Kalitatif Yöntemler – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Kalitatif Yöntemler – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

4 Kasım 2022 Kalitatif analiz Kalitatif yöntemler nedir Kantitatif yöntemler 0
Denormalizasyon Nedir?

Nitel Metodoloji

Nitel araştırma yaklaşımında farklı metodolojiler ayırt edilebilir. Ortak bir sınıflandırma etnografya, etnometodoloji ve fenomenolojiye göredir. Araştırmacının günlük olaylara ne ölçüde katıldığı veya katılmadığı temelinde bir sınıflandırma yapmak da mümkündür: sözde “katılımsız gözlem stratejileri” veya “katılımlı gözlem stratejileri”.

Seçilen sınıflandırmadan bağımsız olarak, farklı metodolojiler arasında kesin bir ayrım yapmak zor olmaya devam etmektedir. Önemli bir nokta, farklı bilimsel amaçlar göz önünde bulundurularak farklı bağlamlar için farklı metodolojilerin geliştirilmiş olmasıdır.

Sonuç olarak, belirli bir metodolojinin kendi varsayımlar çerçevesi, profesyonel dili, yaklaşımı ve kuralları vardır. Araştırmacı -soruya, duyarlılaştırıcı kavramlara ve bağlama bağlı olarak nitel araştırması için uygun bir metodoloji seçmekte özgürdür. Yine de, daha yakından incelendiğinde, farklı metodolojilerin başlangıçta düşünülenden daha fazla ortak noktası olduğu görülüyor. Miles ve Hubermans’ın ‘ağaç’ diyagramında bu açıkça görülmektedir.

Araştırma tasarımı için bir seçim yaparken kafa karışıklığından kaçınmak için dikkatli çalışma ve mevcut metodolojilerin dikkate alınması gereklidir.

Bu nedenle, aşağıdaki kriterler dikkate alınmalıdır:

 • İncelenecek olgunun doğası
 • Soruyla belirtilen araştırma yönü
 • Olası mevcut ‘hassaslaştırıcı kavramlar’
 • Verinin doğası
 • Araştırmacının kişisel tercihi

Ayrıca, kapsamlı bir değerlendirmeden sonra araştırmacının belirli bir metodoloji kullanmaya başlaması ve ardından onu kademeli olarak iyileştirmesi de söz konusu olabilir. Bu, belirli bir durumda gözlem yapmanın araştırmanın başlangıcını işaret ettiği anlamına gelebilir.

Bu gözlemlerin sonuçları, örneğin, iletişim kalıplarını analiz etmeye odaklanmayı mümkün kılan etno-metodolojide bir iyileştirmeye yol açabilir.

Hangi metodoloji seçilirse seçilsin, arama davranışının önceden formüle edilmiş esaslarla çelişmediğini dikkate almak önemlidir. Durum böyle olunca araştırmacı bunu rapor etmeli ve detaylandırmalıdır. Sonuçta, bu anların yeni anlayışlara yol açması mümkün olabilir.

Burada ayrıca atıfta bulunulmalıdır. Nitel araştırma bağlamında Yin, durum çalışması tasarımına odaklanarak nitel metodolojiye önemli bir katkı sağlamıştır. Vaka çalışması araştırması onun terimleriyle: ‘Doğal koşulları içinde sınırlı sayıda analiz birimi kullanmak. Araştırmacı, vakaları seçerken araştırılan konuyla ilgili argümanları kullanmalıdır.

Teorinin inşasına izin vermek için örneklemede yeterli çeşitlilik ve zenginlik olmalıdır. Buna genellikle ‘teorik örnekleme’ denir. Vakaları incelerken, araştırmacı her vakayı bir bütün olarak mı incelediğini yoksa vakanın sadece belirli yönlerini mi incelediğini dikkate almalıdır.

Burada sistem-teorik gömülülük kavramı ve yakınlaştırma ve uzaklaştırma etkisi ile açık bir ilişki vardır. İki boyuttan oluşan bir çapraz tablo kullanır: birkaç vakaya karşı bir vakayı incelemek ve belirli bir vakanın belirli yönlerini incelemek yerine bütün düzeyinde çalışmak gerekir.


Kantitatif yöntemler
Kalitatif ve kantitatif yöntemler
Kalitatif yöntemler nedir
Kalitatif Nedir
Kantitatif analiz
Kantitatif araştırma
Kantitatif araştırma nedir
Kalitatif analiz


Kalitatif Yöntemler

Başlangıçta metodoloji ve yöntem arasındaki ayrım net görünse de, nitel araştırma uygulamaya konulduğunda durum böyle olmayabilir. Dahası, bu terimler genellikle enstrüman terimiyle aynı nefeste kullanılır ve bu da kafa karışıklığına neden olabilir. Örneğin, bir yazarın metodoloji olarak adlandırabileceği şey, daha yakından incelendiğinde bir yöntem gibi görünmektedir.

Ayrıca, bir metodolojinin yalnızca küresel talimatlar sağladığı, buna karşın “yöntem” olarak adlandırılmayı pek hak etmediği görülüyor. Yine de, araştırmacının eylemlerini haklı çıkarabilmesi için her iki terim arasındaki ayrımı mümkün olduğunca uzun süre ve tutarlı bir şekilde sürdürmek yararlıdır.

Araştırmacı, çalışması sırasında belirli bir yöntemin kullanımına ilişkin kendi yorumunu yapacak ve bu yöntem için net bir tercih geliştirecektir. Bununla birlikte, bu yöntemlerin kullanımında dikkatsiz davranan herhangi biri, sonunda ‘karışıklık’ ve dolayısıyla uygunsuz sonuçlara yol açan zaman kaybıyla sonuçlanabilir.

Aşağıda nitel yöntemlerin üç örneği özetlenmiştir. Bunlar: Temellendirilmiş teori yaklaşımı (GT), Toulmin’e göre zincirleme akıl yürütme yaklaşımı ve eylem araştırması. Her örnek kısaca açıklanacaktır.

Örnek 1: Topraklanmış Teori (GT)

GT’nin birincil amacı, pratikte ‘temellendirilmiş’ bir teori geliştirmektir. Teori, verilerin toplanması ve ardından materyalin kodlanması sırasında geliştirilir. Veri materyali, kategorileri, bu kategorilerin özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri aramak için kullanılır. Bu, ‘sürekli karşılaştırma’ ilkesine dayanmaktadır. Çeşitli yazarlar farklı aşamalar geliştirmiştir.

Aşağıdaki aşamaları önerir:

1. Keşif: terimleri belirlemek
2. Şartname: Şartları geliştirmek
3. İndirgeme: merkezi terimi belirlemek için
4. Entegrasyon: teoriyi detaylandırmak

Temellendirilmiş teorinin merkezinde, araştırılacak durumun ‘yerel’ gerçekliğine dayanan bir teorinin geliştirilmesi yer alır. Araştırmacı, başlangıçtaki duyarlılaştırıcı kavramların ve sürekli karşılaştırma yönteminin yardımıyla, duyarlılaştırıcı kavramları, verilerden ortaya çıkan öğelerle dolu kavramlara geliştirmeye çalışır (bu anlamda temelleme gelişir).

Uygulamada araştırmacı açık kodlama ile başlar. Bu aşamada araştırmacı, materyalde görünen kategorileri geliştirir. Daha sonra bu kategoriyi daha fazla desteklemek veya diğerlerini geliştirmek için materyalde daha fazla “kanıt” bulmaya çalışır. İkinci aşamada, kategorilerin ayrıntılandırılması tamamlandıktan sonra araştırmacı, kategoriler arasındaki ilişkileri bulmaya çalışır. Bu, eksenel kodlama süreci olarak adlandırılan şeydir.

Kodlamanın farklı aşamalarında araştırmacı, sistematik olarak yazdığı ve araştırma sürecinde kendi yansımalarını ve değerlendirmelerini bir veri kaynağı olarak kullandığı fikrini akılda tutmalıdır.  Genel olarak, araştırmacı aşağıdaki noktaları akılda tutmalıdır.

GT Talimatları

 • Bir günlük tutun ve ilgili tüm faaliyetleri baştan not edin
 • Notlar temelinde çalışma (geliştirme aşamasındaki teorik kavramlar)
 • Sürekli karşılaştırın ve entegre edin
 • Çoklu veri kaynakları uygula (nirengi)
 • Araştırma sırasında farklı anlarda mevcut kavram teorisini kullanın
 • Doygunluk noktasına ulaşılana kadar devam edin. Bu noktayı belirtmek zordur, ancak yeni bulgular yeni içgörüler üretmediğinde ona ulaştığınızı bilirsiniz.

Örnek 2: Zincirleme Akıl Yürütme

‘Zincir akıl yürütme’nin inşasıyla sonuçlanan bir yöntem geliştirmiştir. Zincirin değeri, argümanları ve sonuçları açık hale getirmekte yatar. Akıl yürütme hattı için hangi verilerin ve iddiaların kullanıldığını açıkça ortaya koymaktadır. Sonuçlar açıklayıcı sorular sormayı mümkün kılar.

Zincirleme akıl yürütme yöntemi üç adımdan oluşur:

 • İlk ‘üçlü’ (temel akıl yürütme) oluşturma; bu, iddialar, gerekçeler ve garantiler temelinde gerçekleşir
 • İkinci adım, desteğin tanıtılmasıdır (destek kullanarak)
 • Üçüncü adım,  ‘çürütmeler’ ve ‘modal niteleyiciler’ kullanarak akıl yürütmeye olasılıkların dahil edilmesidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir