Tezin Tartışma Bölümü İçin Atölye – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Tezin Tartışma Bölümü İçin Atölye – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

21 Aralık 2021 Tartışma bölümü Tartışma bölümünün özellikleri Tartışma makaleleri Tartışma nasıl yazılır? 0
Konu Alanı Analizi

Yazılımlar

Dikkate alınması gereken  önemli konu pedagojik uygulamalarda kullanılacak yazılımlardır. Açıklanan pedagojik faaliyetler   kullanırken Eriksson ücretsiz olarak temin edilebilen AntConc yazılımını kullanır. Tribble’ın (2015) derlem uygulayıcıları arasında araç kullanımına ilişkin araştırmasına göre, her iki araç da kullanılan en popüler üç araç arasındadır.

Aksine, bu makalede rapor edilen derlem faaliyetleri, CRA arayüzünün bu arama motoru tarafından desteklenmesi nedeniyle Greaves (2009) tarafından geliştirilen bir deyimsel arama motoru olan ConcGram’ı kullanır. Bu araç, Tribble’ın derlemleri analiz etmek için kullanılan en popüler on araç listesinde yer almasa da, kullanıcı dostudur ve hem araştırmacılar hem de öğrenciler tarafından kullanılmaya uygundur. Daha da önemlisi, ConcGram, arama kelimelerinin seçimi için konumsal ve seçim bölgesi varyasyonunu gösterme avantajına sahiptir.

Warren, bu işlevselliği, iki kelimelik “sağla/hizmetler” örnek uyum satırlarıyla açıklar ve analistin, satırdaki gibi, öğelerin anlamlı bir şekilde ilişkilendirildiği durumlar ile öğelerin basitçe birlikte meydana geldiği durumlar arasında ayrım yapması gerektiğine işaret eder. 

Bu aracın bir dezavantajı, programın birkaç cümleyi kapsayan daha geniş bir bağlama değil, yalnızca kelime veya ifadenin kısa bir bağlamına izin vermesidir, büyük olasılıkla telif hakkı nedenleriyle, ki bu açıkça atölye tasarımı ve derlem etkinlikleri üzerinde etkileri vardır. Ayrıca, WordSmith Araçlarından farklı olarak ConcGram, Şekil 2’nin 6. satırındaki gibi ‘gürültülü’ uyum satırlarının silinmesine izin verecek bir silme işlevine sahip değildir.

Aşağıdaki bölümde, iki bölümden oluşan çalıştayın gerekçesini ve tasarımını anlatacağım. Akademik yazı üzerine ilgili bütünce araştırmaları tarafından motive edilen derlem faaliyetleri bu makalenin odak noktasıdır. Bununla birlikte, her bir çalıştayın tam öğretim döngüsünün bir genel bakışını sunuyorum; bu, ilk olarak türe dayalı kalem-kağıt etkinliklerinden yararlanarak derlem danışmanlığının oturumlara nasıl entegre edildiğini göstermek için, tartışma alt külliyatını kullanarak. CRA ve beraberindeki aracı ConcGram.

Tezin Tartışma Bölümü İçin Atölye Materyalleri ve Derleme Danışmanlığı

Türden ilham alan malzeme girişi: prototipik hareket yapıları ve bağlantı

Bu çalıştayı hazırlamak için ilk başlangıç ​​noktam Tez ve İkinci Dilde Tez Yazma konularıdır. Literatür sentezine ve tez tartışma bölümlerini okumama dayanarak, pedagojik tedavi için aşağıdaki ana retorik işlevler belirlendi:

􏰂 en önemli bulguların yeniden ifade edilmesi veya gözden geçirilmesi
􏰂 önemli sonuçları gösteren verilerden örnekler
􏰂 sonuçların beklenen mi yoksa beklenmeyen mi/verilere ilişkin yorum yapan
􏰂 diğer çalışmalarla/önceki araştırmalarla karşılaştırma
􏰂 bulgular ve/veya spekülasyonlar için açıklamalar
􏰂 çalışmanın güçlü yönleri/sınırlılıkları
􏰂 çalışmanın sonuçları (sonuçlardan genellemeler)
􏰂 gelecekteki araştırmalar ve/veya pratik uygulamalar için öneriler

Hyland’ın ‘sonuçlar hakkında yorum yapma’, ‘bulgular için açıklamalar sunma’ işlevleri için çitler, güçlendiriciler ve tutum belirteçleri de dahil olmak üzere, üstsöylem üzerine çalışmasından büyük ölçüde bilgi alan girdi materyalinin hazırlanması için akademik yazı üzerine derlem tabanlı araştırmaya da danışıldı.

Materyalleri bilgilendirmek için yararlı olan diğer bütünce temelli bulgular, ‘katılımlı’ ve ‘katılımsız’ kullanımıydı, bu, bazen üstsöylem adı olarak adlandırılan işaret eden isimlerin metinde tutarlılık oluşturmak için önemsiz bağlantı araçları ve öğrencilerin tartışmayı yazarken zorlandıkları bir yön tezler bölümüdür.


Makale tartışma bölümü örnekleri
Tezde Tartışma örnekleri
Tezde tartışma bölümü nasıl YAZILIR
Tartışma bölümü örneği
Tartışma makaleleri
Sonuç ve tartışma örnekleri
Tartışma nasıl yazılır
Tartışma bölümünün özellikleri


Charles’ın (2007) tez yazımına yönelik yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya yaklaşımları birleştirme yaklaşımını takiben, Swalesian türe yaklaşım ruhu içinde bir söylev oturumu ile başladım. Bir bilinç artırma faaliyeti olarak, ilk önce öğrencilerden, tartışma bölümlerinden seçilen kalem-kağıt alıntılarındaki önemli retorik işlevleri belirlemelerini ve belirli retorik işlevleri işaret eden herhangi bir kelimenin veya sözlüksel-dilbilgisel ifadelerin altını çizmelerini istedim.

Burada, öğrencileri, önemli retorik işlevleri belirlemek için laboratuvar raporları ve lisans son sınıf projeleri gibi daha önce karşılaştıkları akademik türlerden yararlanmaya teşvik ettim. Yazılımın gösterilebilecek dar bağlamlar açısından sınırlamaları nedeniyle, daha büyük metin parçalarını tanıtmak için kalem-kağıt oturumunu kullandım, böylece üst-söylem isimlerinin rolleri ve anaforik ‘bu’nun kullanımları olabilir. tartışma bölümlerinin bölümleri arasında bağlantılar oluşturmanın bir yolu olarak tam olarak gösterilmiştir.

Bu tür yukarıdan aşağıya, tür temelli pedagoji kuşkusuz değerli olsa da, şu temele dayalı olarak savunulduğu gibi, daha biçim odaklı, aşağıdan yukarıya sözlüksel-dilbilgisel bir yaklaşımla yararlı bir şekilde tamamlanabilir. 

Girdi ve Uygulama

Derlemi bilgili materyallerin “dar açı” yöneliminden ziyade “geniş açı” yönü vardı, yani odak, dilin disiplin sınırlarını aşan temel öğeleriydi. Hyland’ın (2002) disiplin çeşitliliği ve konuya özgüllük üzerine yaptığı araştırmanın değerini kabul etmekle birlikte, bu çalıştayda ‘dar açılı’ bir yaklaşım uygulamak iki nedenden dolayı pratik değildi, bunun bir nedeni öğrencilerin çok çeşitli disiplinlerden gelmesiydi.

Aslında, Swales ve Feak (2004) bu seviyedeki heterojen sınıflar için bazı güçlü argümanlar öne sürerek, öğrencilerin kendi akademik deneyimlerini farklı bölümlerden öğrencilerle karşılaştırma fırsatına sahip olduklarını ve bu sayede bilgi alışverişinde bulunulduğunu belirttiler. 39 disipline yayılan 2,3 milyon kelimeden oluşan tartışma bölümlerinin alt külliyatının oluşturulması da ‘geniş açılı’ bir yaklaşımı gerekli kılmıştır. Tek bir disiplin üzerinde yürütülen aramalar genellikle yetersiz uyum çıktısı verdi.

Derlem bilgili pedagoji, genellikle dil öğrenimine yönelik keşfe dayalı tümevarımsal bir yaklaşımla ilişkilendirilir. Örnek olarak Lee ve Swales’te (2006: 63) rapor edilen derlem görevleri verilmiştir. for þ v-ing yapılarındaki böyle bir görev, öğrencilerden şunları yapmalarını istedi:

(1) Frekansları tahmin edin ve sıralayın, bazı örnek kelime formlarını tahmin edin ve ardından derlemin ne söylediğini kontrol edin;
(2) Verilen bazı cümleleri kontrol edin ve gerektiğinde düzeltin;
(3) Her bir cümle çifti için hangi alternatifin daha iyi olduğunu ve nedenini açıklayın. Bu görevlerin amacı, V-ing için yararlı ADJ/N/V modelini güçlendirmekti.

Ayrıca Eriksson (2012) biyokimya doktora öğrencilerine demetleri öğretmede en başarılı etkinliklerin, öğrencilerin kendi disiplinlerinde kullanım hakkında spekülasyon yaparak başladıkları etkinlikler olduğunu belirtmekte ve bu tür hipotez sınama etkinliklerinin derin düzey için fırsatlar sunduğunu öne sürmektedir. Korpus etkinliklerinde vücut bulan üstbilişsel yönü ele alıyor gibi görünüyor.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir