Açık Soru Temeli – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Açık Soru Temeli – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

4 Kasım 2022 AÇIK UÇLU problemler Kapalı seçimde kendine dikkat et Yoruma açık sorular 0
Konu Alanı Analizi

Açık Soru Temeli

Nitel araştırma, araştırmacının açık bir soru temelinde çalışmasıyla karakterize edilir. Araştırma sırasında bu soru değişebilir (ve değişecektir). Formüle edilmiş sorunun tam olarak yorumlanması, sınırlarının ve anlamının netleşmesi biraz zaman alabilir. Sorunun kesin şeklini aldığı süreç, doğası gereği tümevarımsal olan ve her zaman ilgililerin dünyasıyla ilgili olan ampirik bir döngü temelinde gerçekleşir.

Bir teorinin onaylanması veya reddedilmesiyle sonuçlanan önceki bölümdeki ampirik döngünün aksine, tümevarımsal döngü yeni bir teori veya bir teoriye yol açabilecek unsurlarla sonuçlanır. Teorik içgörüler elde etmek amacıyla her türlü veriden ifadeler çıkarılır. Bu içgörüler, bir sonraki ampirik döngüde, bu sefer tümevarım yerine tümdengelim yoluyla test edilebilir.

Tuğla kutusu, açık bir soru düşünülerek tasarlanabilir. Bir kez daha, problem tanımı, araştırma soruları, araştırma cevapları ve olası çözümler araştırma faaliyetlerinin özünü oluşturur. Açık bir soruya dayalı etkinlikler, kapalı bir soruya sahip bir kutu tuğla için olanlardan farklıdır.

Her iki kutuyu da karşılaştırılabilir kılmak için teori (ve) (veya) modeli önemli bir bileşeni temsil eder. Yine de, hassaslaştırıcı kavramlarla birleştiğinde, teori yalnızca farklı ve genellikle mütevazı bir rol oynar. Bu bir başlangıç ​​noktasıdır, ancak bundan fazlası değildir. Yeni içgörüler için sistematik araştırma, araştırma faaliyetlerinin merkezinde yer alır.

Veri toplama ve analiz eş zamanlı olarak gerçekleştirilecektir. Tümevarımsal bir araştırma projesinin değerlendirilmesinde şeffaflık ve kapsamlılık önemlidir. Böyle bir projede güvenilirlik tartışma konusu olmayacaktır. Burada daha önemli olan, ilgililerin ve araştırılanların bulgulara anlam verip vermemelerine izin verilip verilmediğidir.

Açık Soru Örnekleri

(a) İnsanlar birbirleriyle iletişim kurduklarında ne yaparlar?
(b) İbadetlerimiz neden her zaman düzensiz bir şekilde gerçekleşiyor?
(c) Tedarikçilerimizle ilişkilerimizi nasıl şekillendiriyoruz?
(d) Son zamanlarda nasıl oluyor da bu kadar “huysuz” bir atmosfer var?
(e) Yönetimsel karar süreçlerimizdeki kilit konu nedir?

Niteliksel Paradigma

Nitel araştırma, gerçeklik hakkındaki bilginin ancak ‘başkasının gözüyle’ elde edilebileceği gerçeğine dayanmaktadır. Bunu “aktör yaklaşımı” olarak adlandırmak yaygındır.

Bu temel tutum birkaç esasta ifade edilir:

 • Araştırılan gerçekliğin bir parçası olan insanlarla bu teori hakkında etkileşime girmeden belirli bir durumun gerçekliği hakkında bir teori geliştirmek, araştırmacının mümkün olduğunca kaçınmaya çalışacağı bir şeydir.
 • Araştırmacı bir uzman değil, bir “kaşif”tir – bulmayı umuyor
 • Araştırmacı, araştırmayı belirli bir “gerçeklik” (ampirik durum) içinde değil, belirli bir bağlam “içinde” yürütür.
 • Bu bağlam birincil veri kaynağıdır
 • Araştırmacı, ‘bir başkasının gözünden bakmaya’ çalışacak veya en azından aktörlerin bakış açısını anlamak ve saygı duymak için sistematik bir girişimde bulunacaktır.
 • Araştırmacı, zamana ve sürece dikkat ederek belirli bir sosyal bağlam içindeki eylemlere ve anlamlara ilişkin içgörü ve anlayış geliştirmeye çalışacaktır.
 • Araştırmacı, ilgili kişilerin fenomene anlam yüklediği varsayımına dayanarak, incelemekte olduğu fenomene saygı duyarak hareket edecektir.

Bu temel yaklaşım, araştırmacının nesnel bir yabancı olamayacağını ima eder. Bir kişi olarak araştırmacı hem kendi araştırmasıyla hem de incelenmekte olan olgularla ilgilenir.

Aynı zamanda, araştırmayı nasıl yürüttüğünü, neden bu yaklaşımı seçtiğini, araştırma sürecinin nasıl gerçekleştiğini ve projeyi gerçekleştirirken yaptığı seçimlerin nedenlerinin neler olduğunu gerekçelendirmesi gerekecektir. Böyle bir durumda, doğrudan kişisel katılım olmadan işletme ve seçimler yapılamaz.


Yoruma açık sorular
Soru türleri
Kitleyen sorular
Bağlantılı sorular
AÇIK UÇLU problemler
Kapalı seçimde kendine dikkat et
İki uçlu sorular
Düşündüren Anket Soruları


Bu temellerin araştırma tasarımı için aşağıdaki etkileri vardır.

 • İncelenen fenomene bağlanan nispeten açık ve yapılandırılmamış araştırma tasarımları ile çalışmak
 • Tümdengelim döngüsü yerine endüktif döngünün kullanılması
 • En önemlileri olan geniş bir olası veri kaynakları yelpazesini kullanmak
 • Bunlar; gözlem, gayri resmi konuşma ve derinlemesine görüşmelerdir.
 • Yapılandırılmamış veri toplama tercihi
 • Araştırmanın ilk aşamalarında teori ve kavramları kullanmaktan kaçınmak
 • Veriler sistematik olarak toplanmalı ve analiz edilmelidir, ancak niceleme küçük bir rol oynar
 • Araştırmanın seyri ile ilgili olarak, bu esaslar şunları ima eder:
 • Mevcut teorik bilgiler, araştırma sırasında zamanın farklı anlarında veya farklı şekillerde kullanılabilir.
 • Araştırmanın farklı aşamaları birbirini etkiler ve etkileşime girer – bunlar genellikle doğrusal olmaktan çok döngüseldir.
 • Araştırmacı, daha sonra farklı düşünce ve tercihlerinin nedenlerini ortaya koyabilmek için bir günlük veya günlük kullanacaktır.
 • Araştırmacı, veri toplama tamamlanana kadar (doygunluk denilen) farklı veri kaynakları (nirengi ilkesi1) aracılığıyla (tekrar tekrar) arama yapacaktır.
 • Nesnel gerçekler ile bireysel yorumlar arasında net bir ayrım yapmak zordur. Bu zor ayrımdan kaçınmak için araştırmacı, birinci dereceden veriler arasındaki ayrımı kullanabilir: satış rakamları veya diğer rakamlar gibi sözde nesnel veriler; ikinci dereceden veriler: ilgili kişilerden gelen bilgiler ve son olarak üçüncü dereceden veriler: kendi bilgilerinin kullanımı.
 • Araştırmacı veya ilgili kişiler tarafından yapılan yorumlar arasında net bir ayrım yapmak genellikle zordur.

Nitel araştırmanın sonucu, yerel geçerliliği olan bir mini teorinin geliştirilmesi, sonraki nitel (ve) (veya) nicel araştırma için temel oluşturabilir.

Araştırma, farklı durumlarda aynı yöntem ve teknikler kullanılarak tekrar edilebilir. Geliştirilen mini teorinin nicel yöntemlerle test edilmesi de mümkündür. Bu şekilde, nitel ve nicel araştırma birbirini tamamlayıcıdır ve karşıt değildir.

Nitel Araştırmanın Akışı

1. Başlangıç: ‘işlenmemiş’ ve ‘açık’ sorun
2. Veri toplama araçları (çeşitli kaynaklar)
3. Verilerin transkripsiyonu
4. Verilerin ilk sınıflandırılması
5. Analizi daraltmak
6. Daha fazla analiz (muhtemelen yeni verilerle)
7. Raporlama ve yazma

Bir Vaka Çalışmasının Odak Noktası

Önerilen çapraz tabloyu oluşturmak için metinde açıklanan iki boyutu kullanın. Kendi araştırmanızdaki hücreleri nasıl dolduracağınızı hayal edin.

Konuşmaları Sınıflandırma

Bir organizasyonda üç farklı kişiyle konuşuyorsunuz. Size göre her bir kişi araştırmaya değerli bir katkıda bulunuyor. Bu görüşü nasıl haklı çıkaracaksınız? Bunu nasıl açıklayacaksınız? Bunu nasıl göstereceksiniz? Bu sınıflandırmaları yapmak araştırma için çok önemlidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir