Çok Kültürlülük ve Araştırmacılar – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Çok Kültürlülük ve Araştırmacılar – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

12 Ekim 2022 Çok kültürlülük makale Çok kültürlülük örnekleri Çokkültürlülük nasıl yazılır Çokkültürlülük Nedir 0
Modelleme Türleri

ÇOK KÜLTÜRLÜ HUSUSLAR

Bu bölümdeki son ve önemli bir konu, çok kültürlü konular ve araştırma çalışmaları arasındaki ilişkidir. 21. yüzyılın başlarında hayatın diğer birçok alanında olduğu gibi araştırmalarda da çokkültürlülüğü çevreleyen düşünceler artan bir görünürlük ve önem kazanmıştır. Sonuç olarak, her düzeyde ve her ortamda çokkültürlülüğün araştırma çalışmalarının tüm yönlerinde rolüne aşina olmaları için araştırmacılara artan bir ihtiyaç vardır.

Konu araştırma çalışmaları yürütmek olduğunda çok kültürlü düşünceler iki farklı şekilde önemlidir. İlk olarak, çok kültürlü mülahazalar genellikle bir araştırmacının araştırma sorusu ve araştırma tasarımı seçimi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir (araştırmacı bu kararlarda çok kültürlü mülahazaların oynadığı rolün farkında olmasa bile).

İkinci olarak, belirli araştırma çalışmalarında kullanılan katılımcıların örnekleminin seçiminde ve bileşiminde çok kültürlü mülahazalar önemlidir. Diğer bir deyişle, çokkültürlülük, hem araştırmacı hem de çalışma örneklemi açısından önemlidir. Bu bölüm, bu önemli hususların her ikisini de ele alacaktır.

Çok Kültürlülük ve Araştırmacılar

Amerika Birleşik Devletleri’nin nüfusu giderek daha çeşitli hale geldikçe, araştırmacıların çok kültürlü konuların araştırma çalışmalarının planlanması ve tasarlanması üzerindeki etkisinin daha fazla farkında olmaları için artan bir ihtiyaç vardır.

Mevcut lingo kullanılarak, araştırmacıların “çok kültürlü yetkinliğe” ulaşmasına ihtiyaç olduğu ifade edilebilir. Araştırmacılar için çok kültürlü yetkinliğe ulaşmanın ilk adımı, kendi dünya görüşlerinin araştırma sorularının seçimlerini nasıl etkilediğinin farkına varmaktır.

Bu dünya görüşleri, araştırmacıların kendi kültürlerine ilişkin görüşlerinin yanı sıra diğer kültürlere ilişkin görüşlerini de mutlaka içerir. Araştırmacılar, dünya görüşlerinin insan davranışına ilişkin görüşlerini şekillendirmede büyük olasılıkla bütünleyici bir rol oynadığını kabul etmelidir. Dolayısıyla, onların insan davranışı teorileri ve bu teorilerden kaynaklanan araştırma soruları ve hipotezleri, kendi kültürlerine özgü varsayımlara dayanmaktadır ve araştırmacıların bilmesi gereken de bu varsayımlardır.

Araştırma tasarımlarının kavramsallaştırılmasında çok kültürlü konulara ilişkin farkındalığı artırmak için, araştırmacı genellikle çeşitli ve geleneksel olarak yeterince temsil edilmeyen kültürel grupların üyelerine danışmaktan yararlanır.

Bu, tek başına hareket eden araştırmacı tarafından aksi halde dikkate alınmamış olabilecek bakış açıları ve içgörüler sağlama amacına hizmet eder. Farklı kültürel grupların üyelerinden gelen farklı bakış açılarını dikkate almak, birçok farklı kültürden insanlara fayda sağlama potansiyeline sahip kültürel açıdan yetkin bir araştırma tasarımının geliştirilmesini kolaylaştırır. Benzer şekilde, araştırmacıların, farklı kültürel gruplara uygulanabilirlik açısından araştırma tasarımlarının sınırlarını tanımaları da önemlidir.


Çokkültürlülük Nedir
Çok kültürlülük örnekleri
Çok kültürlülük makale
Çok kültürlü ülkeler
Çokkültürlülük nasıl yazılır


Araştırmacıların ayrıca çalışmaları için değerlendirme teknikleri ve araçlarına karar verirken çok kültürlü hususların farkında olmaları gerekir. Örneğin, kültürel açıdan çeşitli bir örneklemle çalışırken, araştırmacıların kültürel açıdan çeşitli gruplarla doğrulanmış araçları ve değerlendirme tekniklerini kullanmaları önemlidir.

APA’nın Psikologlar için Çok Kültürlü Eğitim, Öğretim, Araştırma, Uygulama ve Örgütsel Değişime İlişkin Kılavuz İlkelerine göre, “psikolojik araştırmacıların kültürel açıdan hassas değerlendirme tekniklerini, veri üretme prosedürlerini ve geçerliliği, güvenilirliği ve ölçüm eşdeğerliği olan standartlaştırılmış araçları dikkate almaları istenmektedir. kültürel olarak farklı örneklem grupları arasında test edilmiştir.

Son olarak, konu verileri yorumlamaya ve sonuçlar çıkarmaya gelince, araştırmacıların kültürün ve kültürel hipotezlerin rolünü dikkate almaları gerekir. Örneğin, araştırma çalışmasının bulguları için kültürel temelli bir açıklama olduğu düşünülebilir ve bu nedenle ilgili kültürel değişkenleri istatistiksel olarak incelemek ihtiyatlı olabilir. Araştırmacıların ayrıca araştırma çalışmasının sonuçlarının kültürel sınırlamalarının ve genellenebilirliğinin farkında olmaları gerekir.

Çok Kültürlülük ve Çalışma Katılımcıları

Önceki bölümde, bir araştırma sorusu formüle etme, uygun bir araştırma tasarımı seçme, değerlendirme stratejilerini seçme ve verileri analiz etme ve sonuçlar çıkarma açısından çok kültürlü mülahazaların önemini vurguladık. Bu bölümde, çalışma örneklemini oluşturan araştırma katılımcılarının seçilmesiyle ilgili olarak çok kültürlü hususlara odaklanacağız. Göreceğiniz gibi, farklı kültürel geçmişlere sahip kişilerin çalışma örneklemlerine dahil edilmesi son yıllarda büyük ilgi görmüştür.

Çalışma örneklerinin uygun bileşimine ilişkin tartışma artık yalnızca araştırmacıların alanında değildir. Federal hükümet bu önemli konu hakkında görüş bildirmiştir.

1993’te Başkan Clinton, Ulusal Sağlık Enstitülerini (NIH) kadınların ve azınlıkların klinik araştırmalara dahil edilmesi için kılavuzlar oluşturmaya yönlendiren 1993 tarihli NIH Yeniden Canlandırma Yasası’nı imzaladı. 9 Mart 1994’te, NIH Yeniden Canlandırma Yasası’nda yer alan göreve yanıt olarak, NIH, Klinik Araştırmada Denek Olarak Kadınların ve Azınlıkların Dahil Edilmesine İlişkin NIH Kılavuzlarını yayınladı.

NIH Yönergelerine göre, araştırmalar sağlık politikasında veya bakım standardında bir değişikliğe yol açabilecek bilimsel kanıtlar sağlamak üzere tasarlandığından, çalışılan müdahalenin hem cinsiyetleri hem de çeşitli ırk ve cinsiyetleri etkileyip etkilemediğini belirlemek zorunludur. etnik gruplar farklıdır.

Bu nedenle, insan katılımcıları içeren tüm NIH destekli biyomedikal ve davranışsal araştırmaların, her iki cinsiyetten ve çeşitli ırk ve etnik kökenlerden gelen bireyler hakkında bilgi ortaya çıkaracak şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Departmanı’nın bir parçası olan Araştırma Risklerinden Koruma Ofisi’ne göre, kadınların ve azınlıkların araştırmaya dahil edilmesi, diğer şeylerin yanı sıra, çalışmanın bulgularının genellenebilirliğini artırmaya yardımcı olacak ve kadınların ve azınlıkların araştırmadan yararlandığını göstermektedir.

NIH Yönergeleri yalnızca NIH tarafından yürütülen veya desteklenen çalışmalar için geçerli olsa da, diğer tüm araştırmacılar ve araştırma kurumları, araştırma çalışmalarına kadınları ve azınlıkları da dahil etmeye teşvik edilmektedir.

Bu bölümde, araştırmacıların araştırma çalışmalarını planlarken ve tasarlarken en sık karşılaştıkları araştırmayla ilgili konuları ele aldık. Bu tartışmaya dahil edebileceğimiz bir araştırma çalışmasının planlanması ve tasarlanmasıyla ilgili başka konular da vardır.

Spesifik çalışma türlerine özgü konuları tartışmak yerine, hemen hemen tüm araştırmacıların planlama yaparken karşılaştıkları araştırma ile ilgili konulara odaklanarak tartışmayı daha genel hale getirmenin en faydalı olacağına inandık. 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir