Bilgiye Sosyolojik Yaklaşım – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Bilgiye Sosyolojik Yaklaşım – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

26 Ocak 2023 Bilgi Sosyolojisi Ders Notları Bilgi sosyolojisi PDF Sosyolojik yaklaşım Nedir 0
UYGULAYICI MODEL

Genişletilmiş Şirkette Çalışanların Rolünün Evrimi

Bireylerin hiyerarşik seviyeleri ve rolleri ne olursa olsun inisiyatifler ve sorumluluklar artmaktadır. Çalışanlar, karar vermeleri gereken durumlara yerleştirilir. Verimliliklerinin temeli olarak giderek daha fazla bilgiyi kullanan ve yaratan karar vericiler haline gelirler.

Bu temelde, “Örgütler için bilgiyi değerli kılan, nihayetinde bilgi temelinde alınan kararları ve eylemleri daha iyi hale getirmektir. Bu nedenle bilgi, çalışanların karar alma süreçlerini iyileştirmelerini ve yetkinliklerini geliştirmelerini sağlayan da en önemli faktördür.

Genellikle bilgi işçileri olarak belirtilen bu kişiler, misyonlarına cevap verebilmek için, kuruluşlarının küresel ve etki alanlarında geniş çapta dağıtılan bilgi, birikim ve becerilere erişmek zorundadır. Hareketsiz veya mobil bilgisayarlı iş istasyonları aracılığıyla şirketin resmi ve gayri resmi bilgi ağlarına da güvenmek zorundadırlar.

Bilgisayarlı iş istasyonu, şirketin gezegen çapındaki faaliyet alanına açılan bir pencere haline gelir. Bu nedenle, uygulanan teknik altyapıların ötesinde, dijital bilgi sisteminin temel rolü, hiyerarşinin her seviyesindeki her çalışana kendi durumunu kontrol edebilmesi, kararlar alabilmesi ve eylemde bulunabilmesi için ilgili bilgileri de sağlamaktır. 

Bununla birlikte, “bilenlerin bilgisi ile bu bilginin kodlanması” arasında ayrım yapmak zorundayız. Buna göre, bilgi sistemleri, kişisel bilgileri uzaktaki meslektaşlarla paylaşmak ve rutin olmayan sorunları çözmek için temel kodlanmış bilgiye erişim sağlamak için araçlar da sağlamalıdır.

Teori Varsayımları

Vurgulandığı gibi, “BY’nin gelişen uygulaması, bilginin tanımına yönelik iki farklı yaklaşım gördü. Biri bilgi yönetiminden doğar ve bilgiyi, genellikle veriden bilgi ve bilgi yoluyla bilgeliğin zirvesine ilerleyen bir üçgen olarak ifade edilen bazı üst düzey bilgi düzeni olarak da görür.

Buradaki bilgi, teknolojinin gelişmiş kullanımı yoluyla yönetilebilen ve dağıtılabilen bir şey veya varlık olarak görülmektedir. İkinci yaklaşım, sorunu sosyolojik bir temelde görür. Bu tanımlar, bilgiyi insanın hareket etme yeteneği olarak da görür.

Bilgi Yönetimi Yaklaşımı

Bilginin bilgi yönetimi yaklaşımı en yaygın olanıdır. Bu yaklaşım teknolojik ve uygulama perspektifine odaklanır. Bilgiyi bir nesne olarak görmeye ve dolayısıyla insanın önemini göz ardı etmeye de sevk eder.

Enformasyon sistemi açısından tasavvur edilen bilgi, zımnen, onu yaratan ve kullanan bilenden bağımsız bir nesne olarak da ele alınır. Çoğu zaman, yazarlar veri, enformasyon ve bilgi kavramlarını birbirinden ayırmaya yönelik bir tanım önermeye özen gösterseler de, bu üç kavram hızlı bir şekilde veri işleme açısından ifade edilir, bilgi yalnızca bir tür bilgidir.

Örnek olarak, en büyük Fransız İşletmeleri için Bilgi Yönetimi Kulübü raporundan çıkarılan tanımları görelim. Bu tanımlar, veri, bilgi ve bilgi kavramlarını nesnelerin hiyerarşik bir vizyonunda karakterize etmeye ve düzenlemeye götüren, altta yatan bir pozitivist paradigmayı da gösterir.

Bu nedenle, bu bakış açısına katılan yazarlar, esas olarak örgütün bilgisinin içeriğiyle ilgilenirler. Bilgi sistemleri tarafından depolanabilen, alınabilen ve aktarılabilen kodlanmış bilgi stokları oluşturmaya ve yönetmeye de odaklanırlar.


Sosyolojik yaklaşım Nedir
Sosyolojik Yaklaşımlar
Bilgi sosyolojisi PDF
Bilgi sosyolojisi Nedir
Sosyolojik bilgi nedir
Bilgi Sosyolojisi aöf PDF
Bilgi Sosyolojisi Kitap
Bilgi Sosyolojisi Ders Notları


Bilgiye Sosyolojik Yaklaşım

Bilginin enformasyon yönetimi yaklaşımında, daha önce de belirtildiği gibi, insanlar içinde ve insanlar arasında yer alan bilgi yaratma faaliyetlerine çok az vurgu yapılır. Bu yaklaşım, sosyal sermaye kavramı altında işaret edildiği gibi, bilginin öncelikle bireylerin kafalarında ve bu bireylerin sosyal etkileşimlerinde bulunduğunun da altını çizmez.

Sosyal sermaye kavramını şu şekilde tanımlarlar: Sosyal sermaye, insanlar arasındaki aktif bağlantılardan oluşur: insan ağlarının ve topluluklarının üyelerini birbirine bağlayan ve işbirlikçi eylemi mümkün kılan güven, karşılıklı anlayış ve paylaşılan değerler ve davranışlar da söz konusudur.

Aynı şekilde, bilgi yaratma yeteneği ile ilgili olarak vurgulanan varsayım üzerine inşa edilmiş bir yaklaşım öneriyoruz. “Veri”, “bilgi” ve “bilgi” terimleri sıklıkla birbirinin yerine kullanılsa da, aralarında açık bir ayrım vardır. Veri, yorumlayıcı çerçeve aracılığıyla anlam verildiğinde, bilgi haline gelir ve bilgi, yorumlayıcı çerçeve aracılığıyla duyusal olarak okunduğunda, bilgi haline de gelir.

Örgütsel bilginin diyalog yoluyla nasıl yaratıldığını vurgular ve bir örgütün karar ve eylem için örgütsel bilgi yaratması için örgüt üyelerinin yorumlayıcı çerçevelerinin ölçülebilirliğinin nasıl vazgeçilmez olduğunun altını çizer.

Burada ölçülebilirlik, her üyenin yorumlayıcı çerçevelerinin (örneğin, bilişsel modeller veya zihinsel modeller) ortak alanı olarak anlaşılmalıdır. Tsuchiya, “Bilgi paylaşmakla bilgi paylaşmak arasında net bir ayrım yapmak önemlidir. Bilgi, yalnızca alıcının yorumlayıcı çerçevesi aracılığıyla duyusal olarak okunduğunda bilgi haline gelir.

Yorumlayıcı çerçevesiyle tutarsız herhangi bir bilgi çoğu durumda algılanmaz. Bu nedenle, üyelerin yorumlayıcı çerçevelerinin ölçülebilirliği, bireysel bilgilerin paylaşılması için vazgeçilmezdir.

Başka bir deyişle, beynimizde yer alan örtük bilginin, bize iletilen bilgilerden algıladığımız verilere yorumlayıcı çerçevelerimiz aracılığıyla verilen anlamdan kaynaklandığını da söyleyebiliriz.

Bilgi ve bilgi arasındaki süreksizliği vurgulayan başka bir deyişle, bu süreci net bir şekilde anlatıyor: “Yeni bilgiyi geliştirdiğimiz süreç, yeni bilgiyi anlamlandırmak için önceki bilgileri kullanır ve bir kez dahil edilmek üzere kabul edildiğinde, yeni içgörüleri bağlantılar kurarak içselleştirir. 

Bu nedenle, yeni bilgi, alınan girdilerin olduğu kadar önceki bilgilerin de bir fonksiyonudur. Böylece, alınan bilgi girdileri ile ortaya çıkan yeni bilgi arasında bir süreksizlik yaratılır.

Sonuç olarak, kodlanmış bilginin bilgiden daha fazlası olmadığını söyleyebiliriz. Yorumlayıcı çerçevelerinin büyük bir ölçülebilirliğine sahip üyelerin genel olarak anlamaları halinde bilgi olarak kabul edilebilir.

Örneğin, aynı teknik veya bilimsel eğitime sahip üyeler veya aynı iş kültürüne sahip üyeler için durum böyledir. Bu durumlarda, kodlanmış bilgi her üye için aynı anlamı ifade eder.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir