Eylem Araştırması – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Eylem Araştırması – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

4 Kasım 2022 Eğitimde Eylem araştırması nedir Eylem araştırması nasıl yapılır Eylem araştırması örnek 0
Aile Ağacı Verileri

 Akıl Yürütme Talimatları

Doğru bir akıl yürütme zinciri oluşturmak için altı unsur kullanılabilir:

 • İddia
 • Veri veya gerekçeler
 • Varantlar
 • Destek
 • Çürütmeler veya çekinceler
 • Modal niteleyici

Bu temel düzenin yardımıyla araştırmacı, analiz edilen metinden çıkarılabilecek argümanların ve bunların nasıl düzenlenebileceğinin açık bir görünümünü oluşturabilir.

Eylem Araştırması

Araştırmacı, bu gerçeklikte işbirliği yaparak ve gerektiğinde veya ilgili olduğunda, ilgililere sempati duyarak örgütsel bir “gerçekliğe” dair içgörü geliştirir.

Araştırmacı, dahil olan insanların dünyasına katılarak ve değişikliklerin başlatılmasını destekleyerek, süreç boyunca sorunla ilgili kendi gözlemlerini geliştirebilecektir. Bu bağlamda, metodolojinin özü, eldeki görev sırasında görüş ve fikirleri paylaşmak ve değiş tokuş etmek, aynı zamanda olan her şeyi raporlamak ve kaydetmektir.

Eylem Araştırması Yönergeleri

Eylem araştırması yönergeleri, ağırlıklı olarak araştırmacının tutumuna yöneliktir. Doğrudan dahil olan birine benzer bir tutum benimsemesi gerekecek. Dahası, taraf tutması ve gerçekliği bu pozisyondan tanımlaması gerekecek. Eylem araştırmasının güçlü bir öznellik tehlikesi taşıdığını söylemeye gerek yok.

Belirli bir duruma ilişkin kapsamlı bir anlayış geliştirmek yerine, değişimi yaratmak birincil hedef haline gelir. Araştırma projenizin bir tür eylem araştırmasına dönüştüğünü fark ederseniz, lütfen bunun neden ve ne zaman olduğunu kaydedin ve bunu amiriniz ve ilgili kişilerle tartışın. Bazı insanlar eylem araştırmasını hiçbir araştırma olarak görmez!

Nitel yöntemlerin kapsamını ve içeriğini göstermek için üç farklı yöntem2 örneği bilinçli olarak seçilmiştir. Nitel bir araştırma projesi sırasında, amaca uygunsa, birlikte veya ardışık olarak farklı yöntemler kullanılabilir.

Bu, araştırmacı tarafından dikkatli bir şekilde değerlendirilmesini ve gerekçelendirilmesini gerektirir:

 • Ulaşılması gereken hedeflerle ilgili olarak
 • Farklı yöntemlerin ürettiği varsayılan (teorik) değerlerle ilgili olarak
 • Pratik yönleri dikkate almak (zaman ve enerji)
 • Farklı yöntemleri (sonuçlarını) birleştirirken
 • Belirli bir araştırma tasarımının bir bütün olarak gözden geçirilmesi (gerekçe)

Yukarıdakilere ek olarak, araştırmacı (nitel) tekniklerin seçimini ve uygulamasını da hesaba katmalıdır.


Eylem araştırması nedir
Eylem araştırması örnek
Öğretmen eylem araştırması
Eylem araştırması yöntemi
Eğitimde Eylem araştırması nedir
Eylem araştırması nasıl yapılır
Eylem araştırması Türleri
Bilimsel Araştırma Yöntemleri eylem araştırması


Niteliksel Teknikler

Nitel araştırma yaklaşımında ağırlıklı olarak dilsel veriler kullanılacaktır. Görüşme (farklı biçimlerde), veri üretmek için en sık kullanılan “araç”tır ve bunu araştırmacının gözlemleri izler. Bu araçlar bir tür görsel veri olarak değerlendirilebilir. Genellikle bu, konuşmaların (kasıtlı olarak yapılmış olsun ya da olmasın) kaydedilmesini içerir. Sonuçlar daha sonra sınıflandırılır ve analiz edilir.

Sınıflandırma, araştırmacının mevcut materyali kullanılabilir “parçalara” veya “parçalara” nasıl böleceğini gösterdiğini ima eder. Örneğin, konuşmalar cümlelere, sırayla veya ‘mini paragraflara’ bölünebilir. Seçilen veri birimleri ne olursa olsun, her zaman ya araştırmacı tarafından ya da yanıtlayanlar tarafından kendilerine getirilen bir anlamı içermelidir.

Ayrıca tüm ifadeleri sırasıyla bir katılımcının cümlelerini – ardışık olarak sınıflandırmayı seçmek de mümkündür. Belirli bir sınıflandırmanın seçimi, büyük ölçüde seçilen analiz biçimine bağlıdır. Araştırmacı, kavramları ve kategorileri keşfetmekle ilgileniyor mu?

Dikkati, bir konuşma sırasında insanların birbirleriyle iletişim kurma biçimine mi odaklanıyor? Sorun, grup toplantıları sırasındaki etkileşim kalıpları etrafında mı dönüyor?

Bu seçeneklerin her biri belirli bir sınıflandırmayı zorunlu kılar. Lütfen bu tür verilerin sınıflandırılmasını ve analizini kolaylaştırmak için geliştirilmiş birçok elektronik yardım olduğunu unutmayın. Ancak bunlar burada tartışılmayacaktır.

Yukarıdan, nitel araştırma yaklaşımının zengin bir metodolojik, metodik ve araçsal olasılıklar yelpazesi içerdiği açıkça ortaya çıkmaktadır. Bu tür araştırmaların yürütülmesi, yaklaşımı organizasyondaki fenomenlerle ilişkilendirmeyi kolaylaştırır. Bu yaklaşım bazı eleştirilere de açıktır.

En önemli eleştiri şudur:

 • İlk araştırma sorusunun yıpranmış taslağı; açık bir soruyla çalışmak, belirsizlikle çalışmak anlamına gelir
 • Teşhis, tasarım ve değişiklik arasında genellikle zayıf bir ayrım
 • Araştırmanın başlangıcında açık bir teorik çerçeve, kavram veya modelin olmaması
 • Bir vaka çalışması biçiminde olsun ya da olmasın, klasik bir araştırma tasarımıyla genellikle sorunlu ilişki
 • Niteliksel verilerin karakteri – ‘gözden geçirilmesi zor’ – ve çok çeşitli veri alternatifleri
 • Araştırmacının öznelliğinin açık kabulü; o bir yabancı değil, işin içinde olan biri
 • Metodolojiler ve yöntemler arasındaki zayıf ayrım ve benzer araçların uygulanabilir olması
 • Gerçekler ve yorumlar arasındaki zayıf ayrım
 • Araştırma sürecinin ‘açık uçlu’ karakteri
 • Yalnızca bir kez gerçekleştirilen bir araştırma yaklaşımının düşük tekrarlanabilirliği l Sonuçları önceden kesin olarak tanımlamanın imkansızlığı
 • Sonuçları değerlendirmek için ‘klasik’ metodolojik kriterlerin düşük uygulanabilirliği

Bu eleştiri, yalnızca nitel araştırma yaklaşımının yalnızca iyi yürütülen nitel araştırmalarda geçerli olan standartlar temelinde değerlendirilmesi durumunda geçerlidir.

Bununla birlikte, nicel veya nitel olarak belirli bir tür (iş) araştırmasının öncelikle bu amaç için özel olarak geliştirilmiş kriterlere göre değerlendirilmesi tavsiye edilir. Her iki açıdan da ilham alınan araştırma tasarımları, kullanılan değerlendirme ve kriterleri doğrulamak için son derece kesin bir muhakeme gerektirir. Ancak, bu bir sorundan çok bir meydan okumadır.

Burada, paradigma, metodoloji, yöntem ve teknikleri ana hatlarıyla belirterek nitel araştırma yaklaşımını kısaca tanımlamıştır.

 • Nitel araştırmanın özü, insanların (iş) durumlarını nasıl deneyimlediklerini anlamaya (ve açıklamaya) çalışan araştırmacıdır.
 • Nitel araştırma, belirli bir durumdaki özellikleri keşfetmeyi amaçlar ve açık bir soru ile başlatılır.
 • Her nitel araştırma projesi, araştırma faaliyetlerine katılanların rolünü doğrulamak zorunda kalacaktır.
 • Nitel araştırmacı tamamen araştırmasına katılır; bu kolayca kontrol edilemez bir öznelliğe yol açabilir.
 • Nitel araştırma, araştırmacıya, araştırmasının metodolojik olarak detaylandırılmasına kendi yorumuna katkıda bulunma özgürlüğü sunar.
 • En önemli veri kaynağı, gözlemler ve notlarla birleştirilmiş dilsel (konuşmalar, görüşme vb.)
 • Bu tür araştırmalarda sistematik analize (transkripsiyon, sınıflandırma, kodlama ve yorumlama) genellikle çok az önem verilir.
 • Açık karakter verildiğinde, başlangıç ​​ve bitiş noktasını belirtmek genellikle zordur; araştırmacı, araştırmanın ne zaman bittiğini bilmiyor.
 • Nitel araştırma yaklaşımı, özellikle kuruluşlar içinde araştırma yürütmede faydalıdır.
 • Nitel araştırma sonuçları nicel araştırma yaklaşımıyla test edilebilir; bu şekilde her ikisi de çelişkili değil tamamlayıcıdır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir