İnovasyon Kalıpları – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

İnovasyon Kalıpları – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

20 Ocak 2023 Hizmet inovasyonu Okullarda inovasyon örnekleri Pazarlama inovasyonu 0
Modelleme Türleri

Kültür Faktörleri 

Yalnızca ayrıntılı vaka incelemeleri, şirketlerin bilgi ve birikimi yönetirken teknolojik yörüngelerde nasıl hareket ettiğine dair içgörü sağlar. Aşağıda özetlenen beş vaka çalışması, beş teknolojinin tarihi boyunca ağların gelişimini ve bunların sentez yeteneklerini izlemeyi amaçlamaktadır.

Merkezi beş ülkede bulunan kurumsal sistemler tarafından üretilen beş teknolojinin gelişim yörüngelerini ve farklı yenilik modellerini gösterin.

Bosch dizel yakıt enjeksiyon teknolojisi ve TCS yazılımı örneğinde olduğu gibi, bazı karmaşık teknolojiler basit teknolojilerden gelişmiştir. Sony CD ve HP kardiyo-görüntüleme teknolojisinde olduğu gibi, türünün ilk örneği bazı teknolojiler karmaşık sistemler olarak gelir.

Bazı teknolojiler, ev aletlerinde olduğu gibi, basitten karmaşığa giden eşiği aşamamıştır. Karmaşık teknolojiler her zaman ihtiyaç duyarken, basit teknolojiler inovasyonları için organizasyonel ağlar gerektirmez. Şirketlerin ve ülkelerin karşılaştığı en zor zorluklardan biri, basit inovasyondan karmaşık teknolojilerin inovasyonuna organizasyonel uyum sağlamak gerektiğinde ortaya çıkar.

Basitten karmaşığa uyarlama, dar bir bilgi yelpazesini yöneten hiyerarşik bir organizasyonun, çeşitli bilgi yelpazesini sentezleyen bir ağ ile değiştirilmesini gerektirir. Bosch, bu uyarlamayı, örneğin tüm mekanik teknolojilerin yeniliğinden elektro-mekanik teknolojilere dönüştüğünde gerçekleştirdi.

Bu, elektrik, elektronik ve mekanik bilgileri sentezleyebilecek bir ağın kurulması gereken bir dönemdi. Halihazırda karmaşık teknolojilerin inovasyonunu başarıyla yürüten ağlar için, bir inovasyon modelinden diğerine geçmek gerektiğinde büyük uyum zorlukları ortaya çıkar.

Bu uyarlamalar genellikle ya yeni temel yeteneklere sahip yeni kuruluşların mevcut bir ağa entegrasyonunu ya da büyük bir teknoloji yeniden tasarımı üretmek amacıyla mevcut ağların birleştirilmesini gerektirir.

Aşağıda, beş vaka çalışmasının ayrıntılı bir gösterimi yer almaktadır. Beş vakada yeniliğin detaylandırılması, farklı yenilik modellerine (dönüşümsel, geçişsel ve normal) göre düzenlenmiştir.

Karmaşık teknolojilerin bilgi yönetimindeki değişen kalıpların en önemli göstergelerinden biri olarak, artan bilgi çeşitliliği vakalar üzerinden tartışılmaktadır. Kültürlerin bilgi yönetimi ve yenilikçilik üzerindeki etkileri bu bölümde özellikle ilgi çekicidir ve vaka incelemeleri kültürel etkinin önemini göstermektedir.

İnovasyon Kalıpları

Dönüşüm Modeli

Bosch dizel yakıt enjeksiyon teknolojisi kasası ve HP kardiyo-görüntüleme teknolojisi kutusu, dönüşümsel yenilikler içerir. Bosch örneğinde, dönüşümsel yenilik modeli, basit bir mekanik teknolojinin üretildiği dönemi kapsıyordu. HP örneğinde, yenilik modeli, karmaşık bir elektro-optik-mekanik teknolojinin üretildiği dönemi kapsıyordu.

Bosch yeniliği, Robert Bosch ile yeni dizel motorun tasarımcıları arasındaki kişisel etkileşimler yoluyla bir pazar fırsatının tanımlanmasından kaynaklandı. İlk enjeksiyon teknolojisi tasarımı bir İsviçre şirketinden satın alındı ve Bosch atölyesindeki yetenekli mekanik ustaları, yaklaşık kırk yıl boyunca baskın tasarım olarak kalan bir dizel yakıt enjeksiyon sistemi için basit bir mekanik tasarım üretti.

HP kardiyo-görüntüleme yeniliği, şirketin medikal elektronik temel yetenekleri için yeni bir pazar arayışının sonucuydu. HP tarafından işe alınan bir pazar danışmanı, kardiyo-görüntüleme teknolojisinin geliştirilmesini tavsiye etti, ancak tıp doktorlarının potansiyel kullanıcılarının çoğu buna çok az ihtiyaç olduğunu düşündü.

Türünün ilk örneği tasarım, bir dizi türünün ilk örneği alt sistemlerin (örneğin, aşamalı dizi dönüştürücü) geliştirilmesini gerektirdi. HP Ar-Ge laboratuvarını üretim tesisine ve bu iki kuruluşu lider kullanıcı tıp doktorlarına ve alt sistem tedarikçilerine bağlayan bir ağ oluşturuldu.

Mikrodalga radarından dijital elektroniğe ve sinyal işlemeden kardiyovasküler teşhise kadar uzanan bilgilerin sentezlenmesi gerekiyordu. Çalışabilir bir teknoloji tasarlandıktan sonra, teknolojinin son kullanıcıları olacak doktorları ve teknisyenleri eğitmek için ağın tıbbi eğitim tesisleri, tıp okulları ve hastanelerle bağlantı kurması gerekiyordu.


Okullarda inovasyon örnekleri
inovasyon türleri
Hizmet inovasyonu
Eodev inovasyon örnekleri
Pazarlama inovasyonu
Ürün inovasyonu Örnekleri
inovasyon örnekleri
Ortaokul inovasyon örnekleri


Normal Desen

Yerleşik ağların mevcut tasarımları geliştiren artımlı yenilikleri gerçekleştirdiği normal yenilik modeli, beş vaka incelemesinin hepsinde görülen en karakteristik modeldir.

İnovasyondan eskime döngüsü karmaşık teknolojiler için pazar başarısını yapılandırdığından, normal kalıp içinde meydana gelen yenilikler, karmaşık teknolojiler için önemli ekonomik getirileri üretir.

Her aşamalı iyileştirme, yeni talepler yaratır ve mevcut teknolojilere olan talebi azaltır veya yok eder. O halde başarının anahtarı, artan inovasyonları rakip ağların önünde veya onlara paralel olarak gerçekleştirmektir.

Normal kalıp içinde, ağların başa çıkması gereken anlayış eksikliği, bir sonraki yeniliğin nasıl gerçekleştirileceği ile ilgilidir. Alternatif olarak, bir sonraki yeniliğin performans özelliklerinin ne olacağına dair nadiren anlayış eksikliği vardır. Bunun belki de en çok tanınan örneği, yarı iletken endüstrisindeki Moore Yasasıdır.

Normal model yenilikleri gerçekleştiren ağlar, bir sonraki yenilik hedeflerini gerçekleştirebileceklerine dair yüksek düzeyde güvene sahiptir.

Bu güven, ağların artan yenilikleri gerçekleştirmede tekrarlanan deneyimlerinden kaynaklanmaktadır. Ağlar, problem çözme, deneme yanılma faaliyetlerine rehberlik eden ağ rutinleri ve buluşsal yöntemler geliştirdikleri için kendilerine güveniyorlar.

Vaka incelemelerinin tümü birden fazla artımlı yeniliği içerir. Haier örneğinde, artımlı yenilikler basit bir teknoloji içeriyordu, ilgili karar verme merkezileştirildi (şirket yöneticileriyle sınırlıydı) ve yenilikleri gerçekleştirmek için gereken bilgi sınırlıydı.

Vakaların ikisinde, Bosch ve TCS’de, yeniliklerden bazıları basit teknolojilerle, bazıları ise karmaşık teknolojilerle ilgiliydi. Haier örneğinde olduğu gibi, basit teknolojik yenilikler, merkezi karar vermeyi ve dar bir bilgi tabanının kullanımını içeriyordu.

Karmaşık teknolojilerin artımlı yenilikleri için karar verme, yeniliğin üretilmesinde gerekli olan sentezi gerçekleştirmek için gereken farklı uzmanlıklara sahip olanların geniş katılımını gerektiriyordu. Aynı karar verme ve bilgi modeli, HP ve Sony durumlarıyla ilişkili tüm artımlı yeniliklere uygulandı.

Bosch, Sony, HP ve TCS vakaları geçiş yenilikleri içerir. Bosch örneğinde iki geçiş vardı: biri mekanik sıralı pompadan mekanik dağıtım pompasına ve diğeri mekanik enjeksiyon sisteminden elektromekanik sisteme. Bu iki geçiş inovasyonu arasında, teknoloji basitten karmaşığa doğru bir eşiği aştı ve organizasyonel yapı tek bir hiyerarşik organizasyondan organizasyonel bir ağa dönüştü.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir