS kültürleri ve geleneksel IS.
• Web sitesinin WBIS kültüründeki rolü ve kullanıcı merkezli ve etkileşimli WBIS üzerindeki etkisi.
• WBIS analizinde WBIS Web sitesinin kullanılabilirliğini dikkate alma ihtiyacı.
• WBIS analizinde, kullanımı kolay Web sitesi için kullanıcı ihtiyacını anlama ihtiyacı.
• Diyalog eylemi modelleme yaklaşımı ve bunun WBIS analizinde bu tür kullanıcı ihtiyaçlarını yakalamak ve belirlemek için nasıl kullanılacağıdır.


Bilgi kaynakları ve türleri
Bilgi Kaynakları ders notları
Bilgi kaynakları nelerdir
Bilgi kaynakları Nedir
Güvenilir bilgi kaynakları nelerdir
Bilgi ve iletişim teknolojilerinde zamanla yaşanan değişimler nelerdir
Bilimsel araştırma kaynakları


Gözlem, WBIS ile geleneksel IS arasında pek çok farklılık olduğunu göstermiştir ve geleneksel IS’den farklı olarak WBIS, kullanıcıyla İnternet üzerinden etkileşim kurmak için iletişim ortamı olarak bir Web sitesi sağlar.

Bu, iki sistemi farklı kültürlere sahip farklı ortamlarda çalışmaya yönlendirir (yani, kullanıcı için ortak olan ve yanıt modeli, kullanıcının kendi bağlamında sistemle nasıl etkileşime gireceğidir). Şekil 1(a) ve 1(b), geleneksel IS kültürünün yanıt modelinin, kullanıcının IS bağlamında doğrudan IS ile nasıl etkileşime gireceğini gösterirken, WBIS’in yanıt modeli, kullanıcının IS ile nasıl etkileşime gireceğini göstermektedir. 

WBIS kültürü, WBIS analizinin kullanıcıları geleneksel IS analizinden çok daha fazla dahil etmesini gerektirir ve WBIS’in aşağıdaki belirli özelliklere sahip olması için WBIS geliştirmesini gerektirir:

•. WBIS.should.have.a.Web.site.and.Web.pages: WBIS kullanıcısı, Internet üzerinden bilgi ve hizmet almak için Web sitesini kullanır ve WBIS, sonucu bilgisayar ekranında görüntülemek için Web sayfalarını kullanır. Web sitesi, kullanıcının görevlerini minimum süre içinde etkin bir şekilde tamamlamasını sağlamalıdır. Bu nedenle, kullanıcılarla istişare içinde bir Web sitesi ve Web sayfaları geliştirmek, Web sitesinin başarısı için hayati önem taşır.

•. WBIS.have.an.unlimited.number.of.varied.users: WBIS kullanıcıları sınırsızdır ve dünyanın farklı yerlerinde yaşarlar. Bu, hepsini eğitim oturumlarında eğitmeyi imkansız hale getirir. Eğitimsiz kullanıcılar, WBIS kullanırken korku ve endişe duyabilir. Bu nedenle, kullanımı kolay WBIS Web siteleri böyle bir kullanıcı için çok önemlidir.

•. WBIS.often.have.global.users: WBIS prensip olarak dünyanın herhangi bir yerindeki herkes tarafından kullanılır. Küresel kullanıcılar normalde farklı kültürel geçmişlere sahiptir ve farklı diller kullanır.

İş küreselleşmesi ve dünyayı birbirine bağlayan WBIS’in yaratılması nedeniyle bilgi sistemlerinin kültür şoku yoluyla başarısız olma olasılığının arttığı bulundu. Bazı kullanıcıların beklendiği gibi davranmadıkları ortaya çıktığında, bundan sonra ne yapılacağı sorunu Web sitesi geliştirmede çok önemli hale gelir.

•. WBIS.have.a.volatile.development.process: Bu, gereksinim analizini ve spesifikasyonu zorlaştırır.

WBIS’in bu özellikleri, WBIS geliştirmeyi geleneksel IS geliştirmeden daha zor hale getirir, çünkü geliştirme sorunu artık sistemin teknik altyapısını oluşturmak değil, kullanımı kolay ve gereksinimleri karşılayan iyi bir Web sitesi oluşturmaktır. 

Bu problemle yüzleşmek için WBIS’in analizi ve tasarımı kaçınılmazdır. Bunu WBIS tasarımında çözmek için zaten çok çaba sarf edildi, ancak WBIS analizinde bunun için pek bir şey yapılmadı. Bu nedenle, WBIS analistinin, yazılım mühendisliğinde analizin görevi olmasına rağmen, WBIS analizinde kullanıcının kullanımı kolay Web sitesine yönelik ihtiyaçlarını yakalayacak ve anlayacak bir yaklaşımı yoktur.

Durumu iyileştirmeye yardımcı olmak için, bu bölüm bu konuyu ele alacak ve bu soruna bir çözüm olarak diyalog eylemi modelleme yaklaşımı adı verilen yeni bir modelleme yaklaşımı sunacaktır. Yazar, WBIS analizinde kullanıcının WBIS Web sitesine olan ihtiyacını yakalamanın ve belirtmenin yararlı olacağını umuyor.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir