DOKTORA SINAVINA İLİŞKİN ARAŞTIRMALAR – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

DOKTORA SINAVINA İLİŞKİN ARAŞTIRMALAR – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

19 Kasım 2022 Doktora yeterlik mi yeterlilik mi Doktora yeterlilik sınavına nasıl hazırlanmalı Doktora yeterlilik sınavında ne sorulur 0
UYGULAYICI MODEL

DOKTORA SINAVINA İLİŞKİN ARAŞTIRMALAR

Avustralya Araştırma Konseyi tarafından finanse edilen üç doktora çalışması sırasında toplanan 3.000’den fazla inceleme raporunun bulunduğu bir arşive erişebilirler. Her çalışmada, ilk çalışmada doğrulanan 29 kodlama kategorisinden oluşan bir çekirdek, QSR N5 yazılımı kullanılarak inceleme raporu metninin içerik analizinde kullanılmıştır.

Bu çekirdek, rapor verilerinin kurumlar ve zaman dilimleri arasında tutarlı bir şekilde karşılaştırılmasını sağlar. İlk çalışmada, 804 öğrenci için 2.121 denetçi raporu aldık (öğrenci başına kurumsal olarak kimlik bilgileri gizlenmiş raporların eksiksiz setleri).

Veri seti, denetçi tavsiyesi, komite kararı ve gözetmen sayısı, adaylığın süresi ve modu, geniş konu alanı, cinsiyet ve dereceye giden yol ve ülkeye göre sınav görevlisi konumu gibi adaylık ayrıntılarını içermektedir. Bu çalışma, denetçinin vurgusunu, tutarlılığını ve sürecini inceledi. Önemli bir özellik, denetçiler tarafından uygulanan standartları ve raporun tavsiye ve komite sonucunu nasıl temel aldığını belirlemekti.

İkinci çalışma, nihai komite kararı dışında aynı materyali topladı. Ek veriler, araştırma uzmanları adaylarını ve raporlarını teslim ettikten sonra denetçilere gönderilen bir anketi içeriyordu.

Burada tez kalitesini derecelendirmeleri ve 12 kalite göstergesinin önemini sıralamaları istendi. Çalışma, bir yandan yüksek lisans ve doktora düzeyindeki sınav ölçütleri ve standartları arasındaki farklılıkları belirlemeye, diğer yandan kalite ve tavsiye uyumuna yöneliktir.

Avustralya’da viva veya sözlü sınav yoktur, ancak bu diğer birçok ülkede görülme eğilimindedir. Bu nedenle, üçüncü sınav çalışmasında Birleşik Krallık ve Yeni Zelanda’dan raporlar, sınav görevlisi ve aday verileri toplandı ve Avustralya’nın yanı sıra Birleşik Krallık ve Yeni Zelanda’daki sınav görevlileriyle görüşmeler yapıldı.

Çalışmanın amacı, viva’nın incelemeye ne gibi katkılar sağladığını ve bir viva çalışırken standartlar ve kalitenin farklı şekilde tanımlanıp tanımlanmadığını belirlemekti.

Muayene raporunun içeriği beş geniş alana ayrılır. Beşincisi, yalnızca viva’sı olan sistemlerle ilgilidir ve adaya yönelik sorular da dahil olmak üzere viva ile ilgili tüm içeriği içerir. Diğer dört alan, her üç çalışmayla da eşit derecede ilgilidir.

Temel kategoriler şunları kapsar: bir tezdeki ana içerik alanları (literatür taraması ve yöntem gibi değerlendirilebilir alanlar); yorumdaki tüm değerlendirici veya yargılayıcı öğeler (değerlendirici öğeler); raporun, inceleme görevlilerinin kendileri ve süreçten beklentileri (incelemeyi yapan kişi ve süreç) hakkında bilgi sağladığı unsurlar; ve akademik iletişimin doğasını yansıtan sınav görevlisi söyleminin belirli özellikleri, özellikle aktif diyalog, okuyucu(lar) ile kişisel olarak iletişim kurma ve bunun bilincindedir.

Bu araştırma gündeminin sonucu üzerine derinlemesine düşünmek, doktora sınav görevlilerinin raporlarındaki baskın geri bildirimin, yeni bilgi yaratılması konusunda kısıtlayıcı bir eğilime sahip olduğu ve onu caydırabileceği sonucuna varmıştır.

Bu kısıtlama eğilimi, ya aleni olumsuz yargılarda ya da tezin nasıl geliştirilebileceğine dair yorumlarda, incelemecilerin raporlarının yaygın olumsuz tonundan kaynaklanmaktadır. Birikmiş akademik uygulamadan kaynaklanan bir “sanal edebi tür” olarak, doktorada aranan nitelikler olduğu varsayılan “yeni katkı” ve “özgünlük”ün gerçekten karakteristik özelliği olan yeni bilgi biçimlerinin ve metodolojik yeniliğin keşfini azaltma potansiyeline sahiptir. 


Doktora yeterlik mi yeterlilik mi
İktisat doktora yeterlilik soruları
Doktora yeterlilik sınavına nasıl hazırlanmalı
Doktora yeterlilik sınavında ne sorulur
Finans doktora yeterlilik soruları
Doktora yeterlilik sınavı kalkıyor
Doktora yeterlilik sınavını geçemeyenler
Doktora yeterlilik nedir


DOKTORA SINAVININ ÖZELLİKLERİ

Açıklanan araştırma, bir doktora tezinin kalitesine ilişkin doktora sınav görevlileri tarafından yapılan yargıların temelini oluşturan göstergeleri belirlemeyi amaçlayan diğer uluslararası araştırmaların yanında yer almaktadır.

Genel olarak, deneyimli doktora sınav görevlilerinin doktora sınavına bütüncül bir yaklaşım benimsediği bulundu ve bu, genel değerlendirmenin kullanılan bireysel kriterlerin toplamına indirgenemeyeceği anlamına gelir.

Deneyim, akran değerlendirmesi ile ilgili olarak açıklanan ‘kendi kendine rehberlik modeli’ne benzer bir süreç olan, dergi makalelerini gözden geçirme ve denetleme gibi akademik faaliyetler yoluyla kazanılır.

Bununla birlikte, bir dizi göstergenin tanımlanmasına rağmen, doktora sınavıyla ilgili hem açık hem de ‘belirsiz’ veya zımni yargılar vardır ve ‘zorlayıcı, zarif, şaşırtıcı’ gibi belirsiz nitelikler tam olarak ifade edilmemiştir. Çalışma, hibe başvurularının akademik değerlendirmesiyle ilgiliydi, yine de bu endişeleri yansıtıyor.

Lamont, değerlendiriciler tarafından verilen yargıların köklerinin onların bilişsel, sosyal ve kişisel oluşumlarından kaynaklandığını ve bu durumun “kendilerine çekici gelen şeyin en iyisi olduğunu varsaymalarına yol açabileceğini” öne sürer. Doktora sınavına ilişkin araştırma, bir dizi yerleşmiş yargı içermesi bakımından onun bütüncül doğasını ve karmaşıklığını doğrulamaktadır.

Doktora tezi değerlendirmesinin bütüncül doğası, uzun bir muhakeme dönemini ve sınav görevlilerinin teze ve niteliklerine yönelik karmaşık bir zihinsel tepkisini içerir. Yargıları, disiplinin entelektüel ve profesyonel beklentileri ve standartları, sürecin parametreleri ve deneyimlerinin kapsamı içinde yer alır.

Bu yargılar, denetçi oluşumuna ve disipline edici, sosyal ve kişisel eğilimlere göre verilen açık veya kesin yargıları olduğu kadar belirsiz yargıları da içerir.

Eğer durum buysa, o zaman sınav görevlisi kararlarının üstü kapalı doğasının, yalnızca aday için değil, aynı zamanda kurum ile sınav görevlileri ve ayrıca sınav görevlileri arasındaki beklentilerin iletilmesi için sınav sürecini karartma etkisine sahip olduğunu dürüstçe söyleyebiliriz. 

Buna karşılık, standartların doktora adaylarına iletilmesini kolaylaştırabilecek ve aynı zamanda kurumlar, sınav görevlileri ve sınav panelleri arasındaki iletişimi kolaylaştırabilecek bir meta dile ihtiyaç vardır. Standartların ifade edilmesinin önündeki engeller, doktora tezlerinin epistemik içeriği ve ontolojik çerçevesi ile ilgili yargıları bulanıklaştıran bir iletişimsel yeterlilik (veya yetersizlik) sorunu oluşturur.

Doktora sınav görevlilerinin, bilginin ‘ne’ ve ‘nasıl’ ve hangi bilgi alanlarının ‘ne’ ve ‘neden’ ile ilgili olarak kendilerini bilinçli olarak konumlandırdıkları düşünülmektedir. Bu, “menteşeyi yağlamaya” ve tezi geçmeye yatkın olsalar bile onları güçlü bir bekçi rolüne sokar.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir