GEÇERLİLİKLER – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

GEÇERLİLİKLER – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

12 Ekim 2022 Dış geçerlilik Nedir örnek Gözlemciler arası güvenirlik nedir Yapı geçerliliği nedir 0
Temiz Sayfa Modeli Nedir?

 GENEL YAKLAŞIMLAR

Burada, dört ana deneysel geçerlilik türünü ve her biriyle ilişkili potansiyel tehditleri tartışacağız. Bu tehditler aynı zamanda kafa karıştırıcı veya yapay ve önyargı kaynakları olarak da adlandırılır. İlgilenilen belirli değişkenleri sistematik olarak incelemek için araştırma yaptığımızı unutmayın.

İlgi çekmeyen ancak sonuçları etkileyebilecek herhangi bir değişken, olası bir karışıklık, yapaylık veya önyargı kaynağı olarak adlandırılabilir. Araştırma tasarımının birincil amacı, bu yanlılık kaynaklarını ortadan kaldırmak ve böylece çalışmanın sonuçlarına daha fazla güvenilmesini sağlamaktır.

Potansiyel yapaylık ve yanlılık kaynaklarının belirlenmesi, bu nedenle, bir çalışma sırasında elde edilen verilerden çıkarılan sonuçların bütünlüğünü sağlamada önemli bir ilk adımdır. Tehditler belirlendikten sonra, etkilerini azaltmak için uygun adımlar atılabilir.

Ne yazık ki, en deneyimli araştırmacılar bile sonuçları karıştırabilecek veya bir araştırma tasarımında bulunabilecek her potansiyel yapaylık ve önyargı kaynağını açıklayamaz veya öngöremez. Bu bölümde, yapaylık ve yanlılığın etkisini azaltmak için kullanılabilecek genel stratejiler ve kontrolleri tartışacağız.

Bu stratejiler, araştırmacının çalışmada var olduklarının farkında olmadığı durumlarda bile yapaylık ve yanlılığın etkisini azaltmaya yardımcı oldukları için çok faydalıdır. Bu stratejiler, bir araştırma çalışmasının tasarım aşamasında erken düşünülmelidir.

Erken değerlendirme, araştırmacının potansiyel yapaylıklara ve önyargılara karşı proaktif, önleyici bir yaklaşım benimsemesini sağlar ve çalışmanın ilerleyen bölümlerinde sorunlar ortaya çıktıkça gerici olma ihtiyacını en aza indirir.

Herhangi bir araştırma çalışmasının bulgularının değeri, kafa karıştırıcı yapay ve yanlılık kaynaklarının azaltılması veya ortadan kaldırılmasıyla doğrudan ilişkili olduğundan, erken değerlendirme üzerinde fazla durulmamalıdır. Bu temel stratejileri uygulamak aynı zamanda geçerliliğe yönelik tehditleri azaltır ve bir çalışmanın bulgularına duyduğumuz güveni güçlendirir.

GEÇERLİLİKLER

Bu bölüme girişimiz, araştırmanın amacının çok çeşitli araştırılabilir fenomenler hakkında geçerli sonuçlar sağlamak olduğunu göstermektedir. Her ne kadar ayrıntılı olarak tartışsak da, yapaylık ve yanlılığın deneysel kontrolüne ilişkin genel tartışmamızı çerçevelemek için burada geçerlilik kavramının kısa bir tartışması gereklidir. Geçerlilik, bir araştırma çalışmasının veya araştırmanın kavramsal ve bilimsel sağlamlığını ifade eder ve tüm araştırma türlerinin temel amacı, geçerli sonuçlar üretmektir.

Araştırmacılar genellikle diğer, belki de alakasız değişkenler pahasına belirli değişkenlerin ilişkisini incelemekle ilgilenirler. Geçerli veya anlamlı ve doğru sonuçlar üretmek için araştırmacılar, bir çalışmanın nihai bulgularının doğruluğunu azaltabilecek yabancı etkilerin, değişkenlerin ve açıklamaların etkilerini ortadan kaldırmaya veya en aza indirmeye çalışmalıdır.

Basitçe söylemek gerekirse, geçerlilik araştırma metodolojisi ile ilgilidir, çünkü birincil amacı, herhangi bir çalışmanın bulgularına daha fazla güven sağlayan, mümkün olduğunca çok sayıda kafa karıştırıcı değişkeni ortadan kaldırarak veya kontrol ederek bulguların doğruluğunu ve kullanışlılığını arttırmaktır.

Ana geçerlilik türleri ve her biriyle ilgili belirli tehditler daha fazla tartışıldığı için bu bölümde konuyla ilgili daha fazla ayrıntıya girmeyeceğiz. Bu bölümde kalan materyal, bir çalışmanın sonuçlarından çıkarılan sonuçların geçerli olmasını sağlamaya yardımcı olmak için kullanılabilecek genel tasarım stratejilerini tartışacaktır.


Yapı geçerliliği nedir
Dış geçerlilik Nedir örnek
Güvenilirlik nedir
Google Akademik
İç ve dış geçerlilik Nedir
İç geçerlilik örnek
İç geçerlilik Nedir
Gözlemciler arası güvenirlik nedir


YAPISAL VE YANLIŞ KAYNAKLAR

İçinde, geçerliliğe yönelik en yaygın tehditleri tartışıyoruz. İçindeki materyal, araştırma tasarımı ve metodolojisinde dahili, harici, yapı ve istatistiksel sonuç geçerliliğinde karşılaşılan dört ana geçerlilik türüne çok özeldir.

Buna karşılık, bu bölümün amacı daha geneldir. Bu bölüm, dört ana geçerlilik türüyle ilişkili olarak belirli yapay olgular, yanlılıklar ve karışıklıkları tartışırken, çoğu araştırma tasarımı biçiminde var olabilecek genel yapaylık ve yanlılık kaynakları hakkında değerli bilgiler sağlar. Aynı zamanda, geçerliliğe yönelik belirli tehditleri doğrudan ele almadan bu karışıklıkların geniş bir çeşitliliğini en aza indirmek veya ortadan kaldırmak için bir çerçeve sağlar.

Yapay ve yanlılık kaynakları bir dizi geniş kategoride sınıflandırılabilse de, bu kategoriler her şeyi kapsayıcı veya ayrıntılı olmaktan uzaktır. Bunun nedeni, her araştırma çalışmasının farklı olması ve bulgularının geçerliliğini tehdit edebilecek kendine özgü yapaylık ve yanlılık kaynaklarıyla karşı karşıya kalmasıdır.

Ek olarak, yapaylık ve yanlılık kaynakları, tek başına veya kombinasyon halinde ortaya çıkabilir, bu da geçerliliğe yönelik potansiyel tehditleri daha da artırır. Araştırmacılar bu potansiyel tehditlerin farkında olmalı ve onları buna göre kontrol etmelidir.

Bir çalışmanın başlangıcında uygun kontrollerin uygulanmaması, araştırmacının çalışma bulgularından emin nedensellik çıkarımları yapma yeteneğini önemli ölçüde azaltabilir. Neyse ki, araştırmacının yapay ve yanlılığın etkilerini kontrol edebileceği birkaç yol var. En etkili yöntemler, istatistiksel kontrollerin, kontrol ve karşılaştırma gruplarının ve randomizasyonun kullanımını içerir.

Çalışma bulgularının geçerliliği üzerindeki etkilerini en aza indirmeye veya ortadan kaldırmaya yönelik yöntemlere değinmeden önce, yapay ve yanlılık kaynaklarının kısa bir tartışması gereklidir. Belirtildiği gibi, potansiyel yapay ve yanlılık kaynaklarının türleri neredeyse sonsuzdur, örneğin, tek başına araştırma katılımcılarının heterojenliği sayısız kaynağa katkıda bulunabilir.

Araştırma katılımcıları, araştırma bağlamına çok çeşitli fiziksel, psikolojik ve duygusal özellikler getirir. Bu farklı özellikler, bir çalışmanın sonuçlarını doğrudan etkileyebilir. Benzer şekilde, neredeyse sonsuz sayıda çevresel faktör bir çalışmanın sonuçlarını etkileyebilir.

Örneğin, rahat ve öğrenmeye elverişli bir sınıfa karşı aşırı sıcak bir sınıfta dikkat ve/veya motivasyon seviyenizin nasıl olabileceğini düşünün. Ölçüm konularında göreceğiniz gibi, çalışmaya yapaylık ve yanlılık da katabilir. Yetersiz doğrulanmış veya güvenilmez ölçüm stratejilerinin kullanılması yanıltıcı sonuçlara katkıda bulunabilir.

Daha da kötüsü, yapay ve yanlılık kaynakları da çalışma bulgularının geçerliliğini daha da azaltmak için birleşebilir ve etkileşime girebilir (örneğin, rahatsız edici bir sınıfta doğrulanmamış bir teste girerken olduğu gibi). Yapay ve yanlılığın potansiyel olarak sonsuz türleri ve kombinasyonlarına rağmen, bunlar genellikle birkaç birincil kategoriden birine düşüyor olarak görülebilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir