Büyüyen Bilgi Çeşitliliği – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Büyüyen Bilgi Çeşitliliği – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

20 Ocak 2023 Bilgi çeşitleri örnekleri Bilgi çeşitleri ve tanımları Bilgi türleri arasındaki farklar 0
KLİNİK PSİKOLOJİDE BİLİM

Geçiş Modeli

Karmaşık bir elektromekanik sistemden (yani analog manyetik teyp ses sistemi) daha da karmaşık bir elektro-optik mekanik sisteme (yani dijital ses CD’si) geçiş olmuştur.

Geçiş, ses topluluğunda büyük bir yeniden tasarımın gerekli olduğu konusunda fikir birliğinin sonucuydu. İki gelişme fikir birliğine yol açtı: teyp sistemleri pazarının doygunluğu ve dijital elektroniğin hızlı gelişimidir.

Bu gelişmelerle karşı karşıya kalan endüstri, Japonya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından cesaretlendirilerek, yeniden tasarım seçiminin bir pazar rekabetine göre değil, büyük üreticilerden oluşan endüstri tarafından oluşturulmuş bir komite tarafından yapılması gerektiği konusunda bir fikir birliği geliştirdi.

Bir geçiş yeniliğine ihtiyaç duyan Sony, bir ses CD’si tasarlamak için Philips (Hollanda) ile bir ortaklığa girdi. Bu yenilik, Philips’in optikte ve Sony’nin ses sistemlerinde liderliğe sahip olduğu iki ağın birleştirilmesini gerektiriyordu.

Endüstri komitesi, Sony-Philips tasarımını (üç rakip tasarım arasından) endüstri standardı olarak seçti. Bu noktada Sony ve Philips ortaklıklarını sonlandırdı ve tasarımı pazara taşımak için her biri kendi ağını oluşturdu. Sony ağı, lazerler gibi alt sistem tedarikçilerinin yanı sıra kayıt endüstrisi şirketleriyle bağlantılıdır.

HP vakasında geçiş, karmaşık bir ultrason tabanlı sistemden daha da karmaşık bir manyetik rezonans görüntüleme (MRI-) tabanlı sisteme geçişti.

Geçiş, ultrason sisteminin pazar doygunluğundan ve MRG sisteminin daha önce yalnızca fiziksel olarak invaziv tekniklerden (örn. damar sistemine bir fiber optik tüp yerleştirilmesi) elde edilebilen teşhis verilerini sağlama kapasitesinden kaynaklandı. Bu kapasite, teknolojinin büyük ölçüde yeniden tasarlanması için yeni bir pazar yaratacaktır.

MRI tabanlı yeniden tasarımı sürdürme kararı, HP ultrason ağı içinde başladı. MRI yeteneklerine sahip bir ortak bulmak için bir arama yapıldı. Bu anlamda, MRI yetenekleri, tüm sistemin çalışması için gerekli olan karmaşık alt sistemleri bir araya getirebilecek halihazırda var olan bir ağ gerektiriyordu.

HP, başından beri bir MRI sisteminin çalışması için önemli miktarda zımni bilgi gerektiğini kabul etti. Mevcut HP ağının zımni bilgiyi deneme yanılma yoluyla elde edebileceğine dair bir güven olsa da, rakip ağların aynı tasarım konsepti üzerinde çalıştığı bir ortamda bu çok fazla zaman alacaktır.

Sonuç olarak, HP’nin medikal grubunun yönetimi, ultrason ağını Philips’in (Hollanda) kurulu MRI ağıyla birleştiren bir anlaşma imzaladı. Yeni sistemin tasarımı, iki ağdan kişilerden oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirildi.

Bu birleşme, CD ile ilişkili olandan (daha önce tartışıldı) farklıydı, çünkü birleştirilmiş ağın, yeniden tasarımın ömrü boyunca meydana gelecek artan yenilikler dönemi boyunca devam etmesini gerektiriyordu.

TCS örneğinde geçiş, basit bir teknolojiden ve öncelikli olarak belirli müşterilerin sorunlarına yazılım uzmanlığı uygulamakla ilgilenen tek bir organizasyondan, farklı zaman dilimlerinde var olan ve önemli endüstri bilgisini bilgi teknolojisi uzmanlığıyla birleştiren ağların geliştirilmesine geçişi içeriyordu. Üst düzey danışmanlık hizmetleri sağlamak ve ayrıca uygulamaya özel entegre devreler (ASIC’ler) üzerinde kullanılan tasarım gömülü yazılım yazılımları sağlamak içindir.

İlk döneminde TCS, alt yüklenici olarak çalışan kişilere, daha büyük ölçekli, problem çözme ekiplerinin bir bileşeni olarak yazılım kodu yazmalarını sağladı. TCS şimdi, şirketlere üst düzey danışmanlık sağlamak için bilgisayar üreticilerini ve Oracle gibi yazılım ürünü sağlayıcılarını sektöre özel uzmanlıkla birleştiren ekipler kuruyor.


Bilgi çeşitleri örnekleri
Bilgi Nedir
Bilimsel bilgi
Bilgi çeşitleri ve tanımları
Gündelik bilgi nedir
Gündelik bilgi örnekleri
Bilgi nedir kısaca
Bilgi türleri arasındaki farklar


Büyüyen Bilgi Çeşitliliği

Vaka incelemeleri, bilgi süreçlerinin nasıl gerçekleştiğine dair örnekler sunar. Özellikle, üç yenilik modelinin her biri için gerekli bilgi ve birikime ilişkin içgörü sunarlar.

Son 80 yılda Bosch’un dizel yakıt enjeksiyon teknolojisindeki yenilikleri gerçekleştirmek için gereken bilginin gözden geçirilmesi, 1960’lardan bu yana her zamankinden daha hızlı bir şekilde hızlanan bilgi çeşitliliğine yönelik bir trend olduğunu gösteriyor.

Artan bilgi çeşitliliğinin iki boyutu vardır: hem daha büyük bilgi derinliğini (örneğin, daha ince işleme yürütme kapasitesi) hem de genişliği (örneğin, elektroniklerin mekanik bir teknolojiye dahil edilmesi) içerir.

Bosch kuruluşunun hem kodlanmış hem de zımni bilgi deposu, ömrü boyunca arttı ve bu artış son yirmi yılda hızlanıyor. Bilgi, hem diğer Bosch birimlerinde hem de dizel yakıt enjeksiyon ağı aracılığıyla Bosch’a bağlı kuruluşlarda, sayısı giderek artan kuruluşlarda bulunmaktadır.

Organizasyonel ağ, farklı organizasyonların başarılı etkileşimleri için gerekli olan bir rutinler ve buluşsal yöntemler bütünü geliştirmiştir. Rutinler ve buluşsal yöntemler, Bosch merkezli ağda hem kodlanmış hem de zımni bilgi olarak mevcuttur.

1922’den 1960’a kadar Bosch’ta sıralı pompaların yeniliğini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan bilgi ağırlıklı olarak mekanikti. İlk mekanik distribütör pompasını üreten geçiş inovasyonu döneminde daha çeşitli bir bilgi tabanına ihtiyaç vardı.

İlk distribütör pompa tasarımı, daha gelişmiş bir teknik bilgi bütünü gerektiriyordu. Bu, enjeksiyon teknolojisinin basit bir teknolojiden karmaşık bir teknolojiye geçiş eşiğini aşmaya başladığı dönemi başlattı.

Geçiş modeli, başlangıçta Volkswagen Golf’te büyük ölçekte kullanılan distribütör pompasının ticari başarısıyla sona erdi. Bununla birlikte, mekanik dağıtım pompası, daha önce baskın olan sıralı pompadan daha sofistike ve karmaşık bir teknolojiyi temsil ediyordu.

Sonraki dönem, kademeli yeniliklerin hem pompayı hem de sıralı mekanik pompayı iyileştirdiği dağıtım pompasının piyasaya sürülmesinden sonraydı. Bu dönemdeki iyileştirmeler, bir sonraki geçiş yeniliği olan elektro-mekanik tasarım için büyük önem taşıyacaktır. Bu dönem, bilginin genişlemesi, özellikle de derinliğin artmasıyla karakterize edildi; genellikle normal kalıba uyan yeniliklerle ilişkilendirilen öğrenme türünü içeriyordu.

Sistemleri üreten geçiş yeniliklerinin gerçekleştirildiği dönemdi. Dönemin, diğer şeylerin yanı sıra farklı elektronik kontrollerle ayırt edilen iki aşaması vardı: solenoid aktüatörler ve solenoid valfler.

Dönem, ihtiyaç duyulan bilgi çeşitliliğinde çok büyük bir artış gördü. Spesifik olarak, elektronik ve elektrik bilgisinin hızla önemli ölçüde karmaşıklığa sahip bir organizasyonel ağ haline gelen şeye entegre edilmesini gerektiriyordu.

Bu dönemde, elektro-mekanik sistemlerin yeniliği, hem çeşitli bilgi birikimini hem de dağınık karar vermeyi gerektirdi. Bu geçiş modeli sırasında yenilenen teknoloji, farklı uzmanlıklara sahip kişilerin tam katılımını gerektiriyordu. Teknolojinin karmaşıklığı, tek bir tasarımcının varlığını imkansız hale getirdi.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir