Detaylı Düşünme – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Detaylı Düşünme – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

3 Ekim 2022 Durum araştırması nedir Durum araştırması örnekleri Nitel araştırma MODELLERİ 0
KLİNİK PSİKOLOJİDE BİLİM

Detaylı Düşünme

Düşünmek için adımlar

• Farklı konular veya endişe duyulan veya iyileştirilmesi gereken konular hakkında geniş düşünün
• Bu düşünceyi daraltın ve önemli bir konu veya konuyu belirleyin
• Bu konuyu veya konuyu seçme nedenlerini düşünün
• Konuyu veya konuyu araştırın
• Soruları veya eylemleri tanımlayın

Eylem araştırması sürecini başlatmak için uygulayıcıların eylemin odağını belirlemesi gerekir. Keşfedilecek öğretme ve öğrenme alanını belirlemeleri ve konuyu dikkatlice çerçevelemeleri gerekir. Eylem araştırmacısının olası geçici faktörler üzerinde düşünmesi gerekir, örneğin: Bu öğrenciler neden etkili bir şekilde öğrenmiyor?

Konunun daraltılması daha yönetilebilir bir araştırma projesi yaratır. Belirli bir alan belirlendikten sonra, uygulayıcıların bakış açıları ve inançları daha net bir şekilde ifade edilebilir. Bazı durumlarda, konu veya konuyla ilgili güncel bilgi için literatüre başvurmak da önemlidir. Bu aşamadaki bir sonraki adım, araştırmaya rehberlik edecek bir dizi anlamlı araştırma sorusu oluşturmaktır.

Tasarıma Yansıma 

Düşünmek için adımlar

• Kimler dahil olacak?
• Verileri toplamak için yöntemler/araçlar üzerinde düşünün
• Kullanılacak kaynakları düzenleyin
• Bir zaman çizelgesi düşünün
• Etik konuları sağlamak

Eylem üzerine düşünme, konu veya sorun belirlendikten sonra gerçekleşir. Bu, bir deneyim repertuarı geliştirmeyi içerir ve uygulayıcıları ideal bir durumda ne yapacaklarını düşünmeye teşvik eder. Schön (1983), etkili bir uygulayıcı olmak için planın tasarımı üzerinde düşünmenin gerekli olduğunu düşünmektedir.

Hem güçlü yönler hem de iyileştirme alanları üzerinde düşünmek, uygulayıcılar için mesleki öğrenmeyi geliştirmenin yapıcı bir yoludur. Bu aşamada, uygulayıcıların çalışmaya katılımcı kazanmak için işe alım sürecini düşünmeleri gerekir.

Eylem araştırması araştırmalarını desteklemek için uygulayıcıların, verilerin toplanması için kullanılacak yöntemler veya araçlar hakkında düşünmesi gerekir. Bu, örneğin anketleri, anketleri, gözlemleri, röportajları ve dergileri içerebilir, çünkü eylem araştırması, soruşturmada birkaç farklı araştırma aracının kullanılmasına izin verir.

Proje için bir zaman çizelgesi geliştirmek de faydalı olabilir. Bu, genel araştırmanın organizasyonuna ve araştırmanın farklı aşamaları için daha spesifik zaman çizelgelerine ilişkin kararlara yardımcı olabilir.

Bu çizelge, uygulayıcıların gerçekleştirmesi gereken görevlerin yanı sıra, seçilen eylemlerin ve uygulanacak faaliyetlerin tamamlanma tarihlerini içerebilir. Ayrıca zaman çizelgeleri, projenin belirli bir zamanda eylem araştırması döngüsünün neresinde yer aldığını belirleme yeteneğini de kolaylaştırabilir.

Uygulayıcıların ayrıca bir soruşturmadaki katılımcılara saygı duyma ve onları koruma ve etik standartlara dikkat etme sorumluluğu vardır. Uygulayıcıların dikkat etme görevi, tüm katılımcıları proje ve beklentiler hakkında bilgilendirerek, çalışmaya katılmaya onaylarını vermektir.


Durum çalışması nedir
Durum araştırması örnekleri
Durum çalışması ve fenomenoloji farkı
Durum araştırması nedir
Nitel araştırma soruları
Nitel araştırma örneği
Nitel araştırma Yöntemleri
Nitel araştırma MODELLERİ


Eylemde yansıtma, uygulayıcıların durumları meydana gelirken izleme yeteneğini tanımlar; önceki deneyimlere dayanarak içgüdüsel olarak yapılır. Bu tür bir yansıtma, bilme ve yapmanın bir karışımını içerir.

Eylemdeki yansımayı düşünürken, Schön’ün çalışmasının kabul edilmesi gerekir. Eylemde bilmenin, uygulayıcıların sahip oldukları, doğal ve kolay bir şekilde yaptıkları aktiviteleri gerçekleştirmelerine yardımcı olan bilgi ile ilgili olduğunu iddia ediyor.

Polanyi, eylemdeki bilmeye örtük bilgi olarak atıfta bulunur ve bunun, insanların açıklayabileceklerinden daha fazlasını bilebilecekleri zaman olduğunu iddia eder. Schön, örtük bilginin otomatik ve sezgisel olduğunu ekler; ima edilen bir şeydir; ve eylemde bilmekle ilgilidir. Örneğin, doğru dilbilgisini ifade eden ana dili konuşanlar, bunu neden yaptıklarını açıklayamayabilirler.

Örtük bilgi kolayca paylaşılmaz veya kolayca ifade edilemez. İçimizde yerleşik değerler ve ideallerle birlikte şemalar ve zihinsel modlardan oluşur. Ancak örtük bilginin tanımlanması kolay değildir, ancak ima edilebilir ve dünyanın anlaşılmasını şekillendirir.

Örneğin bisiklet sürme becerisini kazandıktan sonra otomatik ve sezgisel hale gelir, yani hiç düşünmeden yaparsınız. Bu aşamada, uygulayıcılar uygulamalarını yeniden şekillendirebilir ve eş zamanlı olarak uygulamalarında değişiklik yapabilirler.

Bu, uygulamayı geliştirmek için stratejilerin uygulanmasına yardımcı olmak için devam eden bir yansıtıcı süreç olabilir. Örneğin, bir şey düzgün çalışmıyorsa, etkili uygulayıcılar, eyleme yansıtarak ve gerekirse buna göre değişiklikleri uygulayarak eylemi izler.

Düşünmek için adımlar

• Verileri analiz etmede daha etkili olabilir miyim?
• Verilerden yeterli kanıt oluşturdum mu?
• Verilerim sağlam mı?
• Araştırma sorularınızı veya hipotezlerinizi tekrar gözden geçirin
• Araştırmanın genel kalitesini düşünün

Projenin uygulanmasından sonraki yansıma, eylem araştırmacıları olarak uygulayıcıların, etkili pedagojiyi ve öğrenci öğrenimini desteklemek için ilkelerini ve uygulamalarını derinlemesine incelemeye istekli olduklarını göstermektedir. Bununla birlikte, uygulayıcıların verileri nasıl toplayacaklarını ve yorumlayacaklarını düşünmeleri çok önemlidir. Ayrıca sorgulama zorunluluğu, araştırmanın genel standardıdır.

Creswell’e göre nicel paradigmalarda veri analizi tipik olarak tüm veri toplama işleminin tamamlanmasının ardından gerçekleşir. Ayrıca nitel metodolojilerle veri toplamanın proje sırasında gerçekleşebileceğini ve araştırma boyunca devam edebileceğini belirtiyor.

Ancak Johnson eylem araştırması tarafından belirtildiği gibi, toplanan verilerin tutarlı bir hikayesini oluşturmaya yardımcı olmak ve verilerin ilk konuyu veya konuyu ele almasını sağlamak için her iki paradigmadan da yöntemler içerebilir. Hangi tür veri analizinin kullanılacağına ilişkin kararlar, başlangıçta verilerin niteliksel mi yoksa niceliksel mi olduğuna bağlıdır. Verilerin analizinin araştırma soruları veya hipotezleriyle eşleşmesi gerektiğini hatırlamak zorunludur.

Geleceğe yönelik yansıtma, potansiyel odaklı bir bakış açısı içerir ve araştırmacıları, olası iyileştirmeler yapmak amacıyla önceki ilgili deneyimleri değerlendirmeye teşvik eden bir mercek oluşturur.

Bu yansıtma adımında, uygulayıcıların, paylaşılan bilgiden faydalanabilecekleri için, eylem araştırması bulgularını diğer paydaşlarla raporlamaları da önemlidir. Bu şekilde, eğitim alanındaki uygulayıcılar ve diğerleri, uygulamalarını ve/veya anlayışlarını geliştirmek için birlikte öğrenebilirler.

Bu bölümde eylem araştırması, birden fazla döngü içerebilen döngüsel (veya spiral) bir süreç olarak görülmektedir (Şekil 1’de noktalı çizgi ile gösterildiği gibi). Her döngüde, yansıma, şimdiye kadar olanların gözden geçirilmesinden ve daha sonra ne yapılacağına ilişkin kasıtlı planlamadan oluşur. Çoğu uygulayıcının bu döngüleri çeşitli zaman aralıklarında kullandığı düşünülmektedir.

Döngülerin tüm programlardan ve ötesine, an be an eylem/lere kadar uzandığını biliyorlar. Döngüler içinde döngüler içinde döngüler vardır. En azından planlama eylemden önce gelir ve değerlendirmeler veya tavsiyeler bunu takip eder.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir