Araştırma Yönergeleri – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Araştırma Yönergeleri – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

19 Kasım 2022 Akademik etik ihlal örnekler Bilimsel etik ihlalleri örnekleri Etik ihlal türleri 0
Konu Alanı Analizi

Araştırma Yönergeleri

İnsan katılımcılarla yapılan araştırma yönergeleri, görüntüleri veri olarak kullanan araştırmalarda geçerli olsa da, rıza, anonimlik, mahremiyet ve mülkiyet gibi bazı etik yönler farklı şekillerde su yüzüne çıkar.

Katılımcıların kendi fotoğraflarının kullanıldığı araştırmalarda, diğer kişilerin varlığı, bu kişilerin rızaları hakkında soru işaretleri doğurabilir. Bu görüntüler, araştırma raporlarında veya başka bir yerde çoğaltılmamış olsa bile, bu kişilerin, araştırmalarında kendilerini tasvir eden fotoğrafların kullanılmasını özel hayatın ihlali olarak deneyimlemeleri mümkündür.

Görüşülen kişi, internetten veya diğer telif hakkıyla korunan materyallerden gelen fotoğrafları da getirmiş olabilir. Ayrıca, bazı fotoğraflar ofis gibi tanımlanabilir yerler içerebilir. Katılımcıların anonimliğini korumak için, raporlama amacıyla her zaman en uygun fotoğrafları kullanamadık.

Verileri anonimleştirme gerekliliği (örneğin bulanıklaştırma yoluyla), araştırma katılımcısının kendi kaderini tayin hakkını ihlal edebilir. Bununla birlikte, araştırma katılımcısı potansiyel zararı tahmin edemeyebilir ve bu noktada araştırmacının dikkatli muhakeme yapması gerekir.

Sözlü metaforlar için, etik sınırları belirlemek bir şekilde daha kolay olabilir, çünkü araştırmacılar genellikle görüşme ve anket veri toplama geleneklerini uygulayabilir ve araştırmacılar bu geleneklere daha aşina olma eğilimindedir.

Bununla birlikte, sözlü metaforlarla, araştırmacı anadili olmayanların zorluklarının farkında olmalı ve onları kültürel veya dilsel geçmişe dayalı olarak katılımdan dışlamamak için duyarlı olmalıdır. Yaratıcı ürünlere ve süreçlere baktığımızda ve buna araştırma adını verdiğimizde, verilerin okunması, geçerlilik ve etik zorluklar da dahil olmak üzere birçok türde zorluğa açık hale gelir.

Araştırmacılar, tüm veri toplama ve analitik prosedürlerin şeffaf olması gerektiği varsayımıyla çalışırlar ve bazen bu, araştırmacılar üzerinde gelişmiş kodlama cihazları ekleme ve sürece karmaşıklık ve statü ekleme konusunda baskı yaratabilir.

Bu eğilim, araştırma camiasında hala tam meşruiyet arayan yaratıcı veri ve yöntemlerin kullanımının bir belirtisi gibi görünmektedir. Prosedür ve uygulamalarında rastlantısallığı ve alışılmışın dışında olmayı dışlamayı amaçlayan araştırma topluluğunda, yaratıcı veriler ile araştırma yöntemlerinin çelişkili olup olmadığını da sorabiliriz.

Yine de, geleneksel olmayan verilerle çalışan ve araştırmalarını hakemli dergilerde yayınlayan artan sayıda araştırmacı, verileri neyin oluşturduğuna ve analiz yöntemlerine ilişkin kavramların olgunlaştığını ve genişlediğini göstermektedir.

Son olarak, araştırmacı olmak ve katılımcı olmak geleneksel olarak açıkça farklı roller olarak görülmüştür. Yaratıcı verilerin ve araştırma yöntemlerinin kullanılması hem araştırmacıya hem de katılımcıya aktif roller sağlar.

Malzemenin yaratıcısı ve bilginin ortak yapıcısı gibi aktif roller, katılımcı rolüne aracılık getirir. Bu ajans, ortaklar olarak birlikte yaratıcı ve analitik sürece dahil olan iki taraf arasında daha fazla eşitlik sağlayabilir.


Bilimsel araştırma ve yayın Etiği pdf
ÜAK Etik Yönergesi
Etik ihlal türleri
Bilimsel etik ihlalleri örnekleri
YÖK bilimsel araştırma ve yayın etiği YÖNERGESİ pdf
Akademik etik ihlal örnekleri
Etik ihlal cezaları
ÜAK Bilimsel araştırma ve yayın Etiği Yönergesi


DOKTORA DENETÇİSİ YARGILARINI  KEŞFETMEK

Son yıllarda, yüksek öğretimde giderek artan sayıda araştırmacı doktora sınavı çalışmasına odaklanmıştır. Araştırmacılar, müfettiş raporlarının içeriğini ve dilini, sözlü sınavın kültürünü ve deneyimlerini, değerlendirme uygulamalarını ve süreçlerini, sınavın adilliğini ve sağlamlığını ve yerleşik ve yeni disiplinlerdeki tez niteliklerini araştırdılar.

Yazarlar, aynı bölgeyi kateden bir dizi ampirik çalışmada, sınav görevlilerinin uyguladığı standartları ve inceleme yargısının doğasını da keşfetmiştir. Denetçi yargılarının merkezinde, bilgi hakkındaki inançlar ve özellikle de yeni bilginin nasıl yaratıldığı ve disiplinlere nasıl katkıda bulunduğu yer alır.

Araştırmanın değerlendirilmesi, akademik çalışmanın temel bir işlevidir, ancak araştırma ve araştırmacıların beklentileri hakkındaki yargılarla ilgili olarak “bilmenin” ne olduğu eleştirel alanında çok az teorik gelişme olmuştur.

Bu bölümün amacı, doktora sınavında ve epistemik bilişte yargı ve kaliteye ilişkin mevcut literatürden yararlanarak teorik temeli genişletmektir. Epistemik bilişi “epistemik veya epistemolojik meselelerle ilgili her türlü açık veya örtülü biliş” olarak tanımlayın.

Bir doktora tezinin incelenmesi, bu inceleme nasıl yapılırsa yapılsın, çalışmanın kalitesiyle ilgili bir inceleme uzmanı tarafından yapılan bir dizi karmaşık yargıyı içerir.

Doğaları gereği, sınav görevlileri tarafından yapılan tezlerin kalitesine ilişkin yargılar, epistemik veya bilgi içeriği yargılarının yanı sıra hem denetçi hem de aday tarafından kullanılan kavramsal çerçevelerden kaynaklanan ontolojik yargıları içerir.

Hem adayın doktora tezini üretmesi hem de araştırmacı tarafından yapılan değerlendirme, ‘epistemik biliş’ tanımı kapsamına giren, hem açık hem de zımni bir dizi bilişsel süreci içerir.

Yüksek kaliteli bir tezin, hem tez konusunda hem de metodoloji ve analizinin uygulanmasında yenilik ve ayrıca bilim ve araştırmanın temel becerileri olarak kabul edilen konularda yeterlilik göstermesi beklenir.

Bir doktora tezinin, diğer şeylerin yanı sıra, adayın seçilen alanda bilgi ve bilimi ilerletme yeteneklerini göstermesi beklenir. Bu ilginç bir senaryo sunar çünkü bir yandan bir aday kendi disiplin(ler)iyle ilgili araştırma yöntemlerine ve bilgi yapılarına aşinalık sergilemeli, öte yandan mevcut epistemik teoriye meydan okuyabilecek yenilikçi kapasiteler sergilemelidir. ve ontolojik konumlar.

Bu koşullarda, adayın epistemolojik ve ontolojik pozisyonunun, sınav görevlilerinin epistemik ve ontolojik duruşlarıyla çelişmesi tamamen mümkündür.

Buradan hareketle, tez sınavının adayın hayal gücünü ve yenilikçiliğini ne ölçüde desteklediği konusunda literatürde soru işaretleri oluşmaktadır.

Bilgiyle ilgili inançlarla iç içe geçmiş değerler, en azından bilginin yaratılmasını neyin kolaylaştıracağı veya engelleyeceği konusunda değil. Bir epistemik inançlar çerçevesinden daha fazlası, denetçinin yargısıyla ilgilidir. Bilgiyi değerlendirme ve inançlara karşı bilme süreçlerinde yer alan çok sayıda etki kanıtı vardır.

Bu, inceleme görevlileri tarafından yapılan değerlendirme yorumları kapsamında belirlenebilir. Değerlerin rolü hem psikolojik hem de felsefi literatürde ele alınmaktadır.

Önceki yayınlar, doktora sınavının niyetlerini ve varsayımlarını belirlemek ve değerlendirmek için Habermasçı teoriye dayalı eleştirel bir mercek kullanmışlardır. Habermasçı merceğin uygulanması, “özellikle araştırma eğitimiyle ilgili olduklarında, araştırma pedagojisi ve değerlendirmesi için yeni, stratejik ve önemli bilgiler geliştirme” ihtiyacından güç aldı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir