Çok Yöntemli Bir Yaklaşım – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Çok Yöntemli Bir Yaklaşım – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

4 Kasım 2022 Etnografik araştırma yöntemi örneği Karma araştırma yöntemi desenleri Karma araştırma yöntemi örnekleri 0
UYGULAYICI MODEL

Çok Yöntemli Bir Yaklaşım İçin Sorunun Doğasını Kullanma

Araştırmacının gözünden bakma konumunu nicel yöntemlerle sıkı bir şekilde birleştirdik. İçinde nitel araştırma yöntemleri uygulayarak araştırmaya bir başkasının gözünden bakarak yaklaştık.

Bu iki konumun oldukça katı bir şekilde detaylandırılması, bu şekilde tartışmak, her iki yaklaşımın farklılıklarını açıkça tanımlamamıza izin verdiği ve böylece akıl yürütme çizgisine ve sonuçlarına dair kompakt bir genel bakış sağladığından, bilerek yapıldı.

Bu Interlude’da farklılıkları zaten göz ardı ettik ve her iki geleneğin de tek ve aynı araştırma tasarımının çok iyi bir parçası olabileceğini savunduk. Yine de, bir çoklu yöntemi gerçekten uygulamak, araştırmacının uzmanlığını gerektirir.

Bu nedenle konuya farklı bir açıdan yaklaşmak ve başka terimlerle düşünmeye başlamak faydalı olabilir. Farklı geleneklerden türetilen yöntem ve teknikleri birleştirmek yerine, doğasını bildiğimizde araştırma sorusunu birleştirme olanağına da sahibiz. Bu, bir başkasının gözünden görmeyi mümkün kılar ve yine de araştırmacının gözünden bakma konumunu korur. Önerdiğimiz şey, açık ve kapalı bir araştırma sorusunu birleştirmektir.

Bir numaralı hücre, araştırmacının gözünden bakan kapalı bir sorudan oluşur. Konum, geleneksel neo-pozitivist konum gibi görünüyor. Dört numaralı hücre tam tersi gibi görünüyor. Yorumlayıcı tasarım bu konuda oldukça önemlidir.

Ancak her iki hücrede de nicel veya nitel metodolojiler veya yöntemler kullanmak veya bunları birleştirmek mümkün olacaktır. İki numaralı hücreyi, araştırmacının açık bir araştırma sorusuyla kendi gözleriyle baktığı durum olarak tanımlayabiliriz: keşifsel bir araştırmaya yol açan tümevarımsal bir araştırmadır.

Üç numaralı hücre, araştırmacının neyi ve nasıl araştıracağına karar verdiği, ancak organizasyondaki kişilerin nasıl ilerleyeceğine karar verdiği bir konumdur. Bu sınıflandırma biraz daha karmaşıktır. İlk önce nicel ve nitel araştırma arasındaki farkı inceleyerek en iyi şekilde anlaşılabilir. Aksi takdirde kaybolabilirsiniz.

Temelde farklı olmasına rağmen, nitel ve nicel araştırma birbirine zıt değildir, bu akademik tartışmayı desteklemiyoruz. Uygulamalı araştırma söz konusu olduğunda, bunlar tamamlayıcı niteliktedir. Başka bir kaynaktan sadece küçük bir alıntı: “Bunun olabileceği en bariz anlamlardan biri (şudur): nitel araştırma, nicel araştırma tarafından test edilecek bir önsezi veya hipotez kaynağı olarak hareket edebilir.”

Elbette, bu iki yaklaşımın bir arada kullanılmasının sunduğu olanakları değerlendirmek araştırmacının sorumluluğundadır. Bu değerlendirmeyi yaparken kendi yetkinliklerini, araştırma deneyimlerini ve diğer önemli koşulları da (örneğin zaman, para, erişim) dikkate almalıdır.

Yukarıda sunulan ve “tümdengelimli tümevarımsal tümevarım” olarak özetlenebilecek olan akıl yürütme çizgisi, özünde her araştırma projesinin hem nitel hem de nicel yaklaşımı kullandığını göstermektedir. Bu yaklaşımların bilinçli olarak dönüşümlü olarak kullanılması kaliteyi artırır.


Etnografik araştırma yöntemi
Karma araştırma yöntemi örnekleri
Etnografik araştırma yöntemi örneği
Etnografik araştırma yöntemi özellikleri
Karma araştırma yöntemi desenleri
Fenomenolojik araştırma örneği
Karma araştırma yöntemi özellikleri
Karma Yöntem Desenleri


Araştırmanızı Değerlendirme

Kapsamlı bir araştırmanın belirli kriterleri karşılaması gerekir. Bu kriterlerin ne olduğunu, neyle ilişkili olduklarını ve bir araştırmanın farklı aşamalarında oynadıkları rolü tanımlıyoruz. Bu kriterlerin toplamı bu bölümde özetlenmiştir.

Bu kriterlerin ve gereksinimlerin doğasını açıkladıktan sonra, nitel ve nicel araştırma arasında bir ayrım daha yapılacaktır. Son olarak, kimin hangi ölçütleri ne zaman kullandığı ve bunun araştırmacı ve projesi için ne anlama geldiği sorusuna cevap verilecektir.

Araştırma metodolojisi hakkında bir giriş, araştırmanın uyması gereken “gereksinimler” veya “kriterler” tartışılmadan tamamlanmış sayılmaz. Bu neredeyse apaçık görünüyor, ancak en yakın (akademik) kütüphanenin metodoloji bölümünde bir gezintiye çıktığınızda, bir tür karşılaştırmayı bulmak bir yana, kriterlerin düzgün bir genel görünümünün bile zor olduğunu yakında keşfedeceksiniz.

‘Doğru’ (uygun) kriterlerin neler olduğu ve bunların nasıl ele alınması gerektiği sorusu, başlangıçta olduğundan daha basit görünüyor. Uygun kriterlerin doğru bir şekilde uygulanmasının bir gereklilik, herhangi bir düzgün araştırma için bir ön koşul olduğu söylenebilir.

Bu gereksinimleri ve kriterleri kullanmak, araştırmacının araştırması için belirli bir metodoloji ve sonraki yöntem ve teknikleri seçme nedenlerini doğrulamasını sağlar.

Bu gerekçelendirme, gerçek araştırma sürecinde üç anda gerçekleşebilir: (a) araştırmanın başlangıcında veya (b) araştırma sırasında ve (c) araştırmadan sonra. Buna ek olarak, bir araştırmacı neredeyse kesinlikle sonuçlarını farklı paydaşlara doğrulamak zorunda kalacaktır: dış müşteri örneğin araştırmanın sonuçlarıyla çalışmak zorunda olan (bir grup) insan ve ‘bilimsel topluluk’ veya iç müşteri, örneğin süpervizör veya diğer öğrenciler olarak vb.

Uygun araştırma yapmak, araştırmanın doğasıyla ilgili ve dolayısıyla kalitesi hakkında bilgi sağlayan kriterlerin dikkatli bir şekilde seçilmesini ve uygulanmasını gerektirir. Basitçe söylemek gerekirse: araştırma ‘kapsamlı’ yapılmalıdır.

Bu, verimli olması, metodolojik olarak haklı gösterilmesi, faydalı sonuçlar üretmesi, ayrıca müşterinin ihtiyaçlarına cevap vermesi ve bilgisini ve hareket etme olanaklarını genişletmesi gerektiği anlamına gelir. Bütün bunlar, her türden olası kriterin sonsuz bir listesinde detaylandırılabilir; bunların birçoğu (yeni başlayan) araştırmacının, aralarından seçim yapmayı veya uygulayabilmeyi bir yana, farkında bile olmayacağıdır.

İşleri işler durumda tutmak için bu gereksinimler listesi iki “ana akıma” indirgenmiştir: bilimsel ve pratik gereksinimler. Aşağıda bu iki akışın her biri için kısa bir kriter listesi bulunabilir.

Yukarıdaki genel bakış tam değildir, ancak birçok türde, renkte ve boyutta kriter ve gereksinimlerin olduğunu göstermek için yeterlidir. Kriter seçimi elbette araştırma bittiğinde yapılması gereken bir şey değildir.

Bu bölümün geri kalanında, bu kriterlerin ne olduğuna, neyle ve nasıl ilişkili olduklarına ve araştırmanın (farklı aşamalarında) nasıl bir rol oynadıklarına odaklanacağız.

Nitel ve nicel araştırma arasında yapılan ayrım yoluyla, belirli bir metodolojik yaklaşımla kriterlerin seçimine ilişkin kılavuzlar sağlanacaktır. Bu kriterlerin araştırma tasarımını ve sürecini nasıl ‘yönlendirdiğini’ göstermektir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir