BİLGİ TABANLI AYIRT EDİCİ YETERLİLİKLER – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

BİLGİ TABANLI AYIRT EDİCİ YETERLİLİKLER – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

26 Aralık 2022 Bilgi toplumunda eğitimin özellikleri Bilgi yarışmasının toplumsal katkıları nelerdir Eğitim paradigması Nedir 0
Veri Öğesi Matrisi Nedir?

BİLGİ TABANLI AYIRT EDİCİ YETERLİLİKLER

İlginç bir şekilde, bilginin teorik önemine rağmen, görünmez olarak kabul edilmiştir. Açık yönetimi dikkate alınmamıştır. Son literatür ve özellikle KBA, bilginin uygun bir stratejik varlık haline gelmesi için onu yönetme kapasitesinin teşvik edilmesi gerektiğini savunur.

KBA, stratejik varlık koşullarına sahip olabilecek bilginin yaratılması, geliştirilmesi ve uygulanması için bilgi yönetimi sistemlerinin yararlılığına odaklanır.

BY, durum olarak bütüncül bir yaklaşıma dayandığından, ara sıra ve yalıtılmış olarak kullanılan bir dizi yönetim aracından daha fazlasıdır. Literatürde özellikle sadece bilgi teknolojilerine odaklanan yaklaşımlar eleştirilmiştir.

KM, veri tabanı yönetimi teknolojisi ile ilgili olmasına ve teknoloji tabanlı yönetim olarak tanımlanmasına rağmen, sadece bir teknoloji olarak ele alınamaz. Bu çizgide, bilgi yönetimini “insanların iş hedeflerine ulaşmak için bilgilerini paylaşmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olan bir dizi ilke, süreç, organizasyonel yapı ve teknoloji uygulamasını içeren bir iş felsefesi” olarak anlıyor.

Aşağıdaki bilgi yönetimi unsurlarını tanımlar: kültür (kuruluşta bilgi ve birikime ilişkin değerler ve inançlar), davranış ve iş süreçleri (insanların bilgi ve bilgiyi nasıl kullandığı), politikalar (bilgi ve bilgiyi paylaşma sorunları) ve teknolojidir (kurulumu yapılan bilgi sistemleri)

Bu nedenle, bir bilgi yönetimi sistemi, öğrenen organizasyonun bilgi veya özelliklerinin üretilmesi ve uygulanması için itici güç olarak bazı ilkeleri ve inançları ve değerleri tanıtmak için uygun uygulama gruplarını içermelidir.

Literatür taraması yoluyla, BY’ye odaklanan kuruluşlarda altı temel ilkenin varlığını varsayabiliriz. İlk olarak, bilginin geliştirilmesi, aktarılması ve korunmasına ve bilgi stoklarının ve akışlarının yönetimine yönelik bir yönelim varsayıyoruz.

İkincisi, organizasyonda sürekli öğrenmeyi varsayıyoruz. Üçüncüsü, bilinen bir süreç aracılığıyla organizasyon içindeki bilginin paylaşılması ve geliştirilmesine yönelik taahhütlerine ulaşmak için kurumsal hedefler ile organizasyon üyelerinin hedefleri arasındaki uyumu kolaylaştırmak amacıyla, organizasyonu küresel bir sistem olarak anladığımızı varsayarız. 

Dördüncüsü, Ar-Ge projelerini teşvik eden yenilikçi bir kültür geliştirmeyi varsayıyoruz. Beşincisi, insana dayalı bir yaklaşım benimsiyoruz. Altıncı olarak, temel teknolojilere atıfta bulunan yenilik yeterliliklerini hesaba katarak, teknolojik yeterliliklerin dahili gelişimine rehberlik eden programlar oluşturmak için bir temel olarak, yetkinliklere dayalı yetkinlik geliştirme ve yönetimini varsayıyoruz.

Bu ilkelerin tanıtılması için BY ile ilgili bir dizi uygulama geliştirilmelidir. Bilginin geliştirilmesini, aktarılmasını ve korunmasını sağlayan birçok uygulama mevcuttur.


Eğitim paradigması Nedir
Bilgi toplumunda eğitimin özellikleri
Bilgi yarışmasının toplumsal katkıları nelerdir
Sistemasyon Nedir
Bilgi Teknolojileri Nedir
Bilgi yarışmasının Bireysel katkıları nelerdir
Sanayi paradigması nedir
Bilgi toplumu Nedir


Dahili bilgi akışının verimliliği, diyalog ve münazara (yazılı raporların, toplantıların, forumların vb. dağıtımı) gibi çeşitli teknikler aracılığıyla geliştirilebilir. Dahili kıyaslama prosedürleri ve bilgi teknolojilerinin (İnternet, uzaktan çalışma vb.) tanıtılması da departmanlar ve çalışanlar arasında en iyi uygulamaların paylaşımını teşvik etmek için yararlı olabilir.

Kolektif bilgiyi teşvik eden iki organizasyonel modelle birlikte amaç, özerklik, fazlalık ve görev çeşitliliğinin önemini vurgular: Yönetim tarzıyla ilgili orta-yukarı-aşağı yönetim ve organizasyonel tasarıma bağlı hipermetin organizasyonu söz konusudur. Sürekli öğrenmenin desteklenmesi, kariyer ve eğitim planları veya sürekli iyileştirme sistemleri gibi uygulamalardan yararlanır.

Sistemin ve kaynakların kullanılabilir hale gelmesiyle birlikte kurumsal kaynak planlama sistemlerinin kurulması, departmanlar arası projeler, grup amaçlarına dayalı teşvik mekanizmalarının uygulamaya konulması, organizasyonun tüm üyelerin etkileşim içinde olduğu küresel bir sistem olarak anlaşılmasını olumlu yönde etkiler. tedarikçiler, müşteriler, finansal piyasalar, yasalar vb. hakkında ilgili bilgileri toplamak için mevcuttur.

Bilgi üretme projelerini teşvik eden yenilikçi bir kültürün geliştirilmesi, yenilik geliştirmek için yönetim tarzında, aktif liderlik politikalarında, eğitim faaliyetlerinde ve uygun yönetim modellerinde bir değişiklik gerektirir.

Firma, çalışanlarını kaynak ve bilgi ihtiyaçlarını tanımlayan programlar, memnuniyet derecelerini bulmaya yönelik prosedürler, bilgi paylaşımını teşvik etmek için ekip çalışması sistemleri ve ödül üreten ve ödüllendirmek için iletişim ve tazminat sistemleri aracılığıyla BY stratejisine dahil olmaları için eğitebilir. bilgi paylaşımı

Son olarak, yetkinliklere dayalı yetkinlik gelişimi ve yönetimi, formasyon programları, fikir üretimine bağlı ücretlendirme ve terfi sistemleri, görev rotasyonu, multidisipliner ekip çalışması, çeşitliliği teşvik eden çalışan yetkinliklerini geliştirmek için gerekli araçları sağlayan uygulamalarla sağlanabilir. 

KM’nin benimsenmesi, bilgiyi yaratan, depolayan, dağıtan ve yorumlayan organizasyonel süreçlerin yanı sıra yetenekli çalışanların işe alınması, elde tutulması ve aktif katılımı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

BY’yi, bir kuruluşun entelektüel varlıkları veya bilgi tabanı aracılığıyla değer yarattığı bir süreç olarak tasavvur edin.
Bu çizgide, organizasyonun üç mekanizma bir arada var olduğunda dinamik yeterlilikler geliştirdiğini belirtin: deneyim birikimi, bilginin eklemlenmesi ve kodlanması. Bir KM sistemi bu unsurları içerir.

Sürekli öğrenme ve yenilikçi bir kültür, birlikte yeni bilgi ve yeterliliklerin geliştirilmesine odaklanan bir sistem olarak, firmanın Ar-Ge projelerini yönetme, bilgi edinme için dahili yeteneği güçlendirme ve bilgiyi artırma ve yeniden üretme becerisi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

Kuruluşun sistemik bir görünümü, kuruluşa bağlı tüm aracıları içeren ve çevreyi tarayan sistemlerin geliştirilmesini içerdiğinden, yeni bilgiye erişimi çoğaltabilir.

Dahili olarak değerli fikirler üretme veya bunları diğer kuruluşlardan özümseme konusundaki kesin yeterlilik, ilgili ve güncellenmiş bilgi sistemlerinin etkin bir şekilde kullanılması ve kullanılması ve bu bilgileri ürün, süreç veya organizasyonel olarak değerli bilgilere dönüştürme zekası ile desteklenir. Firma rakiplerinden daha hızlı rekabet tepkisi sağlayan yenilikler. Bilgi paylaşımını teşvik eden bir örgüt kültürünün geliştirilmesi, iş ve yapılan hatalar hakkında diyaloğu teşvik eder.

Bireylere odaklanmak, insan sermayesinin olağan görevleri geliştirmek için bilgiye hızlı ve ücretsiz erişimini sağlar. Bunun gibi bir organizasyonel ve kültürel bağlam, yetenekli insanları kendine çekebilir ve böylece ilgili zımni bilgi ile insan sermayesini artırabilir.

Bilginin geliştirilmesine ve aktarılmasına odaklanan bir kuruluş, insan sermayesine talep edilen bilgi ve teknolojilere hızlı erişim sağlar. Dahili bilgi aktarımı, bilgiye dayalı varlıklar elde edildiğinde ve kullanıldığında gerçekleşir.

Kurumsal hafızayı yaymak için insani ve teknik araçların organizasyonu, teknolojileri ve yenilikleri uygulama, eskimiş bilgileri atma ve alternatif fikirleri deneme kapasitesini teşvik eder. Bir kuruluşun üyeleri tarafından toplanan (örneğin, veritabanlarında veya uzman dizinlerinde) zımni bilginin kodlanması, bilgi yayılmasının gerçekleşmesini sağlar.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir