Bir Tezin Tartışma Bölümünün Yazımı – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Bir Tezin Tartışma Bölümünün Yazımı – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

21 Aralık 2021 Tartışma bölümü örnekleri Tartışma bölümü özellikleri Tez tartışması nasıl yazılır 0
Denormalizasyon Nedir?

Bir Tezin Tartışma Bölümünün Yazımı

Dünya çapında üniversitelerin artan uluslararasılaşması ve akademik personel ve lisansüstü öğrencilerinin yüksek etkili dergilerde yayınlama baskısı göz önüne alındığında, özellikle lisansüstü öğrencilerin araştırma makaleleri (RA) yazmalarına yardımcı olmayı hedefleyen akademik yazma programlarının olması şaşırtıcı değildir. 

Swales’in (1990, 2004) RA türünün hareket yapısı örüntülemesi üzerine çığır açan araştırması, birçoğu RA’nın dilsel analizlerine bütünce temelli bir yaklaşım benimseyen çok sayıda araştırma çalışmasına ilham kaynağı olmuştur. Türe Swalesian yaklaşımı aynı zamanda RA’yı yazmak için bir dizi bütünce temelli pedagojik girişimin temelini oluşturur.

Tez yazımı (ki bunu hem yüksek lisans hem de doktora düzeyinde yazımı kapsayacak bir şemsiye terim olarak kullanıyorum), RA’dan daha az araştırılmış bir alan olmasına rağmen, aynı zamanda derlem tabanlı, tür-analitik bir bakış açısıyla da incelenmiştir. Bu çalışmaların çoğu, aşağıda belirtildiği gibi, karşılaştırmalı niteliktedir. Daha da önemlisi, analize genel olarak tekrarlayan çok kelimeli ifadeler olarak tanımlanan ve genellikle işlevsel olarak kategorize edilen deyimsel bir yaklaşım benimsemeleri gerekir.

Üstsöylem, yani yazarların, okuyucularına gelişen söylem boyunca rehberlik etmek ve onları metni anlama ve yorumlamaya dahil etmek için kullandıkları dilsel ifadeler, Hyland (2004) tarafından altı disiplinde yüksek lisans ve doktora düzeylerinde lisansüstü yazılarda araştırılmıştır. Lee ve Casal’ın (2014) Hyland’ın modeline dayanan üstsöylem çalışması, diller arası bir bakış açısı benimsemektedir.

Lee ve Casal’ın İngiliz ve İspanyol yazarlar tarafından yazılan mühendislik alanındaki 200 yüksek lisans tezi sonuçları ve tartışma bölümlerinden oluşan bir külliyatın analizi, yazının kişilerarası özelliklerinin, aynı disiplin içinde bile, metinlerin üretildiği belirli dil-kültürel bağlamlara bağlı olduğunu gösterir. Koutsantoni (2006) araştırma makaleleri ve tez yazımındaki retorik stratejileri karşılaştırırken, Hyland (2008a) yayınlanmış ve lisansüstü yazımda genellikle otomatik olarak hesaplanan üç veya dört kelimelik gramer sözcük demeti kullanımındaki farklılıkları araştırdı.

Disiplin farklılıkları Charles tarafından malzeme bilimi ve siyaset alanlarından derlenen iki tez külliyatında incelenmiştir: duruş oluşturmak için isimlerin kullanımı, Problem-Çözüm modelinde sonucun zarflarının deyimleri ve işlevleri ve deyimsel kalıplar. 


Tezde Tartışma örnekleri
Makale tartışma örnekleri
Sonuç ve tartışma örnekleri
Tartışma bölümü örneği
Tez tartışma nasıl yazılır
Tartışma bölümünün özellikleri
Makalede tartışma bölümü
Tartışma metni nasıl yazılır


Thompson’ın (1999, 2005) araştırması, Tarım Ekonomisi ve Tarımsal Botanik alanındaki tezlerdeki alıntı uygulamalarındaki farklılıkları vurgulamaktadır. Michigan Corpus of Upper-level Student Papers (MICUSP) içinde ileri düzey öğrenci yazılarındaki disiplin farklılıkları, 16 farklı disiplinde zorunlu kullanımda ortaya çıkarılmıştır.

Literatürde faydalı pedagojik çıkarımlarla birlikte tez yazımı üzerine önemli miktarda derlem araştırması bildirilmiş olsa da, özellikle doktora öğrencileri için derlem-pedagojik uygulamalar hakkında yalnızca birkaç açıklama vardır (çoğu rapor, lisansüstü öğrencilerin araştırma makaleleri yazmalarına yardımcı olmaya odaklanır). . Örneğin, Charles (2007), malzeme bilimi ve politika olmak üzere iki disiplinden kendi derlediği tezler külliyatında, öğrencilere çalışmanızı eleştirilere, yani beklenen eleştirilere ve yazarın savunmasına karşı savunmanın iki parçalı retorik işlevini tanıtır.

Lee ve Swales (2006), doktora öğrencilerine uyum teknikleri konusunda talimat vermek için British National Corpus’tan (BNC) akademik metinler de dahil olmak üzere mevcut özel derlemleri kullandılar, ardından katılımcılar kendi yazılarından biri olan kendi derlemlerini (terim belgeleri, tez taslakları) ve kendi alanında veya alt alanında araştırma makalelerinin elektronik versiyonlarından uzman yazılarından biridir.

Aynı şekilde, Eriksson’un (2012) tamamı Biyokimya disiplininden olan doktora öğrencileri kendi yazılarının derlemlerinden yararlanmışlardır, ancak bu derlem öğrenciler tarafından değil Eriksson tarafından derlenmiştir. Eriksson ayrıca biyokimya ve biyoteknoloji alanlarından 25 araştırma makalesinden oluşan küçük bir külliyat derledi. Öğrencilerin kullanımları/işlevleri hakkında sonuçlar çıkarmak zorunda oldukları, bu derlemlerde bulunan 3 ila 5 kelimelik sözcük gruplarının karşılaştırılmasına odaklanan uygulamalı birleştirme görevleridir.

Bu makalenin amacı, lisansüstü bilim ve mühendislik öğrencilerini tezlerinin Tartışma bölümünü yazma konusunda eğitmek için derlem danışmanlığının iki bölümlü bir atölye çalışmasına nasıl entegre edildiğini göstermektir. Çalıştay materyalleri, akademik yazıya ilişkin derlemi temelli bulgularla motive edilen bir tez yazma üzerine literatüre dayanmaktadır ve ayrıca Charles (2007), Lee ve Swales (2006) ve Eriksson (2012)’de açıklanan örnek pedagojik girişimlerden gelen görüşleri içermektedir. 

ESP öğretmenlerinin genellikle kendilerini zaman ve kaynak kısıtlamaları altında çalışırken buldukları, ihtiyaç analizlerini yürütürken ve ikinci dil akademik yazma programları için materyal hazırlarken dikkate alınması gereken hususlardır. Bu nedenle, serbestçe erişilebilen bir külliyatı kullanmanın, bu talepleri zamanında ve kaynak eksikliğinden bir dereceye kadar hafifletmeye nasıl yardımcı olabileceğini göstermeye çalışıyorum.

Çalıştay Yapısı ve Katılımcılar

Bir tezin Tartışma bölümünün yazılmasına ilişkin iki bölümden oluşan çalıştay oturumu, Hong Kong’daki bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü bilim ve mühendislik öğrencilerine sunulan bir dizi gönüllü çalıştayın parçasıdır. Serideki diğer atölye çalışmaları, bir tezin giriş, literatür taraması, deneysel sonuçları ve sonucunu yazmaya odaklanır, tüm atölyeler aynı iki parçalı yapıyı takip eder, ardından özetlendiği gibi öğrencilerin taslakları üzerine bireysel bir danışma oturumu yapılır.

Kurum ve kullanılan yazılım

İstişare için kullanılan tümce, ücretsiz olarak temin edilebilen Hong Kong Poly U Corpus of Research Articles (CRA)’dır. MKK, Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler ile Beşeri Bilimler ve Sosyal Bilimler olmak üzere iki geniş alandan 39 farklı disiplinden 5,609,407 kelimeden oluşan 780 ampirik araştırma makalesi içermektedir. CRA aşağıdaki prosedürlere göre derlenmiştir: her disiplinde, yüksek etki oranlarına sahip 20 aktif ve popüler dergi belirlenmiştir. Tespit edilen her derginin 2007 yılının ilk sayısından ilk makalesi derlemde yer almak üzere seçilmiştir ve aynı yazar tarafından iki makale yazılmamıştır.

Derlem disipline veya bölüme göre, yani Giriş, Literatür taraması vb. tarafından aranabilir. Tartışma bölümlerinin alt külliyatı, görüntülenen uyum çizgilerinin sayısı açısından yönetilebilir ve çok zorlayıcı olmadığı tespit edilen 2,3 milyon kelimeden oluşur; bu, derlem danışmanlığında dikkate alınması gereken bir diğer önemli faktördür.

Tezlerin amaç, ölçek, hedef kitle ve yerine getirilmesi gereken gereksinimler bakımından RA’lardan farklı olduğu kabul edilmekle birlikte (Paltridge, 2002), sözlük-dilbilgisi ve retorik işlevlerde önemli örtüşme alanlarının olduğu ve akılcı kullanım yapılabileceği ileri sürülmektedir. 

Tribble (2002), tam olarak karşılaştırılabilir bir ‘örnek’ bütüncenin olmadığı durumlarda, bir ‘analog’ bütünceye, yani tür ve disiplin açısından öğrenci yazılarına mümkün olduğunca yakın bir bütünceye geri dönmenin gerekli olduğunu tavsiye eder. 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir