Bilgi Yönetimi Ölçeği – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Bilgi Yönetimi Ölçeği – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

26 Aralık 2022 Bilgi Yönetimi Dersler Bilgi yönetimi Nedir? 0
Kavramsal Veri Modeli ile Karşılaştırma

Bilgi Yönetimi Ölçeğinin Doğrulanması

İlk aşama, faktöriyel modellerin belirlenmesi yoluyla bir ölçüm modelinin geliştirilmesinden oluşur. Takiben, doğrulayıcı faktör analizi yoluyla tüm ölçeklerin boyutsallık, güvenilirlik ve geçerlilik analizlerini gerçekleştirdik.

Doğrulayıcı faktöriyel analizin bir önceki adımı olarak, tahmin edilen faktöriyel modellerin uyum kalitesini inceledik. Modellerin uyum iyiliğinin analizi, önerilen farklı testlerin tahminine dayanıyordu.

Birinci dereceden, ikinci dereceden ve üçüncü dereceden faktör modellerini gösterdiğimiz sonuçlar, uyumun iyiliğini doğrulamaktadır. Bunun tek istisnası, üç ölçüm göstergesi ve sıfır serbestlik derecesi olduğundan, doymuş ve mükemmel uyum sağlayan T2 ve T6 faktörlerine karşılık gelen modellerdir.

Her iki faktörü de doğrulamak amacıyla, her iki boyutun da ayrı ama ilişkili olduğu sonucunu veren küresel bir model (T2+T6) oluşturduk. Modellerin geri kalanı pozitif sayıda serbestlik derecesine sahiptir.

Mutlak uyumun (GFI ≥ 0,90 ve Satorra-Bentler χ2 p değeri ≥ 0,05), artımlı uyumun (AGFI, BBNFI ve IFI ≥ 0,90) ve cimri uyumun (PGFI ≥ 0,90 ve NC ≤ 2) kalitesi gösterilmektedir. Her durumda, uyum indeksleri önerilen minimum değerden daha büyüktür.

Boyutsallık analizi, bir dizi ilke ve uygulama ile karakterize edilen üçüncü dereceden gizli iki boyutlu bir yapı olarak KM yapısını doğrulamaya çalışır. İlkeler ve uygulamalar, altı boyutlu ikinci dereceden gizli yapılar olarak kabul edilir.

Birinci dereceden faktöriyel modellerin uyum iyiliği, her ilke ve uygulama için bireysel boyutların tek boyutluluğunu doğrular. Her birinci dereceden faktör için gözlenen bireysel göstergeler, aynı teorik kavramı temsil eder.

Göstergeler, modellere dahil edilecek yeni iyileştirmeleri rapor etme yeteneğine sahip EQS programının bir işlevi olan LMTEST (Lagrange Çarpan Testi) aracılığıyla faktör yüklerine göre tahmin edildi. Bu önerilerin ardından, KM ilkeleri ölçeğinden M6 ve M24 göstergeleri, KM uygulamaları ölçeğinden M30 ve M36 ile birlikte elenmiştir.

İkinci dereceden faktör modellerinin uyum iyiliği, bu faktörlerin (KM ilkeleri ve BY uygulamaları), boyutları aynı teorik kavramı temsil eden çok boyutlu yapılar olduğunu göstermektedir.

Son olarak, üçüncü dereceden faktöriyel modelin kalitesi, varsaydığımız teorik yapı ile KM’nin çok boyutlu bir yapı olduğunu doğrulamaktadır. Standartlaştırılmış faktör yükleri 0,6’dan büyük değerlere sahiptir. Ayrıca, tahmin edilen tüm parametreler istatistiksel olarak %95 oranında anlamlıdır.

Ardından, çoklu korelasyon katsayısının (R2) karesini kullanarak göstergelerin bireysel güvenilirliğini tahmin ettik. KM ilkeleri ölçeğindeki hemen hemen tüm göstergelerde bu endeksin minimum değeri (0,5) nasıl aştığı görülmektedir.

M1, M3, M4, M8, M11, M13 ve M20 maddeleri minimuma yakın olduklarından ve yapı alanının tanımını değiştirmemek için muhafaza edildi. Boyutların güvenirliği bileşik güvenirlik ile değerlendirilmiştir. İkinci dereceden ve üçüncü dereceden gizli faktörler için bileşik güvenilirlik de tüm durumlarda minimum değer olan 0.70’den büyüktür.

Bir ölçümün geçerlilik analizi, ölçüm sürecinin hem sistematik hem de rastgele hata içermeme derecesini ifade eder. Dahili veya yakınsak geçerlilik, kavramı ölçmek için kullanılan farklı maddelerin birbiriyle ilişkili olduğunu gösterir.

Bu tür bir geçerlilik üç şekilde sağlanabilir: birincisi, modellerin uyumu yoluyla, özellikle artımlı uyum ölçütlerinin (AGFI veya BBNFI) iyiliği ile; ikincisi, minimumdan büyük veya minimuma yakın fabrika yükleriyle; ve üçüncüsü, iç geçerliliğe uygun olarak, tüm yüklerin istatistiksel önemi ile sağlanır (t ≥ 1,96, α = 0,05).

Ayrım geçerliliği, benzer ancak kavramsal olarak farklı yapılar için geliştirilen iki ölçümün ne ölçüde ilişkili olduğunu gösterir. Bunu değerlendirmek için önerilen χ2 fark testini kullanıyoruz.

Tüm boyutlar için (6 ilke + 6 uygulama), 66 ki-kare testi gerçekleştirdik ve her durumda istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar elde ettik (p < 0.05). Tüm boyutların farklı kavramları temsil etmesi, ayırt edici geçerliliğin varlığını ortaya koymaktadır.


Bilgi yönetimi
Bilgi Yönetimi maaş
Bilgi yönetimi Nedir
Bilgi Yönetimi DGS
Bilgi Yönetimi Dersleri
Bilgi Yönetimi (2 Yıllık)
Bilgi yönetimi pdf
Bilgi Yönetimi Bölümü


Bilgi Ayırt Edici Yeterlilikler Ölçeğinin Geçerliliği

Sonuçlar, birinci dereceden ve ikinci dereceden faktöriyel modellerin uyum iyiliğini göstermektedir. Tüm modeller pozitif sayıda serbestlik derecesine sahiptir. Mutlak uyum indeksleri (GFI ≥ 0,90 ve Satorra-Bentler χ2 p değeri ≥ 0,05), artımlı uyum indeksleri (AGFI, BBNFI, IFI ve PGFI ≥ 0,90) ve cimri uyum indeksinin (NC ≤ 5) tümü istatistiksel olarak anlamlıdır. değerler.

Boyutsallık analizi, birinci dereceden bir gizli yapı olarak tanımlanan beş boyuttan oluşan, ikinci dereceden bir gizli yapı olarak bilgi ayırt edici yeterliklerin yapısını doğrulamaya çalışır.

Doğrulayıcı faktör analizi, başlangıçta önerilen modelleri değiştirmek zorunda kalmadan bu boyutlandırmayı gösterir. Standartlaştırılmış faktör yükleri 0,6’dan büyük değerlere sahiptir. Ayrıca, tahmin edilen tüm parametreler istatistiksel olarak %95 oranında anlamlıdır.

R2 değerlerini incelersek, ölçeğin güvenilirliğinin kabul edilebilir olduğu sonucuna varabiliriz. Bu indeks, bu değerin çok yakın olduğu bazı maddeler dışında 0,5’ten büyüktür ve bu nedenle yapı alanının tanımını değiştirmemek için elimine edilmemiştir. Ayrıca, birinci dereceden ve ikinci dereceden gizli faktörler için bileşik güvenilirlik istatistiksel olarak anlamlıdır; tüm durumlarda, 0,70’den büyüktür.

Ölçeğin iç geçerliliği, öncelikle modellerin uyumu ve özellikle artımlı uyum ölçütlerinin iyiliği ve ikinci olarak, 0.40’tan büyük değerlerle faktör yüklerinin büyüklüğü ile sağlanmıştır.

Üçüncü olarak, dahili geçerlilik tüm yüklerin istatistiksel önemi ile sağlanır (t ≥ 1.96, α = 0.05). Ayrım geçerliliği χ2 testi ile gösterilir. Beş boyut için 36 χ2 testi gerçekleştirdik ve tüm durumlarda istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar elde ettik (p < 0.01). Bu nedenle, tüm boyutlar farklı kavramları temsil ederek ayırt edici geçerliliğin varlığını göstermektedir.

Firma Performansı Ölçüm Ölçeğinin Validasyonu

Ölçme ölçeğini değerlendirmek için, hepsinin ortalamasını hesapladığımız için tüm maddelerin aynı ölçeği oluşturduğunu varsayıyoruz. Ölçeğin bileşik güvenirliği (0.954) önerilen minimum değerden büyüktür.

Tüm göstergelerin pozitif faktör yükleri vardır ve istatistiksel olarak anlamlıdır (p < 0.05). Artımlı uyum testlerinin kalitesi (BBNFI = 0.9522 > 0.90) ile birlikte yakınsak geçerlilik bu gerçeği desteklemektedir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir