Danışman Öğrenci İlişkisi – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Danışman Öğrenci İlişkisi – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

25 Ağustos 2022 Öğretim üyesi tez danışmanlık ücreti Tez danışmanlık ücreti 2022 Yüksek lisans tez danışmanlığı 0
Aile Ağacı Verileri

Danışman Öğrenci İlişkisi

Rütbe, iletişim tarzı, uzmanlık ve yardım sağlama becerisine ek olarak cinsiyet, ırk, etnik köken, cinsel yönelim ve yaş gibi diğer konular da öğrenci-müfettiş ilişkisini etkileyebilir. 1990’lardan bu yana toplumsal cinsiyet ve lisansüstü çalışmalar hakkında çok sayıda araştırma yapılmıştır. Bu araştırma, kısmen, kadınların erkeklere göre lisansüstü okulu bırakma olasılığının daha yüksek olduğunu, tamamlamanın daha fazla zaman aldığını ve mezun olduktan sonra bir araştırma pozisyonu elde etme olasılığının daha düşük olduğunu gösteren istatistiklere yanıt olarak oluşturulmuştur.

Araştırmalar, öğrenci ve gözetmen arasındaki ilişkinin öğrencinin tamamlanmasının anahtarı olduğunu gösterdiğinden, araştırmacılar dikkatlerini aynı cinsiyetten ve cinsiyetler arası denetimin etkisine çevirdiler. Kapsamlı bir literatür incelemesinde Smeby, aynı cinsiyetten öğrenci ve süpervizör ilişkilerinin hem lehine hem de aleyhine kanıtlar buldu.

Bazı araştırmalar, denetmenlerin kız öğrencileri ilgilendiren konuları anlamaları nedeniyle, kız öğrencilerin kadın denetmenlerden daha memnun olduklarını ileri sürmektedir. Bu görüşü destekleyin ve erkek gözetmenleri olan kız öğrencilerin “bir bira ya da bir hokey maçında ‘bağ kurma’ için aynı fırsata sahip olmadıklarını” yazın.

Kız öğrencilere, erkek müfettişlerle yakın kişisel ilişkiler kurmak için bir erkek öğrenciyle aynı fırsatlara sahip olmadıklarını savunuyorlar. Bu, durum böyle olmayabilecek belirli (kabul edilen) bir klişe önerir. Bir kadın olarak öğrencilerimle alışveriş yapmaktan zevk alacağımı, ki bunu yapmadığımı, hokey izlemediğimi ve bira içmediğimi, ki bunu yaptığımı gösteriyor.

Bir anne olarak kadınların tez yazarken ve aynı zamanda küçük bir çocuğu idare ederken yaşadıkları zorlukların farkındayım. Bununla birlikte, iki küçük çocuk babası olan ve uykusuz bir baba olan meslektaşım, daha fazla içgörüye sahip olabilir.

Araştırmalar, kadın müfettişlerin kız öğrencilere erkek öğrencilere göre daha fazla psikososyal yardım sağladığını ve erkek müfettişlerin kadın meslektaşlarına göre daha az psikososyal yardım sağladığını göstermektedir. Erkek öğrencilerin, tüm disiplinlerde kadınlara göre danışmanlarıyla daha fazla yayın yaptığını buldular.

Diğer araştırmalar, kıdemli kadın öğretim üyelerinin erkek meslektaşlarıyla aynı değerleri paylaştıkları için akademiye girmeleri ve orada başarılı olmaları nedeniyle müfettişin cinsiyetinin çok az fark yarattığını öne sürüyor.


Öğretim üyesi tez danışmanlık ücreti
Tez danışmanı şikayet
Tez danışmanı ne kadar para alır
Tez danışmanı görevleri
Tez danışmanlık ücreti 2022
Tez danışmanlığı
Yüksek lisans tez danışmanlığı
Başka Üniversiteden tez danışmanı


Çünkü mesele sadece bir dost ilişkisinin olmaması değil, bu ilişkilerin onlarla birlikte güce erişimi de beraberinde getirmesidir. Bu, araştırmaların kadınlara daha az fon sağlandığını, seçkin laboratuvarlara daha az erişim sağlandığını ve çocuklu kadınların çocuklu erkeklere göre kadrolu pozisyonlar için işe alınma olasılığının daha düşük olduğunu gösterdiği yaşam bilimlerinde bir sorundur.

Kadınlar prestijli laboratuvarlarda yeterince temsil edilmiyor. Sheltzer ve Smith, seçkin erkek öğretim üyelerinin daha az kadın yüksek lisans öğrencisi çalıştırdığını, ancak kadın bilim adamları tarafından denetlenen seçkin laboratuvarlarda karşılaştırılabilir bir cinsiyet yanlılığı bulunmadığını buldu. Bununla birlikte, fakülte pozisyonlarını alan daha az sayıda kadınla, kadın yüksek lisans öğrencilerinin kadın denetçilere sahip olmaları için daha az fırsat vardır.

Aynı kısır döngü, ırkın öğrenci-denetim ilişkilerini nasıl etkilediğine dair tartışmalara da yansır. Renk fakültelerinin çoğu programda yeterince temsil edilmediği iyi belgelenmiş bir gerçektir.

Bu çeşitlilik eksikliği, öğrencilerin çok az denetçi seçeneği olduğu anlamına gelir. Renkli öğrenciler ırk ayrımcılığı rapor eder ve bir bölümün hayatındaki dışlanmayı algılar. Renkli doktora öğrencileri, fakültenin erişilemezliğinin fakülte ile anlamlı ve etkili bağlantılar kurmanın önünde bir engel olduğunu not eder.

Beyaz meslektaşlarından daha az araştırma ve öğretim asistanlığı alıyorlar. Bazı öğrenciler, öğretim üyelerinin ırksal veya kültürel konuları içerdiğinde araştırmalarını desteklemediğini bildirmektedir. Belki öğretim üyesinin çalışmayı anlama konusunda bir geçmişi yoktu ya da Felder ve arkadaşlarının bildirdiği gibi, “endemik bir departman duyarsızlığı ve ırksal klişeleştirme” vardı. Destek olarak aynı ırk akranlarına ve fakülteye sahip olmak önemlidir.

Fakülte çeşitliliğini engelleyen sistemik bir sorun olduğu açıktır, bu, fakültenin perspektif öğrencilerine karşı ayrımcılık yapmasından başlamaktadır. Öğrenciler lisansüstü programlara kabul edilmeden önce cinsiyet ve ırk yanlılığının başlayıp başlamadığını belirlemek için bir deney yaptı.

Çalışmaları, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 89 disiplinde 258 kurumdan rastgele seçilmiş 6500 profesörü içeriyordu. Araştırmacılar, her profesöre, doktora programlarını tartışmak üzere resmi olmayan bir toplantı için kurgusal bir aday öğrenciden bir e-posta isteği gönderdi. Cinsiyet ve ırkı belirtmek için doğrulanan öğrencinin adı dışında tüm e-postalar aynıydı.

Profesörlerin Kafkasyalı erkeklere, kadınlara ve renkli öğrencilere göre daha fazla yanıt verdiğini buldular. Asyalı öğrenciler en fazla önyargıyı yaşarken, Asyalı kadınlar en kötü ayrımcılığı yaşadı.

Ayrımcılık, yüksek ücretli disiplinlerde ve özel kurumlarda daha aşırıdır. İş disiplinleri en fazla önyargıyı sergilerken, Güzel Sanatlar ters bir önyargı sergiledi. Algılanan azınlık öğrencilerinin aynı geçmişe sahip profesörlerden daha iyi yanıt aldığını buldu.

Profesyonel doktora derecesinin ortaya çıkması, yaşın süpervizyon ilişkisini nasıl etkileyebileceğinin altını çizmiştir. Kapsamlı profesyonel kariyerlerden sonra lisansüstü eğitime geri dönen öğrenciler, danışman kendi alanında uzman olarak kabul edilse bile, daha az alan deneyimine sahip daha genç bir danışmanla çalışmakta zorlanabilir.

Bu öğrenciler teori ve pratiğin birbirinden kopuk olduğunu hissedebilir ve noktaları tartışmak için kendi deneyimlerine güvenebilirler. Çevre sağlığı, yönetimi ve turizme odaklanan bir araştırma merkeziyle ilgili etnografik çalışmasında, oraya atanan 11 doktora öğrencisinden bazılarının, işyerindeki durumlarının aksine öğrenci olarak statüleri konusunda garip hissettiklerini tespit etti. Bu profesyoneller geleneksel hiyerarşik uzman/acemi modellerini değiştirmede derin bir etkiye sahipler.

Açıkça, cinsiyet, ırk, cinsel yönelim, kültür, din, yaş ve bir dizi başka faktör öğrenci-denetmen ilişkisini etkiler ve ideal müfettiş mevcut olmayabilir. Bir süpervizör seçmeden önce, öğrencilerini desteklediğini ve onlara saygı duyduğunu bilmek çok önemlidir.

Danışman, öğrencilerinin kültürleri ve değerleri hakkında öğrenmeye açık ve ilgili mi? Yoksa potansiyel denetçi cinsiyetçi, ırkçı, homofobik veya başka bir şekilde etik dışı mı görünüyor? Öğrenci-müfettiş ilişkisi uzun vadeli ve yoğundur ve genellikle derecenin tamamlanmasının ötesinde sürer. Doğru süpervizörü bulmak için zaman ayırmaya değer.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir