VERİLERİN GÜVENİLİRLİĞİ  – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

VERİLERİN GÜVENİLİRLİĞİ  – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

19 Kasım 2022 Güven DUYULABİLİRLİK Makalede Geçerlik güvenirlik nasıl yapılır Metin analizi yöntemi Nedir Nitel araştırma raporu Örneği 0
Kaynak Sütunu

VERİLERİN GÜVENİLİRLİĞİ 

Çalışmalarımızda, araştırmamızın güvenilirliğini ve güvenilirliğini sağlamak için seçilen teorilere (örneğin öğretim yaklaşımları ve öğretmen kimliği ve öğrenci öğrenimindeki kalıplar) karşı verileri ve yorumları inceledik. Yorumlarımız için önceki çalışmalardan destek aldık. 

Çizimler söz konusu olduğunda, bulgular, görüşmeler gibi daha geleneksel araştırma yöntemlerini uygulayan diğer çalışmaların sonuçlarıyla karşılaştırıldı.

Çizimler, bağlam ve öğretmen-öğrenci ilişkisi gibi öğretmen kimliğiyle ilgili geleneksel çalışmalarla benzer yapılar taşıyordu. Dahası, çizimlerde tanımlanan öğretmen kimliği, diğer çalışmalarda tanımlandığı gibi kültürel olarak basmakalıp öğretmen imgeleri anlamında bile, öğretmen olmanın benzer sosyal ve kültürel anlamlarını taşıyordu.

Sözel metaforlar için, farklı metafor türlerinin gerçekten de diğer öğrenme ölçütlerindeki farklılıklarla ilişkili olduğu bulunmuştur.

Örneğin, lise bağlamında, öğrencilerin motive edici metaforları daha düşük notlarla ilişkilendirilirken, üniversite bağlamında kişilik gelişimi metaforları daha güçlü içsel motivasyonla ilişkilendirilmiştir. Ayrıca, eğitim bağlamları arasındaki metafor farklılıkları, metaforların geçerliliğinin öğrenmeyi deneyimlemenin de bir göstergesi olduğunu düşündürmektedir.

Araştırmacılar, araştırmalarının güvenilirliğini ve güvenilirliğini artırmak için üçgenleme tekniklerini uygulayabilirler. Anlatısal görüşmelerde sağlanan verilerle uyumlu fotoğraflı görüşme; ancak, öğretmenler fotoğraflı röportajlarda öğretme ve öğrenme konusunda daha soyut kavramsallaştırmalar sağladılar ve akademik kimliklerini tanımlarken daha belirgin kişisel ifadeler sağladılar.

Fotoğraflı röportajlar aynı zamanda araştırma katılımcılarının ve araştırmacıların üniversite öğretiminin gelenekleri, normları ve gelenekleri hakkında temel varsayımları keşfetmelerini sağladı.

Veri çeşitlemesine ek olarak, araştırmacı çeşitleme, geleneksel olmayan verileri kullanan araştırmalarda yorumların güvenilirliğini artırır. Analizler, araştırmacıların verileri anladıklarını sürekli olarak doğruladıkları yorumlayıcı ve yinelemeli bir süreçti.

Bu süreçte araştırmacıların bireysel analizlerini tartışabilmeleri ve karşılaştırabilmeleri hayati önem taşıyordu. Sözel ve görsel formları birleştirmek, katılımcıların zımni bilgilerini ortaya çıkardı ve bireylerin benlik hakkında daha karmaşık ve muğlak görüşler oluşturmasına ve ifade etmesine izin verdi.


Güven DUYULABİLİRLİK
Nitel veri Analizi
Metin analizi yöntemi Nedir
Yıldırım ve Şimşek, 2013
Geçerlik Yöntemleri
Nitel araştırma raporu Örneği
Makalede Geçerlik güvenirlik nasıl yapılır
Geçerlilik güvenilirlik nedir


YORUMLAMA VE ETİK

Araştırmacı ve katılımcı rolleri, yorumlama ve etik üzerine düşüncelerle bitiriyoruz. Çağdaş kültürde görüntülerin gücü kabul edilmiştir ve görüntüler medyada geniş çapta kullanılmaktadır. Ancak görüntüler araştırma verisi haline geldiğinde, yorumlamaya ve güvenilirlik sorunlarına açık hale gelirler.

Gerçekten de, bazı potansiyel araştırma katılımcılarının, kullanılan yöntemin yeni bilgi üretmede yardımcı olacağına ikna olmadıkları için katılmaktan nasıl kaçındıklarını açıklayın. Algılanan sorunun bir kısmı, katılımcıların epistemolojik inançları ve bilgi yaratma kavramları ile ilgili olabilir.

Yoruma içkin olan öznellik, araştırmanın güvenirliğine yönelik bir tehdit olarak algılanabilir. Biz de araştırmacının yorumlayıcı çalışma yapma “yetkisini” göz önünde bulundurduk ve bu yetkiyi ne kadar genişletebileceğimizi sorguladık. Örneğin, bir görüntünün yorumlanması, orada az ya da çok açık olanın yorumlanmasını gerektirir, ancak görüntüde eksik olanı yorumlarken ne kadar ileri gidebiliriz?

Öğelerin varlığı ve yokluğu soruları gündeme getirir. Bir şey neden dahil edilir veya hariç tutulur? Bilinçli bir seçim midir, değil midir? Olmayanı analiz edebilir miyiz? Akademisyenlerin üniversite öğretmenleri olarak kendilerini nasıl anladıkları ve yorumladıkları analiz edilirken, araştırmacılar, öğretim yaklaşımlarının altında yatan kavramları ortaya çıkarması beklendiğinden, çizimlerde tasvir edilen öğretim durumlarına ve etkileşimlere odaklandılar.

Örneğin, merkezdeki bir öğretmenin oldukça ayrıntılı ve ayrıntılı bir resminin çizimi ve çeperde yüzü olmayan öğrencilerin varlığı, katılımcının öğretmenin bir öğretme-öğrenme durumunda ana aktör olduğu görüşünü barındırdığını düşündürebilir. 

Ancak bazen öğrenciler çizimlerde tamamen eksik kalırdı. Bu, öğretime tamamen öğretmen merkezli bir yaklaşımın göstergesi olarak yorumlanmalı mıdır? Çizimler, öğretmenlerin öğretimle ilişkisinin herhangi bir göstergesiyse, katılımcıların çoğu için öğretim, öğrencilerin izleyicilerinden uzakta, tek başına bilgi vermek anlamına gelir.

Yalnızca verilerimize dayanarak böyle bir sonuca varma konusunda temkinli davranacağız, ancak bu yorum, öğretim kavramları ve öğretim yaklaşımları üzerine yapılan diğer çalışmalar tarafından desteklenmektedir.

Unsurların olası yokluğunu akılda tutarken, çizimler ve metaforlar gibi sözel veya görsel imgelerin genellikle bir şeyin başka bir şeye tercihini tasvir ettiğini kabul etmek çok önemlidir.

Araştırmacılar genellikle insanların bir şey hakkında sahip olabileceği görüş yelpazesi veya görüş kombinasyonlarıyla ilgilenir. Bununla birlikte, görüntülerle çalışırken, bir kişinin konuya yükleyebileceği tüm nitelikler yelpazesini değil, esasen seçim veya tercihlerle ilgileniriz ve bu, tercümanın akılda tutması için gereklidir.

Benzer şekilde, ufuk açıcı bilişsel-dilbilimsel metafor teorilerinde işaret edildiği gibi, metaforlar bir deneyimi yalnızca kısmen yapılandırır ve bu nedenle bazı yönleri vurgular ama aynı zamanda gizler. Bu nedenle metaforlar, bir fenomeni deneyimlemenin ancak en belirgin yönlerini ortaya çıkarabilir.

Örneğin, kavramsal olanlardan ziyade motivasyonel konularla ilgili metaforların büyük bir oranı bulundu. Kavramsal metaforlar yerine kendine atıfta bulunan veya duygusal metaforların kullanıldığı birçok araştırmacı tarafından rapor edilmiştir.

Yine, kavramsal konuların yokluğu, öğrenme kavramının olmadığı şeklinde yorumlanamaz. Bu nedenle metaforlar, kavramlar veya inançlar için doğrudan bir gösterge olarak değil, fenomenografik yaklaşımda olduğu gibi öğrenmeyi deneyimlemenin öne çıkan yönleri olarak ele alınmalıdır.

Yorumlama ve araştırmacının rolü ile ilgili bir başka soru da görüntülerin gerçek olup olmadığıdır. Görüntüler sahnelenebilir veya ‘kurulabilir’. Bu itibarla, hayali icatlar da dahil olmak üzere temsillerin filtreden geçirilmiş veya manipüle edilmiş olduğu söylenebilir, öyleyse bunlar bize gerçeklik hakkında ne anlatıyor ve hangi yorumları garanti ediyor?

Bir görüntü oluşturma sürecinde genellikle yüksek düzeyde yansıma olduğuna işaret eder. Anlık görüntü, araştırmacılar için bir düzeyde veri sağlar; ancak, refleksiviteden yararlanan takip müdahaleleri yoluyla erişilebilen başka bir veri düzeyi daha vardır.

Örneğin, araştırmacı, başkalarının görüntüde ne gördüğü ve başkalarının görüşlerinin kişinin kendi düşüncesinde nasıl yankılandığı ile ilgili sorular sorabilir; öğrenciler resim veya mecaz hakkında ne söylerdi?

Bunlar, görüntülerin kullanımından ortaya çıkabilecek iki farklı tamamlayıcı veri düzeyidir. Bir araştırmacı ve bir katılımcı arasındaki gelişen etkileşimi analiz ederken görüntülerin yansıtma kapasitesinden yararlandılar, ancak aynı zamanda sürekli derinleşen çok sayıda sorunun sorulabileceğini de not edin.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir