Eğitim Tasarımı Araştırması – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Eğitim Tasarımı Araştırması – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

3 Ekim 2022 Araştırma Tasarımı Nedir Tasarım tabanlı araştırma Tasarım ve GELİŞTİRME araştırması NEDİR 0
Mantıksal ve Fiziksel Veri Modelleri

Eğitim Tasarımı Araştırması

Bu bölüm, öğretmen eğitimcilerini Etiyopya’daki ilkokul matematik öğretmenlerinin öğretimlerine BİT’i entegre etmelerini desteklemek için uygulamada test edilen bağlam temelli bir mesleki gelişim (PD) programı tasarlamak için bir Eğitimsel Tasarım Araştırması (EDR) yaklaşımının nasıl kullanıldığını açıklamaktadır.

Ek olarak, araştırmacıların belirli bir bağlama ve paydaşlara yanıt veren bağlam tabanlı bir PD programı geliştirmek ve tasarlamak için EDR kullanma deneyimi anlatılmaktadır. Bölüm dört bölüm olarak düzenlenmiştir. EDR’nin bir tanımı ile başlar, ardından ikinci bölümde doğru metodolojiyi dikkatli bir şekilde seçme sürecinin bir çizimi gelir.

Üçüncü bölüm, EDR’yi kullanmadaki zorluklarla birlikte EDR yürütme süreçlerini göstermektedir. Son bölüm, eğitim ortamında EDR kullanma potansiyelini sunar. Her bölümde, sergilenen araştırma projesinde EDR’nin ilkelerinin ve felsefi köklerinin nasıl ele alındığı açıklanarak vurgulanan noktalar gösterilmiştir.

EDR, 21. yüzyılın başında, sınıf bağlamında araştırma ve uygulama arasında bir köprü sağlayan pratik bir araştırma metodolojisi olarak gelişti. Aynı metodolojiyi tanımlamak için “tasarım-araştırma”, “geliştirme araştırması” “tasarım deneyi” ve “eğitim tasarımı araştırması” terimleri kullanılmıştır, ancak EDR terimi bu bölümde eğitim bağlamında kullanıldığı için kullanılmıştır.

EDR’yi ilk geliştiren kişi olarak kabul edilen Brown, “etkili bir müdahalenin, deneysel sınıfımızdan, gerçekçi teknolojik ve kişisel destekle desteklenen, ortalama öğrenciler ve öğretmenler tarafından ve onlar için işletilen ortalama sınıflara geçebilmesi gerektiğini” belirtti.

Brown’ın sınıf problemlerini çözmek için müdahaleleri tasarlamak için en iyi metodoloji olarak EDR önerisini takiben, EDR’nin kullanımını daha fazla tanımlayan ve tanımlayan çalışmalar yayınlandı.

Anderson ve Shattuck, EDR’yi eğitim araştırmasının uygulama üzerindeki etkisini artırmak için tasarlanmış bir metodoloji olarak tanımladılar. Benzer şekilde, Wang ve Hannafin, EDR’yi, gerçek dünya ortamlarında araştırmacılar ve uygulayıcılar arasındaki işbirliğine dayalı, yinelemeli bir süreç yoluyla eğitim uygulamalarını iyileştirmeyi amaçlayan sistematik ancak esnek bir metodoloji olarak tanımladı.

Thein, Barbas, Carnevali, Fox, Mahoney ve Vensel ve Anderson ve Shattuck, EDR’yi diğer eğitim araştırma paradigmalarından ayıran birkaç temel unsuru sıraladı.

Bunlar, gerçek eğitim bağlamlarında yer almayı; önemli bir müdahalenin tasarımına ve test edilmesine odaklanmak; çoklu yinelemeler içeren karma yöntemler kullanmak; araştırmacılar ve uygulayıcılar arasında işbirliğine dayalı bir ortaklığı dahil ederek tasarım ilkelerinin gelişimini teşvik etmek; ve pratik etkiyi kolaylaştırmak gerekir.

EDR, eylem araştırması ile bazı benzerliklere sahiptir, ancak eylem araştırması tipik olarak, aynı zamanda inceleme altındaki sınıftaki öğretmenler olan araştırmacılar tarafından yürütülür. EDR, harici bir araştırmacı ve sınıf öğretmenleri arasındaki işbirliğini içerir.

Barab ve Squire ayrıca, EDR’nin kritik bileşenlerinden birinin, tasarımın yalnızca yerel ihtiyaçları karşılamak değil, aynı zamanda eylem araştırmasından farklı olarak teorik bir gündemi ilerletmek ve teorik ilişkileri doğrulamak olduğunu açıkladı.


Design-based research
Tasarım tabanlı araştırma
Tasarım ve GELİŞTİRME araştırması NEDİR
Tasarım araştırma yöntemleri
Araştırma Tasarımı Nedir
Tasarım tabanlı araştırma Örneği
Tasarım temelli öğrenme
Tasarım araştırması


Ek olarak, Plomp, PD programlarının sistematik tasarımına ve geliştirilmesine yol açan sistematik yansıtma ve dokümantasyon için EDR’yi kullanmak için birbiriyle ilişkili üç adıma duyulan ihtiyacı özetledi. Bu adımlar ön araştırma, prototip oluşturma ve değerlendirme aşamalarıdır.

Ancak bu çalışmada açıklandığı gibi, araştırmanın belirli bir PD program sürecinin doğurduğu yanıtları anlamaya odaklandığı bir Eğitimsel Tasarım Araştırması (EDR) yaklaşımı kullanılmıştır.

EDR uygulamaları, örneğin, teorik ilkeler tarafından yönlendirilen işbirlikçi ve yinelemeli bir araştırma süreci aracılığıyla çok kültürlü literatürü öğretmek için öğretim uygulamalarının etkililiğinin araştırılmasını içerir.

Hakkarainen, eğitsel dijital video kullanımı ve üretimi üzerine bir probleme dayalı öğrenme kursu tasarlamak, uygulamak ve geliştirmek için EDR’yi uyguladı. Ayrıca, teknolojiyle geliştirilmiş öğrenme ortamlarının etkili tasarımını desteklemek için kullanılmıştır.

Ayrıca, EDR’yi kullanarak, Reeves, Herrington ve Oliver, bilgisayar ve diğer teknolojilerin yüksek öğrenimdeki etkisi üzerine araştırma yapmak için çeşitli teşvikleri araştırdı. Bu örnekler, EDR’nin genel olarak pratikteki sorunları çözmek için kullanıldığını göstermektedir.

EĞİTİMSEL TASARIM ARAŞTIRMASI

Mevcut çalışma, matematik öğretmeni eğitimcilerini iki Etiyopya Öğretmen Eğitimi Koleji’nde (CTE) BİT’i öğretime entegre etme konusunda destekleyen bir PD programının tasarımını, geliştirilmesini ve iyileştirilmesini belgelemiştir.

Bu bölümde belirtilen soruyu, yani bağlam temelli bir mesleki gelişim (PD) programı tasarlamak için bir Eğitimsel Tasarım Araştırması (EDR) yaklaşımının nasıl kullanıldığını ele almak için, genel çalışmayı çerçeveleyen dört araştırma sorusunu listelemek önemlidir. tez.

Araştırma soruları şunlardı:

• Öğretmen eğitimcilerinin şu anda BİT’i matematik eğitimi öğretimine entegre etme konusunda hangi yetkinlikleri var?
• Öğretmen eğitimcilerinin teknolojiyi öğretime entegre etmelerini etkileyen faktörler nelerdir?
• Bir müdahale, öğretmen eğitimcilerinin BİT’i öğretime entegre etme becerilerinin gelişimini nasıl destekleyebilir?
• Öğretmen eğitimcileri, bir PD programına katıldıktan sonra BİT’i öğretime entegre etme konusunda hangi yetkinlikleri gösterebilir?

Bu araştırma sorularını yanıtlamak için çalışma, Plomp tarafından tanımlanan EDR’nin üç adımını takip etti: Aşama 1) bağlam analizi; Aşama 2) bir PD programının tasarımı ve geliştirilmesi; ve Aşama 3) PD programının etkilerinin değerlendirilmesi ve değerlendirilmesi. Araştırma soruları ile aşamalar arasındaki ilişki gösterilmiştir.

Belirtildiği gibi, araştırma soruları her aşamada farklı bir amaca yönelik olarak formüle edilmiştir. 1. Aşamada, katılımcıların öğretimde BİT kullanımı ile ilgili yeterliliklerini ve Öğretmen Eğitimi Kolejleri bağlamının ilgili özelliklerini içeren araştırma sitesinin bağlamı, bağlam temelli bir PD programının tasarımını ve geliştirilmesini bilgilendiren analiz edildi.

Aşama 2’de, PD programı, öğretmen eğitimcilerinin teknoloji entegre öğretim uygulamalarını geliştirmek amacıyla uygulanmadan önce yinelemeli bir süreçle rafine edildi.

Son olarak, PD programının öğretmen eğitimcilerinin BIT’i öğretimlerine entegre etme uygulamaları üzerindeki etkilerini anlamak için bir ölçme ve değerlendirme yapılmıştır. Bu durumda, EDR, bir PD programının ardışık yinelemelerinin doğurduğu yanıtları anlamaya odaklanan sorgulamayı içerdiğinden uygun bir yaklaşım olarak kabul edildi.

EDR, araştırma alanıyla ilgili bir PD programı için oldukça spesifik fikirlere yol açabilecek bir öğrenme probleminin titiz analizini destekler ve böylece pratikte bağlam temelli problemlerin çözülmesine katkıda bulunur.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir