EYLEM ARAŞTIRMASI – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

EYLEM ARAŞTIRMASI – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

3 Ekim 2022 Eğitimde Eylem araştırması örnekleri Eylem araştırması nedir Eylem araştırması örnekleri 0
Modelleme Türleri

EYLEM ARAŞTIRMASI İÇİN REFLEKTİF BİR MODEL

Geçtiğimiz on yıllarda eğitimdeki en önemli eğilimlerden biri yansıtıcı uygulama kavramıdır. Büyük ölçüde Donald Schön tarafından önerilen etkili yaklaşıma dayanan bu tür pedagojik uygulama, uygulayıcıların problem çözme ve karar vermede kullandıkları bilgi biçimlerine odaklanır.

Bu, kişisel ve mesleki deneyimleri anlamlandırma sürecinde yansıtmanın rolünü daha da vurgular. Schön’ün çalışması iki ana süreci vurgular: eylemde yansıma ve eylemde yansıma. Eylemde yansıtma, eylemin ortasında meydana gelen örtük bilgi tarafından yönlendirilen kararların alınmasını ifade eder. Buna karşılık, eylem üzerine yansıma, eylemden sonra meydana gelen yansıma türünü ifade eder, bu nedenle doğası gereği geriye dönüktür.

Daha yakın zamanlarda, diğer bilim adamları, gelecekteki eylem yollarını kucaklayan eylem için yansıtmanın önemini vurguladılar. Bu ileriye dönük yansıtma türü, yansıtma kavramları için alternatif isimler (yani, hakkında, üzerinde, içinde, sonrası ve için) ve bunların eylem araştırması döngüsündeki kimlik inşa süreciyle ilişkileri bu bölümün odak noktasını oluşturmaktadır. .

YANSIMA VE EYLEM ARAŞTIRMASI

Eylem araştırması, uygulayıcıları ve sosyal bilimciler gibi diğerlerini ilgilendirir ve yeni bilgi üretmeyi, pratik sorunları çözmeyi ve teori ile pratik arasında bir eşleşme yaratmayı amaçlar. Eylem araştırmasının ana bileşenleri, hem eylemin hem de yansıtmanın dahil edilmesidir. Kemmis ve McTaggart, eylem araştırmasını normal öğretim uygulamasından ayırır ve eylem araştırmasının hem problem kurmayı hem de problem çözmeyi içerdiğini iddia eder, çünkü bu tür araştırmalar bir durumu değiştirmeye ve iyileştirmeye yardımcı olur.

Bir paradigma olarak eylem araştırması, uygulayıcıların bilinçli pedagojik değişiklikler ve iyileştirmeler yapabilmeleri anlamına gelir. Buna göre, Zeni, eylem araştırması ile ilgili olarak “kabul edilen uygulama alanı” terimini kullandı, çünkü kişinin mesleki uygulamasını incelemek ve uygulamayı değerlendirmek, iyileştirmek ve geliştirmek için soruları çerçevelemekle ilgilidir.

Bu bakış açısından, öğretmenler, özellikle dersten keyif aldıkları ve iyileştirilebilecek alanlar hakkında düşünürlerse, eylem yoluyla öğretmeyi öğrenebilirler. Başarılı olan ve öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler hakkında düşünebilirler. Öğretmenlerin ayrıca toplumsal konular ve bu konuları öğrencilerle nasıl gündeme getirip tartışacakları hakkında düşünmesi gerekir.

Değerlerini, inançlarını ve kültürel bakış açılarını ve öğrencilere olumlu ve kapsayıcı anlayışları en iyi nasıl modelleyeceklerini düşünmeleri gerekir. Bu tür düşünme yansıma olarak bilinir. Bir aynaya bakmaya benzer şekilde, yansımalar öğretmenlerin teorilerini ve uygulamalarını eleştirmelerini ve dikkate alınan değişiklikler hakkında karar vermelerini sağlar. Profesyoneller olarak öğretmenler günlük sorunlarla karşı karşıya kalırlar ve bu genellikle öngörülemeyen bir güne denk gelir.

O’Connor ve Diggins tarafından öne sürüldüğü gibi yansıtma, mesleki uygulama ile ilgili konuları anlamlandırmak ve gelecekteki kararları ve eylemleri geliştirmek için olumlu bir değişiklik için yeni öğrenmeyi yeniden onaylamak veya başlatmakla ilgilidir. Bu şekilde yansıtma, öğretmenlerin günlük olayları ve seçimleri değerlendirmeleri için yararlı ve yapıcı bir yaklaşımdır; onları bilinmeyene hazırlamanın da yararlı bir yolu olabilir.

Yansıtıcı uygulamada önemli bir yapı, praksis kavramıdır. Freire’nin önerdiği gibi, praksis teori ve pratiği sentezlemekle ilgilidir, çünkü her biri diğerini bilgilendirir. Eylem araştırması metodolojisinde praksis, araştırmacıların uygulamalarını geliştirdikleri yansıtma ve eylemin bir kombinasyonu olabilir.

Giddens, pratiğin aynı zamanda neden ve sonuç arasındaki küresel ilişkiye dönüşlülük olarak bilinen sürekli ve çok katmanlı düşünme ile ilgili olduğunu da ekler. Eylem araştırması döngüsünde Schön’ün yansıma üzerine çalışması, öğrenme teorisi ve pratiği arasındaki arayüzün anlaşılmasında kritik bir katkıdır.

Eylemde yansıma ve eylemde yansıma arasındaki farktan ve bu yansımaların etkili pedagojik uygulamaları teşvik etmeye nasıl yardımcı olabileceğinden bahsediyor. Schön ayrıca, farklı yansıtma yaklaşımlarının önceki bilgilere dayandığını ve bu nedenle, daha fazla analiz edilecek sonuçlara yol açan müdahalelerle birlikte bir konuyu veya konuyu yeniden çerçevelemek için kullanılabileceğini belirtir.


Eylem araştırması örnekleri
Eylem araştırması nedir
Eylem araştırması yöntemi
Eylem araştırması örnekleri PDF
Eğitimde Eylem araştırması örnekleri
Eylem araştırması Özellikleri
Eylem araştırması nasıl yapılır
Eylem araştırması Türleri


Schön, eylemleri geliştirmek için teori ve pratik arasındaki ilişkinin önemini vurgular. Araştırma (bilme) ve uygulama (yapma) arasında bir bağlantı olması gerektiğini iddia eder. Kemmis ve McTaggart, uygulayıcıların anlayışlarını ve uygulamalarının rasyonalitesini geliştirmek için Schön’ün yansıtma ile ilgili çalışmalarını eylem araştırması modellerine dahil ettiler.

Bir eylem araştırmacısı olmak için kişinin kendi uygulamaları üzerinde düşünmesi gerektiğini kabul edin. Eylem araştırması uygulayıcılarının uygulamalarını geliştirmek için eylemleri üzerinde düşünmeleri gerektiğini ve iyileştirmelerin, ilk konu veya konunun daha iyi anlaşılması ve yansıtılmasının bir sonucu olarak gerçekleştiğini iddia ederler.

Eylem araştırmasının, örneğin yansıt, planla, harekete geç, gözlemle ve yansıt gibi farklı aşamalar boyunca devam eden bir yansıtma ve eylem sürecini yerleştirmek için tasarlandığını yineleyin. Bu bölüm, eylem araştırması uzmanları tarafından yapılan önceki çalışmaları kabul eder ve eylem araştırmasında her adıma eşlik edecek kapsamlı bir düşünme sürecini savunur.

Eylem araştırması döngüsü içinde görülebilecek beş aşamalı bir yansıtıcı süreç önermektedir. Eylem araştırmasının esnekliği, ilke ve uygulamaları geliştirmek için değişiklikler ve iyileştirmelerle sonuçlanabilecek sistematik bir düşünme sürecinin dahil edilmesini sağlar.

Bu bölümde daha önce belirtildiği gibi, eylem araştırması, eleştirel yansıtma yapan uygulayıcılarla ilgilidir. Bu sayede uygulayıcılar başvuruları gözden geçirebilir, etkinliklerini belirleyebilir ve gelecekteki revizyonlar ve uygulamalar hakkında kararlar alabilir. Örneğin, öğretmenler bir başlangıç ​​ders planı hakkında düşündüklerinde, önce iyileştirme gerektiren konu veya konu hakkında düşünmeleri önemlidir.

Daha sonra, planlama sürecinde, teslim etmek için bir plan üzerinde düşünmeleri gerekir. Bir sonraki aşamada, öğretmenlerin eylemlerini yansıtmaları ve uygulamalarını izlemeleri gerekir. Bu aşamanın ardından, öğrencilerin ilerlemesini değerlendirmek için uygulamadan sonra yansıtmaları gerekir. Bu eylem araştırması döngüsünü tamamlamak için öğretmenlerin gelecek için düşünmeleri ve iyileştirmeleri düşünmeleri veya uygulamalarını yeniden onaylamaları gerekir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir