Nicel Yöntem ve Teknikler – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Nicel Yöntem ve Teknikler – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

4 Kasım 2022 Nicel araştırma yöntemi Nedir Nicel araştırma Yöntemleri Nelerdir? Nicel Araştırma Yöntemleri pdf 0
Modelleme Türleri

Nicel Yöntem ve Teknikler

Nicel yöntemlere kısa bir genel bakış sağlamak mümkün değildir; bu alandaki literatür çok fazla. Bu nedenle, aşağıdaki örnekler, mevcut olanın çeşitliliğini basitçe göstermeyi amaçlayan küçük bir seçim olarak görülmelidir.

İlk olarak, açıklanan yaklaşıma bakalım. Bu yaklaşım, ilgili kavramları ve bunların birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu belirlemek için araştırma sorusunun bir analizini içerir. Diyelim ki araştırma sorusu iki kavram ve bunları birbirine bağlayan basit bir ilişki içeriyor.

Örneğin, kavramlar “ödülün düzeyi” ve “çalışanların memnuniyeti” ve ilişki olabilir: ödül ne kadar yüksekse, memnuniyet de o kadar fazladır. Yapılar değişkenlere dönüştürüldüğünde, ölçüm seviyesine karar verilmelidir. Daha sonra hangi istatistiksel tekniğin kullanılabileceğine karar vermek uygun hale gelir.

Özünde bu yaklaşım, temel kavramları ve bunların bağlantılarını arıyor. Daha sonra bunları belirli istatistiksel tekniklerde önceden belirlenmiş ilişkilerle karşılaştırır.

Örneğin bir çoklu regresyon analizi, araştırma sorusu içinde önerilen hipoteze uyması gereken değişkenler arasındaki karmaşık ilişkileri içerir. Bu özel teknik, araştırma sorusu ile istatistiksel modeller arasında mantıksal bir bağlantı aramanın önemini vurgular.

Ancak bu özel teknik, araştırmacının kuruluştaki çok sayıda çalışandan önemli miktarda veri toplamasını gerektirir. Daha basitleştirilmiş ikinci bir örnek, bir “analitik plan”ın inşasıyla ilgilidir.

Bu, araştırmacının verilerin nasıl ve ne tür istatistiksel teknikler ve bilgisayar modelleriyle analiz edileceğini açıkladığı bir plan oluşturması anlamına gelir. Nicel araştırma bağlamında, vaka çalışmalarının belirli bir şekilde kullanımına işaret etmek de mümkündür.

Burada üçüncü bir örnek olarak, sözde bir ‘kritik durum’ seçilmesinin gerekliliğine işaret etmektedir. Araştırmacı, mevcut bir teoriden türetilen belirli (önceden formüle edilmiş) beklentileri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için böyle bir vaka seçer. Bu beklentiler karşılanmazsa, teori reddedilecektir. Araştırmacı, vakasını mümkün olduğunca eleştirel bir şekilde seçmeye çalışmalıdır.

Bu üç örnek analitik yöntemlerle ilgilidir. Genel olarak, veri toplama süreci oldukça yapılandırılmıştır. Anketler önceden kodlanmıştır, gözlemler yapılandırılmıştır ve görüşmeler standartlaştırılmıştır. Bu şekilde birçok veri karşılaştırılabilir olacaktır.

Veri oluşturmak için en sık kullanılan yöntem ankettir ve bunu kuruluştan mevcut veri materyalinin toplanması izler (örneğin, yıllık raporlar, mali raporlar vb.). Sınırlı sayıda vakada gözlemler de kullanılır.

Nicel Araştırma Eleştiri

Önceki bölüm, nicel araştırma yönteminin, geniş bir metodolojik, yöntemsel ve araçsal olasılık seçenekleriyle desteklenen uzun ve zengin bir geleneğe sahip olduğunu göstermektedir. Bu şekilde araştırma yapmak, araştırmacıya akademik ve bilimsel geleneğe bağlı kalan ve dolayısıyla geniş çapta kabul gören bir yaklaşım sağlar.

Nihai araştırma gerekçesi genellikle bu yaklaşıma aşina olan sözde bir “akademik forum” önünde gerçekleştiğinden, araştırmacı – doğru bir şekilde çalışması şartıyla araştırmanın “sağlam” olduğundan oldukça emin olabilir. Bununla birlikte, bu yaklaşımın da potansiyel zayıflıkları olduğu inkar edilemez.


Nitel ve nicel araştırma yöntemleri
Nicel araştırma Yöntemleri Nelerdir
Nicel araştırma yöntemi Nedir
Nitel araştırma Yöntemleri
Nicel Araştırma Yöntemleri pdf
Nitel ve nicel araştırma arasındaki farklar
Nicel araştırma örneği
Nitel ve nicel araştırma nedir


Eleştirilerin önemli noktaları araştırmacının:

 • ‘Teori’nin problemin gerçekliğini belirli bir bağlamda ortaya çıktığı şekliyle temsil edebileceği temel varsayımı üzerinde çalışır.
 • ‘Gerçek’ insanların yaşadığı gerçeklikten kopuk bir ‘gerçekliği’ inceler.
 • Alanında beklenmedik gelişmelere izin vermeyen katı bir metodik yaklaşıma titizlikle bağlı kalır.
 • Yöntemsel ve teknik olarak doğru olan, ancak gerçek fenomen hakkında bilgi sağlamayan kavramsal bir modelle çalışır.
 • Araştırmanın teknik detaylarına ve özellikle ölçme teknikleri ve prosedürlerine aşırı derecede dikkat eder.
 • Nesnel gerçekler olarak kasıtlı olarak algılanan rakamlara aşırı saygı gösterir.
 • Yalnızca görünür veya araçsal tarafsızlığa sahiptir
 • Her zaman, oluşturulan verileri yeniden anlamlı hale gelmeden önce yorumlamayı ima eder, rakamlar kendileri için konuşmaz
 • Uygulanamazlarsa ilgili hale getirmek için sonuçlarını ilgili kuruluş tarafından tercüme ettirilmelidir.

Bu bölüm, temel paradigma, metodoloji, yöntem ve teknikler aracılığıyla nicel araştırma yaklaşımını kısaca tanımlamıştır.

 • Nicel araştırmanın özü, araştırmacının teoriyi kavramsal bir model aracılığıyla test etmesidir.
 • Nicel araştırmanın net bir başlangıç ​​ve bitiş noktası vardır.
 • Nicel araştırmacı, maksimum nesnellik için çaba sarf etmek için yapılması gereken araştırma konusunda mümkün olduğunca nesneldir.
 • Nicel araştırma, araştırmacının doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığını belirlemenin mümkün olduğu katı bir metodik yaklaşıma dayanmaktadır.
 • Bu tür araştırmalarda ağırlıklı olarak sayısal veriler kullanılır.
 • Verilerin sistematik analizi, bilgisayar programları (özellikle SPSS) tarafından desteklenen istatistiksel yöntemler kullanılarak yapılır.
 • Nicel araştırma sonuçlarının yorumlanması genellikle araştırmacının yorumu temelinde gerçekleşir.
 • Araştırma sonuçlarının uygulama olanaklarına çevrilmesi, bu tür araştırmaların ‘zayıf tarafı’dır.

Nitel Araştırma

Nitel araştırmanın özü, doğal bağlamlarında incelenen olgu ve olayların özelliklerini ve yapısını belirlemektir. Daha sonra bu özellikler bir araya getirilerek mini bir teori veya kavramsal bir model oluşturulur.

Nitel araştırma yapmak, başkalarının kendi durumlarını nasıl deneyimlediğini anlamak için ‘açık’ bir tutum gerektirir. Önceki bölümde olduğu gibi, bu bölüm nitel metodoloji, yöntem ve tekniklerin kısa bir özetini sunmaktadır.

Çeşitli yöntemlerin gösterimi, Toulmin ve eylem araştırmasının zincirleme akıl yürütmesine uygun olarak ‘temellendirilmiş teori’ temelinde yapılır. Bu bölüm, bazı kritik analizler ve bir özet ile tekrar sona ermektedir.

Bu bağlamda “kalite” terimi, bilginin nasıl geliştirilebileceğine, araştırmacının buna karşılık gelen tutum ve davranışına ve ayrıca seçilen metodoloji ve veri türüne atıfta bulunur. Araştırmacının belirli bir örgütsel gerçekliği ve meydana gelen fenomenleri ilgili kişilerin bakış açısından anlamaya çalıştığı araştırmadır.

Kantitatif metodoloji için temel olan “dıştan içe”nin aksine onu “içten dışa” kavramaya çalışır. Araştırmacı, araştırmasına teorik kavramlar veya test edilmesi gereken bir model veya kavramlar aracılığıyla değil, çeşitli duyarlılaştırıcı kavramlarla başlar.

Duyarlılaştırıcı kavramlar, doğası gereği teori öncesidir ve gözlemleri yönlendirmeye hizmet eder. Dolaylı olarak bu, belirli bir fenomen hakkındaki teorik bilginin bir araştırma projesinin başlangıcında eksik, yetersiz veya etkisiz olduğunu varsayar. Araştırmacının temel tutumu, belirli durumlarda insanların davranışlarını tam ve neredeyse ‘saf’ bir şekilde anlamak için mümkün olduğunca önyargısız olmalıdır (bazıları beyaz bir kağıt kadar boş bile der).

Özü şudur: ‘bilinmeyen için sistematik bir araştırma’. Bunu başarmak için araştırmacı, incelenen durumla bütünleşmeye çalışacaktır. Araştırma sırasında, sadece çalışma durumunu gözlemleyerek değil, aynı zamanda kahve makinesinde sohbet etmek veya kantinde öğle yemeği yemek gibi diğer faaliyetlere katılarak, ilgililerin durumuna mümkün olduğunca saygı duyacaktır. organizasyona tam olarak entegre edilmiştir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir