Bilgi Yönetimi ve Performans – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Bilgi Yönetimi ve Performans – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

26 Aralık 2022 Bilgi Yönetimi maaş Bilgi yönetimi Nedir 0
UYGULAYICI MODEL

Bilgi Yönetimi ve Performans

Firmada ayırt edici yeterliliklerin üretilmesi ve yeniden üretilmesi sürecinin incelenmesi ilgili bir sorun teşkil etmektedir. Bir organizasyondaki stratejik varlık portföyünün geliştirilmesine ve yenilenmesine izin veren organizasyonel eylemler ve kararlar hakkındaki bilgi hala tatmin edici bir yapıya sahip değildir.

Bazı yazarlar “bilgiye dayalı ekonomi”den bahsederken, bilginin nasıl üretildiğine dair bilgide bir boşluk vardır. Bu araştırmanın amacı, kalıcı anormal sonuçlar yaratmak için bilgi yönetimi (KM) sistemlerinin tanıtılmasının bilgi varlıklarına dayalı ayırt edici yeterliliklerin üretilmesine nasıl izin verdiğini analiz etmektir.

Bizim ilgi alanımız, BY’nin yeterliliklerin kazanılmasını ve oluşturulmasını nasıl etkileyebileceği ve bunun elde edilen ekonomik rantlara nasıl yol açabileceğidir. Bu sorun, ayırt edici yeterliklerin nasıl yaratıldığını, geliştirildiğini ve biriktirildiğini açıklamaya odaklanan kaynak temelli yaklaşımın dinamik yaklaşımlarıyla daha yakından ilişkilidir.

Son yıllarda KM, yönetim alanında büyük ilgi uyandırdı. Bilgi yeni bir kavram olmasa da, BY üzerine teorik çalışmaların giderek yaygınlaşması, bilgi temelli yaklaşımın gelişmesi kadar iş dünyası için öneminden kaynaklanmaktadır.

BY, bilgi mimarisi ve iş modelindeki değişikliklerin dinamiklerini birleştirmenin yanı sıra, bir bilginin doğasında olan çalkantılı bir ortama uyum sağlamada yararlı olan sistemlerin büyümesini teşvik etme ve geliştirme ihtiyacının bir sonucu olarak popülerlik kazanmıştır. tabanlı ekonomi.

Bununla birlikte, BY’ye girişin firma performansı üzerindeki olası etkilerine yönelik araştırmalar azdır ve pek çok eksikliği vardır. KM ve etkilerine yönelik çalışmalar, çok az ampirik kanıtla birlikte, çoğunlukla teoriktir.

KM ile firma performansı arasında doğrudan nedensel bir ilişkinin kurulması, zayıf bir teorik ve ampirik geçmişe sahiptir. Bilgi yönetimi ile firma performansı arasındaki nedensel ilişkiyi ve bu ilişkinin diğer ara gizli değişkenler tarafından aracılık edilip edilmediğini haklı çıkarmak için literatürde ilgili katkıların bulunmadığına dikkat edin. Üç spesifik problem, konudaki ilerlemeyi özellikle zorlaştırır.

İlk olarak, firmada BY’nin ne ölçüde uygulandığını analiz etmek için gerekli tüm temel boyutları içeren bir ölçüm aracının tasarımı için bir temel olarak BY’yi kavramsallaştırmak gerekir. Bilgi yeterliklerinin bir KM sisteminin etkili bir şekilde uygulanmasının bir sonucu olduğunu iddia etmek de bir totoloji gibi görünmektedir.

Bu riskten kaçınmak için, ilişkide yer alan iki yapının, bilgi ayırt edici yeterliklerin ve KM’nin uygun bir kavramsallaştırması ortaya konmalıdır. Son literatür, ölçüm endekslerinin savunmasızlığını kabul etmektedir ve KM sistemlerinin faydalarını değerlendirmek için bir metrik geliştirmenin gerekli olduğunu kabul etmektedir.

Araştırmalarına dahil edilen 109 lider kuruluştan hiçbirinin KM sistemlerinde resmi bir maliyet-fayda analizi uygulamadığını gösterin. BY’yi, amacı bilgi yaratmak, yaymak ve bilgiden yararlanmak olan bir dizi ilke ve uygulama ile karakterize edilen bir yönetim aracı olarak kavramsallaştırıyoruz.

İkinci bir soru bilgi yönetimi ile firma performansı arasındaki teorik ilişkinin nedensel olarak gerekçelendirilmesidir. Dyer ve McDonough (2001), kuruluşlarda bilgi yönetimini tanıtmak için dört temel neden olduğu sonucuna varırlar: en iyi uygulamaları yakalamak ve paylaşmak (%77.7), eğitim ve öğrenim için (%62.4), müşteri memnuniyetini artırmak için müşteri ilişkilerini yönetmek (58) %) ve rekabet zekası geliştirmek (%55,7) gerekir.


Bilgi yönetimi
Bilgi Yönetimi Bölümü
Bilgi Yönetimi maaş
Bilgi yönetimi Nedir
Bilgi ve bilgi yönetimi
Bilgi Yönetimi (2 Yıllık)
Bilgi Yönetimi Taban Puanları
Bilgi Yönetimi Dersleri


Bu nedenle, BY ile firma performansını doğrudan ilişkilendirmek hatalı olabilir, çünkü BY faaliyetleri mutlaka firma performansında doğrudan iyileştirmeler anlamına gelmez. Sonuç olarak, ilişkiye aracılık eden belirli değişkenlerin varlığını varsayıyoruz.

Bilgi yönetimi girişimleriyle ilgili faaliyetler, çalışanların bilgiyle bağlantılı görevlerdeki kapasitelerini, firma yenilikçi yeterliliklerini, bilgi teknolojileri yönetim sistemlerini veya bilgi ve bilgiyi tüm üyeler arasında yakalamak, işlemek, depolamak ve yaymak için örgütsel mekanizmaları içerebilir.

KBA ve RBV’yi teorik altyapımız olarak aldığımız için, firma yenilik kapasitesinin temelini oluşturan aracı değişken olarak bilgiyi ayırt edici yeterlilikleri öneriyoruz.

Bir kuruluşta bilgi yönetimine girişin, bilgiye dayalı ayırt edici yeterlilikler stokunu nasıl oluşturabileceği veya geliştirebileceği konusunda araştırma yapılmalıdır. Özellikle, stratejik varlık stokunun veya inovasyon yetkinliklerinin yenilenmesi için bilgi yönetimi ile yetkinlikler arasındaki ilişkiyi açıklığa kavuşturmayı amaçlıyoruz.

Bu problem, bilgiye dayalı ayırt edici yeterliliklerin ve ekonomik rantların yaratıldığı özellikleri ve süreçleri belirlemek için bu teorik çerçevelerin analizini gerektirir.

Bu yetkinlikleri, firmanın sahip olduğu bir dizi yetenek, beceri ve bilişsel özellik olarak kavramsallaştırıyoruz ve firmayı rakiplerinden ayıran araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) yönetimini ve bilgi yönetimi programlarının geliştirilmesini sağlıyoruz.

KM’nin kurumsal bilgi stoğu üzerindeki etkisini ve bunun firma performansıyla ilişkisini incelemek için uygun bir bağlam, bilgi ve teknolojik yeniliğin başarılı anahtar faktörler haline geldiği dinamik endüstriler tarafından sunulmaktadır. Bu nedenle ampirik çalışma için İspanyol biyoteknoloji ve telekomünikasyon endüstrilerini kullandık.

Bu bölüm üç bölüm halinde yapılandırılmıştır. İlk bölüm, yukarıda belirtilen üç temel sorunu incelemektedir. Daha sonra bu araştırmada kullanılan ampirik tasarımı açıklıyoruz. Son olarak, sonuçlarımızı sunuyoruz ve bunların birikmiş bilgiyle ilgisini tartışıyoruz.

Bilgiye Dayalı Ayırt Edici Yeterlilikler ve Performans

Başlangıç aşamasında RBV, stratejik varlıkların koşullarının statik bir analizini geliştirdi. Denge koşullarını açıklayan kusurlu faktör piyasaları modelleri, Schumpeterci yetkinliği ve rakiplerin firma stratejik varlıklarının değerini aşındıran sürekli iyileştirme çabalarını göz ardı eder.

Bu anlamda, bu aşama yeterliliklerin nasıl yaratıldığını, yeniden yaratıldığını ve biriktirildiğini açıklamaz. İkinci aşama, RBV’nin dinamik yaklaşımlarının gelişimini gördü. Bu yaklaşımın temel fikri, sürekli rekabet avantajının dengesizliğe dayalı rekabetçi bir modelden yorumlanmasıdır.

Bu anlamda, Schumpeterci şoklar yaratabilen bilgiye dayalı yeterliliklerin önemli rolü vurgulanmaktadır. Bu dinamik yaklaşımlar, varlıklardan çok süreçlere ve özellikle rekabet avantajının yenilenmesine izin veren yeni yetkinliklerin gelişim sürecine odaklanır.

KBA’ya göre firmalar, benzersiz bir bilgi tabanı ile karakterize edilen heterojen organizasyonlardır. Bilgi firmalarda üretilir, depolanır ve entegre edilir. KBA’nın temel varsayımlarından biri, sürdürülebilir rekabet avantajının bilgi varlıklarına sahip olmaktan ve bunları diğer varlıklarla birleştirme yeteneğinden kaynaklandığını savunur.

Bu anlamda, yazarlar, firmada yer alan bilginin ve çalışanlarının yetenek ve becerilerinin firma için ayırt edici bir yeterlilik, sürekli bir farklılaşma kaynağı olabileceğini ve rekabet gücünün ana kaynağını oluşturabileceğini öne sürmüşlerdir.

Rekabet avantajı yaratmada kilit bir faktör olarak bilginin önemi, yeniliklerin sürekli geliştirildiği bilgi yoğun endüstrilerde güçlenmektedir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir