Niteliksel ve Niceliksel Yaklaşımı Birleştirmek – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Niteliksel ve Niceliksel Yaklaşımı Birleştirmek – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

4 Kasım 2022 Hem nitel hem nicel araştırma Nicel araştırma Modelleri Nicel ve nitel araştırma Yöntemleri 0
Kavramsal Veri Modeli ile Karşılaştırma

Niteliksel ve Niceliksel Yaklaşımı Birleştirmek

En bariz seçeneğin iki yaklaşımın güçlü ve zayıf yönlerinin telafi edilebilmesi için “doğal” bir birleşimi olabileceği, metodoloji alanında acemi birine biraz tuhaf görünebilir.

Kolaylıkla gerekçelendirilebilen ve faydalı uygulamalı araştırmalara ulaşmak için bu “çifte metodoloji” yaklaşımının savunulması gerektiği kolaylıkla iddia edilebilir. Her iki araştırma yaklaşımının dikkatli ve alternatif kullanımı gerçekten de değerli içgörü, hipotezlerin geliştirilmesi için daha fazla fırsat, mevcut teorik anlayışların daha iyi anlaşılması ve dahası, doğrudan pratik bir fayda sağlayabilir.

Sonunda, nicel ve nitel araştırma birlikte yürütüldüğünde, sosyal gerçekliğin çok daha eksiksiz hesapları ortaya çıkabilir”. Yine de, her iki metodolojinin de, araştırmanın nasıl yürütülmesi gerektiğine dair karşıt görüşleri yansıtan iki farklı gelenekten geldiği akılda tutulmalıdır.

Her iki yaklaşımın kaynaşmasına ilişkin örnekleri gösteren çalışmalar bile, nadiren eşit veya neredeyse eşit ağırlıktadır. Çoğu araştırmacı öncelikle bir metodolojiye ve birkaç ilişkili yönteme güvenir ve bulgularını başka bir metodolojiyle ilişkili bir yöntemle (hatta bir teknikle) yedekler.

Bu uygulamaya rağmen, metodolojileri zor da olsa birleştirmenin katma değer sağladığına inanıyoruz. Önemli bir başarı faktörü, araştırmanızın süreci boyunca nicel ve nitel yaklaşımların aşamalı olarak kullanılması ve yöntemlerin, tekniklerin ve kriterlerin ardışık uygulanmasıdır.

Bir araştırma sürecinde üç aşamayı ayırt ederiz: (1) Gözlemleme ve sonuç çıkarma, (2) Kuramlaştırma ve kavramsallaştırma ve (3) Yorumlama ve uygulama. Bu aşamaların her biri, belirli bir metodolojinin daha baskın olacağı şekilde tasarlanabilir.

Gözlem ve Çıkarım

Örgütsel bir sorunla karşılaşan herhangi bir araştırmacı, başlangıçta bu sorunun ne olduğu hakkında çok az bilgiye sahiptir. Ayrıca, önceki bölümlerde işaret edildiği gibi, bir sorunun örgütsel gündemde yer alma şekli sadece işlevsel değil, aynı zamanda politik (iktidar) ve duygusal kaygılarla da belirlenir.

Bu nedenle, araştırmasının başlangıcında araştırmacı, soruna ve kuruluşa karşı açık bir tutuma sahip olmalıdır. Sadece sınırlı sayıda duyarlı konseptle başlamalı ve diğer teorik “bagajları” evde bırakmalıdır.

Bu şekilde, işini yaparken sorunla doğru bir şekilde tanışacaktır. Örneğin, (eğer uygunsa) birkaç gece vardiyası yapabilir, özenle seçilmiş birkaç toplantıya katılabilir, bir dizi (açık) görüşme yapabilir, şirketin kantininde düzenli olarak öğle yemeği yiyebilir veya birkaç gün boyunca satıcılara sahada eşlik edebilir.

Buna bir tasarım diyemeyiz, ancak farklı zamanlarda farklı insanlardan farklı ‘veri kaynakları’ (gözlemler) seçmek faturaya uyacaktır. Kolaylık olsun diye, bu bir araştırmanın ilk ‘aşama’sı olarak adlandırılabilir ve ‘açık gözlem’ olarak tanımlanabilir.

Araştırmacı, organizasyonu ve ilgili sorunu olabildiğince nesnel ve kapsamlı bir şekilde tanımaya çalışır. Gösterildiği gibi, bu aşama çeşitli alt aşamalara ayrılabilir ve ağırlıklı olarak nitel verilerin toplanmasını yapılandırmak için çeşitli yöntem ve teknikler kullanılabilir.

Bu bulgulara dayanarak, araştırmacı organizasyondaki insanlarla birlikte bir problem tanımı formüle edebilir. Teorik-metodolojik terimlerle bu tanım, tümevarımsal bir ampirik döngüye dayanmaktadır.

Araştırmacı, tüm bir nitel araştırma aşamasını 2 veya 3 haftalık (hatta daha kısa) bir sürede tamamlar. Asıl amaç, araştırmayı metodolojik olarak gerekçelendirilebilir bir şekilde yürütmektir. Daha sonra uygun teorik destek aramaya başlamak için formüle ettiği problem tanımını kullanacaktır. Bu, ikinci aşamanın başlangıcını işaret ediyor.


Nicel araştırma Yöntemleri
Nicel Araştırma Yöntemleri pdf
Nitel araştırma Yöntemleri
Nicel araştırma Modelleri
Nicel ve nitel araştırma Yöntemleri
Hem nitel hem nicel araştırma
nitel-nicel ve karma yöntem nedir
Nicel araştırma Desenleri


Kuramsallaştırma ve Kavramsallaştırma

Teori, çok sayıda gözlemi sınıflandırırken çok faydalıdır: zihni keskinleştirir ve odaklanmaya yardımcı olur. Araştırmacının, ilerlemesine gerçekten yardımcı olan teorik bileşenleri bulması şartıyla, araştırmaya analiz için yapılandırılmış bir çerçeve verir.

Bu kulağa oldukça kolay gelse de, ‘kuramlaştırmanın’ göz açıp kapayıncaya kadar yapılabilecek bir şey olmadığını gösteriyor. Birçok araştırmacı, sorunu nasıl çözecekleri konusunda net bir fikre sahip olmadan yola çıktı. Sonuç olarak, teori ikinci sırada gelebilir ve çoğu zaman bir raporun neredeyse hiç kimsenin okumadığı bir bölüme indirgenir.

Bizim için teori ikincil bir şey değil, bir soruyu netleştirmenin ve doğru perspektife sokmanın bir yoludur. Teori, bir organizasyonda bir problemin neden ortaya çıktığını ve neden tartışıldığını tanımlamaya yardımcı olabilir. Ek olarak, çeşitli yönleri ve bunların karşılıklı ilişkilerini belirlemeye yardımcı olur. Ayrıca problem için alternatiflerin geliştirilmesine ve içeriğinin anlaşılmasına yardımcı olur.

Ayrıca araştırmacının kendi deneyimlerini aynı sorunu yaşayan diğer kişilerin deneyimleriyle yüzleştirmesine yardımcı olur. Teori aramak, belirli bir alandaki bir bilgi birikiminden yararlanmak için geniş bir fırsat sağlar.

Çoğu zaman bu gerçekten oldukça heyecan vericidir. Kısacası: teorileştirme, araştırmaya devam edebilmek için bir problemin sistematik olarak incelenmesini destekler. Bu “yüzleşme” temelinde araştırmacı, yalnızca ilgili teoriyle değil, aynı zamanda ilgili organizasyonla da ilgili (ön) bir kavramsal model geliştirebilir.

Nicel bir yaklaşımla detaylandırılırsa, sağlam testlerle sonuçlanacaktır. Açıktır ki, haklı bir sonuç elde etmek için tüm metodolojik ve teknik “kuralların” dikkate alınması gerekecektir.

Bu şekilde çalışmak, doğası gereği tümdengelimli bir ampirik döngüye yol açacaktır. Nitel bir yaklaşımla detaylandırılırsa, örneğin tamamen gelişmiş bir kavramsal modele yol açabilir. Burada bir kez daha uygun metodolojik kuralların vb. geçerli olduğu açık olmalıdır. Bu yaklaşımı takip ederken, ampirik döngü doğası gereği endüktiftir.

Yorum ve Uygulama

Test, bir dizi sayısal veriye yol açar. Bu veriler istatistiksel olarak analiz edildikten sonra, onları yorumlaması gereken kişi yine araştırmacıdır. Bunu kendi başına yapmayı seçebilir. Ayrıca, kuruluştan insanları içeren bir yöntem seçme fırsatına sahiptir.

Böyle bir analitik yaklaşım, kullanışlılık ve uygulanabilirlik hakkında fikirlerin gelişimini teşvik edebilir. Verilerin (ne tür olursa olsun) yorumlanması, tanımı gereği öznel bir konudur. “Nesnel yorum” gibi bir şey mevcut değildir.

Veriler ancak teoriyi ilgili kişilerin gözünden uygularken yorumlanabilir. Peki sizi bir araştırmacı olarak nerede bırakıyor? Dikkatli çalışma ve uygulanabilir sonuçlar üretme yükümlülüğünüz var. Lütfen emrinizde olan metodik olasılıklar dizisini yeniden gözden geçirin.

Dikkatlice seçin ve seçiminizi tek bir yaklaşımla sınırlamanız gerekmez. Aynı verileri farklı yaklaşımlar kullanarak analiz edebilir ve ardından karşılaştırabilirsiniz. Evet, bu çoklu yöntem analizidir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir