Kültürel Faktörler – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Kültürel Faktörler – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

26 Ocak 2023 Kültür ve eğitim arasındaki ilişki Kültürel değişime örnekler Kültürün eğitim üzerindeki etkileri 0
Kullanımdaki Tanım Kontrol Listesi

Kültürel Faktörlerin Bilgi Yönetim Sistemleri Üzerindeki Etkisi

Bu bölümde, bilgi işçilerini bilgi yönetim sistemlerinin (KMS) ayrılmaz bileşenleri olarak görme fikrini tanıtıyoruz. Ardından, bir bireyin kültürünün KMS üzerindeki etkisini analiz ederiz. Son olarak, bireyin kültürünü değerlendirmek için temel göstergeler öneriyoruz.

Küresel Bilgi Sistemi Tasarımında Bilgi Çalışanlarını Bütünleyici Bir Bileşen Olarak Düşünmek

BY, bir amaca göre organize edilmiş dinamik etkileşimdeki bir dizi bileşeni başka kelimelerle ifade eden sistemlerin uygulanmasında bir gerçeklik haline gelir.” Bu sistemler genellikle bilgi yönetim sistemleri (KMS) olarak adlandırılır. Bu terimin üzerinde fikir birliğine varılmış bir tanımı yok gibi görünse de, genellikle BY’nin teknolojik yaklaşımına cevap vermektedir.

Bizim açımızdan bu yaklaşım, bilginin bireyin bakış açısıyla herhangi bir ilişkisi olmadan bir nesne gibi ele alınabileceğini kabul eder. Bu fikir büyük ölçüde paylaşılsa da, bir KMS tasarımının bilgi çalışanlarının rolünü bütünleştirmesi ve onları sistemin ayrılmaz bileşenleri olarak düşünmesi gerektiğini savunuyoruz.

Bu nedenle, işbirlikçi bilgi yönetimi sistemi (KBYS) tasarımı üzerine yaptıkları çalışmada, “KBYS’nin en önemli bileşenlerinden birinin, aynı zamanda sistemin kullanıcıları olan bilgi çalışanları ve bunların ilişkili olduğu çalışma alanları olduğunu vurgulamaktadır.

Mesela, bilgi çalışanını bilgi sisteminin bir bileşeni ve kullanıcısı olarak bütünleştirmenin önemi üzerinde ısrar ediyoruz. Aslında, Tsuchiya’nın çalışmalarına dayanarak, bilginin bireyin yorumlayıcı çerçevelerine, eylemlerinin bağlamına ve onları harekete geçiren duruma bağlı olduğunu savunuyoruz.

Yorumlayıcı çerçeveler, verileri bilgiye ve bilgiyi bilgiye dönüştüren ve dolayısıyla önceki yorumlayıcı çerçeveyi değiştiren kilit işlemcilerdir. Bu çerçeveler, her çalışanın hayatı boyunca, doğumundan, bilgileri işlemek için duyu okuma ve anlam verme yeteneklerine dayalı olarak kararlar almasına yol açan bağlam ve durumun tarihine kadar detaylandırılmıştır.

Bireyin Kültürünün KMS Üzerindeki Etkisi

Bireylerin kültürleri, çalışanların yorumlayıcı çerçevelerinin derinden kök saldığı temellerdir. Sonuç olarak, küresel ekonomide verimliliği sağlamak için sosyal etkileşimler ve bilgi ve bilgi paylaşımının gerekli olduğu her durumda kültürel faktörlerin rolünü vurgulamalıyız.

Aynı şekilde, aynı olguyu gözlemliyor gibi görünüyor: “Genellikle, bilgilerin iletilmesi, farklı departmanlardaki çalışanlar arasında işbirliği, bilgilerin depolanması, amaçların izlenmesi ve izlenmesi gibi KBMS faaliyetlerinin desteklendiği ve öğrenmeyi kolaylaştırdığı varsayılır. 

Ne yazık ki, CKMS genellikle bu faaliyetleri desteklerken, çalışanın bilgisinin ve davranış kalıplarının CKMS’nin başarılı çalışmasına etkisi genellikle büyük ölçüde hafife alınır.

Bu nedenle, bilgi çalışanının nitelikleri veya önceki bilgileri açısından ve aynı zamanda kültürel geçmişleri gibi diğer faktörler göz önünde bulundurularak kısıtlamaları göz önünde bulundurularak OBYS tasarlamak önemlidir. Bu faktörleri uygun şekilde dikkate almazsak, sistemler bilgi çalışanlarını içeren ve bunlara dayanan bazı CKMS görevleri için uygun olmayacaktır.

Sonuç olarak, çalışanların yorumlayıcı çerçeveleri, bilgiye anlam veren ve kodlanmış bilgiye dönüştürücüler olduğundan, bireyin kültürünün, çalışanların bilgi sistemlerinden eriştikleri bilgileri anlamlandırmaları ve böylece içselleştirmeleri ve dönüştürmeleri için kilit bir faktör olduğunu savunuyoruz. Bu nedenle, bilgiyi ve kodlanmış bilgiyi verimli hale getirmek için bilgi işçilerinin kültürü dikkate alınmalıdır.


Kültür ve eğitim arasındaki ilişki
Kültürün eğitim üzerindeki etkileri
Eğitim ve kültür ilişkisi Makale
Kültür ve Eğitim arasındaki ilişki örnekleri
Kültürel değişime örnekler
Kültürel değişimin nedenleri Nelerdir
Antropoloji ve eğitim ilişkisi
Eğitimin kültürel Temelleri nelerdir


Bir Bireyin Kültürünü Değerlendirmek İçin Temel Göstergeler

“Çok sayıda BS araştırmacısı, kültürün birincil ulusal kültürünün insan davranışı üzerindeki etkisini ve insanların BT’yi kullanma şeklini göz önünde bulundurarak BT/IS’nin benimsenmesi ve/veya kullanımındaki farklılıkları açıklamakla ilgilendi.

Araştırmamızın amacı doğrultusunda, ulusal kültürel boyutlar ile bireyin kültürü arasındaki bağlantıyı vurgulamak için, Birleşik Krallık’ta düzenlenen Bilgi Yönetimi Forumu tarafından 2003’ten 2004’e kadar gerçekleştirilen araştırmayı rapor etmeyi seçtik.

Bu araştırma, kültürler arası faktörlerin etkisine ilişkin algıları ve BY ile ilgili konuları bulmak için başlatıldı. Araştırma, telekomünikasyon, ilaç ve iş danışmanlığı sektörlerinde dünya çapında 100.000’den fazla çalışanı istihdam eden altı vaka çalışması şirketini içeriyordu.

Coğrafi bir dağılım sağlamak için, veri seti beş ABD, üç Güney Amerika (Brezilya ve Uruguay), yedi Avrupa (Fransa ve İngiltere) ve dört Asya (Çin) sitesi içerir. Araştırmalarında, “kültür ve bunun BY girişimleri üzerindeki etkisinin analizindeki ana zorluklardan biri, işletmeyi ulusal kültürden ayırmaktır.

Beş ulusal kültürel boyuta odaklanırlar: güç mesafesi, belirsizliğe tolerans, bireycilik-toplulukçuluk, zaman yönelimi ve yapma-düşünme. Tanımlarını, bireyin kültürünü değerlendirmek için temel göstergeleri listeleyen bir analiz çerçevesine dönüştürdük.

Listelenen temel göstergeler, bireyin bilişsel yetenekleri üzerinde bir etkiye sahip olduklarına dair ampirik kanıtlar sağlar ve böylece farklı yorumlayıcı çerçeveler geliştirir.

Buna göre, bilgi işçisini bir bilgi sistemi bileşeni olarak ele alırken, işbirlikçi bilgi sistemlerini tasarlamak, gerçekleştirmek ve uygulamak için bir kültürel analiz çalışması geliştirmek için bu göstergeleri bir kriter olarak görmeyi öneriyoruz.

Bilgi Yönetişimi

Kurumsal yönetişim ve bilgi teknolojisi yönetişimi kavramlarını göz önünde bulundurduktan sonra, kurumsal ve BT yönetişimi ilkeleriyle bağlantı kurarak bir bilgi yönetimi yönetişimi bakış açısıyla ele almaya çalışıyoruz.

OECD Kurumsal Yönetim

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı kurumsal yönetişim ilkeleri ilk olarak 1999’da yayınlandı. O zamandan beri kurumsal yönetişim için uluslararası ölçüt haline geldiler. Nisan 2004’te OECD hükümetleri yeni İlkeleri kabul ettiler ve gösterildiği gibi kurumsal yönetişimi tanımladılar.

Kuruluşların kuruluş çapında bir BT Yönetişim yapısı uygulamasına olanak tanıyan uluslararası ve genel kabul görmüş bir BT kontrol çerçevesi sunan devletler söz konusudur. Dördüncü baskı 2005’te düzenlendi. Yönetici Özetinde, gösterildiği gibi BT Yönetişimi tanımlanmıştır.

BT yönetişimi, BT sürecini, BT kaynaklarını ve bilgileri kurumsal stratejiler ve hedeflere bağlayan yapıyı sağlar. Başarıya ulaşmak için, kurumsal yönetişim ve BT yönetişimi artık ayrı ve farklı disiplinler olarak kabul edilemez.

Yönetim Yönergeleri bu ihtiyaçların desteklenmesine yardımcı olur. BT yönetişimi için belirli kritik başarı faktörleri, temel hedef göstergeleri, temel performans göstergeleri ve ilişkili bir olgunluk modeli belirlediler.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir