Veri Toplamadaki Zorluklar – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Veri Toplamadaki Zorluklar – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

19 Kasım 2022 Veri toplama araçlar Veri toplama süreç Veri toplama yöntemleri makale 0
Veri Ögelerinin İlişkileri

Veri Toplamadaki Zorluklar

Çizimlerin, fotoğrafların ve sözel görüntülerin kullanımında farklılıklar olsa da, verilerin hem toplanmasında hem de analizinde benzer zorluklarla karşılaşılmıştır.

Görüntüleri veri olarak kullanan araştırmacı için bir zorluk, araştırma katılımcılarının bu tür yöntemlerin faydası konusunda tereddüt etmeleri, bu tür verilere katkıda bulunamayacaklarını hissetmeleri veya görsel ifade biçimlerini tercih etmemeleri olabilir. Yapılan çalışmaların tamamında bazı katılımcıların görüntü üretmekten çekindiği görülmüştür.

Bazı katılımcılar için, bir araştırma yöntemi olarak fotoğraflı röportajlar ikna edici görünmedi ve anlatısal bir röportajdan sonra fotoğraflı röportaja katılmak istemediler. Çizimlerin veri olarak kullanıldığı çalışmada bazı katılımcılar resim yapamadıklarını belirtmişler ve resimlerini açıklamak için en azından bazı sözlü ifadeleri kullanmayı tercih etmişlerdir.

Önceki araştırmalar, araştırma katılımcılarının bir araştırma sürecinde görüntü üretme fikrini garip bulabileceklerini de belirlemiştir. Böyle bir deneyim, potansiyel araştırma katılımcılarını veri toplamanın dışında bırakabilir.

Çalışma ayrıca doğası gereği mecazi olmayan bazı cevaplar verdi ve bunların analizden çıkarılması gerekiyordu. Özellikle Almanca’yı anadili olarak konuşmayan öğrenciler Almanca metaforları anlatmakta zorlanmışlardır. Sözel metaforların kullanıldığı diğer araştırmalar da en azından bazı kişilerin metaforik imgeler üretmekte veya bir kavramı metaforik bir şekilde anlatmakta güçlük çektiğini bildirmektedir.

Metaforların ve görüntülerin, bireylerin bir olgunun başka türlü ifade etmesi zor olan yönlerini ifade etmesine yardımcı olduğu iddia edilirken, insanlar mecazi düşünme becerilerinde farklılık gösterdiğinden bu herkes için doğru olmayabilir.

Diğer uçta ise, birden çok veya birbiriyle çelişen görüntülerin üretilmesi, görüntüleri veri olarak kullanan araştırmacının kafasını karıştırabilir. Bazı katılımcıların, kendileri için önemli görünen tüm yönleri kapsayacak şekilde, öğrenme anlayışlarını ifade etmek için birden fazla metafor kullandıkları bulundu.

Örneğin, bir katılımcı öğrenmeyi bilgisayar, gökdelen inşa etmek ve bir yapboz olarak tanımlamış ve metaforların her biri için kendisi için önemli olan benzerlikleri detaylandırmıştır. Bu gibi durumlarda, araştırmacıların hangisinin en belirgin metafor olacağını belirlemesi gerekiyordu.

Fotoğraflı röportajlarda bazı katılımcılar çok sayıda fotoğraf seçmişti. Bu gibi durumlarda, bir sonraki görüşme için hangi fotoğrafların temel alınacağını belirlemek zor olabilir.


Veri toplama yöntemleri makale
Veri toplama teknikleri
Nitel veri toplama araçları
Veri toplama araçları
Veri toplama süreci
Nitel veri toplama teknikleri
Bilimsel araştırmalarda veri toplama Araçları
Veri toplama Araçları örnek


Görüntülerin Analizindeki Zorluklar

Görüntülerle veri olarak çalışmanın, araştırma katılımcılarını veri oluşturmaya ortak olarak dahil etme ve araştırma katılımcılarının anlayış ve deneyimleri hakkındaki bilgilere erişme açısından birçok avantajı olsa da, araştırmacı için zorluklar da oluşturan birbiriyle ilişkili iki özelliği tartışmak istiyoruz.

İmgeler, birden fazla yorumlama yöntemine uygundur ve çağrışımlar, metaforik olmayan ifadelerden daha çeşitli olabilir. Örneğin, ‘öğrenmek bir ev inşa etmek gibidir’ metaforuna ilişkili birkaç kavram eşlik edebilir.

Statik (inşa edildikten sonra ev hazırdır) ile dinamik (bir ev, ömrü boyunca sürekli olarak yeniden inşa edilebilir ve yenilenebilir) olmayı öğrenmeyi önermek olarak yorumlanabilir. Metafor ayrıca, öğrenmenin bireysel (kendi başına bir ev inşa etmek, tek başına duran bir ev inşa etmek) ile işbirlikçi (mimarlarla birlikte bir ev inşa etmek, bir şehir yapısının parçası olarak bir ev inşa etmek) olduğu şeklinde yorumlanabilir.

Bir araştırmacı metaforu daha da geliştirmeye kolayca başlayabilir ve analize derinlik katabilir. Aynı zamanda, aşırı yorumlama ve katılımcının metaforu amaçladığından farklı bir şekilde yorumlama riski vardır.

Araştırmacının kendi fikirlerinin aşılanması, örneğin ‘yeniden inşa etme ve yenileme’ fikrini bir inşaat metaforuna dahil ederek, mevcut olmasa bile, hızlı çağrışımlar üreten görüntülerle çalışırken yüksektir. Bu nedenle, kişinin kendi metaforlarının farkında olması, zor metaforları bir takımda tartışması ve değerlendiriciler arası güvenilirliği kontrol etmesi önemlidir.

Benzer şekilde, fotoğraflar veya çizimlerle çalışırken araştırmacılar görsel görüntüleri yanlış yorumlayabilir ve bu nedenle araştırma katılımcısının kendi açıklaması analizde hayati olabilir. Örneğin, bir üniversite hocasının doğasıyla ilgili soruya cevap vermek için bir görüşmeci yanında bir korsan fotoğrafı getirdi.

Geleneksel olarak, korsanlar toplumda kanun kaçağı olarak tasvir edilmiştir ve genellikle kötü, aşağılık ayyaş çağrışımları yapılmıştır. Bununla birlikte, görüşme yapılan kişi küçük korsanı, öğrencilerin korkmaması gereken arkadaş canlısı bir karakter olarak algılamıştır, çünkü korsan maceracı ve cesur birini temsil etmektedir. Görüşülen kişi, üniversite öğretiminde cesaretin, özgünlüğün ve yaratıcılığın gerekliliğini vurgulamak için bir korsan imajını seçmiştir.

Görsel görüntülerin analizinde yüksek düzeyde öznellik söz konusu olabilir. Bu nedenle süreç, metin materyali ile çalışan bir araştırmacının eksik kalabileceği görsel yorumlama yeterliliğini gerektirir.

Araştırmacının daha fazla görüşme sorusu sorabilmesi için görüntüyü hızlı bir şekilde analiz etmesi gerekebileceğinden, bu yeterlilik zaten veri toplama aşamasında kullanılmaya başlandı. Bazı durumlarda, görüşmecinin bir fotoğraftan büyülenebileceği veya kafasının karışabileceği ve ardından anlamlı görüşme soruları sormayı unutabileceği fark edildi.

Görüntünün araştırmacının farkında olmadığı kültürel yönleri de olabilir. Örneğin, çok kültürlü bir ortamda toplanan sözel metaforların yorumlanması, araştırma katılımcısının kültürüne aşina olan bir anadili tarafından büyük ölçüde kolaylaştırılır.

Metaforların çevirisinde bazı temel kültürel ve dilsel yönler kaybolabilir. Ek olarak, disiplin bağlamları farklılık gösterir. Örneğin “öğrenmek birbirine kitap okumaktır” metaforu edebiyat alanında bilim alanında olduğundan farklı bir anlam taşımaktadır.

Araştırmalarında, görüntüleri yorumlamanın zorluğunu uygun bir şekilde gösteren bir örnekle karşılaştılar. Araştırmacılar başlangıçta bir öğretmenin kendisini öğretmen olarak çizmesini biraz ürkek bir tavşan olarak yorumladılar.

Ancak bir meslektaşım, ünlü yapılan ‘ördek-tavşan’ görüntüsüne atıfta bulunarak görüntünün bir ördek olarak yorumlanabileceğine dikkat çekti. Araştırmacılar asırlık tekil bir bakış açısı tuzağına düşmüşlerdi.

Daha sonra öğretmenin çizimini, üniversite öğretiminin ikili doğasını (yani, öğretim ve araştırmanın rollerini) vurgulayacak şekilde yorumladılar. Elbette, görüntünün bir ördek ya da tavşan olarak tasarlanması yine de mümkündür ve bu durumda araştırmacılar görüntüyü yanlış yorumlamış olacaktır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir